Cinque Terre
Gelmiştik 
Kafkaslardan aşarak Anadoluya,
Atlarımızı süre süre gelmiştik.
Başı karlı dağlardan yeşil ovaya
Mor sürüleri yaya yaya gelmiştik!

O bağlar, bahçeler bu tarlalar benim,
Unum, aşım, ekmeğim, bulgurum denim,
Güneşte kavrulmuşum, çatlamış tenim;
Alın terini; sile sile gelmiştik.

Irakları yakın etmişti dorumuz!
At kişnemesiyle inlerdi korumuz,
Hak teâlâya uzanırken kolumuz,
Kalpten duâlar; ede ede gelmiştik.

Dünya tanır; her tarafta şanımız var!
Vatan toprağında; kızıl kanımız var.
Allah için verilecek canımız var!
Burçlara bayrak; dike dike gelmiştik!

Evladım; sıra sizde; siz de savaşın!
Eğilmesin her daim dik dursun başın!
Cenge hazır ol hem yazın, hem de kışın.
Yere düşmanı; sere sere gelmiştik.

Kuru laf değil, tarih şahittir buna!
Volga’dan, Nil’e; su içtik kana kana!
Yine millet geldi bir yol ayrımına.
Dünyaya nizam; vere vere gelmiştik.

Bil aziz vatanın kadir, kıymetini!
Haydi; er meydanında ver diyetini.
Göster; zalimlere güzel niyetini.
Bizler iyilik; ede ede gelmiştik.

Haykır Karadayı duysun; bunu millet!
Yanarım; ölümden de beter bu zillet.
İnşallah şifalar bulacak bu illet!
Her derde deva; ola ola gelmiştik!



Ragıp Karadayı
Başlık Şair
Bursa'da Akşam Ömer Bedrettin Uşaklı <div style="text-align: center;"><span style="font-weight: 700;"><br /></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: 700;"><br /></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: 700;">BURSA’DA AKŞAM</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: 700;"><br /></span></div><div style="text-align: center;">Bugün de sonbahardan süzülüp doğdu akşam&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Dağların yere indi koyu serin gölgesi.</div><div style="text-align: center;">Uludağ etekleri al ipekten bu akşam</div><div style="text-align: center;">Düştü yeşil ovaya kubbelerin gölgesi.</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Ufuklarda bu akşam ne sis var, ne bulut var</div><div style="text-align: center;">Selvilerin içinde bir alev Emir Sultan.</div><div style="text-align: center;">İçten dualar gibi geçiyor sanki rüzgar</div><div style="text-align: center;">Bir ilahi adaya benzeyen Yıldırım’dan.</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Orada ince yollar gölgeleniyor işte</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Karşıdan renk içinde solgun ay görünüyor.</div><div style="text-align: center;">Güneşin son nurundan bir damlacık içmiş de</div><div style="text-align: center;">Şu karşıki kulübe bir saray görünüyor.</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Gözlerine vurunca kubbelerin gölgesi</div><div style="text-align: center;">Öz cenneti gönlümle seyrettim ben bu akşam.</div><div style="text-align: center;">Göklerde ne bir nefes, ne de bir kanat sesi</div><div style="text-align: center;">Uludağ etekleri al ipekten bu akşam.</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div>
Vardım Ki Yurdundan Bayburtlu Zihni <div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"><br /></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"><br /></span></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-weight: 700;">VARDIM Kİ YURDUNDAN</span></p></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Vardım ki yurdundan ayak götürmüş</div><div style="text-align: center;">Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı</div><div style="text-align: center;">Camlar şikest olmuş meyler dökülmüş</div><div style="text-align: center;">Sakiler meclisten çekmiş ayağı</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Hangi dağda bulsam ben o merali</div><div style="text-align: center;">Hangi yerde görsem çeşm-i gazalı</div><div style="text-align: center;">Avcılardan kaçmış ceylan misali</div><div style="text-align: center;">Göçmüş dağdan dağa yoktur durağı</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Laleyi sümbülü gülü har almış</div><div style="text-align: center;">Zevk u şavk ehlini ah ü zar almış</div><div style="text-align: center;">Süleyman tahtını sanki mar almış</div><div style="text-align: center;">Gama tebdil olmuş ülfetin çağı</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Zihni dert elinden her zaman ağlar</div><div style="text-align: center;">Sordum ki bağ ağlar bağban ağlar</div><div style="text-align: center;">Sümbüller perişan güller kan ağlar</div><div style="text-align: center;">Şeyda bülbül terk edeli bu bağı</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div>
Anadolu Celaleddin Küpeli <div class="padisahbaslik">Anadolu</div> <center> <table cellspacing="2" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td><div><br /></div><div>Mehmetçik gibi sarp dağlarımız var,<span style="white-space:pre"> </span>Dünyalara değer mimarımız var,<div>Yunus gibi "ölmez" sağlarımız var,<span style="white-space:pre"> </span>Selimiye gibi imarımız var,</div><div>Fatih’in açtığı çağlarımız var,<span style="white-space:pre"> </span>Evliyadan feyiz damarımız var,</div><div><br /></div><div><div>Evlâdı var adam gibi adamdır,<span style="white-space:pre"> </span>Masmavi gökyüzü hüzne vedamdır,</div><div>Anadolu benim karasevdamdır.<span style="white-space:pre"> </span>Anadolu benim kara sevdamdır.</div></div><div><br /></div><div><div>Bir kadim, bir ulu milletimiz var,<span style="white-space:pre"> </span>Şefkatle döşenmiş öz harsımız var,</div><div>Arza nizam veren devletimiz var,<span style="white-space:pre"> </span>Dağlarında gezen hür parsımız var,</div><div>Kalpleri titreten nevbetimiz var,<span style="white-space:pre"> </span>Serhatte Edirne, can Karsımız var,</div><div><br /></div><div>Aslını inkâr ki nesli idamdır,<span style="white-space:pre"> </span>Sevinci sevincim, derdi gadamdır,</div><div>Anadolu benim karasevdamdır.<span style="white-space:pre"> </span>Anadolu benim karasevdamdır.</div><div><br /></div><div>Göklere yükselen ezanımız var,<span style="white-space:pre"> </span>Sevdası gibi her derde devam var,</div><div>Er meydanlarında kızanımız var,<span style="white-space:pre"> </span>Hasmıyla tükenmez, bitmez davam var,</div><div>Destanını yazan ozanımız var,<span style="white-space:pre"> </span>Bin yıllık çınarım, suyum, havam var,</div><div><br /></div><div>Bu sözler, naralar sesim sedamdır,<span style="white-space:pre"> </span>Alparslan’dan beri mazluma damdır,</div><div>Anadolu benim karasevdamdır.<span style="white-space:pre"> </span>Anadolu benim karasevdamdır.</div></div><div></div></div></td></tr></tbody></table></center>
Abdülezel Paşam Celaleddin Küpeli <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Abdülezel Paşam&nbsp;<br /></strong></div><div>Ethem Paşa ‘hücum’ dediği anda,</div><div>Kabardık dalgalar gibi meydanda,</div><div>Başladı velvele doymaz Yunan'da,</div><div>İnletin tekbirle gökleri yeri,</div><div>Dedi Abdülezel Paşam: “İleri!”</div><div><br /></div><div>Koman ha vurun ha bugün silleyi,</div><div>Gönderin namludan yanan gülleyi,</div><div>Sakınmayın vatan için kelleyi,</div><div>Bizimdir Süleyman Paşa’dan beri,</div><div>Dedi Abdülezel paşam: “İleri!”</div><div><br /></div><div>Can verip cananı vermeyin canlar,</div><div>Aksın bedenlerden sel olup kanlar,</div><div>Gelsin şehadeti içecek anlar,</div><div>Görünür şehide cennet gülleri</div><div>Dedi Abdülezel Paşam: “İleri!”</div><div><br /></div><div>En önde atıldı o koca çınar,</div><div>Gaza aslanıyla ettik iftihar,</div><div>Kalbi kandil gibi ‘vatan’ der yanar,</div><div>Şehadet şerbeti tadan dilleri,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div>Dedi Abdülezel Paşam: “İleri!”</div><div><br /></div><div>Neferiyiz bizler Ulu Hakanın,</div><div>Bu son taarruzu Al-i Osman’ın,</div><div>Sefer bizden zafer Hak’tan inanın,</div><div>Kaçsın palikarya sussun zilleri,</div><div>Dedi Abdülezel Paşam: “İleri!”</div><div><br /></div><div>Demişler geçilmez tam altı ayda,</div><div>Yunan'a vermedi bu sözler fayda,</div><div>Yaşadık zaferi yurtta, alayda,</div><div>Bir günde geçtik biz Termofilleri,</div><div>Dedi Abdülezel Paşam: “İleri!”</div><div><br /></div><div>&nbsp;</div></td></tr></tbody></table></center>
AKINCIM Celaleddin Küpeli <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Akıncım&nbsp;<br /></strong></div><div>Bülbüller ötende seher inende,</div><div>Belgrad, Estergon, Uyvar önünde,</div><div>Ülkeden ülkeye fetih gününde,</div><div>Fasıla vermedin zafer şarkına,</div><div>Şan verdin akıncım necip ırkına.&nbsp;</div><div><br /></div><div><br /></div><div>Zaferler dururdu hep yakınında,</div><div>Durmadı kılıcın bir an kınında,</div><div>Ne destanlar yazdın her akınında,</div><div>Yaşın ermese de henüz kırkına,</div><div>Şan verdin akıncım necip ırkına.&nbsp;</div><div><br /></div><div><br /></div><div>Sana mesafeler boyun eğerdi,</div><div>Uçardın hilale tolgan değerdi,</div><div>Toprak sana yatak, yastık eğerdi,</div><div>Yedi kat asuman vardı farkına,</div><div>Şan verdin akıncım necip ırkına.</div><div><br /></div><div><br /></div><div>Yoldaşın atındı, yârin pusatın,</div><div>Niyetin halisti sevap hasadın,</div><div>Şana değil şehadete susadın,</div><div>Kanındı yüzünü süsleyen kına,</div><div>Şan verdin akıncım necip ırkına.</div><div>&nbsp;</div><div><br /></div><div>Malkoç, Mihal, Evren, Turhan beylerim,</div><div>Sizi anar, her dem sizi söylerim,</div><div>Çiğneyin gönlümü meydan eylerim,</div><div>Dalga dalga feyzin aktı yakına,</div><div>Şan verdin akıncım necip ırkına.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div><br /></div><div>Şanlı Peygamberdi hâlini soran,</div><div>Şah-ı Merdan idi yaranı saran,</div><div>Yankılanır hâlâ surlarda nâran,</div><div>Gelirsin, deseler haydi akına,</div><div>Şan verdin akıncım necip ırkına.</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div><br /></div><div>Çelik gibi göğüs kafeslerini,</div><div>Yüzümü okşayan nefeslerini,</div><div>Duyarım kalbimde nal seslerini,</div><div>Saplandı mızrağın zulmün çarkına,</div><div>Şan verdin akıncım necip ırkına.</div><div><br /></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><br /></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
GELMİŞTİK Ragıp Karadayı <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Gelmiştik&nbsp;<br /></strong></div><div>Kafkaslardan aşarak Anadoluya,</div><div>Atlarımızı süre süre gelmiştik.</div><div>Başı karlı dağlardan yeşil ovaya</div><div>Mor sürüleri yaya yaya gelmiştik!</div><div><br /></div><div>O bağlar, bahçeler bu tarlalar benim,</div><div>Unum, aşım, ekmeğim, bulgurum denim,</div><div>Güneşte kavrulmuşum, çatlamış tenim;</div><div>Alın terini; sile sile gelmiştik.</div><div><br /></div><div>Irakları yakın etmişti dorumuz!</div><div>At kişnemesiyle inlerdi korumuz,</div><div>Hak teâlâya uzanırken kolumuz,</div><div>Kalpten duâlar; ede ede gelmiştik.</div><div><br /></div><div>Dünya tanır; her tarafta şanımız var!</div><div>Vatan toprağında; kızıl kanımız var.</div><div>Allah için verilecek canımız var!</div><div>Burçlara bayrak; dike dike gelmiştik!</div><div><br /></div><div>Evladım; sıra sizde; siz de savaşın!</div><div>Eğilmesin her daim dik dursun başın!</div><div>Cenge hazır ol hem yazın, hem de kışın.</div><div>Yere düşmanı; sere sere gelmiştik.</div><div><br /></div><div>Kuru laf değil, tarih şahittir buna!</div><div>Volga’dan, Nil’e; su içtik kana kana!</div><div>Yine millet geldi bir yol ayrımına.</div><div>Dünyaya nizam; vere vere gelmiştik.</div><div><br /></div><div>Bil aziz vatanın kadir, kıymetini!</div><div>Haydi; er meydanında ver diyetini.</div><div>Göster; zalimlere güzel niyetini.</div><div>Bizler iyilik; ede ede gelmiştik.</div><div><br /></div><div>Haykır Karadayı duysun; bunu millet!</div><div>Yanarım; ölümden de beter bu zillet.</div><div>İnşallah şifalar bulacak bu illet!</div><div>Her derde deva; ola ola gelmiştik!</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
OSMANLI ÇEŞMESİ Eyyübî <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Osmanlı Çeşmesi&nbsp;<br /></strong></div><div>Yolu düz, sözü dolaylı</div><div><span style="text-align: center;">Dolar gügümler kalaylı</span></div><div><span style="text-align: center;">Su içmiş nice saraylı</span></div><div><span style="text-align: center;">Akar Osmanlı çeşmesi.</span></div><div><span style="text-align: center;"><br /></span></div><div><span style="text-align: center;">Bağında gül açar gonca</span></div><div><span style="text-align: center;">Yolcular doyurur bunca</span></div><div><span style="text-align: center;">Paslı kalbe gümüş kanca</span></div><div><span style="text-align: center;">Takar Osmanlı çeşmesi.&nbsp;</span></div><div><span style="text-align: center;"><br /></span></div><div><span style="text-align: center;">Gelir ecdad izlerinden</span></div><div><span style="text-align: center;">Yamacından düzlerinden</span></div><div><span style="text-align: center;">Sanki dilber gözlerinden</span></div><div><span style="text-align: center;">Bakar Osmanlı çeşmesi</span></div><div><span style="text-align: center;"><br /></span></div><div><span style="text-align: center;">Tadı,bağın güllerinden</span></div><div><span style="text-align: center;">Sevda vermiş tüllerinden</span></div><div><span style="text-align: center;">Bir yangını küllerinden</span></div><div><span style="text-align: center;">Yakar Osmanlı çeşmesi.</span></div><div><span style="text-align: center;"><br /></span></div><div><span style="text-align: center;">Gözü, gül dibinde kuyu</span></div><div><span style="text-align: center;">Yâre muhabbeti koyu</span></div><div><span style="text-align: center;">Miskü amber gibi suyu</span></div><div><span style="text-align: center;">Kokar Osmanlı çeşmesi.</span></div><div><span style="text-align: center;"><br /></span></div><div><span style="text-align: center;">Sükûtu acep huşû mu</span></div><div><span style="text-align: center;">Yaralı gurbet kuşu mu</span></div><div><span style="text-align: center;">Dosta giden yokuşu mu</span></div><div><span style="text-align: center;">Çıkar Osmanlı çeşmesi.&nbsp;</span></div><div><span style="text-align: center;"><br /></span></div><div><span style="text-align: center;">Hakkı var hânda, hâkanda</span></div><div><span style="text-align: center;">Sümbül,lâle,erguvanda</span></div><div><span style="text-align: center;">Eşi yok fâni cihanda</span></div><div><span style="text-align: center;">Bakar Osmanlı çeşmesi.</span></div><div><span style="text-align: center;"><br /></span></div><div><span style="text-align: center;">Her içene öğüdü var</span></div><div><span style="text-align: center;">Öğüdü Eyyübim tutar</span></div><div><span style="text-align: center;">Yaydı cihana edeb,ar</span></div><div><span style="text-align: center;">Vakar Osmanlı çeşmesi.</span></div></td></tr></tbody></table></center>
Yaşanacak Celaleddin Küpeli <center><span style="font-weight: bold;">Yaşanacak</span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div>Tunç penceler sıkılacak, demir dağlar yıkılacak, <div>Ergenekon çıkılacak, Türk'ün asrı yaşanacak.</div><div>Yüzyıllık fetret bitecek, mâziye nfret gidecek,</div><div>Harsımız avdet edecek, Türk'ün asrı yaşanacak.</div><div><br /></div><div>Doru atlar kişneyecek, yine zulmü çiğneyecek,</div><div>Yay hedefe esneyecek, Türk'ün asrı yaşanacak.</div><div>Kızılelma görülecek, Medeniyet örülecek,</div><div>Yalan tarih dürülecek, Türk'ün asrı yaşanacak.</div><div><br /></div><div>Milletimiz atlanacak, adalet kanatlanacak,</div><div>Şanlı günler kutlanacak, Türk'ün asrı yaşanacak.</div><div>Mehteran nevbet vuracak, Nizamı devlet kuracak,</div><div>Bu ebet müddet duracak, Türk'ün asrı yaşanacak.</div><div><br /></div><div>Namertlik geri kalacak, yerini mertlik alacak,</div><div>Koçyiğitler nam salacak, türk'ün asrı yaşanacak.</div><div>İstiklâl bizim olacak, istikbâl bizim olacak,</div><div>Gök hilâl bizim olacak, Türk'ün asrı yaşanacak.</div><div><br /></div><div>Mefkûreye varılacak, açlara aş karılacak,&nbsp;</div><div>Yetim, öksüz sarılacak, Türk'ün asrı yaşanacak.</div><div>Göslerden rahmet yağacak, gün yine şarktan doğacak,</div><div>Garbın zulmünü boğacak, Türk'ün asrı yaşanacak.</div><div><br /></div><div>Yüzler yine ağ olacak, vatan bahçe, bağ olacak,</div><div>Heybetimiz dağ olacak, Türk'ün asrı yaşanacak.</div><div>Türkiye'm ulu olacak, gönüller dolu olacak,</div><div>Huzurun yolu olacak, Türk'ün asrı yaşanacak.</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div></div></td></tr></tbody></table></center>
Üsküp Duyguları Recai Akdoğan <center><span style="font-weight: bold;">Üsküp Duyguları</span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div>Üsküp’te Türk çarşısı, zemin taş döşeli</div><div>Yüz yılı aşmış Üsküp bizden ayrı düşeli</div><div><br /></div><div>Bilmezdim misal aldığını Bursa şehrini</div><div>Beline kuşak yapmış Vardar nehrini</div><div><br /></div><div>Asırlardır sular ayağına vursa da törpü</div><div>Dimdik ayakta, ecdat yadigârı Taşköprü</div><div><br /></div><div>Gökte hilal eşlik ediyor minarede âlemlere</div><div>Duyurmak için adını, rahmet olanı âlemlere</div><div><br /></div><div>Teneffüs eder etmez havasını ciğerime&nbsp;</div><div>Bir hançer gibi saplandı Üsküp yüreğime</div><div><br /></div><div>Daldı gözlerim, akıverdim maziye birden</div><div>Bir haykırış duydum beş yüzyıl geriden</div><div><br /></div><div>Bu diyarlara saadeti sunan, altın tepsi ile</div><div>Akınlarda idim ben, o mübarek gazilerle</div><div><br /></div><div>Vardar kıyısında, içimde kesif duygular</div><div>Büyüyor yüreğim, Saraybosna’ya kadar</div><div><br /></div><div>Mustafa Paşa caminin yosun kaplı taşları</div><div>Hazirede boyun bükmüş, eski kabir taşları</div><div><br /></div><div>Saadetli günlere özlem duyuyor, derinden</div><div>Ferah rüzgârlar bekliyor dost ikliminden</div><div><br /></div><div>Ceddimin ruhu dolaşıyor hala bu şehirde</div><div>Ürperiyorum, hatıra dolu her köşesinde</div><div><br /></div><div>Ey Üsküp, şimdi uzaklarda kalan nazlı yar</div><div>Bizde senin için çarpan nice yürekler var&nbsp;</div><div><br /></div><div><br /></div><div><span style="white-space:pre"> </span></div></td></tr></tbody></table></center>
Oğullar Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu <center><span style="font-weight: bold;">Oğullar</span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div>Vatan oğul.. bayrak oğul.. devlet oğul.. can oğul..<br />Sevmek Nedir? Bunu bilen aşıklara Bismillah..</div><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Bu oğullar Sümeyye can analardan doğdular<br /> Rabbiyesir dileklerden beşiklerden bismillah..</p><p class="MsoNormal">En hürmetli yar göğsünden ilk yudumlar hakkına<br />Tan alıklı dudaklardan kaşıklara bismillah..<br /><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Ad verirken ilk ezandan ilk duyduğum kelamdan<br /> Göz ve gönül aydınlatan ışıklara bismillah<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Emeklerken diz vurduğun, iz vurduğun her yerde<br /> Ayaklanıp atladığın eşiklere bismillah..<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Ak höllükler eleyip de, belediğim can oğul..<br /> Ninnilere, destanlara, koşuklara bismillah</p><p class="MsoNormal">Hem doğurdum, hem büyüttüm, ısmarladım ve dedim;<br />Vatan için bütün yavan-yaşıklara Bismillah..<br /><br />Gazi oğul, şehid oğul, iman oğul, din oğul...<br />Ak döşünden kan fışkıran deşiklere Bismillah..<br /><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Düşte gördüm kanlı başın Peygamber'in dizinde..<br /> Ocaklara, eşiklere, beşiklere… Bismillah…<o:p></o:p></p> <div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Akıncılar Abdülhakim Şen <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Akıncılar&nbsp;<br /></strong></div><div>Yıllar boyu dinlenmeden üç kıt’a gezindik</div><div><span style="text-align: center;">Rüzgârlara yol g</span><span lang="SV" style="text-align: center;">ö</span><span style="text-align: center;">steren ak atlara bindik</span></div><div><span style="text-align: center;">Al kanlı ş</span><span lang="DA" style="text-align: center;">ehadet ko</span><span style="text-align: center;">rkak esvabı giyindik</span></div><div><span style="text-align: center;">Bin atla gaza emrine biz b</span><span lang="SV" style="text-align: center;">ö</span><span style="text-align: center;">yle sevindik</span></div><div><span style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">“Bin atlı akınlarda&nbsp;</span><span style="text-align: center;"><span lang="PT">ç</span></strong><strong style="text-align: center;">ocuklar gibi şendik</strong></span></div><div><strong style="text-align: center;">Bin atlı&nbsp;</strong><strong style="text-align: center;"><span lang="EN-US">o g</span></strong><strong style="text-align: center;">ün dev gibi bir orduyu yendik”</strong></div><div><span style="text-align: center;"><br /></span></div><div><span style="text-align: center;">Yârin sı</span><span lang="PT" style="text-align: center;">lada verdi</span><span style="text-align: center;">ği solgun nilüferl</span></div><div><span style="text-align: center;">Dillerdeki tekbir ile g</span><span lang="SV" style="text-align: center;">ö</span><span style="text-align: center;">zlerdeki ferle</span></div><div><span style="text-align: center;">Bayram gününün ufkuna doğduk bu seferle</span></div><div><span style="text-align: center;">Son müjdeye ermek dileriz kutlu zaferle</span></div><div><strong style="text-align: center;">“Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı ‘İlerle!’</strong></div><div><strong style="text-align: center;">Bir yaz günü ge</strong><strong style="text-align: center;"><span lang="PT">ç</span></strong><strong style="text-align: center;">tik Tuna’dan kafilelerle”</strong></div><div><span lang="DE" style="text-align: center;"><br /></span></div><div><span lang="DE" style="text-align: center;">Ge</span><span lang="PT" style="text-align: center;">ç</span><span style="text-align: center;">tik yuvamızdan anadan yardan oğuldan</span></div><div><span style="text-align: center;">Halin sorarız her gece yıldızla hilalden</span></div><div><span style="text-align: center;">Gelmiş gibiyiz âleme bir eski masaldan</span></div><div><span style="text-align: center;">Dünyaya kıvı</span><span lang="DE" style="text-align: center;">lc</span><span style="text-align: center;">ım sa</span><span lang="PT" style="text-align: center;">ç</span><span style="text-align: center;">arız d</span><span lang="SV" style="text-align: center;">ö</span><span style="text-align: center;">rt iri naldan</span></div><div><strong style="text-align: center;">“Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan</strong></div><div><strong style="text-align: center;">Şimşek gibi Türk atlarını</strong><strong style="text-align: center;"><span lang="DE">n ge</span></strong><strong style="text-align: center;"><span lang="PT">ç</span></strong><strong style="text-align: center;">tiği yoldan”</strong></div><div><span style="text-align: center;"><br /></span></div><div><span style="text-align: center;">Parlar şü</span><span lang="NL" style="text-align: center;">hedan</span><span style="text-align: center;">ın yüzü bin bir yakamozla</span></div><div><span style="text-align: center;">Yıldızların aksettiği bin kanlı havuzla</span></div><div><span style="text-align: center;">Biz i</span><span lang="PT" style="text-align: center;">ç</span><span style="text-align: center;">mesek ol badeyi sâim bir ağızla</span></div><div><span style="text-align: center;">Hiç hazret-i Hamza’yı g</span><span lang="SV" style="text-align: center;">ö</span><span style="text-align: center;">rür müydük o hazla</span></div><div><strong style="text-align: center;">“Bir gün doludizgin boşalan atlarımızla</strong></div><div><strong style="text-align: center;">Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla”</strong><span style="text-align: center;">&nbsp;</span></div><div><span style="text-align: center;"><br /></span></div><div><span style="text-align: center;">Hak üzre adalet ve nizam var&nbsp;</span><span lang="SV" style="text-align: center;">ö</span><span style="text-align: center;">zümüzde</span></div><div><span style="text-align: center;">Serhatleri yangın eden âteş k</span><span lang="SV" style="text-align: center;">ö</span><span style="text-align: center;">zümüzde</span></div><div><span style="text-align: center;">Sızlar nice yüzyı</span><span lang="IT" style="text-align: center;">l palan</span><span style="text-align: center;">ın&nbsp;</span><span lang="PT" style="text-align: center;">ç</span><span style="text-align: center;">izgisi yüzde</span></div><div><span style="text-align: center;">Bir gün ünümüz yâd edilir&nbsp;</span><span lang="SV" style="text-align: center;">ö</span><span style="text-align: center;">ldüğümüzde</span></div><div><strong style="text-align: center;">“Cennetten bugün gülleri a</strong><strong style="text-align: center;"><span lang="PT">ç</span></strong><strong style="text-align: center;">mış g</strong><strong style="text-align: center;"><span lang="SV">ö</span></strong><strong style="text-align: center;">rürü</strong><strong style="text-align: center;"><span lang="ES-TRAD">z de</span></strong></div><div><strong style="text-align: center;">Hâlâ o kızıl hâtı</strong><strong style="text-align: center;"><span lang="FR">ra titrer g</span></strong><strong style="text-align: center;"><span lang="SV">ö</span></strong><strong style="text-align: center;">zümüzde”</strong></div><div><span lang="ES-TRAD" style="text-align: center;"><br /></span></div><div><span lang="ES-TRAD" style="text-align: center;">Kor y</span><span style="text-align: center;">üzlü&nbsp;</span><span lang="PT" style="text-align: center;">sema g</span><span lang="SV" style="text-align: center;">ö</span><span style="text-align: center;">zlü küheylanlara bindik</span></div><div><span style="text-align: center;">Matemli hudut boylarının rengine sindik</span></div><div><span style="text-align: center;">Bir fırtına olduk da o bayram günü dindik</span></div><div><span style="text-align: center;">Bin atlı&nbsp;</span><span lang="ES-TRAD" style="text-align: center;">o son m</span><span style="text-align: center;">üjdeye biz b</span><span lang="SV" style="text-align: center;">ö</span><span style="text-align: center;">yle sevindik</span></div><div><strong style="text-align: center;">“Bin atlı akınlarda&nbsp;</strong><strong style="text-align: center;"><span lang="PT">ç</span></strong><strong style="text-align: center;">ocuklar gibi şendik</strong></div><div><strong style="text-align: center;">Bin atlı&nbsp;</strong><strong style="text-align: center;"><span lang="EN-US">o g</span></strong><strong style="text-align: center;"><strong>ün dev gibi bir orduyu yendik”</strong></strong></div><div><p class="Gvde" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal;"><strong style="text-align: center;"><o:p></o:p></strong></p><div style="text-align: center;"><strong style="text-align: center;"><br /></strong></div></div><div style="text-align: center;"><strong style="text-align: center;"><br /></strong></div><div style="text-align: center;"><div><strong style="text-align: center;"><strong><br /></strong></span></div></div></td></tr></tbody></table></center>
Serancâm Prof. Dr. Kemal Özcan <div class="padisahbaslik">Serancâm</div> <center> <table cellspacing="2" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td><div><br /></div><div>Nazlı hilâlin peşinde, Türkistan'dan Turan'dan geçtik<span style="white-space:pre"> </span>Kutlu sancağı devr aldı Ertuğrul Gazi oğlu Osman<div>Kızılelma uğruna sayısız cândan cânândan geçtik<span style="white-space:pre"> </span>Söğüt'e varmak için nice köknar, ardıç, çamdan geçtik</div><div><br /></div><div>Düşmedik yeise, sarıldık topyekûn Hakkîn ipine<span style="white-space:pre"> </span>İntişâr ettik sür'âtle bir çınarın dalları gibi</div><div>Malazgirt'te Bizans'ın cehennem kuyularından geçtik<span style="white-space:pre"> </span>Karacahisar, İznik, Bursa derken tâ Tuna'dan geçtik</div><div><br /></div><div>Feth-i mübîn müyesser oldu, Anadolu Türk'ün yurdu<span style="white-space:pre"> </span>Balkanlarda at koşturduk, kılıç kuşandık yıllar yılı</div><div>Mühr vuruldu, âsâr-ı güzîde dolu Ahlat'tan geçtik<span style="white-space:pre"> </span>Sırpsındığ'da Sultân Murâd-ı Hüdâvendigâr'dan geçtik</div><div><br /></div><div>Sevk-i ilahî mûcibince geldiğimiz topraklarda<span style="white-space:pre"> </span>Dar mı geldi koca cihân iki büyük Türk hakanına</div><div>Ehl-i salîbe fırsat vermedik, fırtınalardan geçtik<span style="white-space:pre"> </span>Yıldırım düştü, devlet çöktü, fetret eyyâmından geçtik</div><div><br /></div><div>Komadık kefere girsin Kudüs'e, insin Harameyne<span style="white-space:pre"> </span>Karanlık aydınlığa gebedir, musîbetler muştuya</div><div>Ebâbîl-i sâniydik sanki, çetin imtihândan geçtik<span style="white-space:pre"> </span>Müddet-i kalîlede bulduk kuvvet, buhrânlardan geçtik</div><div><br /></div><div>Kut verildi Kınık boyuna kurması için devleti<span style="white-space:pre"> </span>Muştu Konstantiyye, muştulayan da Server-i Âlemdi<span style="white-space: pre;"> </span></div><div>Âl-i Selçuk ile bu yerde kurûn-ı vustâdan geçtik<span style="white-space:pre"> </span>Ne güzel ceyş, ne güzel komutan, yüce makâmdan geçtik</div><div><br /></div><div>Maverâünnehr nâr-ı irfânında tutuşan çerağla<span style="white-space:pre"> </span>Vazife idi hıfz u emân dîn-i mübîni İslâmı</div><div>Mevlânâ, Hacı Bayram, Yûnus Emre diyârından geçtik<span style="white-space:pre"> </span>Önde Resûl-i Ekrem, ardında Yavuz, Sinâ'dan geçtik</div><div><br /></div><div>Derken devrân döndü, Moğollar Anadolu'da göründü&nbsp;<span style="white-space:pre"> </span>Fırsat vermedik, göz açtırmadık tefrîk olunsun dinde</div><div>Nicesin odu ocağı söndü, yağma talandan geçtik<span style="white-space:pre"> </span>Zarar görmesin diye ehl-i sünnet, Çaldıran'dan geçtik</div><div><br /></div><div>Âl-i Selçuk'tan alındı kut, gerekti yeni bir umut<span style="white-space:pre"> </span>Bizim için Kânûnî idi adâletinden ötürü</div><div>Kayı'da kılındı karar, Karaman, Germiyan'dan geçtik<span style="white-space:pre"> </span>Ele Muhteşem haşmetiyle, Sultân Süleymân'dan geçtik</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div></div></td></tr></tbody></table></center>
Bekliyor Abdurrahim Karakoç <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Bekliyor<br /></strong></div><div>Bizi bekler esir olmuş ülkeler</div><div>Bizi bekler yetim kalmış ülkeler</div><div>“İmdat! ” diye haber salmış ülkeler</div><div>Boş mabetler girilmeyi bekliyor</div><div>Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.</div><div><br /></div><div>Yanar Bosna-Hersek, Karabağ, Keşmir</div><div>Sonra Kıbrıs, Lübnan sayamam bir bir</div><div>Aklıma Abhazya, Urumçi gelir</div><div>Türk birliği kurulmayı bekliyor</div><div>Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.</div><div><br /></div><div>Kolayı var be yiğidim, kolayı</div><div>Kaynağında bastırmalı olayı</div><div>Hazırlayın kürek, kazma, malayı</div><div>İslâm harcı karılmayı bekliyor</div><div>Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.</div><div><br /></div><div>Nizam-ı Âlem’e içten talip ol</div><div>Kızılelma neredeyse ara bul</div><div>Bağlamasın seni şöhret, para, pul</div><div>Hesaplar var, sorulmayı bekliyor</div><div>Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.</div></td></tr></tbody></table></center>
Kızıl Elma Zuhal Güzel <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Kızıl Elma&nbsp;<br /></strong></div><div>Derler ki: Engeller çoktur yolunda.</div><div>Zorluklarla çevrelenmiş bu kavga.</div><div>Dönme sakın! Sonunda hicran da olsa…</div><div>Türk'ün yürek sevdası ah Kızılelma…</div><div>&nbsp;</div><div>Bayrağın kırmızıdır, kanın kırmızı.</div><div>Gözlerden ateşle akan kırmızı.</div><div>Toprağına serilen canın kırmızı,</div><div>Aziz şehit mirası, ah Kızılelma…</div><div>&nbsp;</div><div>Değerlidir elmastan ve yakuttan.</div><div>Haberin var mıdır? Bin yıllık kut’tan.</div><div>Cihana ufuk açtıran, umuttan,</div><div>Ceddin büyük dehası ah Kızılelma…</div><div>&nbsp;</div><div>İlâ-yı kelimetullahtır ülküsü.</div><div>Zaferlerle bestelenmiş türküsü.</div><div>Yoktur zalim, hainlerden korkusu.</div><div>Ebed müddet davası, ah Kızılelma…</div><div>&nbsp;</div><div>Soyumuz uzanır Hazreti Nuh'a.</div><div>Boyumuz dayanır Kayı, Oğuz'a.</div><div>Eğer verebilsek omuz omuza.</div><div>Varlık birlik duası ah Kızılelma…</div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Yeşil Bursa Mehmet Şensöz <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Yeşil Bursa<br /></strong></div><div>Çınarın saçlarında çoğalıyor serinlik,</div><div>Kanat çırpıyor rûhum, kumrularla fezâya.</div><div>Âhırete açılan kubbelerde derinlik,</div><div>Âyet âyet nakışlar, kazınır hâfızaya.</div><div>&nbsp;</div><div>Gelinliğini erken giydi dilber Uludağ.</div><div>Ferahlattı içimi ahûdudu şerbeti.</div><div>Balıkçılar bıraktı hırçın Marmara’ya ağ.</div><div>Ve martılar götürdü uzaklara gurbeti.</div><div>&nbsp;</div><div>Huzûru ağırlıyor geometrik avlular,</div><div>Güneşte öğle üstü kızarıyor şeftâli.</div><div>Genç bir kızın konuldu çeyizine havlular;</div><div>Irgandı’da bekliyor yavuklusunu Ali.</div><div>&nbsp;</div><div>Bulutlar Nilüfer’de abdest alır her seher,</div><div>Ulucâmi’de bülbül gibi şakıyan kimdi?</div><div>Kim Somuncu Baba’nın sıcak ekmeğini yer,</div><div>Bir kenara oturmuş, yorgun işçiler şimdi...</div><div>&nbsp;</div><div>Mübârek bir rüyâdan Murâdiye’de uyan;</div><div>Şiirlere kodlanan gizli şifreleri çöz!</div><div>Yeşil Türbe’de sabah, renk cümbüşüne boyan,</div><div>Seyretsin çinilerde seni, bir çift yeşil göz...</div><div>&nbsp;</div><div>Heyecanlıdır Orhan, zaferin eşiğinde...</div><div>Kahpe surlarda fetih davulları bir vursa!</div><div>Uyuyor Fâtih, sedef kakmalı beşiğinde...</div><div>Pâdişahlar şehridir, bu yüzden mağrur Bursa.</div><div>&nbsp;</div><div>Yıldırım’la kol kola geliyor Emîr Sultan.</div><div>Ve Mevlîd’i bitirdi bak Süleyman Çelebi!</div><div>Esîr almak istiyor ruhlarımızı şeytan;</div><div>Şefaat et bizlere, mahşer günü, yâ Nebî!</div><div>&nbsp;</div><div>Yeter dargın durduğun, şanlı mâzinle barış!</div><div>Münzevî güvercinler gibi sen de ey gönlüm,</div><div>Mayası yeşil olan şen insanlara karış!</div><div>Nurlu türbelerde, ne kadar sevimli ölüm...</div><div><br /></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Karabağ'a Mektup Abdurrahim Karakoç <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Karabağ'a Mektup <br /></strong></div><div>Bahtına ağlayan Azeri kızı<br />Sen Karabağ dersin, ben karayazı<br />Boşlukta çırpınır Türk’ün avazı<br />Sanma ki dertlerin azı bizdedir<br />Sizdeki yaranın özü bizdedir.<br /><br />‘Gel gardaş’ diyorsun gelecek yol yok<br />Şehitler kabrine koyacak gül yok<br />Çilesiz saat yok, kavgasız yıl yok<br />Kurşunlar sizdedir, sızı bizdedir<br />Sizdeki yaranın özü bizdedir.<br /><br />Türkmen’e mi, Kırgız’a mı yanmadım<br />Tatar’a mı, Çerkez’e mi yanmadım<br />İmdat diyen bir söze mi yanmadım<br />Uygur’un,Özbek’in gözü bizdedir<br />Sizdeki yaranın özü bizdedir.<br /><br />Müslüman, Türk olmak suçumuz bizim<br />Öfkeyle doludur içimiz bizim<br />Bir günde ağarır saçımız bizim<br />Yüz iki belanın yüzü bizdedir<br />Sizdeki yaranın özü bizdedir<br /><br />Kendimizden koptu kendi bağrımız<br />Zulüm girdabında yandı bağrımız<br />Hedef tahtasına döndü bağrımız<br />Alevler sizdeyse közü bizdedir<br />Sizdeki yaranın özü bizdedir.<br /><br />Komünizm sağırdı, demokrasi kör<br />Batıdan beslenir her türlü terör<br />Haçlı mumyaları uyandı bak gör<br />Kaç asrın silinmez izi bizdedir<br />Sizdeki yaranın özü bizdedir.<br /><br />Birleşmiş milletler benzedi sirk'e<br />Sadistler musallat edildi şarka<br />İsrail Arap’a, Ermeni Türk’e<br />Kısmet bazı sizde, bazı bizdedir<br />Sizdeki yaranın özü bizdedir.<br /><br />Yeni bir oyun var burada şimdi<br />Üçüncü piyonda sırada şimdi<br />Mitterand, Bush, Yeltsin nerede şimdi<br />Katilin, kalleşin pozu bizdedir<br />Sizdeki yaranın özü bizdedir.<br /><br />Böyle geldi, böyle gitmez bu oyun<br />Zalimleri iflah etmez bu oyun<br />Umdukları gibi bitmez bu oyun<br />Mazlumun ekmeği, tuzu bizdedir<br />Sizdeki yaranın özü bizdedir.<br /><br />Müslüman’ız, Türk’üz haktan yanayız<br />Adaletle süt emziren anayız<br />Aşk harcıyla vücut bulmuş binayız<br />Âti bizde saklı, mâzi bizdedir<br />Sevginin, şefkatin özü bizdedir.</div></td></tr></tbody></table></center>
Bahçesaray Şakir Selimov <center><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">&nbsp; Bahçesaray</span></div><span style="font-weight: 700;">&nbsp;</span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td>Yeşil yamaçlar arasında esen yelin<br />Dar sokaklı mahallelerde kimi arar?<br />Niçin kuruyup kaldı "Sırlı Çeşmeler "in?<br />Söyle bana Bahçesaray, Bahçesaray.<br /><br />Yirminci asırdan da merhametsiz<br />Bir asrı gördü mü acaba bu Hansaray?<br />Tarihinde yıl oldu mu dert-zahmetsiz?<br />Söyle bana Bahçesaray, Bahçesaray. <br /><br />Bühtanlardan kamburlaşmış bahtsız gibi<br />Alçak basık evler kimden imdat sorar?<br />Kimler idi bu evlerin öz sahibi?<br />Söyle bana Bahçesaray, Bahçesaray. <br /><br />Kimlerdi bu yamaçlarda koyun yayıp,<br />"Topkaya"nın gölgesinde kaval çalan?<br />Allı pullu feslerine güller takıp,<br />Güğümü ile çeşmelerden su alan? <br /><br />Nerede şimdi o güzeller? Nerelerde<br />Ağarmış ve seyrekleşmiş saçlarını tarar?<br />Sen onları hatırladın kaç kere?<br />Söyle bana Bahçesaray, Bahçesaray. <br /><br />Rast gelmiştim bir güzele sokağında,<br />"Merhabalar..." dedi, kaşı gözü kara.<br />Karadeniz dalgalandı ten, kanımda,<br />İnan buna Bahçesaray, Bahçesaray. <br /><br />Affeyle, sana tanış olan dilde<br />Böyle sözü işitmedin nice zaman.<br />Biz hepimiz ırak idik doğma ilden,<br />Hasretlikte öleyazdık aman aman!<br /><br />Ölüyorduk derde derman bulamayıp<br />Hastalığı gizli olan biçare gibi.<br />Sen de daldın hicranlıkta yıllar sayıp<br />Çok yıpranan Bahçesaray, Bahçesaray. <br /><br />Bu güne de kaderime bin eyvallah!<br />Vardım sana boranlara çarpa çarpa.<br />Severim seni olsan bile ne halde,<br />Bahçesaray, Bahçesaray, Bahçesaray!&nbsp;<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: justify;line-height:normal"><o:p>&nbsp;</o:p></p></td></tr></tbody></table></center>
Sarıkamış Şehitleri Arif Nihat Asya <center><span style="font-weight: bold;">&nbsp; Sarıkamış Şehitleri<br /></span><span style="font-weight: 700;">&nbsp;</span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><br />"Dün ana dizinde uyurdu bugün<br />Toprakları yastık eden başınız!<br />Nerdeler, nerdeler şimdi: sizin de<br />Vardı kardeşiniz, arkadaşınız.<br /><br />Ağladı kapanıp toprağınıza..<br />Ağlar, belki hâlâ, can yoldaşınız!<br />Soğuk kucağında karlı dağların<br />Artık ne aşkınız, ne oynaşınız! <br /><br />İçlemeyin “nişanımız yok!” diye…<br />Ki Allahüekber dağı, taşınız!<br />Açılın kırların çiçeği olup<br />Ve kuşları olup cıvıldaşınız!<p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p></td></tr></tbody></table></center>
Sekiz Yüz Elli Yedi Nazım Hikmet <center><span style="font-weight: bold;">&nbsp; Sekiz Yüz Elli Yedi<br />(Nazım Hikmet)</span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div>"İslam'ın beklediği en şerefli gündür bu</div><div>Rum Konstantiniyye'si oldu Türk İstanbul'u</div><div><br /></div><div>Cihana karşı koyan bir ordunun sahibi</div><div>Türk'ün genç padişahı, bir gök yarılır gibi<br /><br /></div><div>Girdi Eğrikapı'dan kır atının üstünde</div><div>Fethetti İstanbul'u sekiz hafta üç günde</div><div><br /></div><div>O ne mutlu, mübarek bir kuluymuş Allah’ın!</div><div>Belde-i Tayyibe’yi fetheden padişahın,</div><div><br /></div><div>Hak yerine getirdi en büyük niyazını</div><div>Kıldı Ayasofya’da ikindi namazını!</div><div><br /></div><div>İşte o günden beri Türkün malı İstanbul,</div><div>Başkasının olursa, yıkılmalı İstanbul!&nbsp; <br /><br /><span style="text-decoration-line: underline; font-weight: bold;">Editör'ün notu:</span></div><div>Nazım Hikmet de gençliğinde Türk milliyetçisiymiş.</div><div>O da çağdaşı&nbsp; Necip Fazıl Kısakürek gibi&nbsp;</div><div>Seyyid Abdulhakim Arvasi Hazrerleri ile&nbsp;</div><div>karşılaşsaydı akıbeti böyle olmazdı...</div><div><br /></div><div><span style="text-decoration-line: underline; font-weight: bold;">Belde-i Tayyibe:</span> İstanbul</div><div><br /></div><div><span style="text-decoration-line: underline; font-weight: bold;">Sekiz Yüz Elli Yedi:</span></div><div>“Belde-i tayyibe” ifadesinin ebced hesapla&nbsp;</div><div>karşılığı olan 857 ise hicrî tarihle İstanbul'un&nbsp;</div><div>fethinin olduğu zamanı işaret etmektedir.</div></td></tr></tbody></table><br /></center>
Türkçem Prof. Dr. Kemal Yavuz <center><span style="font-weight: bold;">Türkçem</span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div>Sevgi çiçek açar Türk’ün dilinde,</div><div>Bin yıllarla devirlerden gelirsin.</div><div>Güneşin aksisin dünya yüzünde,</div><div>Sıcaklığın ışığınla eşsizsin sen Türkçem.</div><div>&nbsp;</div><div>Sesin gelsin Türk ilinde her yerden,</div><div>Dillerinde işlen sen güzellerin.</div><div>Arılarla gir kovana bal olup</div><div>Ak annemin dudağından ak Türkçem.</div><div>&nbsp;</div><div>Sessiz sessiz gönüllerden gönüle,</div><div>Yankılan da çiçek olup açıver,</div><div>Destan ol da dilden dile düşerek</div><div>Kitap kitap gel hazine ol Türkçem.</div><div>&nbsp;</div><div>Bir zamanlar kağanların yurdunda,</div><div>Çağlıyordun akan suda Orhun’da.</div><div>Ötüken’de dikilen o taşlarda</div><div>Tarih ile geliyordun sen Türkçem.</div><div>&nbsp;</div><div>Tanrı Dağı makamında bir zaman,</div><div>Alper Tunga senden aldı gücünü.</div><div>Asırlardan ötelere geçerek,</div><div>Heybet ile aşarak yeryüzünü,</div><div>Yiğitlerle arkadaşsın sen Türkçem.</div><div>&nbsp;</div><div>Orta Asya gönderdiği sesleri,</div><div>Bin seneden sonra tekrar toplasın.</div><div>Anadolu Balkan Irak Suriye,</div><div>Senin ile yeni baştan çınlasın,</div><div>Zaferlerle kanat olup gel Türkçem</div></td></tr></tbody></table></center>
Gitmek İsterim Şevki Bektöre <center><span style="font-weight: bold;"> Gitmek İsterim</span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div>Gittim, gidiyorum, gitmek isterim.</div><div>Her Türk ocağında tütmek isterim.</div><div>Ceddimin geçtiği geniş çöllerde,</div><div>Onun devesini gütmek isterim.</div><div><br />Babamdan dinledim, dedem kim idi?</div><div>Kimlerle düşmüş, kimlerle kalkmıştı?</div><div>Geçmişin karanlık ülkelerinde</div><div>Hangi ocaklarda ateş yakmıştı?</div><div><br />Kurduğu ocaklar, yaptığı yurtlar,</div><div>Hangi baykuşlara mesken olmuştur?</div><div>O şahin yiğitler, gürbüz erlerden,</div><div>O yurtlarda şimdi kimler kalmıştı?</div><div><br />O tüten ocaklar, o yeşil çöller,</div><div>Niçin tütmez olmuş, niçin solmuştur?</div><div>Yiğitsiz boş kalan güzel yurtlara,</div><div>Nereden gelmiş de baykuş dolmuştur?</div><div><br />O hadsiz hesapsız davar sürüsü,</div><div>Hangi, canavara kurban olmuştur?</div><div>Dedemin küheylân atlar koşturan,</div><div>Meydanlar, kimlere meydan olmuştur.?</div><div><br />Gittim, gidiyorum, bakmak isterim,</div><div>Sönen ocakları yakmak isterim.</div><div>Geçtiğim yerlerde her yiğit için</div><div>Şiirimden bir çelenk yapmak isterim.</div></td></tr></tbody></table></center>
Ben Kimim? M.Halistin Kukul <div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">Ben Kimim?</span></div><div style="text-align: center;">&nbsp;Ben, Altay Dağları'nda buram buram yağan kar,</div><div style="text-align: center;">Dostun gözünde nazar, Ötüken'de tâze baharım.</div><div style="text-align: center;">Yıllar yılı tenhâlıklarda toplaşan efkâr..</div><div style="text-align: center;">Nehir nehir&nbsp; sel olup ummâna akarım!</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Kök kök, filiz filiz, dal dal, çiçek çiçek birikirim.</div><div style="text-align: center;">Duru sularda, büyük arzuları çimdiririm.</div><div style="text-align: center;">Yaşar, ebedî mekânlarında ölüm-dirim.</div><div style="text-align: center;">Almaz beni akıl, kavramaz beni idrâk, bir fikirim...</div><div style="text-align: center;">Nice râyihaları, sesleri, desenleri hâfızamda saklarım!</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Kopuzdan&nbsp; ezgiler yankılanır yamaçlarında, vâdilerinde.</div><div style="text-align: center;">Kopar, kızılca kıyamet, Türk yurtlarının herbir yerinde.</div><div style="text-align: center;">Sükûnet belirir her şahlanışın her seherinde.</div><div style="text-align: center;">Bir ümit ışığıyla özüm kendini gösterir cevherinde...</div><div style="text-align: center;">Uç veriroğul oğul, sevdâ başaklarım!</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Türkistan!..&nbsp; Türkistan!.. dedikçe çarpar yüreklerimiz.</div><div style="text-align: center;">Yeni bir doğuşu muştular, beraberce dillerimiz.</div><div style="text-align: center;">Yıldıza, güneşe el tutar da ellerimiz,</div><div style="text-align: center;">Büyük&nbsp; Turan'dır, ulu vatandır emellerimiz...</div><div style="text-align: center;">Haz sunar, heyecan aşılar,kavil tutar, hız verir bana tar'ım!</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Urumçi'den, Buhara'dan, Kâşgar'dan, Taşkent'ten,&nbsp; Turfan'a</div><div style="text-align: center;">Bakü'den, Üsküp'ten, Kerkük'ten, İsfahan'dan, İstanbul'a, T(ı)rabzon'a..</div><div style="text-align: center;">Büyük Hun'dan, Batı Hun'dan, Büyük Selçuklu'dan, Karahan'a...</div><div style="text-align: center;">Her ne kadar varsa... Osmanlı'dan...Özbekistan'a, Azerbaycan'a...</div><div style="text-align: center;">Açıktır kollarım, geniştir gönlüm, bütün ecdâdı kucaklarım!</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Oğuz, Bilge, Abdülkerim Satuk Buğra Hân'dan, İlteriş Kutlug Kağan'a..</div><div style="text-align: center;">Selçuk Beğ'den Alparslan'a,Osman Gaazi'den, Fâtih Mehmed Hân'a...</div><div style="text-align: center;">Gazneli Mahmud'dan, Kanunî'den, Yavuz'dan, Gök-Sultan'a...</div><div style="text-align: center;">Kür Şâd'dan, Osman Batur'dan, İsa Yusuf'tan,Millî Kahraman'a...</div><div style="text-align: center;">Kim varsa sözleşir, dilleşir, birleşir, kökleşir&nbsp; bütün saflarım!</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Yesevîler, Mevlânalar, Yûnuslar, yoldaş olur, sırdaş olur, dildeş olur..</div><div style="text-align: center;">Yûsuf Has Hâcib, Kâşgarlı Mahmud, Çelebi Süleyman...hâldeş olur..</div><div style="text-align: center;">Kâinatın Efendisi Şanlı Peygamber'e&nbsp; gönüldeş&nbsp; olur...</div><div style="text-align: center;">Candaş olur, kandaş olur, karındaş olur, dindeş olur...</div><div style="text-align: center;">Yayılır&nbsp; gönül gönül&nbsp; arşadek ezânlarım, kabûl olur inşâ-Allah, duâlarım!</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Yeni doğmuş bebeğim, yirmilik delikanlı, seksenlik ihtiyarım;</div><div style="text-align: center;">Düşmanakızgın hârım, hudutlarda&nbsp; serdârım.</div><div style="text-align: center;">Malazgirt, Çaldıran'ım, Pilevne'yim, Uyvar'ım.</div><div style="text-align: center;">İslâm gibi zırhım var, Türklük oldukça varım!</div><div style="text-align: center;">Hissizlik cenâhına örülmüş bir duvarım!</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Nice ummân gönüllü âlimim-ârifim var.</div><div style="text-align: center;">Nice zarîf şûh dilli şâirim-edîbim var.</div><div style="text-align: center;">Cânım askerlerim var, hattâtım, mîmârım var.</div><div style="text-align: center;">Yâfes'ten günümüze, kaç nesil damarım var.</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Dünyânın kaç yerinde, kaçşehit mezarım var!..</div><div style="text-align: center;">Günlerim,&nbsp; haftalarım, aylarım, yıllarım var!..</div><div style="text-align: center;">Zârım var, efkârım var, esrârım, ısrarım var,&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Gönül gönül gezinen muhabbet kararım var..</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Ne var ise bende var, yağmur yağmur yağarım!..</div><div style="text-align: center;">Ben, bunlarla varım,şehsüvâr, hükümdârım!..</div><div style="text-align: center;">Ben, ezelden ebede, bahtiyar, bahtiyarım!..</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div>
Malazgirt Zaferi Rıdvan Özel <div style="text-align: center;">MALAZGİRT ZAFERİ</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">&nbsp;“Zaferin özüdür dua&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Cihada Besmele Cuma’’&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Buharalı Muhammed&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Böyle dedi Sultan’a&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Sultan Alparslan Gazi&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Tuttu hemen bu sözü&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Kumandan ve ordusunu&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Topladı bir meydana&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">‘’Çalsın kösler, çalsın mehter&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Cihat aşkına erenler&nbsp;</div><div style="text-align: center;">İslam dini için sizler&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Söz veriniz şimdi bana&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Sultan Alparslan sessizce&nbsp;</div><div style="text-align: center;">İbadet etti o gece&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Secdeye kapandı yere&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Dualar etti Rahman’a&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">‘’Yârâb ism-i şerifin çün&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Habib-i Kibriyân çün&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Dört Büyük Halife’n çün&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Yalvar yakarırız sana’’&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">&nbsp;‘’Allahü ekber’’le ordu&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Sünnet kılıp farza kalktı</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Rükûdan secdeye vardı&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Bir dağ yıkıldı meydana&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">&nbsp;Cuma kılmak ve şehit olmak&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;İki bayramı yaşamak&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Bu zevki her zaman tatmak&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Nasip olmaz her insana&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">&nbsp;Cuma namazı kılındı&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Alparslan ak kefen giydi&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Kıbleye yere kapandı&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Ve yalvardı Yaradan’a&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">&nbsp;Orduya döndü: ‘’Beylerim,&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Yiğitlerim, Gazilerim&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Sırtımda şu giydiğim&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Artık kefen olsun bana’’</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">&nbsp;Gaziler hep bir ağızdan&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Duydukları yüksek hazdan&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Ve temenniyle niyazdan&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Sonra daldılar düşmana&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">&nbsp;Hak teâlânın izniyle&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Bu MALAZGİRT ZAFERİ’YLE&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Açıldı kapılar bize&nbsp;</div><div style="text-align: center;">&nbsp;Hamd Rahmân’a, şükr Sultan’a&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;"><br /></div>
Turan Türküsü Ahmet Feyzioğlu <center><span style="font-weight: bold;"> Turan Türküsü</span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong><br /></strong></div><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Dedem Korkut boy boylamış,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Hanlar hanı soy soylamış,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Tibet’te yayla yaylamış…<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Değmez; tipi-boran O’na,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Kucak açmış “turan” O’na!</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><br /></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Ana yurttan tuttu yolu,</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Hazar’dan indi bir kolu.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Alparslan ve Anadolu…</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Diş biledi, düşman O’na,</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kucak açmış “turan” O’na!</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Yavuz; Haremeyn hâdimi,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Resûlullah’ın nedîmi!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Yutmuş; Kelâm-ı kadimî…<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Erir, karşı duran, O’na<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Kucak açmış “turan” O’na!</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;"><br /></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Şeyh Edebali, Mevlânâ;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Nene Hatun, Hayme Ana;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Ertuğrul’dan, Dirse Han’a…</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Yol gösterir, nîrân O’na</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">Kucak açmış “turan” O’na!</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:12.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom: 0cm;margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Hak yolda yürüyen zümre:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Hacı Bayram, Taptuk Emre…<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Yunus’a düşünce cemre;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Hakkı tanır “varan” O’na,<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height: 150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">Kucak açmış “turan” O’na!<br /><o:p></o:p></span></p></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Serhat Duası Memduh Cumhur <center><span style="font-weight: bold;"> Serhat Duası</span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong><br /></strong></div><div><div><div>Yetim şehirlerimiz Sofya, Bosna, nazlı Budin,</div><div>Zafer sevinci yaşar her taşında kaç yiğidin.</div><div>Ağırlaşan sisin ardında eski günlerimiz,</div><div>Akıncı cedleri şenlendiren düğünlerimiz.<br /><br /></div><div>Meriç’de Tunca’da sevdalı türküler akmış;</div><div>Bizim iken Tuna bir başka türlü berrakmış.</div><div>Şerefli hatıramız hür yaşardı Niğbolu’da,</div><div>Bizimle hürdü, esen yelde hür, yağan dolu da.</div><div><br /></div><div>Bir uhrevî sesin âhengi ufku dolduruyor,</div><div>Mohaç’da can veren erler niyaz edip duruyor,</div><div>Şehidlerin ebedî uykusunda son emeli,</div><div>Bütün ufuklar ezan sesleriyle inlemeli.<br /><br /></div><div>Dalmışken ufuklarda fetihler çağına,</div><div>Döndürdü kader, bahtı, hazan yaprağına,</div><div>Ben, nazlı Budin düştüğü günden beridir,</div><div>Hasret yaşarım eski vatan toprağına!</div><div><br /></div><div>Mağrur Tuna nehrinde denizler görünür,</div><div>Her an güle sevdâlı azizler görünür!</div><div>Üç yüz sene sonra sende ey nazlı Budin,</div><div>Hasret gibi bizden kalan izler görünür!</div><div><br /></div><div>Tuğlar yedi kat arşa yücelmek yerine,</div><div>Düşmüş sarılıp hüzn ile birbirlerine,</div><div>Bir nurlu seher bekler ufuklarda Budin;</div><div>Üç yüz senedir hasret ezan seslerine!</div><div><br /></div><div>Muradımız bu ezanlardan âşikâr olsun!</div><div>Bu beldeler yine Yârab bizim diyar olsun! (Amin)</div></div><div><br /></div></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Sekiz Yüz Elli Yedi Nazım Hikmet <center> <span style="font-weight: 700;">Sekiz Yüz Elli Yedi (Nazım Hikmet)</span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong><br /></span>"İslam'ın beklediği en şerefli gündür bu</div><div><div>Rum Konstantiniyye'si oldu Türk İstanbul'u</div><div><br /></div><div>Cihana karşı koyan bir ordunun sahibi</div><div>Türk'ün genç padişahı, bir gök yarılır gibi</div><div><br /></div><div>Girdi Eğrikapı'dan kır atının üstünde</div><div>Fethetti İstanbul'u sekiz hafta üç günde</div><div><br /></div><div>O ne mutlu, mübarek bir kuluymuş Allah’ın!</div><div>Belde-i Tayyibe’yi fetheden padişahın,</div><div><br /></div><div>Hak yerine getirdi en büyük niyazını</div><div>Kıldı Ayasofya’da ikindi namazını!</div><div><br /></div><div>İşte o günden beri Türkün malı İstanbul,</div><div>Başkasının olursa, yıkılmalı İstanbul!&nbsp;&nbsp;<br /><br /></div><div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; word-spacing: 2.66667px; background-color: rgb(255, 255, 225);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; text-decoration-line: underline;">Editör'ün notu:</span></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Georgia, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; word-spacing: 2.66667px; background-color: rgb(255, 255, 225);">Nazım Hikmet de gençliğinde Türk milliyetçiymiş.<br style="box-sizing: border-box;">O da çağdaşı&nbsp; Necip Fazıl Kısakürek gibi&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">Seyyid Abdulhakim Arvasi Hazrerleri ile&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">karşılaşsaydı akıbeti böyle olmazdı...<br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></span><span style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: underline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold;">Belde-i Tayyibe:</span>&nbsp;</span>İstanbul<br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; text-decoration-line: underline;">Sekiz Yüz Elli Yedi:</span><br style="box-sizing: border-box;"></span><span style="box-sizing: border-box; word-spacing: 2.66667px;">“Belde-i tayyibe” ifadesinin ebced hesapla&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box;"><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; word-spacing: 2.66667px;">karşılığı olan 857 ise hicrî tarihle İstanbul'un&nbsp;</span></div><div style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; word-spacing: 2.66667px;">fethinin olduğu zamanı işaret etmektedir.</span></div></strong></div></div><div><br /></div></div></td></tr></tbody></table><br /></center>
Bu Şehir Bursa Cengiz Numanoğlu <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Bu Şehir Bursa<br /><br /></strong></div><div>Taşına, tarihin mührü vurulmuş,</div><div>Bağrına, evliyâ tahtı kurulmuş,</div><div>Mânevî mîraslar, ehlini bulmuş,<br /><br /></div><div><span style="font-weight: bold;">Kim bana, bu şehrin adını sorsa;</span></div><div><span style="font-weight: bold;">Tereddüt etmeden, derim ki; Bursa.<br /></span><br /></div><div>Erenler saf tutmuş, aşk otağında,</div><div>Bülbül meşke dalmış, gönül bağında,</div><div>Yeşil, beyaz, raks ediyor dağında,<br /><span style="font-weight: bold;"><br /></span></div><div><span style="font-weight: bold;">Kim bana, dünyada cenneti sorsa;</span></div><div><span style="font-weight: bold;">Gözümde canlanır, mübârek Bursa.</span><br /><br /></div><div>Emir Sultan, postu sermiş Hak yola,</div><div>Üftâdeler, Hüdâyiler kol kola.</div><div>Nesiller koşuyor, vermeden mola.<br /><br /></div><div><span style="font-weight: bold;">Kim bana, tasavvuf ceddimi sorsa,</span></div><div><span style="font-weight: bold;">Derim ki; onların, adresi Bursa.</span><br /><br /></div><div>Molla Fenârîler, kalpte yaşıyor,</div><div>Somuncu Babalar, bayrak taşıyor,</div><div>Misyonları.. Yüzyılları aşıyor,<br /><br /></div><div><span style="font-weight: bold;">Kim bana, bu aşkın sırrını sorsa;</span></div><div><span style="font-weight: bold;">Derim ki; sevdânın harmanı Bursa.<br /></span><br /></div><div>Adâlet tâc olmuş, şanlı mâziye,</div><div>Ruhlar, selâm durmuş, Osman Gâzi’ye,</div><div>Şehitlere.. Gerekmiyor tâziye,<br /><br /></div><div><span style="font-weight: bold;">Kim bana, bu neslin aslını sorsa;</span></div><div><span style="font-weight: bold;">Derim ki; hikmetin kaynağı Bursa</span>.<br /><br /></div><div>Ulu Mâbet, heybetiyle duruyor,</div><div>Minâreler arşa, köprü kuruyor.</div><div>Bütün yürekler; Allah için vuruyor,<br /><br /></div><div><span style="font-weight: bold;">Ne zaman ârifan, saflara dursa;</span></div><div><span style="font-weight: bold;">Önünde Peygamber, ardında Bursa.</span><br /><br /></div><div>Bir yer ki; insanlar, gönül zengini,</div><div>İrfanla tartıyor, ahlâk dengini.</div><div>Bir yer ki; hak etmiş, yeşil rengini,<br /><br /></div><div><span style="font-weight: bold;">Kim bana, ilâhî ihsânı sorsa;</span></div><div><span style="font-weight: bold;">Derim ki; lâyıktır, bu şehir Bursa.</span><br /><br /></div><div>Bir yer ki; üstünde, bu mirâs varken,</div><div>Altında binlerce velî yatarken,</div><div>Bir yer ki; âlimler nöbet tutarken,<br /><br /></div><div><span style="font-weight: bold;">Kim bana, bu şehre bir rakip sorsa;</span></div><div><span style="font-weight: bold;">Derim ki; Bursa’nın, rakibi Bursa.</span><br /><br /></div><div><br /></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Ya Oluruz Ya Ölürüz Bestami Yazgan <center><span style="font-weight: bold;"> Ya Oluruz Ya Ölürüz</span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div>Cümle ilem bilsin, Hakk'ın uğrunda&nbsp;</div><div>Ya oluruz ya ölürüz&nbsp;</div><div>Şol mübarek Anadolu bağrında&nbsp;</div><div>Ya oluruz ya ölürüz yiğidim.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Zalimi kaçtığı yerde buluruz,&nbsp;</div><div>Cesaret deyince önde geliriz;&nbsp;</div><div>Can verip almayı iyi biliriz,&nbsp;</div><div>Ya oluruz ya ölürüz yiğidim.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Yücelerde er meydanı kurulsun,&nbsp;</div><div>Kösler gümbürdesin, bıyık burulsun;&nbsp;</div><div>Geriye bakandan hesap sorulsun,&nbsp;</div><div>Ya oluruz ya ölürüz yiğidim.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Analar doğurmuş can vermek için,&nbsp;</div><div>Ruhları yoğurmuş kan vermek için,&nbsp;</div><div>Zafer sancağına şan vermek için,&nbsp;</div><div>Ya oluruz ya ölürüz yiğidim.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Allah aslanlara yardım eylesin,&nbsp;</div><div>Dünyadan geçene düşman n'eylesin?&nbsp;</div><div>Türkümüzü şanlı tarih söylesin,&nbsp;</div><div>Ya oluruz ya ölürüz yiğidim.&nbsp;</div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Aklıma Düşenler Abdurrahim Karakoç <div class="padisahbaslik">Aklıma Düşenler</div> <center> <table cellspacing="2" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td><div><div><br /></div><div><div>Her nerede tarih sesi duyarsam,</div><div>Özlediğim zaman düşer aklıma!</div><div>&nbsp;<span style="white-space: pre;"> </span></div><div>Doğudan batıya akan kutlu sel,</div><div>At, kılıç ve kalkan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div>Malazgirt göğsünde açılan kilit,</div><div>Şüphesiz Alpaslan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div>Ana bildiğimiz şu ana mekân,</div><div>Burcu burcu vatan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div>Ertuğrul Bey adlı devlet banisi,</div><div>Ceddim Gazi Osman düşer aklıma!</div><div><br /></div><div>Semaya ser çeken bir ulu çınar,</div><div>Fatih Mehmed Sultan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div>Üç kıtaya dalga dalga yayılan,</div><div>Nihayetsiz umman düşer aklıma!</div><div><br /></div><div>Aşk ile, vecd ile, adalet ile,</div><div>İlim düşer, irfan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div>Sonra gövdemizi kemiren kurtlar</div><div>İhmal düşer, isyan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div>Jönlerin, bönlerin ihanetleri,</div><div>Ve küçülen vatan düşer aklıma!</div></div><div></div></div></td><td><div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><span style="white-space:pre"> </span>Cezayir bestesi en içli ağıt,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Feryad ile figân düşer aklıma!</div><div><br /></div><div><span style="white-space:pre"> </span>Dalarım kor gibi hâyâllerime,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Evladı Fatihan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div><span style="white-space:pre"> </span>Kosova’yla Dumlupınar diz dize,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Kaybolan şeref/şan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div><span style="white-space:pre"> </span>Sene ikibin bir, Türkiye muhtaç,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Tüm vurguncu ihvan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div><span style="white-space:pre"> </span>Semirir, eğlenir mutlu azınlık,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Milyonlarca kurban düşer aklıma!</div><div><br /></div><div><span style="white-space:pre"> </span>Mazimizden karanlıktır hâlimiz,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Kandil, mum ve şamdan düşer aklıma!</div><div><br /></div><div><span style="white-space:pre"> </span>Bendeki yarayı avcılar bilmez,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Hep yaralı ceylan düşer aklıma!</div><div><span style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Şu dünyayı baştan başa sarsacak,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Mühürlenmiş ferman düşer aklıma!</div><div><br /></div><div><span style="white-space:pre"> </span>Umutsuzluk yaklaşırken yanıma,</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Gökten yağan derman düşer aklıma!</div><div><span style="white-space:pre"> </span>Can içinde bir can düşer aklıma!</div></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Cihanda Türk Bekir Sıtkı Erdoğan <center><span style="font-weight: bold;"> Cihanda Türk</span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><div>Bozkurtlar vatanı sert yaylaların</div><div>Huyundan huy kapmış ırkımız bizim</div><div>Her birimiz bir savaşta doğmuşuz</div><div>Zafere karışmış kırkımız bizim.</div><div><br /></div><div>Atlarımız aldan, kırdan, yağızdan,</div><div>Akıncılar kopmuş gelmiş Oğuzdan,</div><div>Küçüklü, büyüklü hep bir ağızdan,</div><div>Dünyaca söylenir türkümüz bizim</div><div><br /></div><div>Kanundur, değişmez dünyanın seyri,</div><div>Kimsenin kimseye dokunmaz hayrı,</div><div>Savaştan yılmayız, Allah'tan gayrı</div><div>Hiç kimseden yoktur korkumuz bizim.</div><div><br /></div><div>Üç laf etsem Türküm derim, üçünde,</div><div>Sana cevabım var bana niçin de,</div><div>Yetmiş iki buçuk millet içinde,</div><div>İşte budur gerçek farkımız bizim.&nbsp;</div></td></tr></tbody></table></center>
Muhteşem Geçmiş Yusuf Kaplan <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><span style="font-weight: bold;">Muhteşem Geçmiş</span></div><div>Kayı boyundan başlar, tarih muhteşemliğe,</div><div>Beylikle getirilir, Türklüğü bileciğe…</div><div>Osman’ın doğumuyla, başlar bayram havası,</div><div>Sevindirir obayı, Osman beyin doğması…</div><div><br /></div><div>Zaman geçer Osman Bey, serpilir birer birer,</div><div>Evlilik çağına dek, bu böyle sürer gider…</div><div>İlk fethini yapmış, almış Malhunhatını,</div><div>Gene Malhun’dan kurmuş, han imparatorluğu…</div><div><br /></div><div>Sonrası beyliklerin, katılımıyla olur,</div><div>Kısa zamanda Türkler bir imparatorluktur…</div><div>Cihan-ı dünyadır o, odur titreten arşı,</div><div>Dini İslamiyet’le, tanıştıran dünyayı…</div><div><br /></div><div>Yine yeniden doğuş, onun sayesindedir,</div><div>Kendi gibi muhteşem, ol çalan mehteridir…</div><div>Sayısızca devleti, bünyesinde toplamış,</div><div>Fatih’iyle İstanbul, Muhammed-i gül açmış…</div><div><br /></div><div>Gene odur uzun yıl, süren imparatorluk,</div><div>Ol padişah-ı cihan, her biri olmuş bolluk…</div><div>Osmanlı’nın torunu, Türk oğlu Türkiye’yim,</div><div>Ceddimle atamla ben, cihan-ı muhteşemim…</div><div><br /></div><div>Torunu Osmanlı’yım, ta ezel-i evrattan,</div><div>Ceddimin beklediğim beklenen çağlardan,</div><div>Ne kadar layığımdır, bilinmez tartışılır,</div><div>Karşıdan bakınca tek, geçmişim anlaşılır…</div><div><br /></div><div>İmparatorluk sonu, heyezanlıda olsa,</div><div>Son bile muhteşem, padişah tek de kalsa..</div><div>Şimdi anıyorum da, şiirimde yaşıyor,</div><div>Eserleri ayakta, tarih taşta yazıyor…</div><div><br /></div><div>İhtişamın odur ki, doyulmaz lezzetine,</div><div>Ben borçluyum atama, aşikarım dedemle,</div><div>Ne yapsam ödeyemem, bilcümle haklarını,</div><div>Cennet-i mekan yapsın, ol Mevla’m tahtlarını…</div></td></tr></tbody></table><br /></center>
Diriliş Zamanı Bestami Yazgan <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Diriliş Zamanı<br /><br /></strong></div><div>Paslı zincirleri kırdı kırıyor,</div><div>Bu millet yeniden şaha kalkacak.</div><div>Göğsünde tarihin nabzı vuruyor,</div><div>Bu millet yeniden şaha kalkacak.</div><div><br /></div><div>Dün Ergenekon’dan çıktığı gibi,</div><div>Köhnemiş Bizans’ı yıktığı gibi,</div><div>Üç kıtaya bayrak diktiği gibi,</div><div>Bu millet yeniden şaha kalkacak.</div><div><br /></div><div>Ümmetin kurtuluş gemisi olan,</div><div>Mazlum insanlığın hâmisi olan,</div><div>Ümitle çırpınıp imanla dolan</div><div>Bu millet yeniden şaha kalkacak.</div><div><br /></div><div>Düşmanlar nefretle dolup taşmasın,</div><div>Hainler yanılıp haddi aşmasın.</div><div>İşte söylüyorum, kimse şaşmasın:</div><div>Bu millet yeniden şaha kalkacak.</div><div><br /></div><div>Diriliş erleri girsin kol kola,</div><div>Bir dua ordusu dizilsin yola.</div><div>Evveli âhiri mübarek ola,</div><div>Bu millet yeniden şaha kalkacak.</div><div><br /></div><div>İlahi yardımla bir zafer vakti,</div><div>Zamanın koynunda son sefer vakti.</div><div>İnşallah geliyor o kader vakti,</div><div>Bu millet yeniden şaha kalkacak,</div><div>Cümle eller “bir” Allah’a kalkacak&nbsp;</div></td></tr></tbody></table></center>
İstanbul Hasreti Bestami Yazgan <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>İstanbul Sevgisi<br /><br /></strong></div><div>Işıl ışıl Üsküdar çağırır hâl diliyle,</div><div>Uzar gider geceler İstanbul hayâliyle.</div><div>&nbsp;</div><div>Özge bir çiçek gibi düş bahçemi çevreler,</div><div>Demet demet kubbeler ve kalem minareler.</div><div>&nbsp;</div><div>Güzelim Sultanahmet, soylu Süleymaniye</div><div>Bana da saflarında yer verseler hediye.</div><div>&nbsp;</div><div>Eriyen mum olurdum mahyanın ışığına,</div><div>Yüreğimi sererdim muştulu eşiğine.</div><div>&nbsp;</div><div>Bir ömür dizlerinde ağlamaya razıyım,</div><div>Yazgımı gül bahtına bağlamaya razıyım.</div><div>&nbsp;</div><div>Hasretin dert vurgunu, ben kapında bir yoksul,</div><div>Alsana kollarına beni güzel İstanbul...</div></td></tr></tbody></table></center>
Anadolu Sevgisi Abdurrahim Karakoç <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Anadolu Sevgisi<br /><br /></strong></div><div>Sen bizim dağları bilmezsin gülüm,&nbsp;</div><div>Hele boz dumanlar çekilsin de gör.&nbsp;</div><div>Her haftası bayram, her günü düğün,&nbsp;</div><div>Hele yaylalara çıkılsın da gör.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Bilmezsin ovalar nasıldır bizde;&nbsp;</div><div>Kağnılar yollarda, yoncalar dizde...&nbsp;</div><div>Saydıklarım damla değil denizde,&nbsp;</div><div>Hele bir ekinler ekilsin de gör.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Görmedin sen bizim mavi suları,&nbsp;</div><div>Karlar eriyince kırar yuları...&nbsp;</div><div>Köpük olur beyaz, sel olur sarı;&nbsp;</div><div>Hele taştan taşa dökülsün de gör.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Sen bizim köyleri görmedin ki hiç,&nbsp;</div><div>Yolları toz, çamur, evleri kerpiç.&nbsp;</div><div>O kirli kabukta, o en temiz iç;&nbsp;</div><div>Hele bir yakından bakılsın da gör.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı,&nbsp;</div><div>Sevgiyi bulasın, yakına gel ki...&nbsp;</div><div>Kalıplar gerçeği göstermez belki&nbsp;</div><div>Gönül perdeleri sökülsün de gör.</div></td></tr></tbody></table></center>
Kerkük Arif Nihat Asya <div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">Kerkük</span><br />Yılların ötesinden gelen</div><div style="text-align: center;">Kanatları yorgun kuşum</div><div style="text-align: center;">Büyük Kar'da ablam doğmuş</div><div style="text-align: center;">Küçük Kar'da ben doğmuşum</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Masallara karışmış</div><div style="text-align: center;">Eski eski eski günlerde</div><div style="text-align: center;">Parmakla gösterilmişiz</div><div style="text-align: center;">Nişanlarda düğünlerde</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">O ipek çilesiymiş yumuşak</div><div style="text-align: center;">Ben bembeyaz kartopuymuşum</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Bir gün, hastalanmış ablam</div><div style="text-align: center;">Muska da kâr etmemiş ekşi toprak da</div><div style="text-align: center;">Şimdi yatıyor annemle babamın</div><div style="text-align: center;">Yattığı yatakta</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Ben -gördüğünüz gibi- uzakta uzakta</div><div style="text-align: center;">İkinci çocukluğumu emeklemekteyim</div><div style="text-align: center;">Onların çağıracağı saati</div><div style="text-align: center;">Hızır beklercesine beklemekteyim</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Daha gelmedi mi sırası</div><div style="text-align: center;">Uçup ey kuşlar büyük küçük</div><div style="text-align: center;">Akıp ey bulutlar köpük köpük</div><div style="text-align: center;">Siz söyleyin kaç günlük</div><div style="text-align: center;">Yoldu orası</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Yıllar birer ikişer derken</div><div style="text-align: center;">Beşer onar mı yürüdü</div><div style="text-align: center;">Yollar silindi çoktan</div><div style="text-align: center;">Tarihi duman bürüdü</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Ne kapı ne eşik ne ocak</div><div style="text-align: center;">Ağlar çardağına bağ</div><div style="text-align: center;">Bağına çardak</div><div style="text-align: center;">Horyatlar söylenir ağıttan acıklı</div><div style="text-align: center;">Ağıtlar söylenir horyattan yanık</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Bulamazsınız ey turnalar artık</div><div style="text-align: center;">Çocukluğumuzu gölgeleyen söğüdü</div><div style="text-align: center;">Arasanız da bucak bucak</div><div style="text-align: center;">Dağılsanız da bölük bölük</div><div style="text-align: center;">Ki yıllar analarla babaları gömdü</div><div style="text-align: center;">Biz Kerkük`ü gömdük</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Perdeleri örtük</div><div style="text-align: center;">Lambaları sönük</div><div style="text-align: center;">Sırtında yıllar yük</div><div style="text-align: center;">Hatıraları kırık dökük</div><div style="text-align: center;">Bir yer olacak orada</div><div style="text-align: center;">Adı Kerkük&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Yine de içim diyor</div><div style="text-align: center;">Şuracıkta yakındadır</div><div style="text-align: center;">Ya Büyük ya Küçük&nbsp;</div><div style="text-align: center;">Kar'ın altındadır</div><div style="text-align: center;"><br /></div><div style="text-align: center;">Geçerken kapılardan kemerlerinden</div><div style="text-align: center;">Zaman denilen sarayın</div><div style="text-align: center;">Arayın kuşlar arayın</div><div style="text-align: center;">Arayın bulutlar arayın</div><div style="text-align: center;"><br />Perdeleri örtük</div><div style="text-align: center;">Lambaları sönük</div><div style="text-align: center;">Sırtında yıllar yük</div><div style="text-align: center;">Hatıraları kırık dökük</div><div style="text-align: center;">Bir yer olacak orada</div><div style="text-align: center;">Adı Kerkük</div>
Türk Bayrağından Millet'e Ahmet Mahir Pekşen <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Türk Bayrağından Millet'e<br /><br /></strong></div><div>Gökten ay yıldız iner, ben gönderde dururum,</div><div>Tek bir Türk sağ kalmışsa ben o kalpte vururum.</div><div>Şanlı bir mazi elbet, elbet benim gururum.</div><div><strong><br /></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Hun benim, Göktürk benim, Uygur'um Harzemşah'ım</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Milletime zaferler bahşetmiştir Allah'ım.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;"><br /></span></strong></div><div>Merhamet harflerinden bir yasan bulunacak,</div><div>Her burçta Ulubatlı bir Hasan bulunacak...</div><div>Her çağa Türk mührünü bir basan bulunacak.</div><div><strong><br /></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Sen olmazsan mazi boş, âti dipsiz karanlık.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Sen olmazsan anlamsız, kuru laf kahramanlık.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;"><br /></span></strong></div><div>Boşa ümitlenmesin, eşkıyalar, çeteler.</div><div>Türk destanı okuyor, ötelerden öteler,</div><div>Bazen Şamiller çıkar, bazen çıkar Mete'ler.</div><div><strong><br /></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Kafkaslardan eser yel, derin derin solurum.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Gölgemde Kürşat gezer, ben bahtiyar olurum.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;"><br /></span></strong></div><div>Ben başka bir bayrağım, rengimde şehit kanı,</div><div>Hilalimde bir neslin Hakka olan imanı.</div><div>Yıldızım, bir hürriyet, bir özgürlük limanı.</div><div><strong><br /></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Yunus'um Mevlana'nın hakka açık eliyim.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Uygur'um, Selçuklu'yum, Avar'ım, Gazneli'yim.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;"><br /></span></strong></div><div>Sadece acıyorum, bana kim bakarsa hor.</div><div>Beni indirmek, gökten ayı indirmekten zor.</div><div>Yine de bedbahtlardan, deneyenler oluyor.</div><div><strong><br /></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Pişman olurlar bir gün kan ağlaya ağlaya.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;">Çarpınca başlarını, mermerden sert kayaya.</span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;"><br /></span></strong></div><div><strong><span style="font-weight: bold;"><br /></span></strong></div><div><div></div></div></td></tr></tbody></table></center>
Aslan Mehmetçik Osman Yüksel Serdengeçti <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Aslan Mehmetçik<br /><br /></strong></div><div>Sen benim baş yazım, alın yazım, baş tacımsın...</div><div><div>Bu nefer seni daha yakından tanıdım!..</div><div>Seninle yattım, seninle kalktım...</div><div>Mektuplarını okudum,</div><div>Gözlerinin içine baktım...</div><div>...</div><div>Senin tasan, benim tasam,</div><div>Senin kaderin, benim kaderim oldu.</div><div>Ne çare sana doyamadan ayrıldım.</div><div>Sana hiç doyulur mu?</div><div>Benim sessiz sedasız, sabırlı Mehmedim...</div><div><br /></div><div>Varlığımızın esası sensin...</div><div>Dirliğimiz birliğimiz sensin...</div><div>Sen olmasaydın biz olur muyduk?!..</div><div>Sen ölmeseydin biz kalır mıydık?!..</div><div><br /></div><div>Şu alev alev yanan ocaklar,</div><div>Şu dalga dalga sancaklar,</div><div>Şu köyler, şu bentler, şu bucaklar,</div><div>Seni tanır, seni arar, seni söylerler...</div><div>Fakat sen hep susarsın!..</div><div>Ölürsün, gülmezsin!..</div><div>Gidersin, gelmezsin!..</div><div><br /></div><div>"Bura Yemen'dir,</div><div>Yolu çimendir,</div><div>Giden gelmiyor</div><div>Acep nedendir?!.."</div><div><br /></div><div>Nedendir bilinmez!..</div><div>Gidilir gelinmez!..</div><div>Verilir alınmaz!..</div><div><br /></div><div>Bu hâl böyledir Mehmedim!..</div><div>Dert insanı söyletir Mehmedim!..</div><div><br /></div><div>Sen göklerin direği,</div><div>Sen gönlümüzün, cümlemizin dileği,</div><div>Sen Türk'ün bükülmez bileğisin...</div><div>Dün Yemen'de idin, bugün Kore'de!..</div><div>Söyle bana asıl yerin nerede!..</div><div><br /></div><div>Sen tarihini meydanlarda yazan,</div><div>Sen talihini meydanlarda deneyen,</div><div>Sen gönüllerde, sen göklerde gezen ersin!..</div><div>Allah - millet - vatan için</div><div>Her zaman, her yerde seferbersin!..</div><div><br /></div><div>Sen tepelerinden âhiret ve mahşerlerin göründüğü</div><div>Allahuekber dağlarının kendi mukadderini gördün.</div><div>Peygamberlerin Allahdan nidâ bekledikleri,</div><div>Uçsuz bucaksız çöllerde,</div><div>Sine çöllerinde</div><div>Nice savaşlar verdin!..&nbsp;</div><div><br /></div></div></td></tr></tbody></table><br /></center>
İstanbul'un Fethi M. Halistin Kukul <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>İstanbul'un Fethi<br /><br /></strong></div><div><div>Yüzbin er haykırıyor: “Ya Cennet, ya istanbul!”</div></div><div><div>Açıl istanbul açıl, nurlu şafaklı tan bul.</div><div><br /></div><div>Zafere koşuyorlar, atlılar ve yayalar,</div><div>Akına katılıyor, dervişler, evliyâlar.</div><div><br /></div><div>iman-Teknik-Sabırla karadan yüzer gemi,</div><div>Denizde koşar kır at, azıya alır gemi.</div><div><br /></div><div>Akşemseddin kupkuru toprağa diz çöküyor,</div><div>Allaha el açıyor, hıçkırıp yaş döküyor,</div><div><br /></div><div>Genç Hünkâr da el açıp Haktan zafer diliyor,</div><div>Hak nasip etmeyince birşey olmaz, biliyor.</div><div><br /></div><div>Toplar tekrar vuruyor, sur titriyor, eriyor,</div><div>Manzaradan belli ki, bir çağ sona eriyor.</div><div><br /></div><div>Hilâl, bahar yaşarken, haçlıda bir hazan var,</div><div>Dün çan çalan şehirde bugün artık ezan var.</div><div><br /></div><div>Mehmedlerden bir Fâtih, Hasanlardan bir Ulu,</div><div>Bu orduya yakıştı fethetmek istanbul’u...</div></div></td></tr></tbody></table></center>
Kırım Fırat Kılıztuğ <div class="padisahbaslik">Kırım</div> <center> <table cellspacing="2" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td><div><div>Sürgün treninde ağlar bebekler,</div><div><div>Ana yürekleri ağıtlar ekler,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>Nöbetçi elinde soysuz tüfekler,</div><div>Doğu’ya Batı’ya sürdüler beni.</div><div><br /></div><div>Tutsaklık içimde en derin sızı,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>Acısı eksilmez, alınmaz hızı,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>Alnımda taşıdım üç dipçik izi,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>Kızıltaş yolunda yordular beni.</div><div><br /></div><div>Keten de köynegim kana boyandı,</div><div>Güneş hicap etti erken uyandı,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>Sarı şeytan kapımıza dayandı,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>Kalleş kurşunuyla kırdılar beni.</div><div><br /></div><div>Bostorgay kuşçuğun cılga yuvası,</div><div>Adaklı kızanın yandı kınası,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>Karalı Salgır’ın cevan Sunası,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>Yâdel toprağına sardılar beni.</div><div><br /></div><div>Kırım’dan gelirim, adım da Sinan,</div><div>Onlar da insandı, bizler de insan,</div><div>Moskof’ta Alman’da yoktur din, iman,</div><div>Akmescit boynunda vurdular beni.</div></div></div><div></div></td><td>&nbsp;<br /><br /><div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Bahçesaray kapısında üç doğan,</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Avcı değil, avda değil, av değil,</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Ne vur diyen, ne dur diyen, ne koğan,</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Ötme bülbül, gönül kırık, sağ değil</div><div><br /></div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Kollarına konduracak er mi var?</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Keklik nazı, kandıracak yer mi var?</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Hân soyunu andıracak ser mi var?</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Ötme bülbül, bahçe değil, bağ değil.</div><div><br /></div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Bahçesaray kapısında üç turna,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Benekleri hâreli, tel tel sırma,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Yaban gülüstanda dem çekip durma,</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Ötme bülbül, bencileyin çağ değil.</div><div><br /></div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Azak denizden dar geçitten açılır,</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Karadeniz dalgalanır, küçülür,<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span></div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Altın Orda, Hazar Hân’dan ölçülür,</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Ötme bülbül, İtil’de otağ değil.</div><div><br /></div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Bahçesaray kapısında üç doğan,</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Ayrılıktır beni kahreden boğan,</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Yer mi çöktü, gök mü tepeme yağan?</div><div>&nbsp; <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Ötme bülbül, bu bildiğin dağ değil.</div></div><div><br /></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Gidin Turnalar Ozan Cavaklı <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Gidin Turnalar<br /><br /></strong></div><div><div>Kalkın turnam kalkın, Uzak Doğu’dan,</div></div><div><div>Türkistan’a doğru gidin turnalar!..</div><div>Bir kol da kalkmıştır, gelir Batı’dan,</div><div>Avrupa’ya haber edin turnalar!..</div><div><br /></div><div>Türkistan yaslıdır, yarası derin,</div><div>Pakistan yaylası her zaman serin,</div><div>Afganistan için bir duâ verin,</div><div>Onlar savaştadır gidin turnalar!..</div><div><br /></div><div>Hazar’ın yanını bir defa dönün!</div><div>Kalkın yükseklere Kafkası görün!</div><div>Sakindir orası Tebriz’e konun!</div><div>Kerkük’e bir selâm edin turnalar!..</div><div><br /></div><div>Macar ovasına asla konmayın!</div><div>Balkanları geçin sakın durmayın!</div><div>Batı Trakya’da fazla kalmayın!</div><div>Edirne’de mola verin turnalar!..</div><div><br /></div><div>Edirne’den, Van’dan girin vatana,</div><div>istanbul’da uğra Eyüp Sultan’a,</div><div>Konya’da bekliyor sizi Mevlânâ,</div><div>Torosları geçip gidin turnalar!..&nbsp;</div><div><br /></div><div>Mescid-i Aksa’yı semadan görün!</div><div>Hazret-i Resûle de selâm verin!</div><div>Harem-i şerîfte ihrama girin!</div><div>Durmayın orada dönün turnalar!..</div><div><br /></div><div>Cavaklı der: Yâ Râb! Tutuştum yandım,</div><div>islâmın uğruna ölmektir andım,</div><div>Namazda özümü Mirâc’da sandım,</div><div>Hep kullara duâ edin turnalar!..</div></div></td></tr></tbody></table></center>
Tuna Arif Nihat Asya <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Tuna<br /><br /></strong></div><div><div>Toplar, gümbür gümbür döver burçları</div><div>Burçlar düşer Tuna'ya.</div><div>İmdada koşarken başı taçlılar</div><div>Taçlar düşer Tuna'ya.</div><div><br /></div><div>Taçlısı, haçlısı bir olmuş,</div><div>Haçlar düşer Tuna'ya.</div><div>Gazadır... Arada, bizim saftan da</div><div>Koçlar düşer Tuna'ya</div></div></td></tr></tbody></table></center>
Ah Edirne Celâl Sâhir <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Ah Edirne</strong></div><div><div>Âh kardeşim, Edirne’yi unutma!</div><div><div>Güzel göğsü üç ırmağın uğrağı,</div><div>Her birinin suyu şehit kanı kokan bir kevser;</div><div>Her ne eksen altın verir toprağı;</div><div>Onun yeşil bağlarına cennet diyor şairler...</div><div><br /></div><div>Bundan beş yüz altmış sekiz yıl evvel</div><div>Lala Şahin, arkasında gözü yılmaz bir ordu,</div><div>Onu aldı düşmanlardan; bu güzel</div><div>Devletin doksan sene tahtı orda kuruldu.</div><div><br /></div><div>Orda yedi padişahın sarayı;</div><div>Cuma günü, ezan sesi göğe akın ederken,</div><div>Ulu Hakan at üstünde camiine giderken</div><div>Hep melekler seyrederdi alayı...</div><div><br /></div><div>Şimdi artık ne mülk var, ne ezan,</div><div>İki yüze yakın cami, yirmi iki medrese</div><div>At bağlandı, put takıldı, oldu ahır, kilise,</div><div>Ne kadar çok, ne kadar çok kız, kızan</div><div><br /></div><div>Bulgarların dudağıyla kirlendi;</div><div>Yüce İslâm namusunu yaktı kirli kucaklar.</div><div>Camilerde şarap içip tepinirken alçaklar</div><div>Açlığından herkes ekmek dilendi.</div><div>&nbsp;</div><div>Toprakları şehit kanı suladı.</div><div>Ot çiğnerken, ağaç yerken hasta, cansız askerler,</div><div>Ev basarak para çalan, kan sömüren her nefer</div><div>Bileğine bir sırma saç doladı…</div><div><br /></div><div>Sultan Murâd cennette döğünüyor bu hâle,</div><div>Lala Şahin yüreğini dağlıyor,</div><div>Mimar Sinan için için ağlıyor...</div><div>Âh bu kadar sefil olmak gelir miydi hayale!</div><div>&nbsp;</div><div>Beş buçuk ay göğüs gerdi, namusunu korudu,</div><div>Sürü sürü tepeledi Bulgarı;</div><div>Teslim oldu; fakat alnı yukarı.</div><div>Sen alçaksın, ey kardeşim, unutursan bu yurdu.</div><div>&nbsp;</div><div>Sakın sakın Edirne’yi unutma;</div><div>Öç almanın vakti gelir, sen kinini uyutma!....</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div><br /></div></div></div></td></tr></tbody></table><div style="text-align: start;">Bu şiir Edirne’nin işgali üzerine yazılmıştır.</div><div style="text-align: left;"><br /></div></center>
Yüreğimi Azatlıkta Bıraktım Yusuf Dursun <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Yüreğimi Azatlıkta Bıraktım</strong></div><div><div>İstanbul'dan havalanan yüreğim,</div><div>Azerbaycan diyarına süzüldü.</div><div>Hak yol üzre kabul olan dileğim,</div><div>Bayrağımın yıldızına yazıldı.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Bakü toprağına ayak basanda,</div><div>Ay yıldız altında özüme döndüm.</div><div>«Gardaşım» sözünü duyduğum anda,</div><div>&nbsp;Vuslatın aşkıyla kor gibi yandım.</div><div><br /></div><div>Azerbaycan, istiklâli kutlarken,</div><div>Öz kardeşler birbirine karıştı.</div><div>Türküler, şiirler ve marşlar derken,</div><div>Kadîm dostlar güzellikte yarıştı.</div><div><br /></div><div>Kanım dondu Azatlık’ı gezerken,</div><div>Sandım 20 Ocak bende canlandı.</div><div>Şehidlerim gökyüzünde yüzerken,</div><div>Al bayrak altında rûhum dinlendi.</div><div><br /></div><div>Bir mavi çarşaftı Hazar Denizi,</div><div>Apardı rûhumu şehid katına.</div><div>Yüce Rabbim, mahzun etme Sen bizi;</div><div>Erelim cümlemiz gül berâtına.</div><div><br /></div><div>Gence’de bir akşam söz dile geldi,</div><div>Şiir bülbülleri bir bir şakıdı.</div><div>Ozanlar elinde saz dile geldi,</div><div>Gönül atlasına kilim dokudu.</div><div><br /></div><div>Bir yiğit tanıdım, adı: Hüseyin.</div><div>Namaz kılmam için seccade verdi.</div><div>Dilleri bülbüldü, kalbi güvercin;</div><div>Say ki yüreğini kalbime serdi.</div><div><br /></div><div>Tohuz’da bir sabah bülbül dinledim;</div><div>«Karabağ esirken susmam!» diyordu.</div><div>Her nefeste tâ yürekten inledim;</div><div>«Ölmeden figanı kesmem!» diyordu.</div><div><br /></div><div>Kışlada gururla «halay»a durdum,</div><div>Azerbaycan askeriyle kol kola.</div><div>Çifte bayrakların altında girdim,</div><div>Milletime ışık veren bu yola.</div><div><br /></div><div>İstanbul’a doğru yelken açarken</div><div>Bakü semâsına son defa baktım.</div><div>Öz kardeşim için candan geçerken</div><div>Yüreğimi Azatlık’ta bıraktım.</div><div><br /></div></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table><div style="text-align: left;">Not:Şiir, 15-18 Haziran 2014 tarihleri arasında Azerbaycan’a yaptığım ziyaret sonrasında, 28 Haziran 2014 günü İstanbul’da yazıldı.&nbsp;</div></center>
Gurbeti Özledim Veysel Turgut <div class="padisahbaslik">Gurbeti Özledim</div> <center> <table cellspacing="5" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td>Herkesin gönlünde sıla hasreti,&nbsp;<div>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div>Hergün bir mekanda gönül sohbeti,&nbsp;</div><div>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Kapanmaz bendeki onulmaz yara,&nbsp;</div><div>Bahtıma ne deyim doğuştan kara.&nbsp;</div><div>İster Taşkent olsun, ister Buhara&nbsp;</div><div>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Bu aşk ile gece-gündüz inlesem,&nbsp;</div><div>Yaralara tuz basarak emlesem.&nbsp;</div><div>Kerkük Türkmen’inden hoyrat dinlesem&nbsp;</div><div>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Hazar düşlerimin gelinlik kızı,&nbsp;</div><div>Karabağ alnımda bir kara yazı.&nbsp;</div><div>Urumçi gönlümde dinmeyen sızı&nbsp;</div><div>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Kapanmıyor kan çanağı gözlerim,&nbsp;</div><div>Altaylardan Çin Seddini seyreylerim.&nbsp;</div><div>Kırgız olur, Özbek olur sözlerim&nbsp;</div><div>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div>Güney Azerbaycan uyanan Kurtum,&nbsp;</div><div>Ortaasya benim tapulu yurdum.&nbsp;</div><div>Üç kıta üstüne bir otağ kurdum&nbsp;</div><div>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div></td> <td><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Düş yanıma yoldaşım ol, gel benim.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Hepsi uzayan dal Türklük bedenim.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Bir sevda uğruna durmaz giderim&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Dağlar engel değil benim yolumda.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Kaşgar boynu bükük durur kolumda.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Astana sağımda, Bişkek solumda,&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Aksunun suları gözümün yaşı,&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Tarihimi yazar Ötügen Taşı.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Aşkabatta yesem bir Türkmen aşı,&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Kazan, Şimbay, Sibay bilinmez adlar.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Yakut Ülkesine saldırır yadlar.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Kırımdaki feryat derdimi katlar&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Gurbeti özledim sorma Aybalam.&nbsp;</div><div><br /></div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Bunlar gurbet değil öz be öz benim.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Azeri, Kırgız, Özbek, Türkmenim.&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Sen nasıl ben isen, ben öyle senim&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Gurbeti özledim sorma Aybalam.</div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Bosna - Hersek Milli Marşı Cemalettin Latiç <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Bosna - Hersek Milli Marşı<br /><font size="1"><strong><br /></strong></font></strong></div><div><br /></div><div>Allah'ın mavi arşına</div><div>Mabetlerden tekbirler yükseliyor</div><div>Bunlar benim ülkemin şarkılarıdır</div><div>Bütün ovalar, bütün dağlar bu şarkıyı haykırıyor.</div><div><br /></div><div>Kanlı toprak üzerine kurulmuş</div><div>Sevgili kız, haşin kız Bosna’m benim</div><div>İki gözüm gibi korurum seni</div><div>Çünkü ben senin oğlunum, ben seninim senin.</div><div><br /></div><div>Orada, Tuna'da altın tohum</div><div>Drina'da mavi şafak</div><div>Neretva'da güneş batar</div><div>Ovalarda yayılan sava.</div><div><br /></div><div>Kanlı toprak üzerine kurulmuş</div><div>Sevgili kız, haşin kız Bosna’m benim</div><div>İki gözüm gibi korurum seni</div><div>Çünkü ben senin oğlunum, ben seninim senin.</div><div><br /></div><div>Eğer düşman senin sınırlarına</div><div>Şanlı atalarının hatıralarına dokunursa,</div><div>Bu dağlar, bu ovalar için canlarını verecek</div><div>Şehitlerin kanlarında boğulacaktır.</div><div><br /></div></td></tr></tbody></table></center>
Güneş Batmatı Talat Asal <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><strong>Güneş Batmadı<font size="1"><strong><br /></strong></font><font size="1"><strong><br /></strong></font></span></div><strong> </strong><div><strong> </strong><p><strong><span style="font-style: italic;">Adnan Menderes’e</strong></strong></p></div><div>Bu şehit kanı ile sulanmış topraklarda,</div><div>Bir uçtan bir uca bütün bir vatan sathında&nbsp;</div><div>Dadaşlar vardır</div><div>Seymenler vardır</div><div>Zeybekler vardır</div><div>Bir Dadaşların Dadaşı vardı</div><div>Bir Seymenlerin Seymeni vardı</div><div>Bir Efelerin Efesi vardı</div><div>Bir zeybeklerin zeybeği vardı</div><div>Mayısın bir güneşli sabahında&nbsp;</div><div>Vatan için Millet için, İnsanlık için çıkmıştı yola</div><div>Gönlünde insan sevgisi, kafasında vatan aşkı vardı</div><div>Azgın sulara dizgin vurmak istiyordu</div><div>Vurdu!</div><div>Kıraç topraklara bereket getirmek istiyordu.</div><div>Getirdi</div><div>Alın terini ekmek yapmak istiyordu:</div><div>Yaptı!</div><div>Suyu ışık, suyu güç yaptı…</div><div>Alın terini toprakta eritti, bacada tüttürdü</div><div>Ekmek yaptı</div><div>Gönlünde insan sevgisi, kafasında vatan aşkı ile</div><div>Açmıştı gözlerini dünyaya…</div><div>Gönlünde insan sevgisi, kafasında vatan aşkı ile&nbsp;</div><div>Sevgisine, aşkına doyamadan açık gitti gözleri dünyaya Darağacında…</div><div>Marmara’da dalgalar var</div><div>Vurur Adaların kıyılarına&nbsp;</div><div>Günle mavileşen gece ile siyahlaşan</div><div>Dalgalar vurdu her gün boyu yıllar yılı</div><div>Bir mapusane adasına, İmralı’ya&nbsp;</div><div>Vurdu dalgalar yıllar yılı, taşlı ama taçlı</div><div>Bir kabre</div><div>Şimdi yatıyor, uğrunda mahkum olduğu&nbsp;</div><div>Vatan caddesinin üstündeki şanlı, ayyıldızlı</div><div>Al bayrağın süslediği Anıt mezarında</div><div>Vatan bağrında</div><div>Yanında kader arkadaşları ve mor çiçeklerle</div><div>Bezenmiş Berrin’inin mezarı olduğu halde</div><div>Dağlar, taşlar</div><div>Mavileşen, yeşillenen siyahlaşan dalgalar</div><div>Uçan kuşlar, akan sular, esen yeller</div><div>O’nun sevgisiyle yanan gönüller</div><div>O Dadaşların Dadaşını</div><div>O Seymenlerin Seymenini</div><div>O Efelerin Efesini</div><div>O Zeybeklerin Zeybeğini söyler gün boyu,</div><div>Dadaşım der</div><div>Seymenim der</div><div>Efem der…</div><div>MENDERES’im</div><div>Nur içindeki şehidim benim…</div><div>Süngülerin altında yaptığım savunmada</div><div>Güneş batarken gölgeler büyük olur demiştim</div><div>Bağışla beni.</div><div>Her günün seherinde yükselen ses semada yansıyor</div><div>“GÜNEŞ BATMADI.”</div><div><strong><br /></strong></div></td></tr></tbody></table></center>
Mehter Geliyor Mehteranbaşı <div class="padisahbaslik">Mehter Geliyor</div> <center> <table cellspacing="2" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td>“Yek­tir Al­lah!”, ni­da­sıy­le vu­ru­yor,&nbsp;<div>Meh­te­rim, ne ih­ti­şam­lı du­ru­yor,&nbsp;</div><div>Ye­ni nes­le, ta­rih der­si ve­ri­yor,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran!&nbsp;</div><div><br /></div><div>Meh­ter­ba­şı, kal­dı­rı­yor ko­lu­nu,&nbsp;</div><div>Ye­ni­den feth için ken­di yur­du­nu,&nbsp;</div><div>To­run­la­rın, ay­dın­la­tır yo­lu­nu,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran! &nbsp;</div><div><br /></div><div>Da­vul­la­rı, pek âhenk­li vu­ru­yor,&nbsp;</div><div>Meh­te­rim üç adım­da bir du­ru­yor,&nbsp;</div><div>Ya­rım sa­ğa, ya­rım so­la dö­nü­yor.&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran! &nbsp;</div><div><br /></div><div>Sen ge­çer­ken, ta­rih ak­la ge­li­yor,&nbsp;</div><div>San­ki Fa­tih, İs­tan­bul’a gi­ri­yor.&nbsp;</div><div>Nak­kâ­re, tabl, zil ça­lıp, kös vu­ru­yor,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran! &nbsp;</div><div><br /></div><div>Ye­şil san­cak, be­yaz san­cak, al san­cak,&nbsp;</div><div>Bi­ri sol­da, bi­ri sağ­da du­ra­cak,&nbsp;</div><div>Din­me­yip son vak­te ka­dar vu­ra­cak,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran! &nbsp;</div><div></div></td><td>&nbsp; Yü­rek­le­re, güm güm iner, kös se­si,&nbsp;<div>Vi­ya­na’ya, ye­ti­şi­yor, ne­fe­si,&nbsp;</div><div>San­ki bin yıl, öte­sin­den nal se­si,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran! &nbsp;</div><div><br /></div><div>İş­te Meh­ter, yi­ne nev­bet vu­ru­yor,&nbsp;</div><div>Her ne­fe­ri, ka­le gi­bi du­ru­yor,&nbsp;</div><div>Nâ­ra­la­rı, ufuk­la­rı ya­rı­yor,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran! &nbsp;</div><div><br /></div><div>Gö­nül­le­re, geç­miş müh­rü, ka­zı­yor,&nbsp;</div><div>Ta­ri­he bir, say­fa da­ha, ya­zı­yor,&nbsp;</div><div>Göl­ge­le­ri, gar­ba doğ­ru, uzu­yor,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran! &nbsp;</div><div><br /></div><div>Saf saf ge­lip, bak dâ­ire ol­du­lar,&nbsp;</div><div>Se­fer­le­re, böy­le gi­der or­du­lar,&nbsp;</div><div>Üç adım­da, iş­te yi­ne dur­du­lar,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran! &nbsp;</div><div><br /></div><div>Se­lâm sa­na, şan­lı meh­ter biz­ler­den,&nbsp;</div><div>Se­ni sil­mek, is­ti­yor­lar göz­ler­den,&nbsp;</div><div>Ba­zı­la­rı, go­cu­nu­yor siz­ler­den,&nbsp;</div><div>Ye­ri, gö­ğü, in­le­ti­yor Meh­te­ran</div></td></tr></tbody></table></center>
Ne kadar övünsek azdır seninle. Yusuf Dursun <br><center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Ne Kadar Övünsek Azdır Seninle</b><font size="1"><br></font></div> <div> <p></p><center><table cellpadding="20" cellspacing="2"><tbody><tr><td><div><br></div><div>"İlk dersimiz sevgi" diyen kardeşim,</div><div>Ne kadar övünsek azdır seninle.</div><div>Sevdayı ruhunda duyan kardeşim,</div><div>Ne kadar övünsek azdır seninle.</div><div><br></div><div>Öksüz yüreciğin aşkla doluydu.</div><div>Girdiğin yol, milletinin yoluydu,</div><div>Kokladığın, peygamberin gülüydü,</div><div>Ne kadar övünsek azdır seninle.</div><div><br></div><div>"Yeşil Tuna" yüreğini dağladı,</div><div>"Sakarya" bir ömür sende çağladı,</div><div>Ne kadar övünsek azdır seninle.</div><div><br></div><div>Ta ezelden gördün kadim rüyayı,</div><div>Ülkü bildin milletine vefayı,</div><div>İhya ettin hizmetinle Vefa'yı.</div><div>Ne kadar övünsek azdır seninle.</div><div><br></div><div>Dedin ki "Tarihe köprü kurulsun.</div><div>Yeryüzüne Türk'ün mührü vurulsun.</div><div>Bayrağa uzanan eller kırılsın."</div><div>Ne kadar övünsek azdır seninle.</div><div><br></div><div>Aldığın her nefes Mevla'mız için,</div><div>Attığın her adım davamız için.</div><div>"Birleşelim" dedin, "bekamız için"</div><div>Ne kadar övünsek azdır seninle.</div><div><br></div></td></tr></tbody></table></center></div></td></tr></tbody></table></center>
Fâtih'e Nihad M. Çetin <div class="padisahbaslik">Fâtih'e</div><center><table cellpadding="20" cellspacing="2"><tbody><tr><td>İşte tuğran, işte Feth'in arması; <br>Saçlarında taşır zafer perisi.<br>Dokunulmaz ona eller ürperir; <br>Bir arslan kudreti titriyor kında, <br>Kabzasında gibi sıcaklığı elinin<br>Bir ordu heybeti var kılıcında.<br><br>Babanı sevince garkettiğin gün,<br>Edirne'de Ezân-ı Muhammedîyle<br>Boşa vermemişti sana adını <br>Seni ve ordunu öven Resûl'ün.<br><br>Her biri bir ırka yetecek kadar <br>San'atkâr, bahâdır, âdil sultanlar <br>Ancak senin torunların olabilirdi.<br><br>Muhibbî'nin ihtişamlı adaletinde,<br>Sultan Selim Hân'ın, o yıldırımların—<br>Gözlerini kamaştıran şahlanışında,<br>Ve altın ilhamlarında bir bestekârın<br>Devam eden bir cevher vardı senden...<br><br>Farklı değil gemilere emrinde<br>Dalga dalga denizlerle karalar;<br>Sahralarda yelken açıp uçacak bir gün<br>Deryalara sultan olan torunları var...<br><br>Sinmiş gibi dokunduğun herşeye<br>Bir başka güzellik, başka bir esen,<br>Asırlarca pırıl pırıl kitablarında<br>Gözlerinin nûru mudur şu harelenen?<br>Şimdi kubbe kubbe Boğaz, Marmara,<br>En derin gururla hurda yükselen, <br>Bu Türk ve müslüman diyarda. türbe'n.<br><br>Allah'a yükselen kubbelerdedir<br>Renk renk, nakış nakış dualarınız;<br>Bâzan karanfildir, bâzan lâledir<br>Güller çinilerle temiz ruhumuz...<br><br>Atlarının yelesine benzemek için<br>Enginlerde hâlâ koşar beyaz dalgalar;<br>Denizlere uçuşuna özenir gezer<br>Ufuk ufuk, sarhoş gibi hâlâ bulutlar...<br><br>Gizli bir mûsikî olur yayılır<br>Her akşam hâtıran tâ ufuklara;<br>önünde Dîvân'ın gibi açılır,<br>Her. ânda, bir başka renkte Marmara.<br><br>Her bahar, bir sabah gün başka doğar;<br>Dallar, büyülenmiş gibi, titreşir;</td><td>Bir derin ürperiş gezer sularda;<br>En büyük gününü yaşar bu şehir...<br><br>Her bahar, bir akşam, gün başka batar, <br>Sarar ufukları bir sihirli renk,<br>—Asırlar ötesi dün kadar yakın:—<br>Tekbir seslerinde boğulur erir<br>Sanki son duası gene Bizans'ın...<br><br>Bir türkmen atında o genç kasırga,<br>Dolaşır bir ânda bütün sûrları;<br>O beyaz nur, gezer, şehri garkeder<br>Huzura, sükuna ve itimâda...<br><br>Akşam değil, bu, kanad gölgesidir<br>inen perde perde Yedi-Tepe'ye.<br>Taptaze hâtıran şimdi dolaşır<br>Kalbinde her şeyin, denizin, dağın...<br>Sanki bıraktığın yerde otağın!<br><br>Her bahar, bir sabah gün başka doğar,<br>Zafer türküleri gelir enginden,<br>Yavas yavaş; ufuklarda açılır<br>Bir bahar gecesinin büyük sedefi:<br>Fethin incisidir şimdi yükselen;<br>Ne bu doğan her zamanki günümüz,<br>Ne serpilen bildiğimiz yedi renk.<br><br>Batan günler kadar güzel ve vakuur,<br>Bu zaferin ey bahtiyar şehidi,<br>Ulubatlı'm, bu gün için doğmuştun.<br>Bir ipek yastıktır sana kayalar;<br>Dudaklar.nda tebessüm, şehâdet, huzur,<br>Bulutlarla, rûhun'a sarmaş dolaş<br>Başucunda en şereflisi sancakların:<br>Gittikçe yükselir, gittikçe büyür,<br>Baştan başa göğü sarar gibidir;<br>Bu manzara gözlerinde ebedîleşir...<br><br>Yiğitim, ufuklar ve akşamlar gibi,<br>Bir âleme kapandı gözkapakların.<br>Başucunda dalgalanan; bu sancak,<br>Bir büyük paşanın elinde yarın —<br>Otranto'da tıpkı böylecesine,<br>Şafaklar dolusu dalgalanacak...<br><br>Her bahar, bir akşam gün başka batar,<br>Hisâr'dan adını okur yıldızlar,<br>Sarar ufukları bir büyülü renk;<br>Kapında —bir millet gibi her biri—<br>Târih'in en büyük cihangirleri:<br>Ellerinde taçlarından bir çelenk.</td></tr></tbody></table></center><br><br>
Yoruldum Sevmekten Abdülkadir Karataş <br><center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Yoruldum Sevmekten</b><font size="1"><br></font></div> <div> <p>Alaca dağların kekik kokusu,<br>Bir mezat sonrası uçtu elimden,<br>Mor yayladan sızıp gelen soğuk su,<br>Sanmam ki çağlasın artık derinden…&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Değişti yatağı derenin çayın,<br>Terse akar oldu nehirlerimiz,<br>Yeleleri alev almış bir tayın;<br>Terkisinde gitti şehirlerimiz&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Söktük çadırları, il-oba bozgun.<br>Ağız tadı bozuk ey güzel yurdum.<br>Dolansın başında bin kirli kuzgun,<br>Yine de düşümü hep hayra yordum.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Ve yoruldum seni böyle sevmekten.<br>Bölük pörçük rüyalardan uyanıp,<br>“Bekle &nbsp;hele, bekle hele” demekten.<br>Anka’yı kendime ram olmuş sanıp…&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Hayalin zırhını kuşanmış gönül,<br>Varsın boz bulanık aksın dereler,<br>Durdukça bu can, sürdükçe ömür;<br>Bu da vatanının delisi derler…&nbsp;</p></div></td></tr></tbody></table></center>
Mehmedim Sultan Yürük <br><center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Mehmedim</b><font size="1"><br></font></div> <div> <p>Vatan sevdasıydı alnındaki ter <br>Bayrağım ruhuna zimmet mehmedim <br>Sen ki, canlar verdin canana siper <br>Ağlayan göze mi zahmet Mehmedim?&nbsp;</p><p>Gör işte âkibet gözüne ayan <br>Şehitler ölmez ki, ahvâli duyan <br>Rahat uyu; bir gün, zaferle uyan <br>Yetim kalanlara himmet mehmedim.&nbsp;</p><p>Bağımız içinde tütünler bitmiş <br>Zifirli kokusu güllere tütmüş <br>Hainin kurşunu masuma yetmiş <br>Merteben şehitlik; Ahmet- Mehmedim.&nbsp;</p><p>Şehadet sunulmuş tatlı canına <br>Gökten hilâl düşmüş kutlu kanına <br>Bir buse borcum var, o pak alnına <br>Dilerim Rabbimden kısmet mehmedim...&nbsp;</p><p><br></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p></div></td></tr></tbody></table></center>
Vatan Hisler, Mithad Cemal Kuntay <br><center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Vatan Hisleri</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div> <div> <p>Düşmez yere hâşa o bizim bayrağımızdır,<br>Bir fecr olarak doğmadadır her dağımızdan.<br>Ay-yıldız.. O mazideki bir süstür, emin ol,<br>Atîde güneşler doğacak bayrağımızdan.</p><p>Altına yatarken de bizimdir yerin üstü,<br>Bir kal'e olur toprağımız vecde gelir de;<br>Dağlar, kayalar göğsümüz üstünde tepinse.<br>Düşmanları biz ram ederiz kan kesilir de.</p><p>Deryaları kan, taşları bitmez kemik olsa,<br>Bir son nefesin aynı olup bitse nesîmi<br>Ölmez bu vatan, farz-ı muhal ölse de hatta,<br>Çekmez kürenin sırtı o tabût-ı cesîmi...</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p></div></td></tr></tbody></table></center>
Ağıt Osman Yüksel Serdengeçti <div class="padisahbaslik">Ağıt</div> <center> <table cellspacing="2" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td>Yıllardır, yıllardır hayaller kurdum,<br>Seni anam gibi aradım durdum, <br>Ey benim sevgilim, ey anayurdum, <br><br>Nerde benim Ural-Altay dağlarım? <br>Akşam olur sabah olur ağlarım. <br><br>Gövden bir yerde başın bir yerde, <br>Aramıza inmiş bir demir perde, <br>Söyle Turan sen nerdesin, ben nerde? <br><br>Nerde benim yaslı Tanrı dağlarım? <br>Akşam olur sabah olur ağlarım <br><br>Turan ellerinden haber gelmiyor, <br>Yarabbi derdimi kimse bilmiyor, <br>Dört asırdır Türk'ün yüzü gülmüyor, <br><br>Akşam olur sabah olur ağlarım. <br>Nerde benim Ural-Altay dağlarım? <br><br>Koskoca bir alem göçmüş yıkılmış, <br>Türbelerin, camilerin yakılmış, <br>Meydanlara kara putlar dikilmiş, <br><br>Buhara der, Semerkant der ağlarım <br>Nerde benim Ural-Altay dağlarım <br><br>Kimlere söylesem bilmem derdimi, <br>Acaba dünya böyle zulüm gördü mü,<br>Bozkurt gitmiş ayı basmış yurdumu, <br><br>Bozkurt'um der öz yurdum der ağlarım <br>Nerde benim yaslı Tanrı dağlarım? <br><br>Sen ey Hazar, engin Hazar, Türk Hazar, <br>Söyle bana boylarında kimler gezer? .. <br>Kafir moskof yine mezar mı kazar? <br><br>Seyhun gibi, Ceyhun gibi çağlarım, <br>Nerede benim Ural-Altay dağlarım? .. <br><br>Moskof bayrağını çekmiş gemiler, <br>Yol alırken dalgaların iniler, <br>Her gelen haberde derdim yeniler <br><br>Nerde benim Ural-Altay dağlarım <br>Akşam olur sabah olur ağlarım. <br><br>Vatanlar, vatanlar, esir vatanlar, <br>Ey yüreği vatan için atanlar, <br>Toplanın elleri silah tutanlar, <br><br>Kıyam etsin ölülerim, sağlarım, <br>Nerede benim yaslı tanrı dağlarım.<br><br>Esen yellere bak sevda yelidir, <br>Açan güllere bak bayrak alıdır,<br>Senden ayrı düşen gönül delidir,</td> <td>&nbsp; Nerede benim Ural-Altay dağlarım&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp; Akşam olur sabah olur ağlarım. <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Duman olur dağlarına ağsam mı? <br>&nbsp;&nbsp; Yağmur olup dağlarına yağsam mı? <br>&nbsp;&nbsp; Yıldız olup göklerine doğsam mı?<br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Ah çeker de yaşın yaşın ağlarım <br>&nbsp;&nbsp; Nerede benim Ural-Altay dağlarım <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Doğmuyor, doğmuyor aylar, yıldızlar <br>&nbsp;&nbsp; Çalmıyor kırılmış kopuzlar, sazlar <br>&nbsp;&nbsp; Karalar bağlamış gelinler, kızlar <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Akşam olur sabah olur ağlarım <br>&nbsp;&nbsp; Nerede benim yaslı Tanrı dağlarım? <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Allah Allah diyen ezanlar nerede? <br>&nbsp;&nbsp; Efeler, yiğitler, kızanlar nerede? <br>&nbsp;&nbsp; Taşkentler, Kırımlar, Kazanlar nerede?<br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Nerede benim Ural-Altay dağlarım? <br>&nbsp;&nbsp; Akşam olur sabah olur ağlarım.<br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Artık Dede Korkut öğüt vermiyor <br>&nbsp;&nbsp; Gültekin'den bildirgeler gelmiyor <br>&nbsp;&nbsp; Ne söylesem olmuyor, ah olmuyor <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Nerede benim Ural-Altay dağlarım? <br>&nbsp;&nbsp; Akşam olur sabah olur ağlarım.<br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Sürüler dağılmış, yaylamaz olmuş <br>&nbsp;&nbsp; Irmaklar kurumuş, çağlamaz olmuş<br>&nbsp;&nbsp; Ozanlar, Şamanlar söylemez olmuş<br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Nerede benim Ural-Altay dağlarım? <br>&nbsp;&nbsp; Akşam olur sabah olur ağlarım.<br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Mağripten maşriki soranlar hani? <br>&nbsp;&nbsp; Çin'i, Viyana yı soranlar hani? <br>&nbsp;&nbsp; Üç kıtada dimdik duranlar hani? <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Nerede benim Ural-Altay dağlarım? <br>&nbsp;&nbsp; Akşam olur sabah olur ağlarım. <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Geçmiş günler birer hayâl oldular, <br>&nbsp;&nbsp; Bedr-i tam idiler, Hilal oldular, <br>&nbsp;&nbsp; Dün cevapken bugün sual oldular, <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Nerede benim Ural-Altay dağlarım? <br>&nbsp;&nbsp; Akşam olur sabah olur ağlarım.<br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Kınaman dostlarım gözümde yaş var, <br>&nbsp;&nbsp; Şu kara bağrımda bir kara taş var, <br>&nbsp;&nbsp; Tam elli iki milyon esir gardaş var, <br>&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp; Nerde benim yaslı Tanrı dağlarım? <br>&nbsp;&nbsp; Akşam olur sabah olur ağlarım<br>&nbsp;&nbsp; </td></tr></tbody></table></center><br><br><br><br><br>
Ya Gazi ol, Ya Şehit Mehmet Emin Yurdakul <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Ya Gazi Ol, Ya Şehit</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div> <div><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Hadi yavrum ben seni bugün için doğurdum<br>Hamurumu yiğitlik duygusuyla yoğurdum.<br>Türk evladı odur ki yurdu olan toprağı<br>Ana ırzı bilerek yad ayağı bastırtmaz<br>Bir yabancı bayrağı, ezan sesi duyulan<br>Hiçbir yere astırtmaz.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Git evlâdım yıllarca ben oğulsuz kalayım<br>Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım<br>Hadi oğlum, hadi git; ya gazi ol ya şehit!</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Hadi yavrum! Köyüne, nişanlına veda et<br>Sabanını, tarlanı herşeyini feda et<br>O silaha sarıl ki, böyle günde bir erkek<br>Bir dualı demirden başka birşey kullanmaz;<br>Bunu tutan bir bilek köleliğin<br>Uğursuz zincirine uzanmaz.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım,<br>Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım!..<br>Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit!&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Hadi yavrum! Kendine sen de: “Yiğit er” dedir,<br>Büyüdüğün gaziler ocağına can getir,<br>O cenkleri kazan ki senin büyük Türk adın,<br>Yedi iklim dört bucak içersine ün salsın,<br>Beş yüz yıllık ecdadın, Kabirlerde titreyen<br>Kemikleri öç alsın.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım,<br>Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım!<br>Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit!&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Hadi yavrum bugünde dertli ninen ağlasın,<br>Ayrılığın oduyla yüreğini dağlasın,<br>O yaşları saçsın ki, senin aslan göğsünde<br>Benim kanlı gözyaşım düşman için kin olsun,<br>Kara yerin yüzünde, ayağının bastığı<br>Dağlar beller leş dolsun!&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Git evlâdım, yıllarca ben oğulsuz kalayım,<br>Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım!<br>Git oğlum, haydi git; ya gazi ol, ya şehit!</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><o:p></o:p></p></div></div></td></tr></tbody></table></center>
Ah Rumeli Rumelili Nedim <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Ah Rumeli</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div> <div><div>Altın ovalarda gümüş dağlarda</div><div>Gezen sürülerden nişân kalmamış,</div><div>Zümrüd mahsûllü şirin bağlarda</div><div>Öten bülbüllerde figân kalmamış.</div><div><br></div><div>Kalmamış köylerde hayattan eser,</div><div>Gelin odaları hep mezar olmuş,</div><div>Bu harab ellerde akan dereler</div><div>Mazlûm kurbanların kanıyla dolmuş.</div><div><br></div><div>Sırma saçlı kızlar ma’sûm yavrular</div><div>Hain çizmelerle ezilmiş bitmiş,</div><div>Yuvası dağılmış garib kumrular</div><div>Kartal pençesinde mahv olub gitmiş.</div><div><br></div><div>Büyürler bir zaman şimdi, gelişinde</div><div>Gider görmemişdi ovası, dağı</div><div>Bir taraf gül-şen her gönül şendi</div><div>Geçdi üzerinden düşman ayağı.</div><div><br></div><div>Çalındı taşlara namuslu başlar,</div><div>Gebe kadınların karnı deşildi,</div><div>Yakıldı mescidler, kırıldı taşlar</div><div>Ölülerin bile kabri deşildi.</div><div><br></div><div>Minbere, mihraba haçlar çakıldı,</div><div>Atıldı yerlere hakk’ın kelâmı,</div><div>Ezan yerlerine çanlar takıldı,</div><div>Salîb orduları ezdi islamı.</div><div><br></div><div>Sönen ocakların, viran yuvaların</div><div>Bütün gönüllerde ateşi yanar.</div><div>İnsan sûretinde vahşi kurtların</div><div>Açtığı yaralar onulmaz kanar.</div><div><br></div><div>Unutma, gördüğün hakareti bil,</div><div>Kinini kalbinde sakla uyutma,</div><div>Ağlama, gözünün yaşlarını sil,</div><div>Bekle zamanı, fakat unutma.</div><div><br></div><div>Unutma, intikam günlerin gelir,</div><div>Durdukça dünyada Osmanlı adı,</div><div>Evlâdın intikâm yolunu bilir,</div><div>Yaşasın kalbinde bugünün yâdı.</div><div><br></div><div>Unutma kinini, fikrin dönmesin,</div><div>Milleti yaşatan kindir, emeldir</div><div>Üfle ateşini, kinin sönmesin</div><div>Devlet binasına kin bir temeldir.</div><div><br></div><div>Unutma Bulgarı, Sırpı, Yunanı</div><div>Kinini kalbine ateşle yazdır</div><div>Unutma: sel gibi çağlayan kanı</div><div>Ölürsen bunları taşına yazdır.</div></div></td></tr></tbody></table></center>
Nereye? Ömer Seyfettin <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Nereye?</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div> <div> <p>Bir kahraman gördüm, gençti, güzeldi.<br>Atlamış maziden binlerce seddi,<br>Kır atıyla sanki canlı bir yeldi.<br>Sordum: "Nereye?" - "Ben giderim" dedi,<br>"Tarif olunamaz bir şana doğru..."</p></div><div>Güneş doğuyordu, maviden sisler,</div><div>Çiçekler açılmış, ötüyordu her</div><div>Dalda bir yavru kuş... "Aşk nuru yer yer"</div><div>"Tutuşurken böyle nereye sefer?"</div><div>Diye sordum, dedi: "Türkân'a doğru..."</div><div><br></div><div>"Yalnızsın yiğidim! Yolda kalırsın,</div><div>"Maksatların ölür, onulmaz yasın,</div><div>"Yol gösteren lazım, öne katılsın!"</div><div>Dedim. "Düşman varsa" dedi, "atılsın,</div><div>"Yolumun uğradığı Kur'ân'a doğru..."</div><div><br></div><div>"Uzak ufuklarda karlı dağlardan</div><div>"Aşarken sellerden, ormandan, yardan</div><div>"Yoldaş ister insan, değil Yaradan;</div><div>"Yalnızlık O'nundur..." dedim. "Dost yardan</div><div>Geçmez" dedi, "yolum yarâna doğru..."</div><div><br></div><div>Sürünce doğuya o kır atını,</div><div>Kılıcının çarptı taşlara kını,</div><div>Altun kıvılcımlar bu hoş akını</div><div>Gaybederken gördüm bu genç taşkını;</div><div>Dedi: "Uçuyorum Turan'a doğru!.."</div></td></tr></tbody></table></center>
Güney İlleri Abdurrahim Karakoç <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Güney İlleri</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div> <div> <p>Gök mavi, dağlar ak, ovalar yeşil..<br>Dört mevsim bahardır güney illeri<br>Çiğ düşmüş çiçekte gün ışıl ışıl..<br>Bir sarı, bir mordur güney illeri&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Yollar kıvrım kıvrım iner yokuştan<br>Köpüklü suları dökülür taştan<br>Kuşları çiçekten, çiçeği kuştan<br>Seçilmeyen yerdir güney illeri.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Dağılır yaylanın boz dumanları<br>Eğilir yıldızlar öper çamları<br>Bir başka âlemdir yaz akşamları<br>Cennet ile birdir güney illeri.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Baharda haz duyar nar çiçeklenir<br>Arı sesi çan sesine eklenir<br>Bütün güzellik Toroslarda renklenir<br>Oylum oylum kardır güney illeri.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Ordadır ozanın gönül bolluğu<br>Sevgi sıcak sıcak, aşk buğu buğu..<br>Gerçek yiğitlerin harman olduğu<br>Eşsiz bir diyardır güney illeri.&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p></div></td></tr></tbody></table></center>
Osmanlıyı Anarken Fehmi Dedeoğlu <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Osmanlı'yı Anarken</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div> <div> <p>Kurulurken Söğüt'te yediyüz yıl evveli,<br>Yüceltmekti yurdunu her Türk'ün emeli.</p></div><div>Yıldırımlar çakan Osmanlı'nın Osman'ı,</div><div>Ezip geçti, önünde ordusuyla düşmanı.</div><div><br></div><div>Îmân dolu göğsümüz siper iken düşmana,</div><div>Osmanlı'nın teşkili nasip oldu Osman'a.</div><div><br></div><div>Orhan Gazi tez elden mazhar olup ilgiye,</div><div>Devletini getirdi o muhteşem çizgiye.</div><div><br></div><div>Çaldıran'dan seslenir Yavuz Sultan Selim Hân,</div><div>Niğbolu'da Yıldırım, Kosova'da Murat Hân.</div><div><br></div><div>Sınırları çizildi kılıç ile kan ile,</div><div>Yazılmıştı tarihi şöhret ile şan ile.</div><div><br></div><div>Çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Hân,</div><div>Büyüdükçe Osmanlı küçülmüştü bu cihan.</div><div><br></div><div>Sultanların Sultanı, bir Kânunî Süleyman,</div><div>Altın devir yaşattı, vatanına bir zaman.</div><div><br></div><div>Osmanlıya dayanır bu milletin kimliği,</div><div>Mukaddestir yurdumun, vatanımın birliği,</div><div><br></div><div>Dar gelirdi muhteşem Osmanlı'ya yerküre,</div><div>Düşürmedi bayrağı gökyüzünden bir yere,</div><div><br></div><div>Kulaklarda çınlıyor Osman Bey'in gür sesi.</div><div>Hissedilir yılların ötesinden nefesi.</div><div><br></div><div>Kurulmuştu hak, hukuk ve adalet düzeni,</div><div>Hoş görmezdi hiç onlar zulmedeni, üzeni.</div><div><br></div><div>Örülmüştü duvarı İslâmiyet harcıyle,</div><div>Kıtaları dolaştı medeniyet tâcıyle.</div><div><br></div><div>Cumhuriyet kökünde yatmaktadır Osmanlı,</div><div>Ruhunda ve aslında sürmektedir Osmanlı.</div></td></tr></tbody></table></center>
Türkiye Atilla İlhan <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Türkiye</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div> <div> <p>Türkiye, Türkiye dağlarını duman almış,<br>Üzümler memleketi, tütünler memleketi,<br>Türkiye, Türkiye; çok gülmüş, çok ağlamış,<br>Sabırlı, bağrı yanık insanlar memleketi.<br>Bulut gibi köpürmüş topraktan bereketi,</p> <p>Pehlivan dağlarında şafaklar büyümüş<br>Ve o nehirler delirip gür gür gelirler<br>Bir şarkı gibi dağdan denize yürümüş.</p> <p>Sen Türkiye'sin, sağdıcım, kirvem Türkiye.<br>İnsanların, insanların, ah senin insanların,<br>Morca gözlerinden öpsem, namuslu gözlerinden,<br>Asiye'm işveli, Hatice fistanı dal işlemeli,<br>Sen kırk köyün içinde şanlı Zeyneb'im.</p> <p>Ha burası Karadeniz, gemiler yatar limanda,<br>Deryalar aslanı şems-i bahrî Kamil Reis,<br>Bu insanlar senden gelir, sana gider,<br>Tarlaya savrulmuş buğday gibi Türkiye.<br>Sen Türkiye'sin, ekmeğim, tuzum Türkiye.</p> <p>Batan güneş gibi bakır taşkömürü<br>Ve rüzgara vermiş saçlarını nefti ormanlar<br>Ve köylere karşı sarışın harmanlar.<br>Ferik elması, kavun, karpuz, dut ve kayısı,<br>Fındık da sende, ceviz de sende, badem de sende,</p> <p>Alnımın teri, gözlerimin nuru Türkiye.<br>Sen Türkiye'sin, evim barkım, köyüm obam Türkiye.<br>O senin çifte çarşılı harp görmüş şehirlerin,</p> <p>Sahilde Mersin, yayla türküsü Konya.<br>Adana'nın yolları taştan, yola çıkıp Maraş'tan<br>Ezanla birlikte vardık bir akşam Urfa'ya.<br>Bursa'nın, ya Bursa'nın ufak tefek taşları,<br>Uçan yıldızı dondurur Ardahan'ın kışları.</p> <p>Erzincan'da bir kuş var kanadı gümüş pul pul<br>Ve göğe kılıç gibi çekmiş minarelerini<br>Şehirler padişahı canım İstanbul.</p> <p>Türkiye, Türkiye, Ay'lı Yıldız'lı Türkiye,<br>Sen Mehmed'sin omuzların Anadolu yaylası,<br>Aladağlar, Toros'lar dev gibi gövden,<br>Sen şehid oğlu, şehid babası,<br>Sana selam olsun Dünya'dan, Hürriyet'ten...</p> <p>&nbsp;</p></div></td></tr></tbody></table></center>
Altaylar'dan Geldim Yavuz Bülent Bâkiler <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Altaylar'dan Geldim</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div><div>Ben Altay dağlarından koparak geldim,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Yüreğimde Türkistan’dan binbir nakış var.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Çok şükür aslım da, neslim de belli,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Türküm, Müslümanım o dağlar kadar.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp;Dokuz tuğ taşıdım ben dokuz davula vurdum,</div><div>&nbsp;Dokuz evliyâ gücüyle yürüdüm geldim,</div><div>&nbsp;Büyüdü benimle mübârek yurdum,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>&nbsp;Ebed-müddet bu devleti ben kurdum.</div><div><br></div><div>Yol gösterdi kükreyerek bana Bozkurt’um<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Atımla hep yanyana gözelerden su içtim.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Baykal’da da çimdim ben, Hazar Denizi’nde de,</div><div>Toprağıma bağdaş kurup oturdum.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>&nbsp;Ben ki, Alper Tunga’ya gönül verenlerdenim,</div><div>&nbsp;Yurt uğruna dolu dizgin göğüs gerenlerdenim,</div><div>&nbsp;Sonra durgun sulara Bismillâh’larla,</div><div>&nbsp;Kilim seccadesini serenlerdenim.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div><br></div><div>Ben Türkmen’im, Özbek’im, Kazak’ım, Kırgızım ben,</div><div>Azerbaycan Türkleriyle aynı kandanım.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Kıpçaklar’ı, Uygurlar’ı, aşkla duyanlardanım,</div><div>Ben ki Tatar’lardan, Gagavuz’lardan,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>&nbsp;Çuvaş’lardan, Başkurt’lardan, Oğuz’lardanım.</div><div>&nbsp;İşte Bilge Tonyukuk, Kültiğin, Bilge Kağan,</div><div>&nbsp;Hepsi birbirinden daha mübârek:<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>&nbsp;İşte Dede Korkut, kaftanı ipek.</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Ve Yusuf Hashacib, Mahdum Kulu, Fuzulî,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Sonra Kaşgarlı Mahmud gönlüme düşen cemre,</div><div>Ali Şir Nevaî, Gaspralı İsmail...<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Şiiri bir bakraç süt gibi Yunus Emre.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></div><div> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>&nbsp;Cengiz Aytmatov ki, Cengiz Dağcı ki,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>&nbsp;Ayın ondördünden sağılan huzur.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>&nbsp;Sâbir Rüstemhanlı... Ruh kadar eski<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>&nbsp;Ve daha binlerce nur üstüne nur.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div><br></div><div>Servetim Buharî’nin, Yusuf Hemedanî’nin,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Ahmet Yesevî’nin nur servetinden,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Güzelliğim, merhametim, şefkatim,<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>&nbsp;</div><div>Hep Şah-ı Nakşibent Hazretlerinden.</div></td></tr></tbody></table></center>
Ferman Sadettin Kaplan <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left"><b>Ferman</b><font size="1"><b><br></b><br></font></div><div>Fermanımdır! Ülkemdeki dereler<br>“Dur” &nbsp;dedim mi, gayrı akabilemez!..<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Şafağımda dalgalanan Hilâl’e<br>Hiç kimse kem gözle bakabilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Nerden çıktı Kapadokya, Kilikya?<br>Ahfadım bunları caka bilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Otağımın direğinin yerine<br>Yadlar gönderini çakabilemez!..&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Biline ki, sancağımın göğsüne<br>Kimse özge simge takabilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Kızanım özsuyun kanda taşırken,<br>Yüreğinden gayrı saka bilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Durup-durup, sönen kin ateşini<br>Ayrıklar yeniden yakabilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Şehri kuşbakışı seyretmek için<br>Zangoç minareme çıkabilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">İman kaleleri kaviyse eğer,<br>Küfrün dalgaları yıkabilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Haram lokma geçirmeyen boğazı<br>Haramî pençesi sıkabilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Kükrerse kızanım aslanlar gibi,<br>Çöllerde çakallar sekebilemez!..&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Can durdukça, dağlarımın burcuna<br>Yadlar özge sancak çekebilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Biline ki, münafıklar yurduma<br>Nifak tohumunu ekebilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Keyfi için üç-beş soysuz kölenin,<br>Ahfadım ceddini leke bilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Yiğidim bilsin ki, mertlik özünde;<br>Eller eline su dökebilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Kökümüz tarihten daha derinde;<br>Felek bu çınarı sökebilemez!..</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p></div></td></tr></tbody></table></center>
Unuttuğumuz İnsanlar Yavuz Bülent Bakiler <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left">Unuttuğumuz İnsanlar<font size="1"><br><br></font></div><div>Şimdi sizi düşünüyorum Kafkas Türkleri</div><div>Aldığım nefeste siz varsınız.</div><div>Perişan ve garip duygular içindeyim</div><div>Hâlimi anlarsınız.</div><div><br></div><div>Ben Hazar Denizi'nin doğusunda doğmuşum</div><div>Hazar Denizi'nin doğusunda öleceğim.</div><div>Hazar kıyılarından KAfkas dağlarına</div><div>Duyulmamış ağıtlar söyleyeceğim.</div><div><br></div><div>Bir kartal uçurdum Kafkas dağları üstüne</div><div>Gagasında bayrak taşıyan bir kuş</div><div>Size varamadan Kafkas Türkleri</div><div>Kartalım geldi ki vurulmuş...</div><div><br></div><div>Dedi ki:" Dağa, taşa, bütün yolların ağzına</div><div>Kızıl cellatlar konmuş</div><div>Esir ırkdaşlarının kanlı akan gözyaşları</div><div>Mendiller içinde donmuş..."</div><div>Ve sonra can verdi garip kuş.</div><div><br></div><div>Kartalla beraber ölemedim.</div><div>Yıllar yılı gülemedim.</div><div>Acılarınızı paylaşamak için ortasından</div><div>Tutup da bölemedim...</div><div><br></div><div>İşte o gün bu gündür Kafkas Türkleri,</div><div>Gayri bitmez tükenmez acılar içindeyim.</div><div>İşte o gün bugündür sizinleyim.</div><div><br></div><div>Size yan gözle bakanların</div><div>Mezarı kazılmadı.</div><div>Kızıl cellatlar elinde kaldınız nâçâr</div><div>Destanınız yazılmadı.</div><div><br></div><div>Ben, çilesi çekilmemiş bir Türkmen.</div><div>Ben her sabah ciğerine kurşun yiyen bir yetim</div><div>Çaresizlikler içinde sizi düşünüyorum.</div><div>Ey esir insanlar diyarında, benim esir milletim.</div><div><br></div><div>Ve ey Kafkas dağları ardında</div><div>Bayraksız memleketim.</div><div>Sapına kadar Müslüman, sapına kadar Türk diyar!</div><div>Size yazılan şiirler erkekçe yazılmalı</div><div>Sizi candan sevmeyeni, istemeyeni</div><div>Kurşunlamalı...</div></td></tr></tbody></table></center>
Dağlar Gibi Osman Yüksel Serdengeçti <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left">Dağlar Gibi<font size="1"><br></font></div><div><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Baştanbaşa heyecanım,<br> Yanar alev alev kanım,<br> Semalarda var vatanım,<br> Dağlar gibi dağlar gibi!..<br> <br> Gerçek çıkar rüyalarım,<br> Hudutsuzdur hülyalarım,<br> Var koskoca dünyalarım,<br> Dağlar gibi dağlar gibi!..<br> <br> Hamisiyim ben ayların,<br> Bozkurduyum Altayların,<br> Vardır altın saraylarım,<br> Dağlar gibi dağlar gibi!..<br> <br> Sabahlanan at gibi ülküm,<br> Gönül zenginliği mülküm,<br> Viyana'yı saran Türk'üm,<br> Dağlar gibi dağlar gibi!..<br> <br> Karosman der, yerim Hisar,<br> Bana dönen toplar susar,<br> Bağrım volkan lavlar kusar,<br> Dağlar gibi dağlar gibi!..<br> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br> <!--[endif]--></p></div></div></td></tr></tbody></table></center>
Sesleniş Sultan Yürük <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left">Sesleniş<font size="1"><br></font></div><div><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Kim ne kazanmış derim; dildeki aslın silip? <br> Gam çekerim has dilim, güldeki faslın bilip.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Bülbüle gülden azap, gönlüme yârdan cefa, <br> Derdime dert ekletir; dilde kayıp bin defa!</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Çok göresim geldi der, yâr kulağın çınlatan, <br> Mektubu azcık yakar, hayli meram anlatan. <br> <!--[endif]--><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Öz dilimin katlidir, geçmişe tırpan vuran, <br> Dil türeten cehlimiz, kendini sırttan vuran.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Cevrederek yaktı yâr; gör neyi teşkil eder? <br> Öz dili dilden atan; gönlünü meşgul eder.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Bab ba ba der, dillenen, yavru beden dil söker, <br> Türk'lüğü dilden vuran, ilk bebeden dil söker.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Gör ki sefil "nikbinim" hürriyetin düşlüyor, <br> Türk olarak, Türk'lüğün; zürriyetin dişliyor...<o:p></o:p></p></div></div></td></tr></tbody></table></center>
Susmuş Koçaklamalar Yahya Akengin <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left">Susmuş Koçaklamalar<font size="1"><br></font></div><div><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Kosova'da bir padişah türbesine düşen göz yaşı;<br>Duru kalmış bir damlası Vardar'ın.<br>Kalbi parçalanmış bir Osmanlı hatırası<br>Gözü akınlarda yetmişlik türbedarın<br>&nbsp;<br>Hasret ki, yol açar güzel yarınlara<br>Horlanır tarihimiz çiğnenir destanlar.<br>Selam ulaşmasın dedelerden torunlara<br>Namı yasaklanır Murad Hidavendigar'ın<br>&nbsp;<br>Kalleşine bile anıt dikmiş eloğlu<br>Balkanlar şimdi hep Miloş dolu<br>Şu bizim diyarın sefiline bakın,<br>Susmuş koçaklamalar, meydan onların<br>&nbsp;<br>Maya dağ'dan ak topuklu kızlar ineli<br>Yanar tüter Rumeli'nin türküleri<br>Sıla parası değil, sıla hasreti<br>Soldurmuş güllerini Kosova'da baharın<br>&nbsp;<br>Tarih satırlarına düşen bir damla göz yaşı<br>Duru kalmış bir damlası Vardar'ın<br>Vatan ufuklarında yarınların telaşı<br>Allah'ım bulanmasın suyu yine ırmakların!<o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p></div></div></td></tr></tbody></table></center>
Rumeli Ağıtı Sefa Salih Kaplan <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left">Rumeli Ağıtı<br><font size="1"><br></font></div><div><div>Bir Rumeli Türküsü kanat çırptı gümüş vazolarda<br>Sımsıcak bir dua yıkıldı ellerime<br>Burma bıyıklı ağıtlar dizginledi zamanı<br>Kana batmış toynaklarda, yeşil bir gül dillendi<br>Sessizlik keklikleri makaslarken gökleri<br>Bir ezan yağmuruyla tâ can evimden yandım<br>Ve yumdum gözlerimi İstanbul'da<br>Üsküp'te, Kalkandelen'de uyandım...&nbsp;<p></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Dediler ki şimdi cânım Üsküp<br>Göğsündeki karanfillere küsüp<br>Dört kilit asmış yüreğinin dört odasına.<br>Beşinci kilit, erimiş öfkesinden, yasından<br>Sabah-akşam bakarak Vardar Ovası'na<br><b>"Gitsem gerek!"</b> der suların arkasından.<br>Yaralı ceylanlar gibi dönerek yuvasına<br>Selam bekler İstanbul'dan, Buhara'dan...<br>Sonra başını çevirip dünya haritasına<br>Ezan sesi duyulunca Ayasofya'dan<br>Alaca Camii bakmadan alacasına<br>Çekip gidecek buralardan<br>Bin yıllık hasret, Ortaasya'sına&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Ötelerde kanlar, câmiler, şadırvanlar...<br>Fatih Köprüsü gülümser beride<br>Vardar Ovası'nı titreten rüzgâr<br>Dalgalandırır gönülleri de.<br>İsmine Estergon derler<br>Bir yârim var Rumeli'de...<br>Ağlayın yıldızlarım ağlayın<br>Artık bizim değil Rumeli'nin güzelleri de!...&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Yürekler dövülür Demirciler Çarşısı'nda<br>Sesi Ötüken'den Ergenekon'dan gelir.<br>Şimşekler parçalanır göklerde gece gündüz<br>Şimşeklere gem vuracak zaman gelir,<br>Harâbâti Baba'dan, Burmalı Camii'den<br>Avuçlar dolusu ezan gelir.<br>Hünkâr Otağı'nın halıları&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Isparta'dan, İsfahan’dan, Buhara'dan gelir...<br>Evlâd-ı Fâtihân'ı ararsın dört köşede<br>Karşına acı, yeşil bir orman gelir<br>Dillendirmek için yetimlerini<br>Kosova'ya Sultan Murad Han gelir...</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">Yüreğinde Türkistan davulları gümbürdeyen bir şâir<br>Dokuz kez dizler yeri, Sultan Murad otağında<br>Dokuz kurşun saplanır bağrına, Şar Dağları’nın<br>Bir tesbih uzanır Kosova'dan Malazgird'e<br>Bir tesbih çekilir Taşkent'ten Belgrad'a<br>Dokuz damla gözyaşı dökülür akşamlara,<br>Kaşı kara, bahtı kara Alişim o eski plâkta<br>Ve burada, dayamış sırtını Kosova gecelerine<br>Yavuz Bülent Bâkiler tarihe ağlamakta...&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt"><o:p></o:p></p></div></div></td></tr></tbody></table></center>
Türkistan Şehitlerinin Türküsü Muhsin İlyas Subaşı <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left">Türkistan Şehitlerinin Türküsü<br><font size="1"><br></font></div><div><div>Kefenim imanımdır, umudumsa gözyaşı,</div><div>Ağlama anacağım, ben yine geleceğim!</div><div>Kaybetmeyeceğiz biz bu ölümcül savaşı,</div><div>Her gün dirilmek için her gece öleceğim!</div><div><br></div><div>Bilirim, yüreğinde kandan beşiğim vardır,</div><div>Titreyen dudakların söyler benim ninnimi.</div><div>Yavrusunu kaybeden anaya hayat dardır,</div><div>Unutma, mezarımda yeşerecek kinimi!</div><div><br></div><div>Bak, bu sabah yüzüne gülüvermedi güneş,</div><div>Dert etme, gözlerimin ışığı yeter sana.</div><div>Benimle doğan ülkün olacak sevdana eş,</div><div>Dökülen her damla kan askerdir bu vatana!</div><div><br></div><div>Ben, bu toprağa düşen ilk gül değilim anne,</div><div>Onlar da bu toprağın son sahibi olamaz!</div><div>Kandan ve silahlardan güç alana bir can ne,</div><div>Binlercemiz gitsek de onlar burda kalamaz!</div><div><br></div><div>Bırak, küçük adamlar vahşetiyle kalsınlar,</div><div>Gün gelir kinlerinde çöktüğünü görürsün.</div><div>Dayanırsın açlığa, ekmeğini alsınlar,</div><div>Onurun ve ülkünü korudukça büyürsün!</div></div><div><br></div><div><br></div></td></tr></tbody></table></center>
Türkiyem Anayurdum Sebebim Çarem Yavuz Bülent Bakiler <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left">Türkiyem Anayurdum Sebebim Çarem<br><font size="1"><br></font></div><div>Ben, kağnılarla yaylılarla büyüdüm geldim&nbsp;</div><div>Çocuk yüreğimi yakan türküler dinleye dinleye.&nbsp;</div><div>Mahzun kağnılarla, nazlı yaylılarınla&nbsp;</div><div>Ve tozlu yollarınla sevdim seni Türkiye!&nbsp;</div><div><br></div><div>O tezek topladığım kırlar, yaylalar...&nbsp;</div><div>Başına oturduğum, yemek yediğim atandır.&nbsp;</div><div>Türkiye'm, anayurdum, sebebim, çarem...&nbsp;</div><div>Taşına toprağına vurgunluğum bundandır...&nbsp;</div><div><br></div><div>Akşam karanlığıyla başlardı kurbağalar&nbsp;</div><div>Susar gökyüzü kadar, dinlerdim biteviye.&nbsp;</div><div>Gecemi besteleyen cırcır böceklerinle.&nbsp;</div><div>Kurbağa seslerinle sevdim seni Türkiye!&nbsp;</div><div><br></div><div>Bir Peygamber sofrasıydı soframız:&nbsp;</div><div>Biraz tandır ekmeği, biraz çökelek...&nbsp;</div><div>Yoksulluğunla da bağlandım kaldım sana&nbsp;</div><div>Mecnunlar gibi üstelik.&nbsp;</div><div><br></div><div>Yağmurlar başlayınca, odalarımız damlardı&nbsp;</div><div>Dizlerini döve döve ağlardı anam.&nbsp;</div><div>Şimdi kırkikindiler boyunca sırılsıklam&nbsp;</div><div>Küçük kerpiç evlerin çıkmaz aklımdan!&nbsp;</div><div><br></div><div>Türkiye'm! Hasretim! Kınalı türküm!..&nbsp;</div><div>İç içe güzellik, uc uca kahır&nbsp;</div><div>Yüreğimi bin parçaya bölseler&nbsp;</div><div>Her parçası yine seni çağrışır.</div></td></tr></tbody></table></center>
Osmanlı Mersiyesi Ekrem Kaftan <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV style="TEXT-ALIGN: left" class=padisahbaslik align=left>Osmanlı Mersiyesi<BR><FONT size=1><BR></FONT></DIV> <DIV> <P>Sen gittin ey Sultanım, âlemde elem kaldı.<BR>Altın kubbelerinden geride âlem kaldı.</P> <P>Söğüdün yaylasını uzattın Viyana'ya,<BR>Çizdiğin haritadan elimde kalem kaldı.</P> <P>Atların nal sesini işiten o yıldızlar,<BR>Döküldü birer birer göklerde didem kaldı.</P> <P>Tuna'nın sularına zehr attı nice küffar,<BR>Yeşerttiğin diyarda, bir damla şebnem kaldı.</P> <P>Baş eğdi minareler bütgede karşısında.<BR>Camilerin yerinde secdeden busem kaldı.</P> <P>Resulün tûra bundan uzaklaştı dudağım,<BR>Orada senin aşkından ağlayan Kâbe&#8217;m kaldı.</P> <P>Revaklarla süsledin Kâbe&#8217;nin etrafını,<BR>Kubbelerin altında bir mahzun harem kaldı.</P> <P>Arzı dil hun eyledin hasretinle dembedem,<BR>Ziyasını kaybeden gözlerimde dem kaldı.</P> <P>Adl ile muamelen mes'ûd kıldı beşeri.<BR>Bize o saadetten sadece sitem kaldı.</P> <P>Kalbindeki zikirle aştın nice suları. <BR>Surların altında tek viran kitabem kaldı.</P> <P>Kılıncın gölgesinde dinlenirdi bu cihan,<BR>Kılınçlar girdi kına ateşten gölgem kaldı.</P> <P>Asırlar hasretinden kıyamete koşuyor;<BR>Hatıran gönlümüzde mağrur, muhteşem kaldı.</P></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Bizim Türkümüz Yavuz Bülent Bakiler <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Bizim Türkümüz<br><font size="1"><br></font></div><div><p class="MsoNoSpacing">Bizim türkümüzde gurbet var artık. <br>Hasret var, yürek var, toprak var balam <br>Gönlümüzü sımsıcak alan topraklar <br>Tiyan-Şan, Kadır-Gan Dağları'na dek uzar <br>Kim demiş vatanımız Edirne'den Kars'a kadar.&nbsp;</p></div><div>Kerkük'te kurşunlar ansızın bizi vurur&nbsp;</div><div>Sürüklenir sokaklarda başsız cesetlerimiz&nbsp;</div><div>Zulüm bir hançer gibi içimize oturur&nbsp;</div><div>Bir mağara devrinden arta kalan insanlar&nbsp;</div><div>Kerkük'te kan kusturur...&nbsp;</div><div><br></div><div>Uzar gider bir sessizlik içinde&nbsp;</div><div>Bir uçtan bir uca Türkistan toprakları&nbsp;</div><div>Beyaz altın dediğimiz pamuk tarlalarına&nbsp;</div><div>Çöreklenir yedi başlı kızıl yılan&nbsp;</div><div>Baş kaldırsa esarete yeni bir Osman Batur Han&nbsp;</div><div>Bebekler bile vurulur beşiklerinde&nbsp;</div><div>Kana boyanır Türkistan.&nbsp;</div><div><br></div><div>Basmış kanlı çizmeler toprağına bir defa&nbsp;</div><div>Çiğnenmiş kara kalpaklar, temiz duvaklar&nbsp;</div><div>Susmuş minarelerinde mübarek ezan&nbsp;</div><div>Prangaya vurulmuş bir mahkûm gibi çaresiz&nbsp;</div><div>Boynu büküktürkülerde güzelim Azerbaycan.&nbsp;</div><div><br></div><div>Bir kanlı ağıt söylenir şimdi Kırım'da&nbsp;</div><div>Biz duyarız Kırım'ın öldüren feryadını&nbsp;</div><div>Bir büyük destanla birlikte yeniden yazacağız&nbsp;</div><div>Kırım topraklarına Kırım Türkünün adını.&nbsp;</div><div><br></div><div>Balkanlarda büyük, öksüz kubbeler&nbsp;</div><div>Minareler, şadırvanlar, kervansaraylar&nbsp;</div><div>Bizi söyler, anlatır Mimar Sinan'dan beri&nbsp;</div><div>Üsküp'te, Estergon'da, bir atar damar gibi&nbsp;</div><div>Davullar, zurnalar ve serhat türküleri...&nbsp;</div><div><br></div><div>Yüzyıllardan beridir Altaylardan Tuna'ya&nbsp;</div><div>Bizim türkülerimizdir söylenen&nbsp;</div><div>Konuşan dil, bizim dilimizdir&nbsp;</div><div>Renk renk, nakış nakış uzayan toprak değildir&nbsp;</div><div>Kilimlerimizdir...&nbsp;</div><div><br></div><div>Yine bir dağ gibi, bir dev gibi doğrulacağız&nbsp;</div><div>Yeni bir ruh doğacak toprağımızdan&nbsp;</div><div>Tanıyacak bizi dünya yeniden heyecanla&nbsp;</div><div>Burma bıyığımızdan, kalpağımızdan.&nbsp;</div><div><br></div><div>Bizim türkümüzde gurbet var artık.&nbsp;</div><div>Hasret var, yürek var, toprak var balam&nbsp;</div><div>Gönlümüzü sımsıcak alan topraklar&nbsp;</div><div>Tiyan-Şan, Kadır-Gan Dağları'na dek uzar&nbsp;</div><div>Kim demiş vatanımız Edirne'den Kars'a kadar.</div></td></tr></tbody></table></center>
Sakarya Türküsü Necip Fazıl Kısakürek <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Sakarya Türküsü<br><font size="1"><br></font></div><div><p class="MsoNoSpacing">Vatan oğul, bayrak oğul, devlet oğul, can oğul<br>İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya; <br>Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. <br>Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak; <br>Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. <br>Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir; <br>Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir. <br>Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kâinat; <br>Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat! <br>Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne, <br>Kurşundan bir yük binmiş, köpükten gövdesine; <br>Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. <br>Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? <br>Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur, <br>Sırtına Sakaryanın, Türk tarihi vurulur. <br>Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana mı düştü bu yük? <br>Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dâva büyük! ..&nbsp;</p></div><div>Ne ağır imtihandır, başındaki, Sakarya!&nbsp;</div><div>Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?&nbsp;</div><div><br></div><div>İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal.&nbsp;</div><div>Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,&nbsp;</div><div>Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan;&nbsp;</div><div>Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan.&nbsp;</div><div>Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu ân;&nbsp;</div><div>Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an!&nbsp;</div><div>Hani Yunus Emre ki, kıyında geziyordu;&nbsp;</div><div>Hani ardına çil çil kubbeler serpen ordu?&nbsp;</div><div>Nerede kardeşlerin, cömert Nil, yeşil Tuna;&nbsp;</div><div>Giden şanlı akıncı, ne gün döner yurduna?&nbsp;</div><div>Mermerlerin nabzında hâlâ çarpar mı tekbir?&nbsp;</div><div>Bulur mu deli rüzgâr o sedayı: Allah bir!&nbsp;</div><div>Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler;&nbsp;</div><div>Sakarya, kandillere katran döktü geceler.&nbsp;</div><div><br></div><div>Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya,&nbsp;</div><div>Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!&nbsp;</div><div><br></div><div>İnsan üç beş damla kan, ırmak üç beş damla su;&nbsp;</div><div>Bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu.&nbsp;</div><div>Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek;&nbsp;</div><div>Siz, hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?&nbsp;</div><div>Kafdağını assalar, belki çeker de bir kıl!&nbsp;</div><div>Bu ifritten sualin, kılını çekmez akıl!&nbsp;</div><div>Sakarya, sâf çocuğu, mâsum Anadolunun,&nbsp;</div><div>Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun!&nbsp;</div><div>Sen ve ben, gözyaşiyle ıslanmış hamurdanız;&nbsp;</div><div>Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız!&nbsp;</div><div>Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader;&nbsp;</div><div>Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider!&nbsp;</div><div>Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz;&nbsp;</div><div>Sen kıvrıl, ben gideyim, Son Peygamber Kılavuz!&nbsp;</div><div><br></div><div>Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya;&nbsp;</div><div>Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya! ..&nbsp;</div></td></tr></tbody></table></center>
Bismillah Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Bismillah<br><font size="1"><br></font></div><div><p class="MsoNoSpacing">Vatan oğul, bayrak oğul, devlet oğul, can oğul<br>Sevmek nedir bunu bilen aşıklara Bismillah!<br>Bu oğullar, sümeyya can analardan doğdular<br>Rabbiyesil dileklerden, beşiklere Bismillah!&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">En hürmetli yar göğsünden ilk yudumlar hakkına<br>Tan akan dudaklardan, kaşıklara Bismillah!<br>Ad verirken ilk ezandan, ilk duyduğum kelamda<br>Göz ve gönül aydınlatan ışıklara Bismillah!&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">Emeklerken diz vurdun, iz vurduğun her yerde<br>Ayaklanıp atladığın eşiklere Bismillah!<br>Ak hölüklere değipte, belediğim can oğul<br>Ninnilere, destanlara, koşuklara Bismillah!&nbsp;</p><p class="MsoNoSpacing">Gazi oğul, şehit oğul, iman oğul, din oğul<br>Ak döşünden kan fışkıran beşiklere Bismillah!<br>Düşte gördüm kanlı başın Peygamber'in dizinde<br>Ocaklara, eşiklere, beşiklere Bismillah!&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">Kara Mürsel,.. kara üzüm gözlü Mürsel,.. soy oğul<br>Gündüz beycanam yiğit, beyce anca bey oğul<br>Gazi Baddal ülkesinin, kara yiğit balası<br>Devlet oğul, mürüvvet oğul, fidan oğul, toy oğul&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">Anam dedin, babam dedin, atam dedin bayrağa<br>Hem al bayrak oldun işte, hem bayrakta al oğul<br>Bağrındaki kurşunlarla çık Peygamber katına<br>O mübarek avucun içine birer birer say oğul&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">Bet yüzlüler, kem gözlüler hor bakarmış vatana<br>Biz tükenip yok olmadan olmaz böyle şey oğul<br>Denilmiştir, can sağ iken yurt verilmez düşmana<br>Hem sütünden, hem kanından, hem canından<br>Bu sendeki soy oğul&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">Gazi oğul, şehit oğul, iman oğul, din oğul<br>Ak döşünden kan fışkıran beşiklere Bismillah<br>Düşte gördüm kanlı başın Peygamber'in dizinde<br>Ocaklara, eşiklere, beşiklere Bismillah!</p></div></td></tr></tbody></table></center>
İstanbul'un Fethini Gören Üsküdar Yahya Kemal Beyatlı <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">İstanbul'un Fethini Gören Üsküdar<br><font size="1"><br></font></div><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"></p><div><div>Üsküdar, bir ulu rü’yâyı görenler şehri!</div><div>Seni gıptayla hatırlar vatanın her şehri,</div><div>Hepsi der: “Hangi şehir görmüş onun gördüğünü?</div><div>Bizim İstanbul’u fethettiğimiz mutlu günü!”</div><div>Elli üç gün ne mehâbetli temâşâ idi o!</div><div>Sanki halkın uyanık gördüğü rü’yâ idi o!</div><div>Şimdi beşyüz sene geçmiş o büyük hâtıradan;</div><div>Elli üç günde o hengâme görülmüş buradan;</div><div>Canlanır levhası hâlâ beşer ettikçe hayâl;</div><div><br></div><div>O zaman ortada, her sâniye, gerçek bir hâl.</div><div>Gürlemiş Topkapı’ dan bir yeni şiddetle daha</div><div>Şanlı nâmıyle “Büyük Top” denilen ejderha.</div><div>Sarfedilmiş nice kol kuvveti gündüz ve gece,</div><div>Karadan sevkedilen yüz gemi geçmiş Halic’ e;</div><div>Son günün cengi olurken, ne şafakmış o şafak,</div><div>Üsküdar, gözleri dolmuş, tepelerden bakarak,</div><div>Görmüş İstanbul’a yüzbin meleğin uçtuğunu;</div><div>Saklamış durmuş, asırlarca, hayâlinde bunu.</div><div><br></div></div></div></td></tr></tbody></table></center>
Türkistan'a Selam Dursun Elmas <div class="padisahbaslik" align="center">Türkistan'a Selam</div> <center> <table cellspacing="2" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td style="TEXT-ALIGN: left"> <p>Dolanıp durmayın başımda benim <br />İsfahan’a doğru yürün turnalar. <br />Vuslat yangısında sızlar bedenim <br />Dağıstan’da sefa sürün turnalar&nbsp;</p><p>Bir gece bekleyin Tataristan’da <br />Menevşe devşirin Çuvaşistan’da <br />Gardaşım inliyor Çeçenistan’da <br />Mazlumun ahına erin turnalar&nbsp;</p><p>Yaralıdır gönlü Azerbaycan’ın <br />Gülmez yüzü aybalası ceylanın <br />Hocalı’da baca tütmez Aycanın <br />Sancır acıları sarın turnalar&nbsp;</p><p>Yesi’de uğrayın Hoca Ahmet’e <br />Boşa girmedi ki onca zahmete <br />El açın divanda erin hikmete <br />Erenler bağına girin turnalar&nbsp;</p><p>Aral kenarında gözyaşı dökün <br />Hazardaki yakamoza gül ekin <br />Selenge'de yunun şakıyın sekin <br />Türkistan’a selam verin turnalar&nbsp;</p><p>Kaşık sallan Oş’ta Kırgız aşına <br />Yenisey’de girin sevda yaşına <br />Dilekte bulunun Bengü taşına <br />Hakas güllerini derin turnalar&nbsp;</p><p>Çıkın da başına Tanrı dağı’nın <br />Bindirin bahtına kalleş yağının <br />Turan diyarında vuslat çağının <br />Ahdine düğünler kurun turnalar&nbsp;<br /></p></td> <td style="TEXT-ALIGN: left"> <p><span style="white-space:pre"> </span>Aşkabat, Düşanbe aşın ileri <br /><span style="white-space:pre"> </span>Özbek'i, Kırgız'ı bırakın beri <br /><span style="white-space:pre"> </span>Ötüken yurduna erdikten geri <br /><span style="white-space:pre"> </span>Kür Şad’ın seyrine durun turnalar&nbsp;</p><p><span style="white-space:pre"> </span>Altaylar’dan aşın Tuva’ya varın <br /><span style="white-space:pre"> </span>Sayan Dağları’nda keklik avlayın <br /><span style="white-space:pre"> </span>Urumçi’ de esareti paylayın <br /><span style="white-space:pre"> </span>Postları İrtiş’e serin turnalar&nbsp;</p><p><span style="white-space:pre"> </span>Kırımda ağlayın Aybike kızla <br /><span style="white-space:pre"> </span>Tuna’ya atlayın oradan hızla <br /><span style="white-space:pre"> </span>Haykırın bağırın çıkan avazla <br /><span style="white-space:pre"> </span>Hükmünü tarihe vurun turnalar&nbsp;</p><p><span style="white-space:pre"> </span>Balkanlar bizimdir iyi belleyin <br /><span style="white-space:pre"> </span>Kosova nerede, olmaz demeyin <br /><span style="white-space:pre"> </span>Batı Trakya’ya merhaba deyin <br /><span style="white-space:pre"> </span>Atanın tahtına varın turnalar&nbsp;</p><p><span style="white-space:pre"> </span>Elbette ki benim bunun sebebi&nbsp;<br /><span style="white-space:pre"> </span>Soysuza bıraktım nazlı Türkmen’i <br /><span style="white-space:pre"> </span>Paramparça olan körpe bedeni <br /><span style="white-space:pre"> </span>Kerkük diyarında görün turnalar.&nbsp;</p><p><span style="white-space:pre"> </span>Türkoğlu inliyor yürekte sızı <br /><span style="white-space:pre"> </span>Girne kalesinde kınalı kuzu <br /><span style="white-space:pre"> </span>Türklük mühürüdür alnında yazı <br /><span style="white-space:pre"> </span>Şükür niyazına durun turnalar<br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;</p></td></tr></tbody></table></center>
Biz Kimleriz Nurâlâ Göktürk <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Biz Kimleriz<br><font size="1"><br></font></div><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"></p><p class="MsoNoSpacing">Biz şehitlerin sesi!..<br>Gazilerin nefesi!..<br>Orta Asyada ordular kuran,<br>Ecdatlarımızın evlatlarıyız.<br>Doğmadan yok edilenlerin.<br>Sonsuz işkence çekenlerin,<br>Haksız zulümle ezilenlerin,<br>Temsilcileriyiz.<br>Biz Oğuzların, Alparslanların çekirdekleri,<br>Vatansızlık çekenlerin<br>Diktiği fidanlarız.<br>Soyumuzu okudunuz mu tarihten?<br>Bir gün kim olduğumuzu sordunuz mu benden?<br>Biz hesap soracağız bizleri,<br>Vatandan edenden.<br>Biz Doğu Türkistan’ın sahipleriyiz.<br>Yıllardır duyarın “İnsan Hakları“ diye.<br>Bu hak neredeymiş acaba?<br>Yarayacakmış neye?<br>Varsa insanların böyle bir hakkı<br>Acaba bu hakkı nerede arayıp nerede bulmalı?<br>Biz sevgiyiz yumak yumak!<br>Akan suyuz ırmak ırmak!<br>Hedefimiz şehit olmak!<br>Biz yurdun geleceği?<br>Uğruna öleceği?<br>Biz o memleketin sahipleriyiz.<br>Neden bunca işkence zulüm?<br>Neden bitmezki bu haksız ölüm?<br>Evet gelin sorun hepimize...<br>Biz kimiz? Biz kimiz? Biz kimiz?<br>Hani bizim ülkemiz?<br>Hani bizim milletimiz?<br>Hani, bizim haklarımız?<br>Biz insanmıyız?<br>İnsan hakları neredesiniz?</p></div></td></tr></tbody></table></center>
Geçmişten Geleceğe Doğru Güzellemeler Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Geçmişten Geleceğe&nbsp;</div><div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Doğru Güzellemeler<br><font size="1"><br></font></div><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"></p><div>Bayrağım, kılıcım, atım,</div><div>Dinim, tarihim, san’atım...</div><div>Benim ulu kâinatım,</div><div>Kaleme, kâğıda sığmaz.</div><div>&nbsp;</div><div>Her çiçekten bir dal yeter,</div><div>Her devirden bir hâl yeter,</div><div>Her ufuktan bir al yeter,</div><div>Cümlesini desem olmaz.</div><div>&nbsp;</div><div>Ülkü, yürekler yangını,</div><div>Şahin kuşudur ongunu...</div><div>Yücede arar dengini;</div><div>Alçacık dallara konmaz.</div><div>&nbsp;</div><div>Gönüllerimizde sefa,</div><div>Yüreklerde vefa...</div><div>Kâbe damında ilk defa,</div><div>Okunan “ezan”daki haz...</div><div>&nbsp;</div><div>Timsali büyük adımın,</div><div>Şah damarı muradımın...</div><div>Sularına ecdadımın,</div><div>Seccade saldığı boğaz...</div><div>&nbsp;</div><div>Bir gün izin verse Huda,</div><div>Beş vakit olunsa edâ,</div><div>Fatihin Ayasofya’da,</div><div>İlk defa kıldığı namaz!...</div><div><br></div><div>Akıncılar yollar açar,</div><div>Altınordu iller açar...</div><div>Kızanlık’ta güller açar,</div><div>Balkanlara çıktığım yaz...</div></div></td></tr></tbody></table></center>
Mehmetçik Destanı Sefa Koyuncu <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Mehmetçik Destanı<br><font size="1"><br></font></div><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"></p><div>Bu güzel coğrafyada biz, bin yıllık kardeşiz;&nbsp;</div><div>Neş’emiz, sevincimiz, üzüntümüz bir bizim.&nbsp;</div><div>Ya anayız ya baba, bacı ya da bir eşiz;&nbsp;</div><div>Her birimiz kahraman bir Mehmetçik’tir bizim!&nbsp;</div><div><br></div><div>Tek vatan, tek bayrakla zirvedeki tek sesiz;&nbsp;</div><div>Tam yetmiş beş milyonluk tek yürek, tek nefesiz.&nbsp;</div><div>Türk’üz veya Kürd’üz biz, Laz’ız ya da Çerkes’iz;&nbsp;</div><div>Her birimiz kahraman bir Mehmetçik’tir bizim!&nbsp;</div><div><br></div><div>Silinmez kalbimizden kardeşlikte derin iz,&nbsp;</div><div>Kenetlendik sımsıkı Osmanlı’dan beri biz.&nbsp;</div><div>Arap, Boşnak, Çeçen’iz, hep Müslümân kardeşiz;&nbsp;</div><div>Her birimiz kahraman bir Mehmetçik’tir bizim!&nbsp;</div><div><br></div><div>Gelmiş Anadolu’ya postu yere sermişiz,&nbsp;</div><div>Erenlerin bağından gonca güller dermişiz.&nbsp;</div><div>Gürcü, Acem, Arnavut, Hakka gönül vermişiz;&nbsp;</div><div>Her birimiz kahraman bir Mehmetçik’tir bizim!&nbsp;</div><div><br></div><div>Bu güzel memleketi biliriz candan aziz;&nbsp;</div><div>Terörist bölücüye biz, asla çökmeyiz diz!&nbsp;</div><div>Asker polis bürokrat, memur esnaf çiftçiyiz;&nbsp;</div><div>Her birimiz kahraman bir Mehmetçik’tir bizim!&nbsp;</div><div><br></div><div>Aydınlık geleceğe bir eğitim seliyiz;&nbsp;</div><div>İnsanlığa hizmette sevdâlıyız, deliyiz!&nbsp;</div><div>Akademisyeniz biz üniversiteliyiz;&nbsp;</div><div>Her birimiz kahraman bir Mehmetçik’tir bizim!&nbsp;</div><div><br></div><div>Bilgisayar başında yaman internetçiyiz,&nbsp;</div><div>Kamera arkasında bir teknik âletçiyiz.&nbsp;</div><div>Yazar-çizer-muhâbir, sınırda nöbetçiyiz;&nbsp;</div><div>Her birimiz kahraman bir Mehmetçik’tir bizim!&nbsp;</div><div><br></div><div>Teknoloji yolunda milletin sevinciyiz,&nbsp;</div><div>İlerleme hızıyla dünyada birinciyiz.&nbsp;</div><div>İş adamı, sanatkâr, öğretmen-öğrenciyiz;&nbsp;</div><div>Her birimiz kahraman bir Mehmetçik’tir bizim!&nbsp;</div><div><br></div><div>Kırdık prangaları yükselme devrindeyiz,&nbsp;</div><div>Zaferlere doymayan ecdâdın yerindeyiz.&nbsp;</div><div>Avrasya koşusunda köprü üzerindeyiz;&nbsp;</div><div>Her birimiz kahraman bir Mehmetçik’tir bizim!&nbsp;</div><div><br></div><div>Acı tecrübelerle gerçeği öğrenmişiz;&nbsp;</div><div>Batı kompleksini biz, yükselerek yenmişiz.&nbsp;</div><div>Yurdumuza kasteden hâine bilenmişiz;&nbsp;</div><div>Her birimiz kahraman bir Mehmetçik’tir bizim!&nbsp;</div><div><br></div><div>Ekonomik alanda zirveye seferimiz,&nbsp;</div><div>Kıskandırdı dünyayı ibretlik zaferimiz.&nbsp;</div><div>Farkında entrikanın sınırda neferimiz;&nbsp;</div><div>Her birimiz kahraman bir Mehmetçik’tir bizim!&nbsp;</div><div><br></div><div>Balkanlar-Kafkaslar’da mâzimiz var tertemiz;&nbsp;</div><div>Irak, İran, Suriye akrabalık çevremiz.&nbsp;</div><div>Türk Cumhuriyetleri öpöz kardeşlerimiz;&nbsp;</div><div>Her birimiz kahraman bir Mehmetçik’tir bizim!&nbsp;</div><div><br></div><div>Esir Türkler yazık ki olamadı dengimiz;&nbsp;</div><div>Doğu Türkistan, Batı Trakya mor rengimiz.&nbsp;</div><div>Düzelecek elbette bozulan âhengimiz;&nbsp;</div><div>Her birimiz kahraman bir Mehmetçik’tir bizim!&nbsp;</div><div><br></div><div>Siz Avrupa Birliği, Kıbrıs’ı bir görseniz;&nbsp;</div><div>Adâletsiz kararla bozuluyor dengeniz!&nbsp;</div><div>Kuzey Kıbrıs Türk’üyle renkleniyor Akdeniz;&nbsp;</div><div>Her birimiz kahraman bir Mehmetçik’tir bizim!&nbsp;</div><div><br></div><div>Muâsır medeniyet taşır bizden derin iz;&nbsp;</div><div>Sözün özü hilâfsız, yeryüzünde varız biz!&nbsp;</div><div>Öyle bir milletiz ki bütün dünyada eşsiz;&nbsp;</div><div>Her birimiz kahraman bir Mehmetçik’tir bizim!&nbsp;</div><div><br></div><div>Tarih boyu birlikte ne engeller geçmişiz,&nbsp;</div><div>Hak yolunda yürümüş kardeşliği seçmişiz.&nbsp;</div><div>Bezm-i elestte bizler âb-ı hayât içmişiz;&nbsp;</div><div>Her birimiz kahraman bir Mehmetçik’tir bizim!&nbsp;</div><div><br></div><div>Mukaddes topraklarda, Hicâz’dadır kalbimiz,&nbsp;</div><div>Gücümüzün kaynağı Resûlullah sevgimiz.&nbsp;</div><div>Fatih’iz, Kanunî’yiz, Yavuz Sultan Selim’iz;&nbsp;</div><div>Her birimiz kahraman bir Mehmetçik’tir bizim!&nbsp;</div><div><br></div><div>Yüce Mevlânâ ile barıştadır elimiz,&nbsp;</div><div>Yunus Emre misâli sevgi söyler dilimiz.&nbsp;</div><div>Himmet ediyor bize âlimimiz, velîmiz;&nbsp;</div><div>Her birimiz kahraman bir Mehmetçik’tir bizim!&nbsp;</div><div><br></div><div>Allah rızâsı için işimiz amelimiz,&nbsp;</div><div>Osmanlı’nın harcıyla yoğrulmuş temelimiz.&nbsp;</div><div>Hak Resûlün yolunda şehâdet emelimiz,&nbsp;</div><div>Her birimiz kahraman bir Mehmetçik’tir bizim!&nbsp;</div><div><br></div><div>Yaşasak da ölsek de bağrındadır yerimiz,&nbsp;</div><div>Olsun cennet vatana helâl alın terimiz.&nbsp;</div><div>İçimizden biridir subayımız erimiz;&nbsp;</div><div>Her birimiz kahraman bir Mehmetçik’tir bizim!.. tasın.!</div></div></td></tr></tbody></table></center>
Fetih Marşı Arif Nihat Asya <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Fetih Marşı<br><font size="1"><br></font></div><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"></p><div>Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek;&nbsp;</div><div>Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek;&nbsp;</div><div>Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek&nbsp;</div><div><br></div><div>Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın?&nbsp;</div><div>Fatihin İstanbulu fethettiği yaştasın.!&nbsp;</div><div><br></div><div>Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden....&nbsp;</div><div>Senin de destanını okuyalım ezberden...&nbsp;</div><div>Haberin yok gibidir taşıdığın değerden...&nbsp;</div><div><br></div><div>Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın...&nbsp;</div><div>Fatihin İstanbulu fethettiği yaştasın.!&nbsp;</div><div><br></div><div>Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini...&nbsp;</div><div>Göster: Kabaran sular nasıl yıkar bendini?&nbsp;</div><div>Küçük görme, hor görme, delikanlım kendini&nbsp;</div><div><br></div><div>Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın;&nbsp;</div><div>Fatihin İstanbulu fethettiği yaştasın.!&nbsp;</div><div><br></div><div>Bu kitaplar Fatihtir, Selimdir, Süleymandır.&nbsp;</div><div>Şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinandır.&nbsp;</div><div>Haydi artık uyuyan destanını uyandır.!&nbsp;</div><div><br></div><div>Bilmem, neden gündelik işlerle telaştasın&nbsp;</div><div>Kızım, sen de Fatihler doğuracak yaştasın.!&nbsp;</div><div><br></div><div>Delikanlım, işaret aldığın gün atandan&nbsp;</div><div>Yürüyeceksin... Millet yürüyecek arkandan!&nbsp;</div><div>Sana selam getirdim Ulubatlı Hasandan....&nbsp;</div><div><br></div><div>Sen ki burçlara bayrak olacak kumaştasın;&nbsp;</div><div>Fatihin İstanbulu fethettiği yaştasın.!&nbsp;</div><div><br></div><div>Bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin!&nbsp;</div><div>Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın!&nbsp;</div><div>Yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın...&nbsp;</div><div><br></div><div>Yürü, hala ne diye kendinle savaştasın?&nbsp;</div><div>Fatihin İstanbulu fethettiği yaştasın.!</div></div></td></tr></tbody></table></center>
Bedel-1912 M. Hâlistin Kukul <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Bedel-1912<br><font size="1"><br></font></div><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Yürekleri dağlayan, çağın, âvâzıyım ben!</p><div>Nasıl böyle zulmete-mihnete râzıyım ben?</div><div><br></div><div>Ölsem de kin neslinin dinmez garazıyım ben.</div><div>Ceddimin yan bakanın kökünü kazıyım ben!</div><div><br></div><div>O sefîl ruhlarıyla, bana ait zerreye,</div><div>Dokunanın, kim varsa, elbet, marazıyım ben!</div><div><br></div><div>Asla geride durmam, azimle vuruşurum;</div><div>İhânet mel'anettir; gafletin azıyım ben.</div><div><br></div><div>Bende kaçmak yoktur ki, sızlanıp ağlayayım!</div><div>Amansız sürgünlerin, mazlûm enkazıyım ben!</div><div><br></div><div>Yansam da, yakılsam da, kıyılıp kırılsam da;</div><div>En ulvî sevdâların dâimâ yazıyım ben.</div><div><br></div><div>Ordumu dağıttılar, düştük birbirimize;</div><div>Talan edilmiş yurdun garip ayvazıyım ben!</div><div><br></div><div>Bir bedel ödüyoruz Türk ve Müslüman olan;</div><div>Balkanlar'ın kan'ının, bal'lı şahbâzıyım ben!</div><div><br></div><div>Târihin sayfasının ortasında bir nokta,</div><div>Yazı mürekkebinin Rabb'e niyâzıyım ben.</div><div><br></div><div>Bir ok deldi bağrımı; fark etmez, Rum'un, Sırb'ın!</div><div>ine de doğruluğun sâdık caymazıyım ben.</div><div><br></div><div>Demlenen acıların ufacık yüreğimde,</div><div>Topak topak kor olmuş dili-alazıyım ben!</div><div><br></div><div>İhtişamlı bir neslin zamana va'zıyım ben!</div><div><br></div></div></td></tr></tbody></table></center>
Seni Bin Kalemle Oturup Yazsam Yavuz Bülent Bakiler <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Seni Bin Kalemle Oturup Yazsam <br><font size="1"><br></font></div><div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Bir ses duyuyorum merdivenlerden<br>Sanki biri bana "Gelen o!" diyor.<br>Birdenbire boy veriyor bütün çiçekler<br>İçim içime sığmıyor.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Sonra yüreğimde bir garip telaş<br>Hâlimi koştuğum kapılara sor.<br>Seninle bir huzur başlıyor yavaş yavaş<br>Evim gözlerinle güzelleşiyor.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Kucaklarken seni kendimden kıskanarak<br>Öperken, herşeyi unutuyorum<br>Koluna giriyorum kanatlanarak<br>İkide bir uzanıp elini tutuyorum.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Seni, bin kalemle oturup yazsam<br>Bin yeni türküye işlesem seni,<br>Kalemlerin boynu bükük kalır tastamam<br>Türküler anlatamaz yüreğimden geçeni</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Sen benim çoğalan gücümsün, kuvvetimsin<br>Yaşama sevincimsin, kınalı kuğum!<br>Etimsin, kemiğimsin, memleketimsin<br>Boyuna-posuna kurban olduğum&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Karapapağım benim, ümidim benim<br>Hazar'a ulaşacak sesim, soluğum<br>Bir tanem, yiğidim, erkek güzelim<br>Oğlum benim! Oğlum benim! Oğlum!</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><o:p></o:p></p></div></td></tr></tbody></table></center>
Vur Emri Abdurrahim Karakoç <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Vur Emri<br><font size="1"><br></font></div><div>Bir haber dolaşır semada pul pul;&nbsp;</div><div>Kılınçlar bilensin akın var Çin’e.&nbsp;</div><div>Yiğitler at sürer düşman içine;&nbsp;</div><div>Tarihe hükmeden bir ses duyulur:&nbsp;</div><div>- Vur! TÜRKLÜK aşkına vur!&nbsp;</div><div><br></div><div>Yüklenir bir ülke oymak ve avul,&nbsp;</div><div>Sel olur ordular, batıya akar.&nbsp;</div><div>Uçar elden-ele bozkurtlu bayraklar.&nbsp;</div><div>Emreder bir başbuğ, sade ve vakur:&nbsp;</div><div>- Vur! BAYRAK aşkına vur!&nbsp;</div><div><br></div><div>Karışır top sesi, nal sesi, davul..&nbsp;</div><div>Çağdan çağa çığır açar gemiler.&nbsp;</div><div>Bir hâkan atını denize sürer&nbsp;</div><div>Ve der ki: “Yıkılsın Bizans’ı koruyan sur, ”&nbsp;</div><div>- Vur! FETİH aşkına vur!&nbsp;</div><div><br></div><div>Parçalanmak istenir bir ülke, Anadolu’dur:&nbsp;</div><div>Şahlanır bir anda bin yıllık hınçlar;&nbsp;</div><div>Eser poyraz poyraz eğri kılınçlar,&nbsp;</div><div>Kütahya düzünde kelle savrulur...&nbsp;</div><div>- Vur! TOPRAK aşkına vur!&nbsp;</div><div><br></div><div>Ya... işte tarihin böyledir oğul!&nbsp;</div><div>Geçmişten hız alsın geleceğin de..&nbsp;</div><div>Göster Türklüğünü tunç bileğinle!&nbsp;</div><div>Bu dine, bu ırka ve bu toprağa&nbsp;</div><div>Sataşmak isterse herhangi gavur:&nbsp;</div><div>- Vur! ALLAH aşkına vur!&nbsp;</div></td></tr></tbody></table></center>
Bir Güzel Ülkü Abdurrahim Karakoç <div class="padisahbaslik" align="center">Bir Güzel Ülkü</div> <center> <table cellspacing="2" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td style="TEXT-ALIGN: left"> <p>Yüreklerde kök bağlayıp yaşayan <br>Bir güzel ülküdür gönül verdiğim. <br>Ezelden ebede müjde taşıyan <br>Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.&nbsp;</p><p>Yesi'deki kutsal aşkın mayası <br>Malazgirt'te Alparslan'ın rüyası <br>Söğütteki has kilimin boyası <br>Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.&nbsp;</p><p>Yunuslayın 'Et-kemiğe bürünen' <br>Selim ruhta Yavuz serdar görünen <br>Şems misali cümle kirden arınan <br>Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.&nbsp;</p><p>Bedenlerde Koç Köroğlu yüreği <br>Debreştikçe yakın eyler ırağı <br>İman kalesinin bayrak direği <br>Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.&nbsp;</p><p>Riya duygusuyla dolup taşmamış <br>İlimden, irfandan uzaklaşmamış <br>Benlik çamuruna ayak basmamış <br>Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.&nbsp;</p><p>Dedem Korkut töresiyle töreli <br>Edep, ahlâk, sevgi, saygı sıralı <br>Kırk yıl önce.. aklım erdi ereli <br>Bir güzel ülküdür günül verdiğim.&nbsp;</p><p>Her kapıda bir hesaba girmeyen <br>İnancından zerre taviz vermeyen <br>Dost alnına kara leke sürmeyen <br>Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.&nbsp;</p><p>Mazlumun yoldaşı, zalimin hasmı <br>Kendine put yapmaz heykeli, resmi <br>Hak'tır, adalettir, rahmettir ismi <br>Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.&nbsp;</p><p>Bu ülkü candadır, sokakta yatmaz <br>Güneştir.. bir doğdu, bir daha batmaz <br>Menfaat uğruna kimseyi satmaz <br>Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.<br><br><br><br><br><br></p></td> <td style="TEXT-ALIGN: left"> <p><br>Şiddeti, kavgası, kanı olmayan <br>İçinde öfkesi, kini olmayan <br>Sonsuza uzanan, sonu olmayan <br>Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.&nbsp;</p><p>Bedir’den Bizans’a akıp gelen o <br>Küfür setlerini yıkıp gelen o <br>İlâhî kaynaktan çıkıp gelen o <br>Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.&nbsp;</p><p>Sinan'da estetik, Itrî'de ahenk <br>Sebillerde hayat, kubbelerde renk <br>Mevlânâ'da ilim, Barbaros'ta cenk <br>Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.&nbsp;</p><p>Nizâm-ı Âlem'dir Hak'kın sözü bu <br>Söylediğim cümle sözün özü bu <br>Tek damlada umman eyler bizi bu <br>Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.&nbsp;</p><p>Ülkü demek makam, mevki, taç değil, <br>Ülkü demek totem, sembol, haç değil <br>Kul icadı kof ilkeler hiç değil, <br>Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.&nbsp;</p><p>Taze filiz vermiş Edebali’yle <br>Çiçeklenmiş Hacı Bayram Veli’yle <br>Ulubatlı Hasan’daki hâliyle <br>Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.&nbsp;</p><p>Şehitlerin kanlarıyla ıslanan <br>Destan olup mavera’dan seslenen <br>Atıf'larla Said'lerle beslenen <br>Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.&nbsp;</p><p>Türk'e ihsan olmuş “Kavm-i Necip”lik <br>Boş hayâldir bu şerefe rakiplik <br>Hayatlar gergeftir, ameller iplik <br>Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.&nbsp;</p><p>Ne yazdımsa inanç, ahlâk, örf ile <br>Postaladım gönül denen zarf ile <br>Anlatılmaz yirmi dokuz harf ile, <br>Bir güzel ülküdür gönül verdiğim.</p><p><br></p><p><br><br></p><p><br></p></td></tr></tbody></table></center><br><br>
Çanakkale Hayati Dede <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Çanakkale</div> <p class="MsoNormal"><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Babam Çanakkale’ye gittiğinde.&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Gururla,&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Sevgiyle,&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Övgüyle, uğurlanırken,&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Oğlumuz olursa Umut koy adını,&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Kızımız olursa Yadigar demiş,&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Anamın kulağına sessizce.&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Hani giderde dönmezsem…&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Konuşamamış anam,&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Öğlece baka kalmış yiğidinin ardından.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Babam rahmetli Yiğit Ahmet’i hiç tanımadım.&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Bir fotoğrafı bile yoktu.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Annemin yiğidi gelmedi bir daha.<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Geriye.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Vatan uğruna, nerede?<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Nasıl?<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Ve ne şekilde öldüğünü,<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Bilemedik hiçbir zaman</span></p><p class="MsoNormal"><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Ve nerede?&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Nasıl?&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Ne şekilde yattığını da,&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Bilmiyoruz rahmetli babamın.&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Anam bir daha hiç evlenmedi,&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Ömrünü Ahmet’ini beklemeye adadı.&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Ve hiç yitirmedi umudunu.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Ve ne zaman bir yere gitse,&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Ben falan yerdeyim,&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Baban gelirse beni çağırmayı unutma!&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Diye tembih ederdi.&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Ne zaman kapımız çalsa,&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Ya koşup kendisi bakar,&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Veya,&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Baban mı geldi? Umudum Ahmet derdi,&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Ağlardım.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Zaman geldi anam yaşlandı.&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Hastalandı,&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Gözü kulağı hala kapıdaydı.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Yaşlı bedeni beklemekten yorulmamıştı.&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Bir akşam beni yanına çağırdı.&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Baban gelirse onu hep beklediğimi söyle,&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Son nefesini verdi ancığım.&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Anamı mezarlığın en güzel yerine defnettik.&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">İsteği üzerine,&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Mezar taşına,&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Yiğit Ahmet’in karısı yazdırdık.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Şimdi bende yaşlandım.&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Hastayım.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Oğlum Ahmet’e vasiyet ediyorum.&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Babam gelirse:&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Hoş geldin dede de.&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Babaannem seni çok beklemiş de.&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Babamda çok bekledi de.&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Bu dükkan senin de.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Babaannem hançer sevdiğini söylermiş.&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Bu hançeri babam sana yaptı de.&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Kemik sapında Umudum Ahmet yazıyor.&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Söyle onu beline taksın.&nbsp;<br></span><span style="line-height: 18.399999618530273px;">Ve oğlum söyle dedene sana iyi baksın…</span></p></td></tr></tbody></table></center>
Dallarım Ramazan Çetin <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Dallarım</div> <p class="MsoNormal"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: " times="" new="" roman","serif";mso-fareast-font-family:"times="" roman";mso-fareast-language:="" tr"="">Mazime göz gezdirdim, ne muhteşem kökmüşüm,&nbsp;<br> Bir serveti çiğnemiş, harcamışım beyhûde!..&nbsp;<br> Kurusun gitsin diye, sanki kezzap dökmüşüm!&nbsp;<br> Haberim yok hâlimden, kalmışım orta yerde!..&nbsp;<br> <br> Şimdi bu feryâdıma göz yaşımdan yazım var,&nbsp;<br> İçimde alev alev kıvrandıran sızım var,&nbsp;<br> Küllenmiş tarihimde sönmemiş yıldızım var,&nbsp;<br> Bense O'na sırt dönmüş, düşmüşüm binbir derde!..&nbsp;<br> <br> Köküm dala yabancı, dalım kökünden uzak,&nbsp;<br> Almış fırlatmış beni altıma konan kızak,&nbsp;<br> Zehir,şekerle kaplı, tuzak içinde tuzak,&nbsp;<br> Vücut sağlam kalır mı, içe mikrop girerde?..&nbsp;<br> <br> Uyandım ya geç kaldım!.. Budamışlar dalımı,&nbsp;<br> Kırık bir boş kovanım, götürmüşler balımı,&nbsp;<br> Karşımda gülenlerin kahrediyor çalımı,&nbsp;<br> Kabahat yine bende, fırsat verdim namerde!..&nbsp;<br> <br> Nerde kültür mirasım, ne kaldı neslimize?&nbsp;<br> Kaybolmuş değerlerim, el binmiş ensemize,&nbsp;<br> Ecdât, kabrinden kalksa evlâdım der mi bize?&nbsp;<br> Hani benim dostlarım, hani dostları nerde?..&nbsp;<br> <br> Sen bâri kalk yiğidim!.. Kalk silkele tozunu,&nbsp;<br> Has altının içinden ayıkla at yozunu,&nbsp;<br> Tarihime yakışsın, düzelt şöyle pozunu,&nbsp;<br> Köke lâyık dal için, o cevher var özünde!..</span></p></td></tr></tbody></table></center>
Bana Dedemi Anlat Ayşe Nazlı- Ömer Faruk Ören <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;"><img hspace="20" src="http://www.turkalemiyiz.com/asil/resim/enverabi9.JPG" align="right"><p></p><p></p><p></p></div></td></tr></tbody></table></center>
İstanbul Ramazan Çetin <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">İstanbul</div><div><br></div><div>Ne kadar uzak olsan, kalbimizde taşırız,<div><div>Hasretin içimizde bir ateştir İstanbul...</div></div><div>Gönlümüzde sen varsın sensin rüyâlarımız,</div><div>Senin tatlı hayalin bir güneştir İSTANBUL!..</div><div><br></div><div>Seni, Fatih fethetti, Müslüman Türk'ün oldun,</div><div>Ecdâd seninle güldü, sen O'nla huzur buldun,</div><div>Sana lâyık camiler, minarelerle doldun,</div><div>Seni medhetmek bile zor bir iştir İSTANBUL!..</div><div><br></div></div><div><div>Şanlı Peygamberim'in müjdesinde sen varsın,&nbsp;</div><div>"Müslüman Türk" mührünü yıllar yılı taşırsın,&nbsp;</div><div>Sen, asırlardan beri çözülmeyen bir sırsın,&nbsp;</div><div>Seni biraz anlamak, derleniştir İSTANBUL!..</div><div><br></div><div>Madde değilsin sende mânâ dolu özler var,&nbsp;</div><div>Tâ Eshâb-ı Kirâm'dan toprağında izler var,&nbsp;</div><div>Senin için söylenmiş nice güzel sözler var,&nbsp;</div><div>Sana gönül bağlamak silkiniştir İSTANBUL!..</div><div><br></div><div>Say, desen sayamayız tek tek isimlerini,&nbsp;</div><div>Bağrında taşıyorsun çok şefaat ehlini,&nbsp;</div><div>Seni madde görenler bilmez kendi cehlini,&nbsp;</div><div>Sana yabancı kalmak tükeniştir İSTANBUL!..</div></div></td></tr></tbody></table><br></center>
Dönüşsüz Mehmet Çavuşoğlu <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Dönüşsüz</div><div><br></div><div>Sonunda biz de geçdik sevdiğim<div>Masaldaki gök kuşağı altından</div><div>İşte sen kadın ben erkek</div><div>Nedir çocukluğumuzdan elde kalan</div><div>Yorgun ve tükenmiş dolaşıyorum</div><div>Kekik toprak kokan yamaçlarında</div><div>- Bizim köyümüzün Saray'ın -&nbsp;</div><div>Şimal yağmurları altında</div><div><br></div><div>On yıl sonra gökler koyduğum gibi&nbsp;</div><div>Hep aynı yerinde yıldızlar</div><div>Mısır tarlaları gene yeşil</div><div>Aynı çayırlarda davarlar</div><div>Yalnız türküler bizimki değil</div><div>&nbsp;Bir başka nağmeyi sürüklüyor rüzgâr</div><div>Bizim köyümüzün Saray'ın</div><div>Kekik toprak kokan yamaçlarında</div><div>Şimal yağmurları altında</div><div><br></div><div>Yarın buralarda ben yokum</div><div>Bakamıyorum sensiz evlere&nbsp;</div><div>Kime sorsam gelin gitti diyorlar</div><div>Benim ilk gurbete çıktığım yere&nbsp;</div><div>Gök kuşakları silinmiş ufukdan</div><div>Artık dönemeyiz o günlere</div><div>- Yalnız hayalimizde müstesna -&nbsp;</div><div>Bizim köyümüzün Saray'ın</div><div>Kekik toprak kokan yamaçlarında</div><div>Şimal yağmurları altında</div></div></td></tr></tbody></table></center>
Namus Sözü Bestami Yazgan <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Namus Sözü</div><div><br></div><div>Sönene dek zulmün ateş çemberi,</div><div>Karşısında duracağız söz olsun!</div><div>Zafer bahçesinde gonca gülleri,</div><div>Kucak kucak dereceğiz söz olsun!</div><div><br></div><div>Mutlu etmek için güzel vatanı,</div><div>Yeniden yazarız yüce destanı,</div><div>Zaten O’nun olan bu tatlı canı,</div><div>Çekinmeden vereceğiz söz olsun!</div><div><br></div><div>Zaman zehir kussa öldürmez bizi,&nbsp;</div><div>Yüz esir, bin engel yıldırmaz bizi,</div><div>Zaferden gayrısı güldürmez bizi,</div><div>Kutlu çağa ereceğiz söz olsun!</div><div><br></div><div>Alpler yola çıktı çatal yürekle,</div><div>Erenler katıldı yüzbin melekle,</div><div>Sabır tezgâhında müjdeyi bekle,</div><div>Toy-düğünü kuracağız söz olsun!</div><div><br></div><div>Seher vakti, secde edip Allaha,</div><div>Güneşle beraber kalkarak şaha,</div><div>Belki bugün, belki yarın sabaha,</div><div>Zulmü yere sereceğiz söz olsun!</div></td></tr></tbody></table></center>
S. Ahmet Arvasi’yle Çiğdem Kader Beytaş <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left">S. Ahmet Arvasi’yle</div><div>Alimin ölümüyle bir alem yıkıldı da,</div><div>Koca bir nur garkoldu, koca bir cihan gitti.</div><div><br></div><div>İlim gazilerini irfanıyla yeşertip</div><div>Bize armağan eden ilmî bir vatan gitti.</div><div><br></div><div>Elveda, ümidimin doğduğu şafaklara</div><div>Ki, bütün haşmetiyle güneş söndü, tan gitti.</div><div><br></div><div>Kim kurak gönlümüzü nuruyla sulayacak?</div><div>İlmî bereketiyle yağacak nisan gitti.</div><div><br></div><div>Yârab, bu ne azimkar, ne âlim bir zat idi!..</div><div>Cehaletin üstüne gün gibi doğan, gitti.</div><div><br></div><div>Toprak, bayramlığıyla beklerken konuğunu,</div><div>Umutlarla örülmüş bir dünya kurup, gitti.</div><div><br></div><div>Armağan olsun diye gelecek nesillere&nbsp;</div><div>İslama can adayan çelik bir kalkan gitti.</div><div><br></div><div>İlmi, edebi verdi, teferruatına dek.</div><div>Manayı yeşillikle süsleyen lisan gitti.</div><div><br></div><div>Zelzeleye uğramış gönlüme bakılırsa,</div><div>Bir zat-ı mümin değil, elli milyon can gitti.</div><div><br></div><div>Ayrılık acısına nasıl ağlayayım?</div><div>Cennet-i âlâ’ya bir şehit kahraman gitti.</div><div><br></div><div>Bu çağda çok mübarek, çok büyük nimetti o;</div><div>Allah’ın bahşettiği büyük armağan gitti.</div><div><br></div><div>Kalemiyle yaptığı son cihadı anında,</div><div>Çok büyük bir kahraman, çok büyük insan gitti.</div><div><br></div><div>Eyvah, artık bedenden çekilmeye yüz tuttu;</div><div>Hayat veren, yaşatan damardaki kan gitti.</div><div><br></div><div>O mübarek boynunu eğdi yalnız Allah’a.</div><div>O sonsuz sevgiliye bir zat-ı ferman gitti.</div><div><br></div><div>Gönüller sonbaharın en hazan günündedir.</div><div>Tarihe kaydolacak ulu bir destan gitti.</div><div><br></div><div>Hicranımla, kalemin takadı bile gitti.</div><div>Gayri gelmemek üzre canan gitti, can gitti.</div><div><br></div><div><br></div></td></tr></tbody></table></center>
Karabağ Destanı Ozan Arif <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left">Karabağ Destanı</div><div>Dünya duysun bu sesi, bu ses şarkın sesidir</div><div>Peygamberin övdüğü necip ırkın sesidir</div><div>Bu ses Azerbaycan’ın, bu ses Türk'ün sesidir</div><div>Bu Ermeni tak etti canımıza tak artık,</div><div>Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!</div><div><br></div><div>Karabağ da kan var kan, ağlıyor Azerbaycan</div><div>Karabağ da karalar bağlıyor Azerbaycan</div><div>Kanlar kanı eritti, çağlıyor Azerbaycan</div><div>Vahşet bu, vahşet dünya, dön başını bak artık</div><div>Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!</div><div><br></div><div>İşte dünya atlası, Karabağ Türk, bitmiştir,</div><div>AGİT de kararında bunu tasdik etmiştir</div><div>Ermeni vatanımı resmen gaspa gitmiştir</div><div>Kâinatın önünde benim alnım ak artık</div><div>Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!</div><div><br></div><div>Karabağ’da kapkara bir destan yazılırken,</div><div>Savunmasız insanlar kurşuna dizilirken</div><div>Bebeklerin başları taşlarla ezilirken</div><div>Kimse bana diyemez dişlerini sık artık!</div><div>Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!</div><div><br></div><div>Genç,ihtiyar,kadın,kız demeden kıyılmakta</div><div>Kolları kesilmekte, gözleri oyulmakta</div><div>Dalga-dalga semaya feryatlar yayılmakta</div><div>Bir şehidin mezarı bir taneden çok artık</div><div>Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!</div><div><br></div><div>Ermeni vampir gibi kanımızı içecek</div><div>Sonra bir ateşkesle acımız mı geçecek?</div><div>Bu rüzgârı ekenler, fırtınayı biçecek,</div><div>Ozan Arif diyor ki, yaydan çıktı ok artık!!</div><div>Ya Karabağ ya ölüm, başka yolu yok artık!!!</div></td></tr></tbody></table></center>
Mimar Sinan Fahri Ersavaş <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left">Mimar Sinan</div> <p class="MsoNoSpacing"></p> <p class="MsoNoSpacing"><b></b> </p><p class="MsoNoSpacing"></p> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0pt" class="MsoNormal"></p> <p></p><p class="MsoNoSpacing"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Ne zekâ imiş zekân,<br>Ne hüner varmış bileklerinde.<br>Ben de yaşamak isterdim doğrusu<br>Senin o muhteşem devirlerinde…&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Bir çırak olsaydım sana,<br>Anlasaydım senin işinden.<br>Ben de beraber gitseydim seninle<br>Anlı şanlı orduların peşinden…&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Kâh köprü kurup, kemerler yapsaydım<br>Kâh kılınç sallasaydım küffara.<br>Cenk meydanlarında döğüşüp<br>Alsaydım bir yerimden yara…&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Sonra dönseydim ardından ben de,<br>Süleymaniye için İstanbul’a.<br>Taş taşısaydım, kum taşısaydım eserine<br>Durup dinlenmeden, vermeden mola…&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Ve camiler camisi Selimiye’yi<br>Yapan ellerini öpseydim.<br>Tarihimin o muhteşem takı altından<br>Ben de geçseydim…&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Şimdi hatıraların kaldı bizlere<br>Ölmez eserlerinle beraber.<br>Yıllar geçti, asırlar geçti ama Sinan’ım<br>Hep seni yadeder ve edecek de<br>Süleymaniye’lerle Selimiye’ler…&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Gelmemiş bir eşin ve benzerin bu dünyaya<br>Ve gelmiyecek de belki.<br>Yaşayacak devirler boyu Türk adın<br>İnan ki…</p></td></tr></tbody></table></center>
Kuşevleri M.Halistin Kukul <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left">Kuşevleri</div> <p class="MsoNoSpacing"></p> <p class="MsoNoSpacing"><b></b> </p><p class="MsoNoSpacing"></p> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0pt" class="MsoNormal"></p> <p></p><p class="MsoNoSpacing">Dokundu gönlüme nakış nakış bir sevdâ ilmiği;<br>Dupduru şarkılar aktı şelâlelerinde.<br>Uyandırdı sabahlar her uyuyan çiyi:<br>Kuşevlerinde!</p> <p class="MsoNoSpacing">Baktım bunca güzelliğe: Sırılsıklam, deli-dîvâne!<br>Usul usul; gözdeğmesi derler ya öyle.<br>Ve, hâtıralar aradım en şâhâne,<br>Bu küçücük dünyanın herbir yerinde:<br>Kuşevlerinde!&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">Buldum izini ceddin...Merhametini!<br>Okudum muhabetini, hoşgörüsünü ezberden.<br>Ve; fışkırdı güneş kızıllığında seherden,<br>Sevginin saf saf örülüşünü kalblerinde:<br>Kuşevlerinde!</p> <p class="MsoNoSpacing">Billûr sularında pınarın aktı şiir;<br>Ve öptüm târihin alnından süslü revaklarında.<br>Çiçek çiçek açtı yumuşak elleri bir bir;<br>Ve,binlerce âşık binbir sevdâya dalmış herbirinde:<br>Kuşevlerinde!&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">En soylu aydınların bereket niyâzı;<br>Doyurdu göğüsleri kuş cıvıltılarıyla, hür!<br>Ve, bu caddenin yalnızlıklarında hep cesâretle yürünür.<br>Öylesine bir aşk var ki gözlerinde;<br>Kâh bir mısra dökülür dudaklarından, kâh bir yazı:<br>Kuşevlerinde!</p></td></tr></tbody></table></center>
Erzincan Nedim Muradoğlu <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left">Erzincan</div> <p class="MsoNoSpacing"></p> <p class="MsoNoSpacing"><b></b></p> <p class="MsoNoSpacing"></p> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0pt" class="MsoNormal"></p> <p>Bir türkü tutturarak geçtim Yalnızbağından <br>Buz gibi sular içtim Karataş kaynağından<br>Dağlar benim ardımda ben dağların peşinde <br>Günlerce gezip tozdum yaylanın güneşinde</p><p>Yoruldum bir söğüdün altında serinledim<br>Dalından kaval yaptım ben çaldım ben dinledim<br>Gittikçe kararıyor uzaktan karayazı<br>Bir aşığa rastladım elinde kırık sazı</p><p>İndik sırttan aşağı, geldik Keklikbeli’ne <br>Ağam hele vur dedim şu sazının teline<br>Düğümlendi gönlümde söylenen birkaç mani<br>Sazımda dile geldi aşık Kerem, Sümmani</p><p>Başı pare pare dumanlı dağlar<br>Duman eğlenir mi, kar olmayınca <br>Bana derler gel gönül eğle<br>Gönül eğlenir mi yar olmayınca</p><p>Nerde çocukluğumu geçirdiğim bahçeler<br>Ey çeşmem kuru çeşmem bana ondan haber ver <br>Ey dağların bağrında büyüttüğü Erzincan<br>En tatlı uykumda sen gittin çırpınamadan</p><p>Nereye gidiyorum şaşırdım solu sağı <br>Okşayınca alnımı Karasu’nun sazağı<br>Gecenin sessizliği içinde sükûn buldum<br>Horozların sesiyle köy yoluna koyuldum</p><p>Girdim yeşil bağlara her taraf gül içinde <br>Bir solmuş gül kopardım, kaldım bülbül içinde <br>Yine başladı yaram sızlayıp kanamaya <br>Dökülürken dudaktan unutulmaz bir Maya&nbsp;</p><p>Erzincan etrafın gül ile diken<br>Bende sevdim seni gonca gül iken <br>Sineyi sineye dolamış iken <br>Felek beni nazlı yardan ayırdı</p><p>Bir yanda Munzur Dağı keşiş ile yarışmış<br>Çimen dağı Spikörle kucaklaşıp karışmış<br>Bu dağların bağrında Erzincan hep can bulmuş<br>Munzur’dan bir su inmiş buz gibi Mercan olmuş<br>Ben çok şeylerden diyeceğim diyemiyem meraktan <br>Anam babam Erzincan, Sen ne hoşsan uzaktan…</p><p><br></p> </td></tr></tbody></table><br></center>
İsterim Sultan Yusuf Kızı <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div style="TEXT-ALIGN: left" class="padisahbaslik" align="left">İsterim</div> <p class="MsoNoSpacing"></p> <p class="MsoNoSpacing"><b></b></p> <p class="MsoNoSpacing"></p> <p style="MARGIN-BOTTOM: 0pt" class="MsoNormal"></p> <p>Ben yaralı bir anneyim,<br>Yarama merhem isterim.<br>Derdim çoktur, kardeşlerim,<br>Derdime çare isterim.</p><p>Gözlerim yaşlı, elimde kalem,<br>Çileli tarihi yazmak isterim.<br>Duysun sesimi cümle âlem,<br>Yalan defterleri bozmak isterim.</p><p>Defalarca bozuldu, kuruldu binam,<br>Suçumuz ne idi, bilmek isterim.<br>Dört şehit verdim, yaralı sinem,<br>Yetim kelimesini silmek isterim.</p><p>Ahıskalı bir nineyim,<br>Yarama merhem isterim.<br>Derdim çoktur, Türkiye’m,<br>Derdime çare isterim.</p> </td></tr></tbody></table><br></center>
Göç Ahmet Telli <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV style="TEXT-ALIGN: left" class=padisahbaslik align=left>Göç</DIV> <P class=MsoNoSpacing></P> <P class=MsoNoSpacing><B></B></P> <P class=MsoNoSpacing></P> <P style="MARGIN-BOTTOM: 0pt" class=MsoNormal></P> <P>Göç oldu bir acıdan öbür acıya<BR>Oysa sağrısı kurumamıştı atımızın<BR>Daha dün sürüp gelmiştik buralara<BR>Bugün göründü yine yolların ucu</P> <P>Devrildi çadırlar seher vakti<BR>Usulca uyandırıldı çocuklar<BR>Ve kadınlar bohçası çözülmemiş<BR>Bir keder gibi gibi düştüler yola</P> <P>Turnalar gitti biz gittik<BR>Bitmedi peşimizdeki nal sesleri<BR>Nerde konaklasak tedirgindik <BR>Kuruyordu ırmaklar ve göller</P> <P>Bir yangın gibi taşıyıp durduk<BR>Kederi ve acıyı göğsümüzde <BR>Yer gök duman içindeydi sanki<BR>Genzimizi yakıyordu ayrılıklar</P> <P>Zulüm bırakmadı peşimizi hiç<BR>Biz gittik o buldu izimizi<BR>Konar göçer olduk yedi iklimde<BR>Tanığımızdır dağlar taşlar</P> <P>Yalnız bir öfke ışıltısı kaldı<BR>Gözlerimizin yorgun sularında <BR>Yaşamak bir inat oldu artık <BR>Yaşamak bir direnme oldu zulme</P> <P>Ve işte devrildi yine çadırlar<BR>Göç başladı bir acıdan bin acıya <BR>Geride akşamın küllenen ateşi<BR>Ve susturulmuş çocuk sevinçleri kaldı<BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Süyümbike Minaresi Mecit Gafari <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Süyümbike Minaresi</div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Her binadan büyük olup, göklere çıkmış başın<br>Bildirmesen de ben biliyorum, akıyordur yaşın<br>Bu halinden şikayet oldu senin her bir taşın<br>Kalbime bin pare kıldı şu güzel Han mescidi.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Bir zamanlar sen namaz kılınan han idin<br>Kavm-i Tatar ve Türkün meskeni Kazan idin.<br>O vakti tasvir etsek, ne güzel zaman idin!<br>Kalbime bin pare kıldı şu güzel Han mescidi.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Hep kilise ortasında yalnız kaldın ki niçin?<br>İltifatın bir Tatardan sen bina oldın niçin?<br>Ehli İslam kalbini sen hasrete saldın niçin?<br>Kalbime bin pare kıldı şu güzel Han mescidi.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Bir zamanlar sende yaşıyordu ehli İslam askeri<br>Şevketin bitti bugün, kalmadı benden biri,<br>Başkalarının yeri oldu işbu İslam yeri,<br>Kalbimi bin pare kıldı şu güzel Han mescidi.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Sen ümidi kesen de bizen biz ümidi kesmedik<br>Zahiren tüzsek de bizler kalbimizden tüzmedik<br>Cahil olduğumuz amanda kıymetini bilmedik,<br>Kalbimi bin pare kıldı şu güzel Han mescidi.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b>Not:</b> Han Mescidi Rusya’nın Kazan şehrindedir.</p></td></tr></tbody></table></center>
Kerkük Hasreti Önder Saatçi <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Kerkük Hasreti</div><p class="MsoNoSpacing"></p><p class="MsoNoSpacing"><b></b></p><p class="MsoNoSpacing"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Ruhumun hercümercinde bir şehir<br>Uğultusu hâlâ kulaklarımdadır<br>Köprüden geçerken gördüğüm Kale<br>Bağrında destanlar barındırır&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Hoyratların elinden şikâyettir horyatlar<br>Efsunlu buruk bir gururun sesi<br>Yükselir bağrından her bir susuzun<br>Ateşli yanık bir sevda güftesi&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Gülle hellük cüce göz yumma<br>Çocukları da esirdir o yurdun<br>Her bahar gelişinde kâğıtkuşu uçurur<br>Ne gün duyar kavuşma muştusun&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Şehitlerini anar her gün şivanla<br>Necdet’in kara haberi geldiydi dün<br>Abdullah Âdil bir de Rıza<br>Saldı her biri kalplere hüzün&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Varlığın ümittir hicranlı kalbimde<br>Bülbül elbet ulaşır gülüne<br>Güneş bir batar bir doğar Kerkük<br>Sevdalın bir gün kavuşur gül yüzüne</p></td></tr></tbody></table></center>
Sivas Hasreti Yavuz Bülent Bakiler <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Sivas Hasreti</div><p class="MsoNoSpacing"></p><p class="MsoNoSpacing"><b></b></p><p class="MsoNoSpacing"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Ne güzel seni sevmek böyle uzaktan</p><div>Ve seni düşünmek bir çocuk hevesiyle.</div><div>Her sabah yeniden ezan sesiyle</div><div>Müslüman Müslüman uyanan şehir.</div><div><br></div><div>Bir Selçuklu nakışında seni bulmak ne güzel</div><div>Ne güzel seni duymak bir ney sesinde.</div><div>Şems-i Sivasî'nin mübarek türbesinde</div><div>Kandil kandil yanan şehir.</div><div><br></div><div>Halayların, türkülerin çağırır beni uzaktan&nbsp;</div><div>Yüreğim hep Mısmıl Irmak gibi tertemiz...</div><div>Nerde Çifte Minare'miz Gök Medrese'miz?</div><div>Sımsıcak dualarla maziyi anan şehir.</div><div><br></div><div>Alaca karanlıkta yoksul kağnılar</div><div>Ağlar inim inim senin yerine.</div><div>Tozlu sokaklarına, kerpiçten evlerine</div><div>Bakarak kendinden utanan şehir.</div><div><br></div><div><br></div></td></tr></tbody></table></center>
Mukaddes Dava Necip Yıldırım <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Mukaddes Dava</div><p class="MsoNoSpacing"></p><p class="MsoNoSpacing"><b></b></p><p class="MsoNoSpacing"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Adalet çökerse; Zindan sendedir <br>Sararsa cehalet; Düşman sendedir <br>Kahramansan eğer; ferman sendedir.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b>Bu destan Bizimdir; Destan Bizimdir&nbsp;<br>Başlasın ceng-i nefs; meydan Bizimdir</b>.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Atomdan kozmosa; Vur kemendini <br>Ötelerden Öte; götür Kendini <br>Denilirse duyma; "kırma bendini"!</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b>Bu Dava Bizimdir; dava Bizimdir <br>Geldik harbe madem; gaza Bizimdir.</b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Tembellik olamaz; Senin hasletin <br>Namustur, şereftir, inanç, kuvvetin. <br>Varlık sebebimdir; Kızım iffetin.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b>Bu bayrak Bizimdir; Bayrak Bizimdir <br>Çıkın Karanlıktan; şafak Bizimdir</b>.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Doğrul yatağından, at yorganını; <br>Yürü haydi yürü; sür devranını. <br>Ervah-ı Fatihan; görsün şanını!</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b>Bu sevda Bizimdir; Sevda Bizimdir <br>Unutmadık dünü; ferda Bizimdir.</b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">İçimdeki derdi; Almaz Asuman <br>Sırtımdaki yükü taşımaz cihan <br>Bir mukaddes levha; sinemde pinhan!</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b>Bu mana Bizimdir; Mana Bizimdir <br>Yanarsa dağ-ı Tûr, Sina Bizimdir.</b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Alnın Bir mühürdür; Vur seccadeye <br>Nakış nakış Adası; ruhu maddeye <br>Bütün Küçük Yollar; Çıkar caddeye!</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b>Bu nida Bizimdir; Nida Bizimdir <br>Serden geçeceksek; veda Bizimdir!</b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Kendini bilenler; Bilir Rabbini <br>Rabbini bulanlar; Bulur Kendini <br>Uzat! Durma Uzat; Uzat Elini!</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><b>Bu sena Bizimdir; Sena Bizimdir <br>Dua silahımız; nevâ Bizimdir!</b></p></td></tr></tbody></table></center>
Üşüyenler Abdurrahim Karakoç <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Üşüyenler</div><p class="MsoNoSpacing"></p><p class="MsoNoSpacing"><b></b></p><p class="MsoNoSpacing"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Bilir misin kardeş Türk illerinde<br>Havada yıldızlar dağda kar üşür,<br>Tutsak soydaşların türkülerinde<br>Dört mevsim ötede bir bahar üşür.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Ezanlar buz tutmuş minarelerde,<br>Yayalar dermişki: töremiz nerede?<br>Yolların hasretle bittiği yerde,<br>Her dağın yamacında bir mezar üşür.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Sel verir aktıkça ağlarcasına,<br>Göl olur göz yaşı gönül tasına,<br>Her sabah kuşların uyumasına,<br>Her köyün bağrında bir pınar üşür.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Kara pas bağlamış ozan dilleri,<br>Ayına in olmuş bozkurt illeri,<br>Ulu tanrısına açmış kolları,<br>Kökü Türklük olan bir pınar üşür.</p></td></tr></tbody></table></center>
Bilmezler Halil Soyuer <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Bilmezler</div><p class="MsoNoSpacing"></p><p class="MsoNoSpacing"><b></b></p><p class="MsoNoSpacing"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Bizim memleketin dağ köylerinde;<br>Bataklık bilmezler, sazlık bilmezler.<br>Her taraf ormandır, çamlık, meşelik,<br>Harman yeri hariç, düzlük bilmezler.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Ağaç altlarında doğmuştur çoğu<br>Çok iyi bilirler, tepeyi, dağı.<br>Elleri tutmamış viski bardağı<br>Sahillerde, yazlık mazlık bilmezler.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Dağlara öğüttür rüzgarın hızı,<br>Yirmi kilo çeker on günlük kuzu<br>Kışın derelerde görürler buzu<br>Soğuktur suları, buzluk bilmezler.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Bir başka güzeldir kışın karları<br>Bin bir çiçek süsler yazın kırları<br>Doksana diz vuran ihtiyarları,<br>Ağızda takma diş, gözlük bilmezler.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Taş öbek öbektir köye girişte,<br>Elde tahta kaşık, bulgur, erişte<br>Haktan ayrılmazlar alışverişte<br>Hilekârlık, düzenbazlık bilmezler.</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Hoş görürler başta esen yelleri,<br>Türküden bilirler gurbet elleri,<br>Ne deseler anlaşılır dilleri,<br>Kitap mitap, sözlük mözlük bilmezler.</p></td></tr></tbody></table></center>
Yeditepe A. Rahim Balcıoğlu <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left" style="text-align: left;">Yeditepe</div><p class="MsoNoSpacing"></p><p class="MsoNoSpacing"><b></b></p><p class="MsoNoSpacing">Güneşten şamdanlar yanar gözümde<br>Sinanlı zamanlar; kubbe, minâre<br>Atan damar, çarpan yürek özümde<br>İstanbul aşkıyla, gönlüm âvare.</p><div>Titrer dolunayın sim ışıkları</div><div>İşmarcı yıldızlar, tepeden bakar&nbsp;</div><div>Sarar da içimi şarmaşıkları</div><div>Alemler hilâli, göğsüme takar.</div><div><br></div><div>Kıyılarda mehtap, saçın tararken</div><div>Dalgalar ruhumu öper yumuşak</div><div>Güllerden güzele gönül yanarken</div><div>Özlem gerdeğine girdi kaç kuşak.</div><div><br></div><div>Bayrak sevincinde hisarlar, surlar</div><div>Bin iklimle sarmaş-dolaş İstanbul</div><div>Malazgirt'le Söğüt; cümbüşte varlar</div><div>Çağlardan çağlara Türk'ün İstanbul.</div><div><br></div></td></tr></tbody></table></center>
Bu Vatan Kimin Orhan Şaik Gökyay <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Bu Vatan Kimin</div><p class="MsoNoSpacing"></p><p class="MsoNoSpacing"><b></b></p><p class="MsoNoSpacing">Bu vatan toprağın kara bağrında<br>Sıradağlar gibi duranlarındır,<br>Bir tarih boyunca onun uğrunda<br>Kendini tarihe verenlerindir.&nbsp;</p><p class="MsoNoSpacing">Tutuşup kül olan ocaklarından,<br>Şahlanıp köpüren ırmaklarından,<br>Hudutta gaza bayraklarından<br>Alnına ışıklar vuranlarındır.&nbsp;</p><p class="MsoNoSpacing">Ardına bakmadan yollara düşen,<br>Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,<br>Huduttan hududa yol bulup koşan,<br>Cepheden cepheyi soranlarındır.&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">İleri atılıp sellercesine<br>Göğsünden vurulup tam ercesine,<br>Bir gül bahçesine girercesine<br>Şu kara toprağa girenlerindir.&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">Tarihin dilinden düşmez bu destan,<br>Nehirler gazidir, dağlar kahraman,<br>Her taşı yakut olan bu vatan<br>Can verme sırrına erenlerindir.&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">Gökyay'ım ne yazsan ziyade değil,<br>Bu sevgi bir kuru ifade değil,<br>Sencileyin hasmı rüyada değil,<br>Topun namlusundan görenlerindir.</p></td></tr></tbody></table></center>
Biter Nejat Sefercioğlu <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Biter</div><p class="MsoNoSpacing"><b></b></p> <p class="MsoNoSpacing">Sana barbar diyenin yaptığı vahşet de biter<br>Kanayan dillere yağdırdığı dehşet de biter&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">Yuvasından uçurup bir sürü sevdâlı kuşu<br>"Hadi gurbet" diyenin kurduğu devlet de biter</p> <p class="MsoNoSpacing">Gözü doymazlara bâkî kalacak sanma cihan<br>Yıkılan her yuvadan çaldığı nîmet de biter&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">Gecenin saçları tel tel dökülür tan ağarır<br>Güne hasret çiçeğin çektiği zulmet de biter&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">Ananın kolları bir gün açılır sarmak için<br>Dolanır sımsıkı evlâdına hasret de biter&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">Bütün insanlara lâyık görülen hürriyeti<br>Sana çok görmeğe düşkün medeniyyet de biter&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing"><b>Seferî</b> yol tükenir menzile kervan ulaşır<br>Anayurdunda esir Türk'e bu zillet de biter</p></td></tr></tbody></table></center>
Kırım İsmail Bey Gaspıralı <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Kırım</div><div><div><div><div>Buna "Yeşil ada" derler, yüce mahalli Çatır Dağ,</div><div>Bunun bir tarafı çöldür, bir tarafı bağçe, bağ.</div><div>&nbsp;</div><div>Gelir sular yaylalardan, ne güzeldir boyları,</div><div>Altın aşlık tarlaları, kuzuları, koyları!</div><div>&nbsp;</div><div>Öter kuşlar sabah akşam, olur yayda gülistan,</div><div>Her ne cihete göz edersin - altun aşlık, bağ, bostan</div><div>&nbsp;</div><div>Pek güzeldir âb havası, yay u cay, cay u yay,</div><div>Şehirlerin eskileri Karasu, Bahçesaray.</div><div>&nbsp;</div><div>Dopdolu idi halkımızla Yeşil ada bir zaman,</div><div>Az değildi, yurdumuzda molla, batır, kahraman.</div><div>&nbsp;</div><div>Zevâl geldi, yurt bozuldu, kaç ve göç aldav ile,</div><div>Gitti halklar, geldi yadlar başka hâl ve dil ile.</div><div>&nbsp;</div><div>Unutmanız çocuklarım, Kırım sizin vatandır,</div><div>Sahip olunuz bu vatana çalışıp edep ile.</div><div>&nbsp;</div><div>Buna Yeşil Ada derler, yüce mahalli Çatır Dağ,</div><div>Bunun bir tarafı çöldür, bir tarafı bağçe, bağ.</div></div></div></div><div><br></div></td></tr></tbody></table></center>
Yeter Gönül Ozan Arif <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Yeter Gönül</div><div><div><div>Yeter gönül yeter senden çektiğim,</div><div>Avuca sığmadın ele sığmadın.</div><div>Ömür boyu gözlerimden döktüğüm,</div><div>Yağmura sığmadın, sele sığmadın.</div><div><br></div><div>Gönül senin ile gitmek zor işmiş,</div><div>Seni adım adım gütmek zor işmiş,</div><div>Seninle yolculuk etmek zor işmiş,</div><div>Dağlara, taşlara, yola sığmadın.</div><div><br></div><div>Sen yoldaş değil de esir aradın,</div><div>Esirin de oldum kusur aradın,</div><div>Emellerin için asır aradın,</div><div>Mevsime sığmadın, yıla sığmadın.</div><div><br></div><div>Sen bitmedin ama ben artık bittim,</div><div>Sazımla beraber peşinden gittim,</div><div>Onu da emrine âmâde ettim,</div><div>Perdeye sığmadın, tele sığmadın.</div><div><br></div><div>Hizmet ettim sana hizmet her şeyle,</div><div>Sonunda kocalttın Arif’i böyle,</div><div>Destan mı yazmadım, şiir mi, söyle?</div><div>Kelâma sığmadın, dile sığmadın.</div><div><br></div></div></div></td></tr></tbody></table></center>
Selam Abdurrahim Karakoç <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Selam</div><div><div>Allah’ın izniyle milli devleti</div><div>Kuracak sizsiniz, selâm sizlere!</div><div>Mukaddes vatandan zulmü zilleti</div><div>Sürecek sizsiniz selam sizlere!</div><div><br></div><div>Kutsal seren sayıp Tanrıdağı’nı,</div><div>Dikecek bozkurtlar Türk bayrağını</div><div>Turan birliğinin altın çağını</div><div>Görecek sizsiniz, selâm sizlere!</div><div><br></div><div>Sizdedir cesaret, iman, intizam,</div><div>Batıla, taklide yoktur iltizam</div><div>Herkese adalet, âleme nizam</div><div>Verecek sizsiniz, selam sizlere!</div><div><br></div><div>Soyunuz neciptir, davanız gerçek&nbsp;</div><div>Aydınlık yarınlar geldi-gelecek…</div><div>Türk-İslâm mührünü kalplere tek, tek</div><div>Vuracak sizsiniz, selam sizlere!</div><div><br></div><div>Sabrımız taşarsa deliyiz-deli…</div><div>Ve bunu dost, düşman böyle bilmeli</div><div>Türklüğü bölmeye uzanan eli</div><div>Kıracak sizsiniz, selâm sizlere!</div><div><br></div><div>Zalimin, hainin, korkağın körün</div><div>Açtığı yaralar derindir derin!</div><div>Bugünkü hesabı inşallah yarın</div><div>Soracak sizsiniz, selam sizlere!</div><div><br></div></div></td></tr></tbody></table></center>
Selam Kerkük'e Obalı Ozan Mustafa Bilir <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Selam Kerkük'e</div><div><div>Balamı vurdular gönlüm yaralı</div><div>Sazım ağıt yakar tel böyle gider</div><div>Sen ey güzel Kerkük dağlar maralı</div><div>Gözüm böyle görür dil böyle gider</div><div><br></div><div>Aşkını büyüttüm kalbime ektim</div><div>Senden ayrı nice gam kahır çektim</div><div>Sen ağlarken ben de gözyaşı döktüm</div><div>Akar umman olur sel böyle gider</div><div><br></div><div>Helhele veririz olunca katar</div><div>Yürekler bir olur Kerkük’te atar</div><div>Her Türk’ün gönlünde bir Türkmen yatar</div><div>Kardeşten kardeşe gül böyle gider</div><div><br></div><div>Obalı der kurban olam Kerkük’e</div><div>Gönül kervanımı salam Kerkük’e</div><div>Günde yüz bin kere selam Kerkük’e</div><div>Samsun’dan Kerkük’e hal böyle gider</div></div></td></tr></tbody></table></center>
İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın Yusuf Dursun <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın*</div><p class="MsoNormal"></p><div>Ey benim canımdan aziz evladım,</div><div>Adınla toprağa kök saldı adım.</div><div>Budur senin için Hak’tan muradım:</div><div><br></div><div>Yüreğinin ateşinde pişesin,</div><div>“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.”</div><div><br></div><div>Gül Resul’ün olsun daim önünde,</div><div>Burma bıyık alperenler yanında…</div><div>Hak yolda yürü ki vuslat gününde,</div><div><br></div><div>Sevgi üzre nice çağlar aşasın,</div><div>“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.”</div><div><br></div><div>Düşmanı dostunla sakın bir tutma,</div><div>Keskin kılıcını kında unutma,</div><div>İçindeki cengâveri uyutma;</div><div><br></div><div>“Allah Allah!” nidasıyla coşasın,</div><div>“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.”</div><div><br></div><div>Fikirde, zikirde birlik isteriz,</div><div>Hilalin altında dirlik isteriz,</div><div>Sevmeyiz hileyi, erlik isteriz;</div><div><br></div><div>Yiğitlikte yerden göge taşasın,</div><div>“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.”</div><div><br></div><div>Kâinatın en şerefli varlığı,</div><div>Sensin milletimin bahtiyarlığı,</div><div>Rabbim göstermesin sana darlığı;</div><div><br></div><div>Devletinle sonsuzluğa koşasın,</div><div>“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.”</div><div><br></div><div>*Şeyh Edebâli’nin Osman Gazi’ye vasiyeti</div></td></tr></tbody></table></center>
Bir Beyaz Gemi'dir Zaman Oğuz Karaçay <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Bir Beyaz Gemi'dir Zaman</div><p class="MsoNormal"></p><div>Katar katar isli tren vagonlarında&nbsp;</div><div>Tatar, Çeçen, İnguş, Karaçay kardaşlar</div><div>Ki koparılıp öz vatanlarından&nbsp;</div><div>Bir diyara vardılar, neresi ki bilinmez</div><div>Bu zulüm bin yılda da silinmez</div><div>Şehidler eke eke bozkırlar derinliğe</div><div>Karakalpaklı atalar, ak pürçekli analar</div><div>Rayların bittiği yer, ki yeni yurdlarıdır.</div><div><br></div><div>Bir dost eli, tanış bir dağ hatta aradılar</div><div>Bir “cır” çalındı kulaklarına</div><div>Bir ılgın yel kucaklarına:</div><div>“Dilleri bizim dili okşamaktadır”</div><div>“Kırgızlar! Dünkü kardaşlarımızdır…”</div><div>Mingi Tav kucaklaştı. Koca Pamir’dir.</div><div><br></div><div>Kafkas yetimi Anadolu’da şu nesilden&nbsp;</div><div>Bir çift göz buğulandı “44 sürgün haritasında”&nbsp;</div><div>Bir tren oldu sonra, katar katar</div><div>Sibir buzullarında Kumuk, Avar, Tatar</div><div>Yakut fizanlarında Çeçen, İnguşlar…</div><div>Yürüdü gittiler bir uçsuz harita boyunca</div><div>Issık-Göl boylarında, Tanrı Dağlarında</div><div>Öz kardaşlar kucaklaştılar.</div><div>Duyulan Mingi Tav bulakları şırıltısı,</div><div>Gözler çakmak çakmak Kökbörü ışıltısı…</div><div>Anladım o kara tren bir “Beyaz Gemi”dir.</div><div>Issık-Göl’ü ısıtan</div><div>Dostlar nefesidir!</div></td></tr></tbody></table></center>
Serhat Duası Memduh Cumhur <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Serhat Duası</div><p class="MsoNormal">Yetim şehirlerimiz Sofya, Bosna, Nazlı Budin,<br>Zafer sevinci yaşar her taşında, kaç yiğidin.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Ağırlaşan sisin ardında eski günlerimiz,<br>Akıncı cedleri şenlendiren düğünlerimiz.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Meriç’te Tunca’da sevdâlı türküler akmış,<br>Bizim iken Tuna, bir başka berrakmış.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Şerefli hâtıramız hür yaşardı, Niğbolu’da<br>Bizimle hürdü esen yel de, hür yağan dolu da.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Bir uhrevî sesin ahengi ufku dolduruyor.<br>Mohaç’da can veren erler, niyaz edip duruyor.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Şehidlerin ebedî uykusunda son emeli,<br>Bütün ufuklar ezan sesiyle inlemeli.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Muradımız bu ezanlardan aşikâr olsun,<br>Bu beldeler yine yâ Rab! Bizim diyar olsun!</p></td></tr></tbody></table></center>
Vatan Güzellemesi N.Yıldırım Gençosmanoğlu <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Vatan Güzellemesi</div><div><p class="MsoNormal"></p><div>İki bin yıl Asya’da çalkanıp durduğumuz</div><div>Bozkırdan denizlere açılış çağımızdır.</div><div><br></div><div>Üç deniz ortasında Anadolu, İstanbul…</div><div>Sonsuzluğa dek bizim cennetlik bağımızdır.</div><div><br></div><div>Medeniyetle aşkın kucaklaşan dehası</div><div>Türk-İslâm güzelliği… İki ortağımızdır.</div><div><br></div><div>“Sultanahmet”, “Bayezid”, “Fatih” Süphan Dağları,</div><div>Süleymaniye ise Erciyes dağımızdır.</div><div><br></div><div>Her birisi bir destan, bir sanat harikası</div><div>Olan birlerce eser, asalet tuğumuzdur.</div><div><br></div><div>Kayı han torunları, Ertuğrul’dan &nbsp;Mehmet’e</div><div>Hep gönlümüzde sultan, Hepsi başbuğumuzdur.</div><div><br></div><div>Gök Türkler, Selçuklular… Altın çağlar halkası,</div><div>Osmanlı, tarih boyu, belki en çoğumuzdur.</div><div><br></div><div>Soyunun varlığına sahip çıkan nesiller</div><div>Can içre can gibidir, varımız, yoğumuzdur.</div></div></td></tr></tbody></table></center>
Acıklı Ana Rıza Tevfik <div class="padisahbaslik">Acıklı Ana</div><center><table cellpadding="20" cellspacing="2"><tbody><tr><td><div>Yüce Balkanları duman bağlamış.</div><div>Gene mi gurbetten kara haber var?!</div><div>Seher vakti burada kimler ağlamış?</div><div>Çemenzâr üstünde taze çiğler var!</div><br><div>Ufukta iz gördüm kızıl bayraktan</div><div>Dumanlar ağıyor nemli topraktan;</div><div>Tekbîr sadâları gelir uzaktan</div><div>Hudut boylarında sanki mahşer var.</div><div><br></div><div>Yaslı gecelerin ağır gölgesi</div><div>Sındırıp susturmuş burada herkesi,</div><div>Mezarlıkta yalnız bir kadın sesi</div><div>İnliyor… galiba gene sefer var.</div><div><br></div><div>Tanıdım sesinden, zavallı kadın!</div><div>Dillerde destandır her zaman adın.</div><div>Bilirim… şerefle doğdun, yaşadın,</div><div>Söyle destânını dinleyenler var!</div><div><br></div><div>Senin gözyaşların rûhuma akar</div><div>Zehirdir, içimi kavurur yakar.</div><div>Uzaklara niçin dalıp da bakar?</div><div>Elâ gözlerinde neden keder var?</div><div><br></div><div>Neler geldi –söyle!- garip başına?</div><div>Sebep ne dinmeyen bu göz yaşına?.</div><div>Bak şu beş asırlık mezar taşına</div><div>Onda bir mücevher tâc-ı zafer var!</div></td><td><div>Sen doğurdundu hep o serverleri,</div><div>Cihâna ün salan dilâverleri,</div><div>Belli bile değil bugün yerleri</div><div>Bunda anlaşılmaz sırr-ı kader var.</div><div><br></div><div>Kurban etmek için evlât doğurdun,</div><div>Kara toprakları kanla yoğurdun!.</div><div>En hücra yerinde şu vîrân yurdun</div><div>Adları belirsiz binlerce er var!.</div><div><br></div><div>Her nefes aldıkça beni saplıyor,</div><div>Yaşlı gözlerimi duman kaplıyor,</div><div>Yetimler derdini bende topluyor,</div><div>İçinde kanayan gizli bir yer var.</div><div><br></div><div>Benim vurgun rûhum kanasın varsın,</div><div>O kandan gün doğup şafak ağarsın,</div><div>Uğrunda can veren evlâda yârsın,</div><div>Ona sînen gibi nerde siper var?.</div><div><br></div><div>Hey Rıza şu uzun gam destânını</div><div>Dinleyen besteler her figanını,</div><div>Şi’irinde vatanın kabristânını</div><div>Dolaşıp ağlayan bir derbeder var.</div><div><br></div><br><br><br></td></tr></tbody></table></center><br><br>
Şehit Mehmedim Orhan Kiverlioğlu <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Şehit Mehmedim</div><br><div><p class="MsoNormal"></p><p class="MsoNoSpacing"><b>Kore Şehidi Şırnaklı Mehmetçiğe:</b></p> <p class="MsoNoSpacing">Gel de bak yurduna bak ne hal olmuş<br>Mertler diyarından mertlik kovulmuş<br>Adın unutulmuş, söylenmez olmuş<br>Ufukta doğ da gel, şehit Mehmedim!&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">Hain kol geziyor, davan sahipsiz<br>İman zedelenmiş gönül isteksiz<br>Alem cesaretten sanki nasipsiz<br>Gel gayret uyansın Şehit Mehmedim!&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">Şimdi bizim elde kan var, pusu var<br>Yabanla savaş yok ve dahası var<br>Vatanımda masumların yası var<br>Yetsin artık yetsin Şehit Mehmedim!&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">Yavruları vuruyorlar kundakta<br>Er yurduna, çakallar saldırmakta<br>Millet aramakta, tarih sormakta<br>Geç kalma, kanatlan Şehit Mehmedim! &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">Müslüman yurdunda sünnetsiz kaçak<br>Peşinde kan kokan bir avuç alçak<br>Nerdeyse mihraba haçı takacak<br>Arşı tavaf et gel Şehit Mehmedim!&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">Yiğidimin cephedeki narası<br>Kore'de inledi yer gök arası<br>Öz yurdunu korumanın sırası<br>Unutma sendedir Şehit Mehmedim!&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">Heybetinle dağlar taşlar inlesin<br>Hilal dalgalansın, cihan titresin<br>Gözyaşı dinsi ki sen de gülesin<br>Analar bekliyor Şehit Mehmedim! &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">Şırnaklı Mehmedim Kore'den gel de<br>Masumların kanı kalmasın yerde<br>Ay- yıldızım hasret seni göklerde<br>Bekliyor tez davran, Şehit Mehmedim!&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing">Davullar vurulsun, halay çekilsin<br>Gayret, mertlik gelsin Mehmedim gelsin<br>Canımız vatana bin feda gelsin<br>Birliğe, dirliğe marş marş Mehmedim!<br>Yeniden destanlaş, Şehit Mehmedim!</p></div></td></tr></tbody></table></center>
Kaybolanlar Hasan Akçay <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Kaybolanlar</div><br><div><p class="MsoNormal">Bu bahçeydi hazan gelmez sandığım<br>Yıkılmış ağaçlar, dallar kaybolmuş.<br>Açılıp gülünce hep kıskandığım,<br>Al, pembe, beyazlı güller kaybolmuş.</p> <p class="MsoNormal">Sevgiyle parlayan sımsıcak bakış<br>Gitmiş de yerine gelmiş kara kış<br>Birlik ırmağında azalmış akış<br>Güzelliği anan diller kaybolmuş.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Hem kederi hem sevinci paylaşan,<br>El ele verince dağları aşan,<br>Bir yara görünce sarmaya koşan,<br>Yürekler, parmaklar, eller kaybolmuş.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Gönül yelkenimi şişiren rüzgâr<br>Şimdi hangi vadilerde sesin var?<br>İmbatlar nerede kimleri yakar?<br>Başımı okşayan yeller kaybolmuş.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Toprağına nice umut ektiğim<br>Hududunu sonsuzluğa çektiğim<br>Her burcuna bayrağımı diktiğim<br>Benimdir dediğim iller kaybolmuş.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Bir baktım gönülde hülyalar solmuş<br>Uğrunda yanılan Leylâlar solmuş<br>Gün bitmiş, ufukta şualar solmuş<br>Hatırası kalmış, yıllar kaybolmuş.</p></div></td></tr></tbody></table></center>
Ok Yahya Kemal Beyatlı <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Ok</div><br><div>Yavuz Sultan Selim Hân’ın önünde</div><div>Ok atan ihtiyar Bektaş Subaşı,</div><div>Bu yüksek tepeye dikti bu taşı</div><div>O Gaazî Hünkâr’ın mutlu gününde..</div><div><br></div><div>Vezir, molla, ağa, bey, takım takım,</div><div>Güneşli bir nîsan günü ok attı.</div><div>Kimi yayı öptü, kimi fırlattı;</div><div>En er kemankeşe yetti üç atım.</div><div><br></div><div>En son Bektaş Ağa çöktü diz üstü.</div><div>Titrek elleriyle gererken yayı,</div><div>Her yandan bir merak sardı alayı.</div><div>Ok uçtu, hedefin kalbine düştü.</div><div><br></div><div>Hünkâr dedi ‘Koca! Pek yaman saldın,</div><div>Eğerçi bellisin benim katımda,</div><div>Bir sır olsa gerek bu ilk atımda.</div><div>Bu sihirli oku nereden aldın? ‘</div><div><br></div><div>İhtiyar elini bağrına soktu,</div><div>Dedi ki: ‘İstanbul muhâsarası,</div><div>Başlarken aldığım gazâ yarası,</div><div>İçinden çektiğim bu altın oktu!..’</div></td></tr></tbody></table></center>
Yalın Kılıç Hilâl Gibi Doğanlar Üstüne Bestami Yazgan <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Yalın Kılıç Hilâl Gibi Doğanlar Üstüne</div><br><div>‘Allah!’ nidâları kaplarken arşı,</div><div>Bir destan yazdılar dünyaya karşı.</div><div>Cepheler söylerken şehâdet marşı,</div><div><br></div><div>Yücelerden bir çığ gibi koptular,</div><div>Gümbür gümbür zulme vuran kalptiler.</div><div><br></div><div>Hakk’ın rızasını seçti yiğitler,</div><div>Yurt için canından geçti yiğitler,</div><div>Zafer kapısını açtı yiğitler...</div><div><br></div><div>Sermest olup göğe kanat çırptılar,</div><div>Gümbür gümbür zulme vuran kalptiler.</div><div><br></div><div>Bir karışın bin canla ölçülmez Çanakkale,</div><div>Yer yerinden oynasa geçilmez Çanakkale!</div><div><br></div><div>Vuruştular, cenkle sırdaş oldular,</div><div>Sonunda ecelle kardeş oldular,</div><div>Ufukta sönmeyen güneş oldular,</div><div><br></div><div>Yiğittiler, erendiler, alptiler,</div><div>Gümbür gümbür zulme vuran kalptiler.</div><div><br></div><div>Şanlı On Sekiz Mart destanlarında,</div><div>Kükrediler zafer meydanlarında,</div><div>Allah’a adanan al kanlarında,</div><div><br></div><div>Toprağı yoğurup vatan yaptılar,</div><div>Gümbür gümbür zulme vuran kalptiler.</div><div><br></div><div>Bugün kandan, dumandan seçilmez Çanakkale,</div><div>Yer yerinden oynasa geçilmez Çanakkale!</div><div><br></div><div>İman cephesinde sıradağdılar,</div><div>Yalın kılıç hilâl gibi doğdular,</div><div>Yalnızca Allah’a boyun eğdiler,</div><div><br></div><div>Mazluma dost, zâlimlere sarptılar,</div><div>Gümbür gümbür zulme vuran kalptiler.</div><div><br></div><div>Yüz binlerce şehit ateş hattında,</div><div>Gül açtılar tekbir nakarâtında,</div><div>Şehit yazıldılar Allah katında,</div><div><br></div><div>Ana bilip ak toprağı öptüler,</div><div>Gümbür gümbür zulme vuran kalptiler.</div><div><br></div><div>Türk’ün namus mührüdür, açılmaz Çanakkale,</div><div>Yer yerinden oynasa, geçilmez Çanakkale!</div><div><br></div></td></tr></tbody></table></center>
Taşa Düşse Taşı Oyar Bu Feryat Bestami Yazgan <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Taşa Düşse Taşı Oyar Bu Feryat<br></div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Her saat, her yerde ezilen bizsek,<br>Hâince mezarı kazılan bizsek,<br>Kanunu, töresi bozulan bizsek,&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Günden güne katmerleşen öç bizim,<br>Hesabını soramazsak suç bizim!&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Taşa düşse taşı oyar bu feryat,<br>Şafağı al kana boyar bu feryat,<br>Çaresiz canına kıyar bu feryat,&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Arşı tutan hıçkırıklar, hınç bizim,<br>Rahat rahat yatıyorsak suç bizim!&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Bir çırpıda unutulmuş ahitler,<br>Evlâd-ı fâtihan canlı şahitler,<br>Bir gün gelir hesap sorar şehitler,</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Atamızdan miras kalan borç bizim,<br>Cedde lâyık olamazsak suç bizim!&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Sevgiyle el ele vermezsek eğer,<br>Kardeşçe kol kola girmezsek eğer,<br>Birliğin sırrına ermezsek eğer,&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Kaybedilen ve dağılan güç bizim,<br>Sürüye kurt dalar ise suç bizim!&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Son kez olsun ermek için visale,<br>Allanan şafağı gözlermiş lâle,<br>Mecnun gibi âşık olup hilâle,&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Asırlardır hasret çeken burç bizim,<br>Hak bayrağın dikemezsek suç bizim!&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Her köşede bir yaralı can ağlar,<br>Eleminden şanlı tarih kan ağlar,<br>Ol şevketlû hünkâr ağlar, han ağlar,&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt;">Bunca vebal bilmem yüzde kaç bizim,<br>Yüzde yüzdür, yüzde yüzdür suç bizim!...</p></td></tr></tbody></table></center>
Hocalı Acıları Halistin Kukul <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Hocalı Acıları<br></div><p class="MsoNormal"></p><p class="MsoNormal"></p><p class="MsoNormal">Benim kime kinim, hasedim vardır;<br>Benim, öz yurduma hasretim vardır!<br><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Yıllarca aradım parçalarımı...<br>Arzumdur: Oğulum kalmasın yetim;<br>Hürriyettir ona tek vasiyetim! <br><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Niçin alev sardı hep civarımı...<br>Ben ki, eritmiştim buz dağlarını;<br>Yakmıştım hürlüğün çerağlarını:<br><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Kırdılar o canım civanlarımı...<br>İnsanım diyorum, başım hep eğik;<br>Karşıma çıkıyor, ne ki, şu Agik?<br><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Yaban eller çaldı yavrularımı...<br>Sorarım; gizlerim, hep hicabımı;<br>Şu insan hakları rol icâbı mı?<br><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Duymuyor kimseler âh ü zarımı...<br>İçimde kin değil, aşk yarası dır!<br>Gayretim, Türklüğün gür nârasıdır!<br>Bu kara; dünyânın yüzkarasıdır!<br><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Olmayınca hürlük, al, hep varımı...<br>İnanın, dağlarda kuşlar hür değil!<br>Demet olamaz ki, çiçek hür değil!<br>Nasıl söylesem ki, gerçek hür değil!<br><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Em ey kara toprak acılarımı...<br>Cümle âlem bilsin Karabağ bizim!<br>Zincirleri kırdık yeni çağ bizim!<br>Yemyeşil vadiler, karlı dağ bizim!<br><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"> </span>Kabul eyle Rabb'ım dualarımı!</p></td></tr></tbody></table></center>
Rumeli İçin Rıza Tevfik <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Rumeli İçin<br></div><p class="MsoNormal"></p><center><table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><div>&nbsp;Gülşeni açmadan emel goncesi<br>Sarsar-ı felâket perişan etti.<br>Sevgilim! Düşmanın hâin pençesi<br>Saçından bir tutam tel aldı gitti.</div><div>&nbsp;</div><div>Biz zâten vârını talan etmiştik<br>At sürüp o bâğı harman etmiştik,<br>Atalar yurdunu vîran etmişitik,<br>O vîran binâyı yel aldı gitti.</div><div>&nbsp;</div><div>Biz hakkın yüzüne sille vurmuştuk<br>Vicdânın emrine karşı durmuştuk,<br>Cehennem üstüne köprü kurmuştuk,<br>Nâmerd köprüsünü sel aldı gitti.</div><div>&nbsp;</div><div>Allah’ın gazabı şarka uğradı,<br>Katil çetesini kırdı, doğradı.<br>Anama sövenin kızı, avradı,<br>Domuz çobanından döl aldı gitti.</div><div>&nbsp;</div><div>Hey Rıza dökülen bu kan bizimdi..<br>Düşmana kul olan cânân bizimdi,<br>Rumeli!.. O nazlı vatan bizimdi<br>Biz benimsemedik el aldı gitti.<br></div></td></tr></tbody></table></center></td></tr></tbody></table></center>
Edirne İçin Rıza Tevfik <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Edirne İçin<br></div><p class="MsoNormal"></p><p class="MsoNormal"></p><p class="MsoNormal">Ağla sevdiceğim!.. Gül ruhlerinden,<br>Jâleler dökülsün; Nevbahâr oldu!.<br>Harâbât ellerin bülbüllerinden<br>Bu ıssız bahçeler nâlekâr oldu.</p><p class="MsoNormal">Gördüğüm gonceler, sitem dağıdır..<br>Ağla rûhum ağla!.. Şimdi çağıdır.<br>Ilık göz yaşları keder dağıdır!<br>Sular bile coşup bî-karâr oldu.</p><p class="MsoNormal">Bir vakit başında hümâ uçardı,<br>Ağaçlar yoluna çiçek saçardı;<br>Bastığın yerlerde çiğdem açardı,<br>Bir yıldır o yerler hep mezâr oldu!</p><p class="MsoNormal">Sevgilim seninle bağdaşalım gel!<br>O geçmiş günlere ağlaşalım gel!<br>Sînende tuttuğun gonca-i emel,<br>Sarsar-ı kahr ile târumâr oldu!.</p><p class="MsoNormal">Hey Rıza hastayım, gönül şen değil,<br>Misafirhânedir bu, Gülşen değil,<br>Sevgilim ağlayan sade sen değil,<br>Bu mâtemle herkes zâr zâr oldu.</p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p></p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal"><br></p><p></p></td></tr></tbody></table></center>
Osmanlıyı Anarken Fehmi Dedeoğlu <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Osmanlıyı Anarken<br></div><p class="MsoNormal"></p><p class="MsoNormal"><p class="MsoNormal">Kurulurken Söğüt'te yediyüz yıl evveli,<br>Yüceltmekti yurdunu her Türk'ün emeli.</p><p class="MsoNormal">Yıldırımlar çakan Osmanlı'nın Osman'ı,<br>Ezip geçti, önünde ordusuyla düşmanı.</p><p class="MsoNormal">Îmân dolu göğsümüz siper iken düşmana,<br>Osmanlı'nın teşkili nasip oldu Osman'a.</p><p class="MsoNormal">Orhan Gazi tez elden mazhar olup ilgiye,<br>Devletini getirdi o muhteşem çizgiye,</p><p class="MsoNormal">Çaldıran'dan seslenir Yavuz Sultan Selim Hân,<br>Niğbolu'da Yıldırım, Kosova'da Murat Hân.</p><p class="MsoNormal">Sınırları çizildi kılıç ile kan ile,<br>Yazılmıştı tarihi şöhret ile şan ile.</p><p class="MsoNormal">Çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Hân,<br>Büyüdükçe Osmanlı küçülmüştü bu cihan.</p><p class="MsoNormal">Sultanların Sultanı, bir Kânunî Süleyman,<br>Altın devir yaşattı, vatanına bir zaman.</p><p class="MsoNormal">Osmanlıya dayanır bu milletin kimliği,<br>Mukaddestir yurdumun, vatanımın birliği,</p><p class="MsoNormal">Dar gelirdi muhteşem Osmanlı'ya yerküre,<br>Düşürmedi bayrağı gökyüzünden bir yere,</p><p class="MsoNormal">Kulaklarda çınlıyor Osman Bey'in gür sesi.<br>Hissedilir yılların ötesinden nefesi.</p><p class="MsoNormal">Kurulmuştu hak, hukuk ve adâlet düzeni,<br>Hoş görmezdi hiç onlar zulmedeni, üzeni.</p><p class="MsoNormal">Örülmüştü duvarı İslâmiyet harcıyle,<br>Kıtaları dolaştı medeniyet tâcıyle</p><p class="MsoNormal">Cumhuriyet kökünde yatmaktadır Osmanlı.<br>Ruhunda ve aslında sürmektedir Osmanlı.</p><p class="MsoNormal"><br></p></p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal"><br></p><p></p></td></tr></tbody></table></center>
Bayramlara Gel Bestami Yazgan <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik align=left>Bayramlara Gel</DIV> <DIV class=padisahbaslik align=left>&nbsp;</DIV> <TABLE style="WIDTH: 101.56%; HEIGHT: 519px"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG><EM>Doğu Türkistan&#8217;dan esen rüzgârın çağrısıdır bu&#8230;</STRONG></EM></EM></STRONG></P> <P>Al ile yeşili düşte görürüm,<BR>Sorarım hilâli her gün şafaktan.<BR>Can vergisi benliğimi veririm,<BR>Bayramı, düğünü unuttum çoktan.</P> <P>Ey zincirler bari sizler ağlayın,<BR>Ağlayan yok, gülenim çok arkamda.<BR>Zindancılar daha sıkı bağlayın,<BR>Nasıl olsa bugün dostlar bayramda.</P> <P>Her sabah kapımı çalma durmadan,<BR>Benimle eğlenme deli rüzgâr git!<BR>Vefaya sormadan, öze sormadan<BR>Çorak toprağa mı ekmişim ümit?</P> <P>Zafer türküsüyle yası sil artık,<BR>Mendilim yok, diye bahane etme.<BR>Bu kaçıncı bayram, haydi gel artık,<BR>Daha fazla yollarını gözletme.</P> <P>Her an nöbettedir ümit kuşlarım,<BR>O kutlu haberi özlemekteyim.<BR>Gerçek bayramların muştusu için,<BR>Her gece hilâli gözlemekteyim&#8230;<BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE> <CENTER></CENTER></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Öksüz Minare Oğuz Gökmen <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Öksüz Minare</div> <p class="MsoNormal"></p> <p class="MsoNormal"></p> <p class="MsoNormal"></p> <p class="MsoNormal"></p> <p class="MsoNormal">Yüz sürebilmek için bir nebze, Türk'ün eski haşmet ve azâmetine,<br>Hatvan üzerinden gittik de bir gün, o şanlı şöhretli Eğri Kalesi'ne.</p><p class="MsoNormal">Toplar, gülleler yerlerde, duvarlarda asılmış birkaç kılıç ve kalkan,<br>Sadece bunlar mı dedik Yâ Rab! O şanlı tarihimizden arta kalan?</p><p class="MsoNormal">Baktık ki, kalenin ardından yükselmekte, bir ince ve nârin minâre,<br>Bütün etrafı demir parmaklıkla çevrilmiş, tek başına kalmış biçâre.</p><p class="MsoNormal">Vakti ile Eğri Bağları'nda, bir Kethüdâ Câmii ve külliyesi varmış,<br>Namaz vakti gelince içi Müslümanlarla dolar dolar taşarmış!</p><p class="MsoNormal">Türk'ten sonra câmi yıkılmış, dağılmış o inanmış cemaat,<br>Devşirmeyi vezir yapan, külliyeden eser kalmamış, heyhat!</p><p class="MsoNormal">Öksüz kalınca minâre, câmiden, külliyeden, bütün sevdiklerinden,<br>Karanlık ve ıssız gecelerde, sessiz sessiz ağlarmış kederinden!</p><p class="MsoNormal">Kim el sürecek olursa, onun gözyaşından ıslanmış taşlarına,<br>Mutlak bir devâ sağlarmış, bütün dertlerine, hastalıklarına!</p><p class="MsoNormal">Zamanla bir ziyâretgâh olmuş, yöre halkına Öksüz Minâre,<br>Kimi mum diker, kimi bir bez bağlarmış, onun kafes demirlerine.<br><br>Ne mum dikebildik biz, ne bez bağlayabildik o Kale kapısına,<br>Fâtihalar sunarak ayrıldık, Kethüdâ ve cümle şühedâ hatırasına!</p><p class="MsoNormal">Görünce bizleri, sustu birden, sildi gözyaşlarını Öksüz Minâre,<br>Bu sefer de bizler ağladık, kana kana o öksüz kalmış minâre yerine!..</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"></p> <p class="MsoNormal"><br></p> <p></p></td></tr></tbody></table></center>
Türkistan Destanı Necip Yıldırım <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Türkistan Destanı&nbsp;</div> <p class="MsoNormal"></p> <p class="MsoNormal"></p> <p class="MsoNormal"></p> <p class="MsoNormal"></p> <p class="MsoNormal">Hani erenler nerde, dönmez oldu yelkovan!<br />Türkistan’dan haber yok, ne gün dönecek kervan?<br />Çatlıyor Aral Gölü, Buharî etti sükût.<br />Karardı âlem bir ân, güneş mi etti sukût?<br />Kan aktı Seyhun nehri, Tuna oldu muhâcir.<br />Kaşgar’ı dağladılar, Tebriz’i sardı zincir.<br />Güney Efgân içinde, “Rum Eli” dendi garba.<br />Kuzeylerde Moskof var, şarkı inletti zorba.<br />Bölündük ufalandık, olduk bin bir devletçik.<br />Hürriyetten dem vursan, korkarım yersin dipçik!<br />Şu güneş değil miydi, evimizdeki kandil?<br />Kurtlandı “Kızıl Elma”, bozuldu tarih ve dil.<br />Bağlanmış basîretler, mil çekilmiş gözlere.<br />Ahlâkı yutmuş tufân, fitne dolmuş sözlere.</p><p class="MsoNormal">Nerede Mahdum Kulu, hani Ahmet Yesevî?<br />Sorsan câhil hocaya, bilmez ne der Mesnevî!<br /><br />Çin Seddi’ni kim aştı, kim sarstı Viyana’yı?<br />Bağladık Hindistan’a, koskoca Sibirya’yı.<br />Kıskanır gökkuşağı, Türkistan bayrak olsa.<br />Tek safta tekbir alsak, düşmanı kaplar tasa.<br />Kara, fezâ ve deniz; onda madde ve mana.<br />Kaf dağındaki ankâ, şöyle seslendi bana:<br />Dün gece bir dev gördüm, heybetle uyuyordu<br />Asya’ya sermiş döşek, yastığı İstanbul’du.<br />Yay gibi iki kolu, kuşatmış Akdeniz’i<br />Akbabalar korkudan, her yana kurmuş mevzi.<br />Doydun uykuya ey dev, yetmez mi artık rüyâ?<br />Tarumar olmuş evin, ne gün olacak ihyâ?<br />Sensin devlerin devi: hanlar, sultânlar sensin.<br />Kardeşin padişahlar, hünkârlara yâversin.<br />Kaldır başını, doğrul; gel değiştir bu hali.<br />Tarihten vasiyet var, haydi kur istikbâli.</p><p class="MsoNormal">İşte bu feryâdımız, duyulsun ayân beyan!<br />Ayrılık yetti artık, uyan Türkistan uyan!</p><p class="MsoNormal">Nabzında atsın ülkü; şah damarında dava!<br />Kafatasında pişir, bu ulvî derde deva!<br />Orta yere atalım, Musâ’nın âsâsını.<br />Sihirbazlar işitsin, ejderha nârâsını.<br />Yazalım yeni baştan, Türkistan’ın kâmusu.<br />Türkistan bizlerindir, şerefi ve nâmusu.<br />Kaşgarlı Mahmut gibi, inşâ ettik bir lügat.<br />Her sözümüz bir tuğla, her ferdimiz bir ırgat.<br />Bayrak oldu Türkistan, yeşerdi umudumuz.<br />Yükselttik gök kubbeye, yıldızlar verdi omuz.<br />İstikâmet âşikâr, bir değil mi mâzimiz?<br />Hudutlar kaldırılsın, bir olsun alfâbemiz.<br />Sana göstermek için, gidecek durağını.<br />Kaldırıyor camiler, şehadet parmağını.</p><p class="MsoNormal">Söyle Türkistan söyle, birliğe koşalım mı?<br />Diriliş vakti geldi, aşkından coşalım mı?</p><p class="MsoNormal"><br /></p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"></p> <p class="MsoNormal"><br /></p> <p></p></td></tr></tbody></table></center>
Çile Hüsamettin Soylu <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Çile<br></div><p class="MsoNormal"></p><p class="MsoNormal"><p class="MsoNormal">Balkanlar’da Karadağ’da&nbsp;<br>Kafkaslar’da Karabağ’da&nbsp;<br>Türkistan’da altın çağda&nbsp;<br>Müslümanlar vuruluyor.&nbsp;</p><p class="MsoNormal">Nerde zulüm bir can yaksa&nbsp;<br>Nerde mazlum kanı aksa&nbsp;<br>Kefensiz bir şehid kalksa&nbsp;<br>Elim kolum kırılıyor.&nbsp;</p><p class="MsoNormal">Zulüm, vahşet dört bir yanda&nbsp;<br>Miyanmar’da Arakan’da&nbsp;<br>Her akan mübarek kanda&nbsp;<br>Toprak nurla karılıyor.&nbsp;<br><br>Evsiz salıncaksızlara&nbsp;<br>Yoksul oyuncaksızlara&nbsp;<br>O yetim kucaksızlara&nbsp;<br>Sordun mu kim sarılıyor ?&nbsp;</p><p class="MsoNormal">Feryadıma dünya şahit&nbsp;<br>Rahat uyumuyor şehit&nbsp;<br>Soysuz köpek sahipsiz it&nbsp;<br>Gerildikçe geriliyor.&nbsp;</p><p class="MsoNormal">Artık tutmuyor kınalar&nbsp;<br>Ağlıyor nazlı sunalar&nbsp;<br>Yavrum diyerek analar&nbsp;<br>Ölüp ölüp diriliyor.&nbsp;</p><p class="MsoNormal">Baban şehit, atan şehit&nbsp;<br>Her cephede zaman şehit&nbsp;<br>Kutlu Turan vatan şehit&nbsp;<br>Akan sular duruluyor&nbsp;</p><p class="MsoNormal">Şair soylu alperenler&nbsp;<br>Şarktan garba yay gerenler&nbsp;<br>Vatan için can verenler&nbsp;<br>Öz yurdundan sürülüyor.&nbsp;</p></p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal"><br></p><p></p></td></tr></tbody></table></center>
Bozgun Aka Gündüz <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Bozgun<br></div><p class="MsoNormal"></p><p class="MsoNormal">Müslüman’ı, Türk’ü düşman sürümüş<br>Altın dağ üstüne duman bürümüş<br>Ruhlarla melekler ufka yürümüş;<br>Başını çevirip bakan kalmamış,<br>Tanrı korkusunu duyan kalmamış:</p><p class="MsoNormal">Ağla, gözüm ağla! Hicran yaraşır,<br>Vatansız erkeğe, zindan yaraşır!</p><p class="MsoNormal">Hak güneşi midir karşımda batan?&nbsp;<br>Nazlı ninem midir yerlerde yatan?<br>Sen misin, sen misin ey garip vatan!?<br>Ellere satılmış ırzın, yaşmağın,<br>Harab edilmiş otağın bağın:</p><p class="MsoNormal">Ağla, gözüm ağla hicran yaraşır,<br>Erkeksiz vatana düşmen yaraşır!</p><p class="MsoNormal">Ey öksüz ocağım, zavallı ana!<br>Kıydılar mı sana kıymadan cana?<br>Kara mı sürüldü eski bir şana?<br>Rabbin mekânına sanem asılmış,<br>Bembeyaz alnına neler yazılmış!</p><p class="MsoNormal">Ağla, gözüm ağla! Figan yaraşır!<br>Kaygusuz imana hüsran yaraşır!&nbsp;</p><p class="MsoNormal">Ne ettiler sana, ne oldu bana?<br>Kulağımı verdim urulan çana,<br>Bir gariplik geldi, çöktü her yana,<br>İslam diyarında Kuran ağlıyor;<br>Kuran’ı başında, Turan ağlıyor!</p><p class="MsoNormal">Ağla, gözüm ağla figan yaraşır,<br>Bülbülsüz bağına hazan yaraşır!&nbsp;<br><br>Rumeli tutuştu, vatan dağıldı,&nbsp;<br>Türk kuzularına altın ağıldı ,<br>Can memelerinden kanlar sağıldı.<br>Kucağını açıp saran nerede?<br>Ertuğrul’un oğlu Osman nerede?</p><p class="MsoNormal">Ağla, gözüm ağla hicran yaraşır!<br>Goncasız bülbüle figan yaraşır!</p><p class="MsoNormal">Utan ey Türkoğlu, halinden utan!<br>Bunu mu diledi senden Kayı Han?<br>Böyle mi emretti ulu yaradan?<br>Hüdavendigârı soran yok mudur?<br>Fatih türbesine varan yok mudur?</p><p class="MsoNormal">Ağla, gözüm ağla hicran yaraşır!<br>Kurumuş sineye al kan yaraşır!&nbsp;</p><p class="MsoNormal">Mabedler değişmiş, atılmış kitap!&nbsp;<br>Ne hanüman kalmış, ne de bir ahbab?<br>Cebr ile katılmış zemzeme şarab?<br>Kalmamış mı duyan, ağlayan, ölen?<br>Her tarafı sarmış sevinen, gülen!&nbsp;</p><p class="MsoNormal">Ağla, gözüm ağla figan yaraşır!<br>Kör olası göze tuğyan yaraşır!</p><p class="MsoNormal">Akan sularından kanlar çağlıyor;<br>Tütmeyen ocaklar vicdan dağlıyor,<br>Çoluk, çocuk, gelin, civan ağlıyor,<br>Düşmen bayrağını yırtan ararım,&nbsp;<br>Namus ocağını kuran ararım,</p><p class="MsoNormal">Ağla, gözüm ağla! Figan yaraşır!<br>İmansız cihana tufan yaraşır!</p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal"><br></p><p></p></td></tr></tbody></table></center>
Vatan M. Halistin Kukul <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Vatan<br></div><p class="MsoNormal">Hep, vatan diyorsun, mukaddes ocak;<br>Ana kucağıydı atana vatan.<br>Olur mu yiğidim, bu şirin toprak,<br>Yan gelip, uyuyup yatana vatan! <br></p> <p class="MsoNormal">Düşünmeyip dünü, günü, yarını,<br>Haraç-mezâd gören bütün varını;<br>Kesip hayâsızca şahdamarını<br>Yol vermez kendini satana vatan! <br></p> <p class="MsoNormal">Zarafet timsali, ince mi ince;<br>İncinir o güzel, bir devinince.<br>Gönülden gelerek onu sevince<br>Benzer gül endamlı sultana vatan! <br></p> <p class="MsoNormal">Gel, üstünde aşkla gel dolaşalım;<br>Mazi ve âtiyle kucaklaşalım.<br>Açık alınlarla asır aşalım<br>Güler mi ona kaş çatana vatan! <br></p><p class="MsoNormal">Bir yol açılmalı düzgün-yepyeni;<br>Hiç kimse çıkmazsa al götür beni.<br>Eğer olmaz ise çokça seveni<br>Ağlar için için vatana, vatan!</p></td></tr></tbody></table></center>
O Şehir Bir Yanık Türkü Şimdi Bestami Yazgan <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">O Şehir Bir Yanık Türkü Şimdi<br></div> <table style="WIDTH: 101.56%; HEIGHT: 519px"> <tbody> <tr> <td style="WIDTH: 100%; FLOAT: left" align="left">Asırlık bir virde durmuş,<br>Güvercin göğsü kubbeler.<br>Can sırrına mühür vurmuş,<br>Ağzı kilitli türbeler.<br><br>Misafiri hastır ama,<br>Vârisleri taşa benzer,<br>Taşın bağrındaki yara,<br>Gözden düşen yaşa benzer.<br><br>Göğe uçurmuş huzûru,<br>Uçurumda ipsiz şehir,<br>Zamanın öksüz dizinde,<br>Ağlıyor sahipsiz şehir.<br><br>Mimarını beklemekte,<br>Boynu bükük şadırvanlar,<br>Ancak bu şâheser hüznü,<br>Bir Sinan, bir Fatih anlar.<br><br>Nakşettirmiş bu gerçeği,<br>Mermerlere tarih dede,<br>Bir yanık türküdür şimdi,<br>Su yetimi çeşmelerde...<br><br><br><p>&nbsp;</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center>
Türkistan Hüseyin Nihal Atsız <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Türkistan<br></div> <table style="WIDTH: 101.56%; HEIGHT: 519px"> <tbody> <tr> <td style="WIDTH: 100%; FLOAT: left" align="left">Ey, Türkistan, şanlı ülke, güzel anayurt!<br>Bir gün gelir kaldırırız yine bayrağı;<br>İçimizden elbet çıkar yeni bir Bozkurt,<br>Yabancıdan geri alır kutlu toprağı&#8230;<br><br>Küçük kuşlar bize hergün şöylece çiler:<br>Ey ölümle el sıkışan ihtilalciler!<br>Size der ki gökten inen kutsi elçiler!<br>Siz buldunuz ebediyet denen kaynağı&#8230;<br><br>Biz, mezarsız ölüp giden genç atsızlarız;<br>Yaramızı suyla yıkar, otla sararız;<br>Kimsemiz yok, fakat gönüllerde biz varız,<br>Bize şefkat sunmaz hiçbirşey Türkistansız...<br><br>Bak Timur&#8217;un, Gültekin&#8217;in ruhu ne diyor:<br>Şanlı günler şimdi efsane diyor,<br>İt canlı rus vatanını soyuyor, yiyor,<br>Ey, büyük Türk haydi artık kaldır sancağı!<br><br>Mazideki zaferlerden kalmadı bir iz;<br>Döktüğünüz kanlar oldu bir deniz&#8230;<br>Birgün elbet yeni baştan birleştiririz:<br>Türkmen, Kırgız, Uygur, Başkurt, Özbek, Kazağı.<br><br><p>&nbsp;</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center>
Gönül Coğrafyası Yusuf Dursun <div class="padisahbaslik" align="center">Gönül Coğrafyası</div><center><table cellpadding="20" cellspacing="2"><tbody><tr><td style="TEXT-ALIGN: left"><p>Her muradın verildiği bir anda,<br>Şeyh Şâmil&#8217;in düşlerini dilesem.<br>Kartal gagasıyla süslü zamanda,<br>Kafkasların kılıcını bilesem.</p><p>Duysam gök atların soylu sesini,<br>Demir dağın delindiği yerlerden.<br>Alsam ecdâdımın hür hevesini,<br>Ötüken içinde kitâbelerden.</p><p>Bir Manasçı olsam yol kenarında,<br>Anlatsam ezelî hikâyemizi.<br>Çekik gözleriyle göl kenarında,<br>Kırgız güzelleri beklese bizi.</p><p>Bir sabah, tan vakti varsam Gence&#8217;ye;<br>Âzerî gözümle görsem dünyayı.<br>Sunsam Karabağ&#8217;ı Vahapzâde&#8217;ye,<br>Şehriyâr ustayla sarsam dünyayı.<br></p></td><td style="TEXT-ALIGN: left"><p>Kerkük&#8217;te gürleyen hoyrat avazım,<br>Gök kubbenin sedâsını süslese. &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>Ozanlar omzunda yorulan sazım,<br>Tellerini kopuzuma yaslasa.</p><p>Kırım&#8217;da kırılan binlerce çocuk,<br>Yüreğimin ışığında yeşerse.<br>Başlayınca gökyüzüne yolculuk,<br>Rabb&#8217;im her anaya bir çiçek verse. &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p>Kızıl bayrak gözlerimi delerken,<br>Diksem Gökbayrak&#8217;ı göğsüm üstüne.<br>Kızıl Çin içinde bir sabah erken,<br>Kürşat&#8217;lar kırk yerden parlasa yine.</p><p>Her muradın verildiği bir anda,<br>Rasûl&#8217;ümün eteğine sarılsam.<br>Kokusundan tanıdığım vatanda,<br>Bayrağımın gölgesinde dirilsem<br></p></td></tr></tbody></table></center><br>
Bursa Ozan Hatbil <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik align=left>Bursa<BR></DIV> <TABLE style="WIDTH: 101.56%; HEIGHT: 519px"> <TBODY> <TR> <TD style="WIDTH: 100%; FLOAT: left" align=left> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Bambaşka bir âlemdir şu bizim Bursa </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Hangi ildir benzeri, söyleyin varsa?..</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Erenler beldesi o, sultanlar şehri </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Herşeyinle teksin, güzelsin, canım Bursa</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Bulunur mu benzeri, söyleyin<B style="mso-bidi-font-weight: normal">,</B> nerede?.. </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Gülden, yeşilden, yüzüne çekmiş perde </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Şehitler, gaziler, erler dolu, bu yerde </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Herşeyinle teksin, güzelsin, canım Bursa</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Uludağ&#8217;ın suyu, havası., temizler kanı </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Kaplıcası, ılıcası, daha nicesi kurtarır canı </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Gelin gibi süslenmiş, her bir yanı </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Herşeyinle teksin, güzelsin, canım Bursa</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>&nbsp;</o:p></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Ulu camide kevserin sesi duyulur </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Emir Sultan da kalbin emrine uyulur </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Yeşilde uyanan cennete koyulur </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Herşeyinle teksin, güzelsin, canım Bursa</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Muradiye'de yürürsen, Murad alırsın </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Yıldırım'da dinlenirsen, rahat olursun </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Çekirge'de kalırsan, huzuru bulursun </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Herşeyinle teksin, güzelsin canım Bursa</P> <P>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Yurt Kan Ağlarken Yiğit Kaçamaz Osman Yüksel Serdengeçti <center><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><div class="padisahbaslik" align="left">Yurt Kan Ağlarken Yiğit Kaçamaz</div>&nbsp;<div>Yurt kan ağlar iken yiğit kaçamaz,&nbsp;</div><div>Canından vazgeçer yurttan geçemez&nbsp;</div><div>Kapısını düşmanlara açamaz,&nbsp;</div><div>Yurt kan ağlar iken yiğit kaçamaz.&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>Nasıl bıraksın evde anayı,&nbsp;</div><div>Nasıl bıraksın tayı, danayı,&nbsp;</div><div>Parmağına yakamazsın kınayı,&nbsp;</div><div>Yurt kan ağlar iken yiğit kaçamaz.&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>Yüzlerce baş yatarken bir mezarda,&nbsp;</div><div>Su yerine kan akarken pınarda,&nbsp;</div><div>Yurt ve millet tut ki hep ahüzarda,&nbsp;</div><div>Yurt kan ağlar iken yiğit kaçamaz.&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>Bin fatiha yazılı her yaprakta,&nbsp;</div><div>Geçmişimiz gömülüyken toprakta,&nbsp;</div><div>Benliğimiz al sancakta, bayrakta,&nbsp;</div><div>Yurt kan ağlar iken yiğit kaçamaz.&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>Er milletin dölü elbet er olur,&nbsp;</div><div>Gözlerdeki korku değil fer olur,&nbsp;</div><div>Yurttan kaçmak yiğitlere ar olur,&nbsp;</div><div>Yurt kan ağlar iken yiğit kaçamaz.&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>Yüreğimi astın onun dalına,&nbsp;</div><div>Ayağımı bastım onun yoluna,&nbsp;</div><div>Bel bağladım ben de yurdun beline,&nbsp;</div><div>Yurt kan ağlar iken yiğit kaçamaz.&nbsp;</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>Göklerinde ışık olmak ne mutlu,&nbsp;</div><div>Toprağında başak olmak ne mutlu,&nbsp;</div><div>Kapısında uşak olmak ne mutlu,&nbsp;</div><div>Yurt kan ağlar iken yiğit kaçamaz.</div></td></tr></tbody></table></center>
Sıradağ Yürüyüşü Bestami Yazgan <center><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><div class="padisahbaslik" align="left">Sıradağ Yürüyüşü</div>Oğuz ocağından, Kayı boyundan,<div><div>Muştulu milletin kutlu soyundan,</div><div>Bir çınar kök saldı toprağa,</div><div>Bir hilâl yükseldi göğe,</div><div>Aydınlığı şu cihanı bürüdü,</div><div>Sıradağlar el bağladı, sıradağlar yürüdü&#8230;</div><div><br></div><div>Alperenler el verdi,</div><div>Köhne çağlar bel verdi,</div><div>Kadir Mevlâ himmet etti</div><div>Ozanlara dil verdi.</div><div>Azameti karşısında sıradağların <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></div><div>Cüce dağlar yol verdi&#8230;</div><div>Yunus Emre ve Mevlâna ordusu</div><div>Seher sessizliğinde tesbih tesbih dizildi yola,</div><div>Hoşgörü pazarında gönül verip gönül almaya.</div><div>Yeminler edildi, sözler verildi</div><div>Diyâr-ı Rum&#8217;u Anadolu kılmaya&#8230;</div><div><br></div><div>Ve yürüdü yıldızlarla beraber</div><div>Edebâli, Akşemsettin el ele,</div><div>Her birisi emek verdi bir güle.</div><div>Bir gülümüz bin gül oldu,</div><div>Demet demet gönül oldu.</div><div>Kutlu cumalarda, ak otağlarda</div><div>Destanların toy düğünü kuruldu.</div><div><br></div><div>Şu ova, Ertuğrul Gâzi&#8217;nin şanlı zafer durağı,</div><div>Şu dağ, Osman Han dağı.</div><div>Şu çağ, pasların silindiği, zulmetin delindiği</div><div>Fatih Mehmet Han çağı&#8230;</div><div><br></div><div>Ey zifiri günlerden güne katmerleşen köhne çağ!</div><div>Gücelere güvenip de kara kına yakmayasın eline.</div><div>Sıradağ yüreğinden</div><div>Bir güneş doğmadan ki geceler sahiline,</div><div>Işığı zafer tâkı,</div><div>Hem tarihin yüz akı.</div><div>Nura hasret insanlık,</div><div>Teslim ol ey karanlık!...</div></div><div><br></div></td></tr></tbody></table><br></center>
Cihanda Türk Bekir Sıtkı Erdoğan <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Cihanda Türk<br></div>&nbsp;<div>Bozkurtlar vatanı sert yaylaların,</div><div>Huyundan huy kapmış ırkımız bizim,</div><div>Her birimiz bir savaşta doğmuşuz,</div><div>Zafere karışmış kırkımız bizim.</div><div><br></div><div>Atalarımız aldan kırdan yağızdan,</div><div>Akıncılar kopmuş gelmiş Oğuz’dan,</div><div>Küçüklü büyüklü hep bir ağızdan,</div><div>Dünyaca söylenir türkümüz bizim.</div><div><br></div><div>Deniz fatihlere karşı duramaz,</div><div>Değme dağlar bize göğüs geremez,</div><div>Kapımızdan rüzgâr bile giremez,</div><div>Açıktır evimiz barkımız bizim.</div><div><br></div><div>Üstümüzde üç kıt’anın kayıdı,</div><div>Tarih dizimizde doğdu büyüdü,</div><div>Duymamışken medeniyet ne idi,</div><div>Garb’a ışık vermiş şarkımız bizim.</div><div><br></div><div>Akından akına seslendikçe biz,</div><div>inlerdi kayalar, titrerdi deniz,</div><div>Tarihten ihtiyar bir değirmeniz,</div><div>Kanımızla döner çarkımız bizim.</div></td></tr></tbody></table></center>
Güzel Türkistan Abdulhamid Çolpan <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik" align="left">Güzel Türkistan<br></div>&nbsp;<p class="MsoNormal">Güzel Türkistan sana ne oldu<br>Neden vakitsiz güllerin soldu<br>Ey güllerin soldu.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Çimenler berbat, kuşlar hem feryat<br>Hepsi mazlum olmaz mıdır şad<br>Ey olmaz mıdır şad.</p><p class="MsoNormal">Bilmem niçin kuşlar uçmaz bahçelerinde<br>Ey bahçelerinde.<br><br>Birliğimizin sarsılmaz dağı<br>Ümidimizin sönmez çırağı<br>Ey sönmez çırağı.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Birleş ey halkım vakti geldi<br>Süslensin şimdi Türkistan bağı<br>Ey Türkistan bağı.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Uyan halkım yeter şunca cebir cefalar<br>Ey cebir cefalar&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Al bayrağını kalbim uyansın<br>Kulluk, esaret hepsi yansın<br>Ey hepisi yansın&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Kur yeni devlet düşman utansın<br>Büyüyüp Türkistan kıymetin artsın<br>Ey kıymetin artsın.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Gülüp oynayıp öz vatan bağlarında<br>Ey gül bağlarında</p></td></tr></tbody></table></center>
Orta Doğu Sefa Koyuncu <div class="padisahbaslik">Orta Doğu<br></div> <center> <table cellspacing="2" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td style="TEXT-ALIGN: left">&nbsp;<p class="MsoNormal">Bu bölgede her karış,<br>Osmanlı'dan soruldu.<br>Orta Doğu'da barış,<br>ancak Türk'le kuruldu.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Orta Doğu Türk'le var,<br>var oldu çağlar boyu.<br>Türk'ü hasretle anar,<br>bölgenin kamuoyu!&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Avrupa, Amerika,<br>bizi bize kırdıran.<br>Fitne, fesat, tefrika,<br>oldu bizi ayıran.</p> <p class="MsoNormal"><o:p>Bir kavmi aramızdan,<br>alıp böldüler bizi.<br>Vurdular arkamızdan,<br>üzdüler hepimizi!&nbsp;</o:p></p><p class="MsoNormal"><o:p>Türk-Kürt-Arap-Acem,<br>yürümeli bir çizgiden.<br>Hepsi Müslüman madem<br>parçalanmışlık neden?</o:p></p> </td><td style="TEXT-ALIGN: left">&nbsp;&nbsp; <p class="MsoNormal"><o:p>Orta Doğu kardeştir,<br>olmalıdır tek yürek.<br>Zira aklın yolu bir,<br>el ele vermek gerek!&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal">Orta Doğu halkları,<br>kardeşçe buluşmalı.<br>Kaldırıp yasakları,<br>serbestçe konuşmalı.</p> <p class="MsoNormal"><o:p>Enformasyon asrında,<br>bol imkân var esasen.<br>Her dert biter aslında,<br>bir kez "merhaba" desen!&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal">Orta Doğu Türk'ün,<br>nirengi noktasıdır.<br>Avrupa dün ve bugün,<br>değişmez rotasıdır. &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Vakit çok geç olmadan,<br>gelsin herkes kendine.<br>Orta Doğu Müslüman,<br>Türk'le şahlanır yine!</p></td></tr></tbody></table></center>
Dağlar Arif Nihat Asya <DIV class=padisahbaslik>Dağlar<BR></DIV> <CENTER> <TABLE cellSpacing=2 cellPadding=20> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P>Çekmece'den Maltepe'den ileri<BR>Gitmemiş Sâdâbâd çelebileri<BR>Alem tepesine Alemdağ derler...<BR>Böyle bilmiş böyle yazmış eserler.</P> <P>Dağlar var karanlık, dağlar var beyaz.<BR>Korka korka eteğinden öper yaz;<BR>Ağrıdağ, Babadağ, Gâvurdağ, Ilgaz<BR>Kubbelerdir...dolaşır, aşılmaz.</P> <P>Tendürük'te, Kop'ta Palandöken'de<BR>Kurtların payı var gelip geçende...<BR>Ki alırlar vermek istemesen de!</P> <P>Dağlar var, tahtından inmeyen sultan<BR>Dağlar var, yapılmış bundan, buluttan...<BR>Dağlar var ki Bingöl, Binboğa, Süphan,</P> <P>Medetsiz'ler, Mor'lar, Nur'lar, Yıldız'lar;<BR>Karalar, Kızıllar, Bozlar, yağızlar...<BR>Karla dolar 'İmdat' diyen ağızlar;<BR>Yollar kesen, haraç alan dağlar var.</P> <P>Bolkarda çamların sakızı damlar...<BR>Ve bir yıldız düşer, tutuşur çamlar...<BR>Bir kızıl şehrâyin olur akşamlar...<BR>Tacı olan, tahtı olan dağlar var.</P> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P>Tüter Sarıçiçek, burcu burcudur, <BR>Akşamlar ya mor, ya turuncudur.<BR>Ve kışın dünyanın öbür ucudur...</P> <P>Sarkarken Cudinin karları dal dal<BR>Bağdaş kuradursun yollara Karhal!<BR>'Ferman padişahın, dağlar bizimdir;'<BR>Dedi yerde bir kurt, gökte bir kartal.</P> <P>Dönmez misiniz ey yolda kalanlar;<BR>Yolcular, garipler, garip çobanlar;<BR>Allahüekberde tekbir alanlar?<BR>Ovalar, konaklar, yollar aşırı<BR>Birbirini selamlayan dağlar var.</P> <P>Dağlar var, batının yangınında kor...<BR>Dağlar var; adları Nemrut, Balahor...<BR>Kayışdağ kim, alemdağ kim oluyor?</P> <P>Lakin ufukları görünce yoksul<BR>Dağ yerine kubbe yapmış İstanbul;<BR>Kurşun şamdanlarda mumlar fildişi...<BR>Ki pırıltıları sularda pul pul.</P><BR><BR><BR></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>
Osmanlı'yı Giydim Bedenime A. <div class="padisahbaslik">Osmanlı'yı Giydim Bedenime<br></div> <center> <table cellpadding="20" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td style="TEXT-ALIGN: left"><br> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Bu gece Osmanlı'yı giydim bedenime, </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Sağ kolum Tuna, sol kolum Nil, </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Yüreğim Kosova ovası kadar geniş. </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Kalp atışlarımda mehter vurur...</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Barbaros damarlarımda dolaşır, </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Saçlarım yelkenleridir kadırgaların, </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Bacaklarım mermer sütun; </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">İner kalkar Yeniçeri tokatları...</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Avuçlarım Hicaz çölleri, </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Yavuz yollar açar kaşlarım arasından, </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Ulubatlı Hasan imanla tırmanır; </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Göz kapakianmdır İstanbul surları...</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Alnımda Sipahiler güreşir, </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Bileklerim Bağdat kapısı, </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Dimağım Divan-ı Hümayun </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Soluğum ferman...</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Elli çift manda çeker her adımımı, </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Üç kıtadan top sesleri gelir, </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Kulaklarım Kırım, </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Çanakkale şahdamarım...</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Akıncılar gözlerimde naralar atar, </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Sinemde Sadrazam otağı, </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Rumelihisarı sırtımda, </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Yemen ayak ucumda...</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Parmaklarım Azap erleri, </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Kirpiklerim Niğbolu'ya uzanır, </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Ciğerim Çeşme limanı gibi yanar, </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Şamarım Sokullu, kollar keser...</p> </td><td style="TEXT-ALIGN: left"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Yumruklarım topuzdur; </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Yıldırım gibi iner Çubuk ovasına, </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Diz kapaklarımda kırılır kılıçlar; </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Sel gibi küffar ezilir topuklarımda...</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Sahi toplar ateş kusar ağzımdan,</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Rum Ateşi bağrımda küllenir,</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Fatih'in kalyonları sırtımdan Halic'e iner,</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Viyana kederimdir, boğazıma düğümlenir...</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Göz yaşlarım Basra'ya dökülür, </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Bir adımda bir kıtaya köprü kurarım, </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Avurtlarımda Kafkasya, </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Sivastopol yanaklarımdan süzülür...</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Ulu Cami omuzlarımda yükselir, </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Süleyman Çelebi mevlit okur dudaklarımda, </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Kızıldeniz'dir iliklerim; </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Alır taze şehitleri koynuna...</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Topkapı Sarayı gibi bağdaş kurarım. </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Nice divanlar toplanır pazularımda, </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Çehremde Cuma Selamlıkları: </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Mohaç'ı görürüm ufukta...</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Giydim yine Osmanlı'yı bedenime.</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Üç kıtaya uzandım,</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Yedi iklimden sesler duydum,</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Çağ açtım, çağ kapadım...<br><br><br><br><br></p></td></tr></tbody></table></center><br><br><br><br>
Zafer Mihri Bestami Yazgan <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik align=left>Zafer Mihri<BR></DIV> <TABLE style="WIDTH: 101.56%; HEIGHT: 519px"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left><FONT color=#000000 size=2><BR><FONT size=2> <P><FONT color=#000000>Zamanla yarıştık hiç usanmadan,<BR>En zorlu yolları seçtik de geldik.<BR>Kızıl kor ateşle olup imtihan,<BR>Hem yârden hem serden geçtik de geldik.<BR><BR>Kaç kez kurban olduk Hakk&#8217;</FONT></FONT><FONT face="Times New Roman TUR" color=#000000 size=2>ı</FONT><FONT color=#000000 size=2>n yoluna,<BR>Canımız set oldu zulmün seline,<BR>Sâde </FONT><FONT color=#000000 size=2>dosta </FONT><FONT color=#000000 size=2>değil düşman iline<BR>İnsanlık, adalet saçtık da geldik.<BR><BR>Korku neymiş, ecel neymiş bilmedik,<BR>Bin kez öldük, bir kez olsun yılmadık,<BR>Meydan-ı gazâdan geri kalmadık,<BR>Zafer şerbetini içtik de geldik.<BR><BR>Hak sırrına eren diller misâli,<BR>Alan değil, veren eller misâli,<BR>Dört mevsimlik gonca </FONT><FONT color=#000000 size=2>gül</FONT><FONT size=2><FONT color=#000000>ler misâli<BR>Yedi iklim üzre açtık da geldik.<BR><BR>Her taşa vurmuşuz iman mührünü,<BR>Al kanla vermişiz zafer mihrini,<BR>Unutmadık İtil, Tuna nehrini,<BR>Sanmayın temelli göçtük de geldik...<BR></FONT></P></FONT></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Canım İstanbul Necip Fazıl Kısakürek <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik align=left>Canım İstanbul<BR></DIV> <TABLE style="WIDTH: 101.56%; HEIGHT: 519px"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar; <BR>Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. <BR>İçimde tüten bir şey; hava, renk, eda, iklim; <BR>O benim, zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim. <BR></P> <P>Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur; <BR>Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. <BR>Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale, <BR>Ve kavuşmuş rüyalar, onda, onda misale. <BR><BR>İstanbul benim canım; <BR>Vatanım da vatanım... <BR>İstanbul, <BR>İstanbul... <BR><BR>Tarihin gözleri var, surlarda delik delik; <BR>Servi, endamlı servi, ahirete perdelik... <BR>Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kır at; <BR>Pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat... <BR></P> <P>Şahadet parmağıdır göğe doğru minare; <BR>Her nakışta o mana: Öleceğiz ne çare? .. <BR>Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet; <BR>Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet... <BR><BR>O manayı bul da bul! <BR>İlle İstanbul'da bul! <BR>İstanbul, <BR>İstanbul... <BR><BR>Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği; <BR>Çamlıca'da, yerdedir göklerin derinliği. <BR>Oynak sular yalının alt katına misafir; <BR>Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir. <BR></P> <P>Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar, <BR>Perili ahşap konak, koca bir şehir kadar... <BR>Bir ses, bilemem tanbur gibi mi, ud gibi mi? <BR>Cumbalı odalarda inletir ' Katibim'i... <BR><BR>Kadını keskin bıçak, <BR>Taze kan gibi sıcak. <BR>İstanbul, <BR>İstanbul... <BR><BR>Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler! <BR>Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler... <BR>Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu, <BR>Adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu. <BR></P> <P>Her şafak Hisarlarda oklar çıkar yayından <BR>Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayından. <BR>Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar; <BR>Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar... <BR><BR>Gecesi sünbül kokan <BR>Türkçesi bülbül kokan, <BR>İstanbul, <BR>İstanbul... </P></TR></TBODY></TABLE></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Mostar Köprüsü Kâzım Zaim <DIV class=padisahbaslik>Mostar Köprüsü<BR></DIV> <CENTER> <TABLE cellSpacing=2 cellPadding=20> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P>Hilalli minareler <BR>Batmış haçlı gözüne <BR>Minareler vurulmuş <BR>Düşmüşlerdi zemine</P> <P>Güçleri yetivermiş <BR>Taş köprüye nihayet <BR>Hoyrat eller yıkmıştı <BR>Bu muydu medeniyet</P> <P>Haç dikilmiş dağlara <BR>Geçmek için hilali <BR>Beyhudedir bu yarış <BR>Güler geçer ahali</P> <P>Karanlık geceleri <BR>Aydınlatır kamerim <BR>Kul yapısı o haçlar <BR>Yüksekte mi? gülerim</P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P>Neretva'nın üstüne <BR>Diktik taştan hilali <BR>Kara bahtlı Mostar'ım <BR>Güldü yine cemali</P> <P>Oldu büyük temaşa <BR>İki bin dört temmuzunda <BR>Açıldı hilal köprü <BR>Belde-i Mostar'ımda</P> <P>Geçti tuğlar sancaklar <BR>Mehteran'la köprüden <BR>Şehitler de sevindi <BR>Yıllar sonra yeniden</P> <P>Bilge vezir Sokollu <BR>Ne güzel vardır sözün <BR>Mostar bak yenilendi <BR>Ecdattan kalan özün</P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><BR><BR>
Bursa Uluğ Turanoğlu <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik align=left>Bursa<BR></DIV> <TABLE style="WIDTH: 101.56%; HEIGHT: 519px"> <TBODY> <TR> <TD style="WIDTH: 100%; FLOAT: left" align=left> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Birinci payitaht Bursa&#8217;dayız bak! <BR>Bir yeşil deryadır burada şafak. </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>&nbsp;</o:p></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Bursa&#8217;da mazidir konuşan halde,</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Bursa&#8217;da yeşildir haz da, melal de.</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Al ipek ufuklar eller zamanı,</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Yemyeşil hayaller sarar insanı.</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Tebessüm goncadır nar dudaklarda,</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Bakışlar füsundur, rüyadır burda.</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Orhan&#8217;lar Murat&#8217;lar seslenir sanki,</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Güvercin sesleri tamlar ahengi.</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Al ipek gibi açılırken tan,</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Türbesinde uyur sanki Cem Sultan.</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Camileri süsler yeşille mavi,</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Hasılı Bursa&#8217;da her şey semavi.</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Ufak tefek kızlar, gür hıyabanlar,</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Ilık kaplıcalar, serin ormanlar.</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Uzaktan el eden sevdalı çamlar,</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Ruhları mest eden mistik akşamlar.</P></TD> <P></P> <P></P></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Anadilim M. Halistin Kukul <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Anadilim</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="WIDTH: 100%; FLOAT: left" align=left> <P>Bütün öz kıymeti, varı geçmişin,<BR>Toplanır dilimin hecelerinde.<BR>Mâtemin, coşusun her sevinişin,<BR>Tadını yaşarım lehçelerinde.</P> <P>Uyandırır beni, anlarım kimim;<BR>Kükrer benliğimde hep gönül sesim.<BR>Gelmez başka şeyi asla sevesim;<BR>Gezdirir göklerin yücelerinde.</P> <P>Kimliğim, erdemim, şerefi onda!<BR>Evim-barkım, aşkım, hedefim onda!<BR>Zarif konuştukça, zarifim onda;<BR>Yok ondaki âhenk nicelerinde!</P> <P>Bu dil, anlamlı şanlı güzel Türkçe'dir;<BR>Milli şuurumu nabzında saklar.<BR>Sesi Türk gibidir, ruhu Türk'çedir,<BR>Ezelden ebede beni kucaklar!</P> <P></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Hayal Ederek Ozan Arif <div class="padisahbaslik">Hayal Ederek</div> <center> <table cellspacing="2" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td style="TEXT-ALIGN: left"> <p></p> <p>Tarifi imkânsız hisler içinde <br>Seviniyor, coşuyorum şu anda <br>Turan görünüyor sisler içinde <br>Yollarına düşüyorum şu anda </p> <p>Niyet ettim daha yola girmeden <br>Geçilir mi Nahçivan'ı görmeden <br>Nahçivan'da bir çay içip durmadan <br>Bakü'deyim şaşıyorum şu anda </p> <p>Bakü'de düğümü çözer gibiyim <br>Sanki İstanbul’da gezer gibiyim <br>Bakü'yü okşayan Hazar gibiyim <br>Kabarıyor, şişiyorum şu anda </p> <p>Can Azerbaycan'da kabaran yürek <br>Durmaz artık yolcu yolunda gerek <br>Ver elini Türkmenistan diyerek <br>Askabat'ı aşıyorum şu anda </p> <p>Aşkabat’tan çıkıp Taşkent yoluna <br>Semerkant, Buhara, Özbek eline <br>Amu-Derya olup Aral gölüne <br>Dolup, dolup taşıyorum şu anda </p> <p>Ben taşarken Tacikistan susuyor <br>Bişkek'e varmasam Kırgız küsüyor <br>Tanrı Dağları'ndan rüzgar esiyor <br>Tatlı tatlı üşüyorum şu anda </p></td> <td style="TEXT-ALIGN: left"> <p>Üşüsem de gidiyorum öteye <br>Kazakistan yani Alma-Ata'ya <br>Mazideki gibi binip bir tay'a <br>Yesi'deyim koşuyorum şu anda </p> <p>Çünkü Yesi bir mübarek kucaktır <br>Ana kucağından daha sıcaktır <br>Ahmet Yesevi'ye ait ocaktır <br>O Ocakta pişiyorum şu anda </p> <p>Horasan'ın erleri de pişmişler <br>Anadolu Rumeli'ye düşmüşler <br>Onlar bir ışık, bir güneşmişler <br>Nurlarında ışıyorum şu anda </p> <p>Nurlarında ışıyorken işte tam <br>Gam bürüyor yüreğimi yine gam <br>Doğu Türkistan’ım, Bati Trakya’m <br>Yaranızı deşiyorum şu anda </p> <p>Mezar eşmek korkutmuyor beni pek <br>Ne mezarlar eştim bugünlere dek <br>Kırım’a, Musul'a, Kerkük'e tek tek <br>Ay Yıldızı döşüyorum şu anda </p> <p>Ay Yıldız, örtüsü Kızıl Elma'nın <br>Arif doruğunda murat almanın <br>Ülkücü olmanın Bozkurt olmanın <br>Gururunu yaşıyorum şu anda </p></td></tr></tbody></table></center>
Anadolu İki Cihan Davası Yusuf Dursun <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik">Anadolu İki Cihan Davası</div></td></tr> </tbody><tbody> <tr> <td style="WIDTH: 100%; FLOAT: left" align="rıght"> <p>Mor dağların doruğunu süsleyen,<br>Çayır benim, çimen benim, çiy benim.<br>Dost içende cemrelerce yücelen,<br>Ocak benim, demlik benim, çay benim.</p> <p>Ruhumdan beslenir aşkın gözesi,<br>Bu sevdalar bana gönül rızası,<br>Bin yıllar boyunca tarih yazası,<br>Düğün benim, dernek benim, toy benim.</p> <p>Yel olmuşum al yanağa değmişim.<br>Gonca olmuş bal dudağa sığmışım,<br>Gül şafakla yarınlara doğmuşum,<br>Güneş benim, yıldız benim, ay benim.</p> <p>Yaylasında koyun kuzu meleşen,<br>Ovasında doru taylar dolaşan,<br>Çeşmesinde yavuklular buluşan,<br>Oba benim, oymak benim, köy benim.</p> <p>Elif kızım; hem işveyim, hem nazım<br>Mevlânâ’yım; arşa çıkar niyazım.<br>Köroğlu’yum; dağı deler avazım,<br>“Aman!” benim, “hayda!” benim, “hey!” benim.</p> <p>&nbsp;</p></td></tr></tbody></table></center>
Bilecik'te N. Yıldırım Gençosmanoğlu <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Bilecik'te<BR></DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="WIDTH: 100%; FLOAT: left" align=left> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Bilecik&#8230; eski, yeni gazi Alperenlerin,</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Bin bir velinin burcu.</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>&nbsp;</o:p></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Yeşil yamaçlardaki beyaz mezar taşları</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Vatan uğrunda coşan bir kan selinin burcu.</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Mescit, mihrap, minare, minber, kubbe, ince ay&#8230;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Cihanı kucaklayan Oğuz kolunun burcu.</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Bu Besleme, bu kitap, bu şadırvan, bu kılıç&#8230;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Bu Fâtiha, bu İhlâs&#8230; Tevhid yolunun burcu</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Vadinin ortasında derinden gelen bir ses</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Heybetiyle yükselen&#8230; Ede Balı&#8217;nın burcu&#8230;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Yanımda; karşı yatan sıradağlar misali</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Birçok ulunun burcu.</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Bu ruhlar bahçesinde, şu; Mal Hatun türbesi</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Yüzyıllardır solmayan Söğüt gülünün burcu.</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Ya kubbesiz camiler, hilâlsiz minareler&#8230;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Yüzyıllardır solmayan Söğüt gülünün burcu.</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Ya kubbesiz camiler, hilâlsiz minareler&#8230;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>İnsanlık tarihinde utanç yılının burcu.</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Hâlâ yanık kokusu tüten şu bin harabe</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class=MsoNormal>Yunan dölünün burcu&#8230;!</P></TR></TBODY></TABLE></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Nerede? Bestami Yazgan <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Nerede?<BR></DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="WIDTH: 100%; FLOAT: left" align=left> <P>Şu cihana mutluluklar dağıtan<BR>Zafer yüklü bulutlarım nerede?<BR>Nalında adalet mührü taşıyan<BR>Al yeleli kıratlarım nerede?</P> <P>Derman yok, gidemem bir adım öte,<BR>Eller bağdaş kurar bizim kısmete.<BR>Hıçkırır, gözyaşı döker gurbete,<BR>Araslarım, Fıratlarım nerede?</P> <P>Yeryüzünde şimşeklerle yarışan,<BR>Gökyüzünde meleklere karışan,<BR>Yelken açıp yedi derya dolaşan,<BR>Düş ulaşmaz süratlerim nerede?</P> <P>Sürüyü kurtlara kaptıran çoban,<BR>Nerede otağın, nerede oban?<BR>Hasret yüreğimin başında çıban,<BR>Mehmetlerim, Muratlarım nerede?</P> <P>Zulmü boğan zorlu bilek taşıyan,<BR>Al kanında akça dilek taşıyan,<BR>Çatal kılıç, çatal yürek taşıyan,<BR>Dağ heybetli yiğitlerim nerede?</P> <P>Cümle canlı &#8216;Gitme!&#8217; diye haykırdı,<BR>Afrika ağladı, Asya hıçkırdı.<BR>&#8216;Felek mi budadı, gaflet mi kırdı?&#8217;<BR>Çağlar aşan kanatlarım nerede?</P> <P>Benden sorulurdu nizâm-ı âlem,<BR>Şimdi demir attı gönlüme elem,<BR>Ne zaman bitecek nikâhlı çilem,<BR>Ümitlerim, ümitlerim nerede?..<BR></P></TR></TBODY></TABLE></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Ahıska Yunus Zeyrek <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Ahıska <BR></DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="WIDTH: 100%; FLOAT: left" align=left> <P>Bir gül mevsiminde seyrine gittim, <BR>Hani goncan hani gülün Ahıska?<BR>Baktıkça haline kahroldum bittim; <BR>Korlanır mı bir gün külün Ahıska? <BR>&nbsp; <BR>Güneş orda batmış ay orda batmış, <BR>O altın sabahlar uykuya yatmış, <BR>Aşıklar sazını elinden atmış, <BR>Tutulmuş söylemez dilin Ahıska. <BR>&nbsp; <BR>Evladın ağulu şerbetler içmiş <BR>Seyranın düğünün devranı geçmiş, <BR>Yuvalar bozulmuş turnalar uçmuş, <BR>Bulanmış ırmağın gölün Ahıska. <BR>&nbsp; <BR>Dirliğin düzenin oban bozulmuş, <BR>Yazık alın yazın böyle yazılmış, <BR>Kavim kardaşından bağın çözülmüş, <BR>Yaman esmiş kara yelin Ahıska. <BR>&nbsp; <BR>Hani müezzinin hani minaren? <BR>Şerha şerha olmuş kanıyor yaren, <BR>Ayağa kalkmaya yok mudur çaren? <BR>Doğrulur mu acep belin Ahıska?.. </P> <P><BR>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Kars'ın Fethi Halide Nusret Zorlutuna <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik">Kars'ın Fethi </div> <table style="WIDTH: 100%"> <tbody> <tr> <td style="WIDTH: 100%; FLOAT: left" align="left"> <p>Dokuz yüz yıl çığ gibi geçmiş de üzerinden, <br>Hâlâ bu mutlu günü duyuyoruz derinden <br>İlk-Fetih günüydü bu, yer oynadı yerinden.<br><br>Kars'tan bir güneş doğdu, yüce dağları aştı<br>Batılı’nın gözleri bu güneşten kamaştı.<br><br>Atlanmış, pusatlanmış erleri sanki yeldi. <br>Nal sesleri bir zafer marşı gibi yükseldi&nbsp;<br>Şimşek şimşek hızlandı, zulmü, zulmeti deldi.<br><br>Her savaşa benzemez, bu bir kutsal savaştı <br>Ay parçası yiğitler Hak-Yolu'nda savaştı.<br><br>Arslanların Sultanı, Sultanların arslanı <br>Kılıcının ucuyla yazmıştı bu destanı <br>Türk'e armağan etti şu mübarek vatanı.<br><br>Adı göğe yüceldi, Tanrı'sına yaklaştı. <br>Gözlerde gönüllerde Alp-Arslan bayraklaştı.</p> <p><br>&nbsp;</p> <p></p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center>
Feryad Faik Dündar <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik">Feryad</div> <table style="WIDTH: 100%"> <tbody> <tr> <td style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align="left"> <p>Kanla dolu gecelerin, yükselirken feryâdı,<br>Bitmiyordu, günah dolu arzu, hicranlı heves,<br>Loş köşelerinde ağlarken, Türk'ün yetim evlâdı,<br>Kesilirdi üstelik Hak diyen binlerce ses...</p> <p>Parçalanan âsümana, yıkılan cihana bak!<br>Dökülen yıldızlardan sor istersen, o mahşeri;<br>Birde çiğnenen hilale, yırtılan sancağa bak!<br>Gör neymiş yirminci asrın, batının alçak rengini...</p> <p>Sembolleşen çıplaklık başını döndürmekte,<br>Öksüz kalan masum yurdun, Fatihlerin neslini,<br>Âfâkı boğan bulutlar yığılmış, perde perde<br>Lâkin, sefahatin cüzzamı sarmış, Türk'ün sesini...</p> <p>Ne izzetini yitirmiş zavallı sinsi mahlûk,<br>Ayıramaz beni senden, ne makam, ne de şöhret!<br>Ne zulmete yolcu beşer; ne sessiz çoğunluk,<br>Fakat ağlatır beni, bu masum, biçare millet...</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center>
İstanbul'un Tarihi Orhan Seyfi Orhon <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>İstanbul'un Tarihi</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Gün batmada İstanbul'un üstünde Haliç'ten<BR>Bir renge bürünmüş yanıyor, Marmara içten.<BR>Bir pembe bulut, bağrı delinmiş kanamakta,<BR>Yorgun uyuyan tekneler altında uzakta.</P> <P>Mevsim Mayıs'ın sonları, yaz başlamış artık,<BR>Gittikçe açılmakta, dağılmakta karanlık.<BR>Bir korkulu rüyâyı yataklarda sayıklar.<BR>Dalgın uyuyanlar beraber uyanıklar...</P> <P>Bir saltanatın son gününün korkusudur bu!<BR>"Türkler hareketsiz duruyor bir pusudur bu!"<BR>Türk ordusu İstanbul'u sarmış çepeçevre.<BR>Dünya girecektir bu sabah bir yeni devre!</P> <P>Birdenbire gökkubbe dolar velvelelerle,<BR>Atlar koşar ön safta kabarmış yelelerle!<BR>Tozlarla, dumanlarla karışmakta ateş, kan...<BR>Yer yer tutuşur toprağın altındaki volkan!</P> <P>Mızraklar uçar, oklar uçar, taşlar uçarken,<BR>Burçlar yıkılırken, kesilen başlar uçarken,<BR>Bir burca zafer sancağı dikmiş Ulubatlı...<BR>İlk hızla girer Topkapı'dan yirmi bin atlı!</P> <P>"Türkler geliyor!" çığlığı aksetmede dağ dağ,<BR>Bir çağ kapanır böylece, başlar yeni bir çağ,<BR>Rum Kayseri'nin kellesi bir mızrak ucunda,<BR>Şarkın eşi yok incisi, Türk'ün avucunda!</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Yollarda Munis Faik Ozansoy <div class="padisahbaslik">Yollarda</div><center><table cellspacing="2" cellpadding="20"><tbody><tr><td style="text-align: left; "><p></p><p>Gönlümde daima yeni bir yol hazırlığı,<br>Her lâhza başka beldelerin iştiyâkı var;<br>Yıldızların, ayın bile hasretle baktığı<br>Çöller, denizler engin ufuklar ve yaylalar...</p><p>Bir sevginin hayalini takip eder gibi,<br>Çok kerre bir melâl ile baktım ufuklara;<br>Bazan coşup da, bağrı yanık derbeder gibi<br>Çılgınca bir karar ile aktım ufuklara.</p><p>Sordum dumanlı Akdeniz'in dalgın ufkuna<br>Kalyonlu, dev kadırgalı sergerdeler hani?<br>Daldın, güzel deniz, yeni rüyalı uykuna,<br>Turgut Reis'le, Barbaros'un nerdeler hani?</p><p>Her yerde ırkımın izi, her yerde geçmişim,<br>Her yerde ceddimin bana bir ders olan sesi;<br>Toprakta, dalgalarda ve mermerde geçmişim,<br>Her yerde Türklüğün o büyük ruhu, gölgesi.<br><br>Durmaz eser başımda Uzunyayla rüzgârı,<br>Her an tüter gözümde o hasretli Erzurum,<br>Kars'ın melâli, Erciyes'in bitmeyen karı.<br>Billûr o çeşmeler ki su içtim yudum yudum.</p><p></p><p><br><br></p></td><td style="text-align: left; "><p>Dört mevsimin de zevkini yollarda tatmalı,<br>Koplar'da kar, İçel'de bunaltan sıcak nedir?<br>Çöllerde bir yudum su, yeşil bir ağaç dalı,<br>Bozkırlar ortasında tüten bir ocak nedir?</p><p>Tarsus'ta bir şubat sonu gül, fulya koklamak,<br>Coşkun çağıltılarla akan bir köpüklü su...<br>Bir çardağın serinliği altında bir hamak,<br>İzmir'de sonbahar günü, bir öğle uykusu.</p><p>Abdest alıp çınarlı şadırvanda bir sabah;<br>Kılmak Yeşil'de vecd ile Bayram namazını;<br>İslama anlatırken ezan nerdedir felah,<br>Duymak içimde Tanrı'ya bağlanmak hazzını.</p><p>Ruhum zamana sığmadı, eb'ada sığmadı,<br>Her lâhza başka bir yer için coştu hasretim<br>Hâlâ içimde yolculuğun sevdiğim tadı.<br>Hâlâ uzak diyarlara çılgınca hasretim.</p><p></p><p><br><br><br><br><br><br><br></p></td></tr></tbody></table></center>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
Baş Üstüne Yusuf Dursun <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik><FONT size=5>Baş Üstüne</FONT></DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="WIDTH: 100%; FLOAT: left" align=left><BR>"<STRONG>Azerbaycan diyarından<BR>&nbsp;Sîze selam getirmişem</STRONG>.</B>"<BR><B style="mso-bidi-font-weight: normal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Azeri türküsü</B><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT> <P></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal><FONT face=Calibri><FONT size=4>Azerbaycan diyarından, <BR>Gelen selam baş üstüne; <BR>Türkiye'min öz yârinden, <BR>Gelen selam baş üstüne.<o:p></o:p></FONT></FONT></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal><FONT face=Calibri><FONT size=4>Turna gibi dizi dizi, <BR>Aşarak dağı, denizi; <BR>Sevindirip cümlemizi, <BR>Gelen selam baş üstüne.<o:p></o:p></FONT></FONT></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal><FONT face=Calibri><FONT size=4>Dede Korkut duasıyla, <BR>Koç Köroğlu narasıyla, <BR>Türk'ün kutlu davasıyla <BR>Gelen selam baş üstüne.<o:p></o:p></FONT></FONT></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal><FONT face=Calibri><FONT size=4>Oğuz Kağan otağından, <BR>Bahtiyar'ın ocağından, <BR>Şehriyar'ın gül bağından <BR>Gelen selam baş üstüne.<o:p></o:p></FONT></FONT></P> <P style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" class=MsoNormal><FONT face=Calibri><FONT size=4>Gözü yaşlı hilal gibi, <BR>Erenlerden bir hâl gibi, <BR>İstiklale misal gibi, <BR>Gelen selam baş üstüne.<BR><BR>Gönül dostu can Türkiye, <BR>Yüreğine koysun diye, <BR>Azerbaycan'dan hediye <BR>Gelen selam baş üstüne.<o:p></o:p></FONT></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Ayasofya ve Fetih Faik Dündar <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Ayasofya ve Fetih</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="WIDTH: 100%; FLOAT: left" align=left><BR>Ezanın, müminlerin, hatiplerin hâni ya? <BR>Mimberi, mihrabı boş, kimsesiz Ayasofya!..<BR>Seni yıkamayacaktır şu zalim suçlu dünya;<BR>Yetmez mi mahkûmluğun bunca yıl Ayasofya!.. <BR> <P>Bir çağın kapanışı, birinin açılışı; <BR>Kahraman milletimin, dinmeyen haykırışı...<BR>Sabret felaha kadar, ey güzel Ayasofya!<BR>Ya böyle sürmez inan, ya da yıkılır dünya! </P> <P>Sen, yazmakla bitmeyen tertemiz kar gibisin; <BR>Kendi öz vatanında, küllenmiş kor gibisin...<BR>Haliç'te zincirleri, karada gemileri:<BR>Gördüm şahı topunu, gördüm eşsiz erleri... </P> <P>O Kostantiniyye'ye sancağı diken asker: <BR>Fâtih'imle senindir, çağlar açan bu zafer...<BR>Senin sevdan yürüttü, karada donanmayı:<BR>Yetmiş parça gemiyle geçerken Galata'yı... </P> <P>Eba Eyyübî Ensarî, fethi gösterdi bize; <BR>Ve aziz sanılan Haç, Hilâl'e geldi dize...<BR>Önde Akşemseddin'i, burçta Ulubatlı'yı;<BR>Gördüm yine, Bizans'ı yenerken Binatlı'yı... </P> <P>Ya Fâtih seni, ya sen Fâtih'i alacaktın:<BR>İstanbul'un mühürü, sen bizim olacaktın... </P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Uydurukça Destanı Mehmed İhsan Uslu <div class="padisahbaslik">Uydurukça Destanı</div><center><table cellspacing="2" cellpadding="20"><tbody><tr><td style="text-align: left; "><p>Kastettiler dilimize&nbsp;<br>Öztürkçeci türediler&nbsp;<br>Cümle alem güler bize&nbsp;<br>Bu ne iştir efendiler</p><p>Köşkün ismi konut oldu&nbsp;<br>Cevap gitti, yanıt geldi&nbsp;<br>Ve abide anıt oldu&nbsp;<br>Bu ne iştir efendiler</p><p>Mücerretler soyut oldu&nbsp;<br>Müşahhaslar somut oldu&nbsp;<br>Seviye yok boyut oldu&nbsp;<br>Bu ne iştir efendiler</p><p>Fedakarlık özveri&nbsp;<br>Tercih değil beğeni&nbsp;<br>Var mı türkçemizde yeri?&nbsp;<br>Bu ne iştir efendiler&nbsp;<br><br><br><br><br></p></td><td style="text-align: left; "><p>Tatil dinlence oldu&nbsp;<br>Teminat güvence oldu&nbsp;<br>Ve cümleler tümce oldu&nbsp;<br>Bu ne iştir efendiler</p><p>Daha böyle neler var&nbsp;<br>Sözde öztürkçeler var&nbsp;<br>Türlü kelimeler var&nbsp;<br>Bu ne iştir efendiler</p><p>Türkçe diye saydırdılar&nbsp;<br>Dilimize kıydırdılar&nbsp;<br>Kendileri uydurdular&nbsp;<br>Yine onlar beğendiler.</p><p>Reddeyledi bunu millet&nbsp;<br>Onlar için büyük zillet&nbsp;<br>Kabul etmeyince millet&nbsp;<br>Hepsi hiçtir efendiler.<br><br><br><br><br></p></td></tr></tbody></table></center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Erzurum Tabyalarından Bekir Sıtkı Erdoğan <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Erzurum Tabyalarından</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Bir şimşek çakıyor, yine bir şimşek<BR>Çakıyor Erzurum tabyalarından.<BR>Dizilmiş nağmeler, nineler tek tek,<BR>Bakıyor Erzurum tabyalarından.</P> <P>Yediden yetmişe tek vücut tek can,<BR>Erzurum bir sevdâ, Erzurum vatan...<BR>Taptaze bir yara gibi o kan,<BR>Akıyor Erzurum tabyalarından.</P> <P>Bu sevdâ bir sel ki teşnedir, kine,<BR>Bir kere kabardı mı sığmaz bendine.<BR>Bu sevdâ yıllardır, bizi kendine,<BR>Çekiyor Erzurum tabyalarından.</P> <P>Ahmed Muhtar Paşam, al bizi yürüt,<BR>Küffârın kökünü yeniden kurut.<BR>Dün bugün misâli hâlâ kan, barut,<BR>Kokuyor Erzurum tabyalarından.</P> <P>Dadaşıma artık ha ateş ha kar;<BR>Burda savaşın adı kanlı bar.<BR>Ovaya sis değil, mücâhit ruhlar<BR>Çöküyor Erzurum tabyalarından.</P> <P>Gökler alev alev, yer bayrak bayrak,<BR>Ya şu ufuklar, şu dağlara bak!<BR>Bu gece dünyâya başka bir şafak<BR>Söküyor Erzurum tabyalarından.</P> <P>Bekir Sıtkım şaşma, nice bu târih, <BR>Gündüz bir târih, gece bir târih...<BR>Destanı sen değil, koca bir târih<BR>Okuyor Erzurum tabyalarından.</P> <P>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Ahıska Ağıtı Anonim <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik">Ahıska Ağıtı</div><br>Moskof, ikindide kurdu savaşı,<br>Mel'ûn fırsat buldu verdi ataşı;<br>Bozuldu Kal'ası, dağıldı taşı.<br>Vay ki harab oldu, güzel Ahıska,<br>Bozuldu,&nbsp;&nbsp; dağıldı&nbsp;&nbsp; kazel&nbsp; Ahıska<p></p><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal">Seherin yarısı odlara yandı,<br>Âh ü figan asumana dayandı,<br>Şehirde kanıyla yerler boyandı.<br>Vay ki harab oldu güzel Ahıska,<br>Özüne&nbsp; çâre&nbsp; bul,&nbsp; düzel, Ahıska..</p> <p class="MsoNormal">Ahıska'dan çıktı bir ulu duman,<br>Zulüm Arş'a yetti, vermiyor âmân,<br>Mevlâm, Ahiret'te nasib et îmân,<br>Vay ki harab oldu güzel Ahıska,<br>Bozuldu bağları, kazel Ahıska.</p> <p class="MsoNormal">Baltalı analar cenge katıldı,<br>Al - belekten Çay'ın yüzü tutuldu,<br>Sabi, sıbyan ataşlara atıldı;<br>Vay ki harab oldu güzel Ahıska,<br>Özüne çâre bul, düzel Ahıska…&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Cennet mislin gözönünden gitmiyor,<br>Viran oldu bağlar, bülbül ötmüyor;<br>Elimiz ulaşmaz, kuvvet yetmiyor;<br>Vay ki harab oldu güzel Ahıska,<br>Bozuldu, bağları, kazel Ahıska,<br>Özüne çâre bul, düzel Ahıska..</p><p class="MsoNormal"><o:p></o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p></td></tr></tbody></table></center>
Şanlı Kars’ımız Murat Çobanoğlu <center><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><div class="padisahbaslik">Şanlı Kars’ımız</div><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%; float: left;" align="left">Kudrettendir Kal’a, burcu, temeli<br>Buluta baş verir şanlı Kars’ımız.<br>Yüz yıllar boyunca düşmana karşı<br>Göğüs gerer, durur şanlı Kars’ımız.<p></p> <p class="MsoNormal">Her cenkte erliğin yayar cihana<br>Yirmi dört saatte hazır düşmana<br>Süngün takar, önden girer meydana<br>Şanla yurdu korur, şanlı Kars’ımız.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">“Şehitler yatağı, Gaziler yurdu”<br>Saldıran düşmanın ağzını kırdı.<br>Kaç kere Moskof’u yerlere serdi<br>Kastedeni vurur şanlı Kars’ımız.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Burada açılmış resul sofrası<br>Bereketli dağı, taşı, ovası<br>Hasani-Harkanî Baş-evliyası<br>Pîr, Erenler görür şanlı Kars’ımız.&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Çok yerler dolaştım, görmedim eşin<br>Ayrı ayrı tadı var yazın, kışın<br>Devrânı der: Mevlâm bozmasın işin<br>Murad alır, yörür şanlı Kars’ımız.</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center>
Palandöken'im Dr. Kemalettin Yiğiter <center><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><div class="padisahbaslik">Palandöken'im</div><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%; float: left;" align="left">Eğilsende yüzün görsem<br>Palandökenim benim.<br>Yaz gelende bir hoş olur<br>Lâlen, sümbülün senin<br>Yamacında türbesi var<br>Benim aziz dedemin<br>Ne yücesin! Mübâreksin<br>Palandökenim benim.<br><br>Kar yağanda bir geline benzersin<br>Aşıkının ciğerini ezersin<br>Ne bileyim, sen her zaman güzelsin<br>Ne yücesin! Mübâreksin <br>Palandökenim benim<br><br>Adın, şanın ta&#8230; dillere destandır<br>Kaşın, gözün birbirinden mestandır<br>Saçın, başın ağarmışsa<br>Gönlündeki yastandır<br>Ne yücesin! Mübâreksin<br>Palandökenim benim.<br><br>Kimimizi yorgan olur sararsın<br>Derdin varsa hangimizin yanarsın<br>Hak teâladan davasını ararsın<br>Ne yücesin! Mübâreksin<br>Palandökenim benim.<br><br>&nbsp;<br><br></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center><br>
Karadeniz'e Dökülen Coğrafya M. Bayram Çelik <DIV> <P class=MsoNormal><SPAN class=apple-style-span><SPAN style="FONT-FAMILY: ; FONT-SIZE: 9pt" new?;color:black?="" courier=""><BR></SPAN></SPAN></P> <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Karadeniz'e Dökülen Coğrafya</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="WIDTH: 100%; FLOAT: left" align=left><BR>Üstümde martıların suskun senfonisi<BR>Çırpınan Karadeniz değil sanki <BR>Yankılanan bir Türkmen ağıdı şimdi <BR>Yüreğini ezmişler hayallerimin <BR>Hercai isyanlar kıyısında gezinirim <BR>Çağın eşiğinde gönülsüz yorumlar <BR>Tutar, ondört asrı beriye çekerim <BR>Kollarında kelepçe asil medeniyetin<BR><O:P>&nbsp;</O:P><BR>Mahcup türkülerin önüne düşer başı <BR>Bir avcumda üç kıta, birinde göz yaşı<BR><O:P>&nbsp;</O:P><BR>İçimde seferber olur kadim sevdalar <BR>Adına gurbet dedim yaşanan zamanın <BR>Dağlarımda harami soluklar <BR>Çığ düşer çiçeklerime <BR>Yusuflar kuyuda dipsiz, derin <BR>Musaların yakasında firavun eller <BR>Katlime ferman keser, hain hesaplar <BR>Çığlık olmuş tarih beynime akar<BR><O:P>&nbsp;</O:P><BR>Haberin gelir Tuna&#8217;m, diyar-ı gurbetten <BR>Beklermişsin beni, yanarmışsın hasretten<BR><O:P>&nbsp;</O:P><BR>Baykuş sesleri tünemiş ufka esir bulutlara <BR>Yenilgiler anlatır zaman, alın çatımda <BR>Kan damlar çiçeklerin üstüne <BR>Bakü'de bir karanfil sabahı <BR>Secdelerimi misafir eden taş <BR>Yüzüme haritasını çiziyor <BR>Bir kutsal coğrafyanın <BR>İnfilak ediyor yüreğim, yerin merkezinde<BR><O:P>&nbsp;</O:P><BR>Atalar yurdunda derin hayaller kuruyorum <BR>Karadeniz'e cevapsız sorular soruyorum<BR><O:P>&nbsp;</O:P><BR>Uzak iniltilere kirleniyorum <BR>Ellerimde kalıyor, dipçik yemiş kollar <BR>Orda zemheriler acımasız, keskin <BR>Örtün üstüne sevgileri Çocuklar üşümesin<BR><O:P>&nbsp;</O:P><BR>Islak kumlara çaresiz çöküyorum <BR>Ne kadar karanfil varsa elimde <BR>Gözümde ne kadar yaş <BR>Hepsini Karadeniz&#8217;e döküyorum.</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER> <P></P></DIV>
Ey Kerkük Mehmet Sadık <br><center><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><div class="padisahbaslik">Ey Kerkük</div><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%; float: left;" align="left"><br>Mezarım üzre ebnâ-yi vatan bir levha diksinler,<br>Ki yazsınlar bu şi'ri levha-i ilâna ey Kerkük,<br>Ki ben Türk oğlu Türküm, Türk için terk-i hayât etsem,<br>Değer bence bu ölmek ömr-i câvidâne ey Kerkük.<br><br>Bu Kerkük yurdu Türkmen aslı Türkmen, milleti Türkmen,<br>Bu Türkmenlik bizim için bir şereftir, çatlasa düşman,<br>Bu şanlı Kerkük'ün toprağı taşı hepsi Türkmen'dir,<br>Yazar Türkmen adın yerde, bu Kerkük'ten akan her kan,<br><br>O şahinler uçardı Kerkük'ün âli semasında,<br>Yerinde şimdi baykuşlar ederler zevk ile seyran.<br>Muhalif asırdan döndük yanan volkana ey Kerkük,<br>Ayak altın da kalmış sâha-i balkana ey Kerkük.<br><br>Görünce gamlı gamlı göz önünde kupkuru çayın,<br>Gözümden yaş akar, yaşlar döner al kana ey Kerkük<br>Yazık ağyar elinde şimdi nâzik güllerin kalmış,<br>Değerken her gülü bin ravza-i rıdvâna ey Kerkük.<br><br>Göreydim ölmeden evvel seni ben eski halinde<br>Olurdum şem'i hüsnün üzre bir pervâne ey Kerkük.</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center>
Parça Parça Ölmek Ali Fuad <center> <table cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik">Parça Parça Ölmek</div> <table style="WIDTH: 100%"> <tbody> <tr> <td style="WIDTH: 100%; FLOAT: left" align="left"> <p>Siz hiç Tuna'dan geçtiniz mi?<br>- Muhacir kafileleri geçti hayâlimden-<br>Ben geçtim kör oldum...<br>Siz hiç Özi'yi gezdiniz mi?<br>- Bir Sultan'a inme geldi ânîden-<br>Ben felç oldum...<br>Siz hiç Midilli'yi seyrettiniz mi?<br>- Tek celsede satıldı-<br>Ben seyrettim kahroldum.<br>Siz hiç Budin'i, Belgrad'ı dolaştınız mı?<br>-Evlâd-ı fatihan türbe bekliyordu-<br>Ben dolaştım lâl oldum. <br>Siz Musul'u, Bağdad'ı, Tiflis'i bilir misiniz?<br>-Ben hoyrat dinledim yaz geceleri-<br>Yüreğimden, ciğerimden oldum.<br>Siz Tunus'u, Şam'ı, Kudüs'ü gördünüz mü?<br>-Varın Sultân Hamîd'e haber verin!-<br>Ben gördüm bin kez öldüm..</p><div style="text-align: left;"><br></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center>
Bursa'm Benim Zeki Ömer Defne <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik">Bursa'm Benim</div> <table style="WIDTH: 100%"> <tbody> <tr> <td style="WIDTH: 100%; FLOAT: left" align="left"> <p>Giyvermişler Bursa'ları buz gibi,<br>Gelmiş güzellere yaz serin serin.<br>Yollara dökülmüş yanıyor temmuz,<br>Geçiyor bir düzbeyaz serin serin.</p> <p>Râmolmuş köpüğe ipek demişler<br>Suları dokuyup salıvermişler<br>Ben " Bursa" deyimde sen bak, seyreyle,<br>Olmuyor mu için biraz serin serin.</p> <p>Kar beyazım, süt beyazım, Bursa'm benim<br>Nilüfer çayı'na düştü yemenim,<br>Üstünde zihnimden, gönlümden düşler<br>Akıp gitmekteyiz biz serin serin...&nbsp;&nbsp;&nbsp; -</p> <p>Kaç muradı varsa insanoğlunun <br>O kadar yeşili var burada onun, <br>Uludağ denir adına, gidiyor <br>Bak yukarda bir pervaz serin serin...<br><br>Maviliklere, dumanlara doğru,<br>Belki de evvel zamanlara doğru,<br>Uludağ denir adına, gidiyor,<br>Bak yukarda bir pervaz serin serin.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><br>&nbsp;<br>&nbsp;<br></p> <p></p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center>
Malazgirt Destanı Yusuf Dursun <div class="padisahbaslik">Malazgirt Destanı<br></div><center><table cellpadding="20" cellspacing="2"><tbody><tr><td style="text-align:left">Bin yetmiş bir yılı&#8230; Ağustos ayı&#8230;<br>Fetih duaları sardı dünyayı.<br>Dağlardan taşlardan duyuldu tekbir,<br>Dedem Korkut cevap verdi: Allah bir!<br><br>Altaylardan kopup gelen çığ gibi,<br>Saf tuttu yiğitler birer tığ gibi.<br>Sanki Çin Seddi&#8217;nde kırk Kürşat&#8217;tılar<br>Canlarını yurt harcına kattılar.<br><br>Bu savaşta Sultan da bir er de bir,<br>Şehitlere gökler de bir yer de bir.<br>İsteyen cennete koşar kol kola,<br>İstemeyen varsa uğurlar ola!<br><br>Malazgirt ovası tekbir sesinden,<br>İnledi Sultan&#8217;ın tek/bir sesinden:<br>&#8220;Allah diyen kalmaz geride canlar,<br>Şehadete önde koşar Sultanlar.<br><br>Oğuz Ata&#8217;m gibi coştum, çağladım;<br>Kır atımın kuyruğunu bağladım.<br>Şahit olsun bana Tanrı dağları,<br>Dişlerimle sökeceğim ağları.<br><br>Ok gibi fırlayan bedenim olsun,<br>Ölürsem elbisem kefenim olsun.<br>Baş koydum bu yola dönemem geri,<br>Rabbim bize nasip etsin zaferi.&#8221;<br><br>&#8220;Oklar sadağında, kılıçlar kında;<br>Deli bir vaveyla kopar yakında.<br>Az kaldı yüreğim, az kaldı sabret;<br>Allah&#8217;ın yardımı bizimle elbet.<br><br>Ansızın vur emri geldiği zaman,<br>Oklar hedefini deldiği zaman,<br>Anadolu yurt olacak millete;<br>Türk soyu erecek kutlu devlete.<br><br><br><br><br><br></td><td style="text-align:left">At kişnemesinden, şehit kanından,<br>Deştikçe toprağın dört bir yanından<br>Malazgirt&#8217;ten şanlı tarih çıkacak;<br>&#8216;Kızıl Elma&#8217; yeni yurda akacak.&#8221;<br><br>&#8220;Kös vurulsun, davul tokmak inlesin;<br>Tekbir seslerini yer gök dinlesin.<br>Yiğitlerim hilal gibi yayılsın,<br>Keferenin nefesleri sayılsın.<br><br>Aslanlar kükresin, şimşekler çaksın;<br>Kılıç şakırtısı gökleri yaksın.<br>Değdiğiniz yerde kalmasın mecal,<br>Helal olsun hakkım sizlere helal.<br><br>&#8216;Anadolu&#8217; diye mühür kazılsın,<br>Malazgirt aşkına destan yazılsın.<br>Bizdik yarınlara vatan verenler,<br>Ak alnıma dua kılsın erenler.&#8221;<br><br>&#8220;Sultan Alparslan&#8217;ım, Türkoğlu Türk&#8217;üm;<br>Gök çadır altında söylensin türküm.<br>Mirasımdır size bu kutlu belde,<br>Mahşere dek böyle taşıyın elde.<br><br>Bir taşı oynarsa Anadolu&#8217;nun,<br>Sönerse ışığı Allah yolunun,<br>Bilinsin ki elim uzanır size;<br>Gafilleri bir bir getirir dize.<br><br>Solmasın âlemde gülümüz bizim,<br>Şakısın cihanda dilimiz bizim.<br>İlelebet Türk&#8217;ün olsun bu vatan,<br>Razı olsun bizden yüce Yaradan.&#8221;<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br></td></tr></tbody></table></center><br><br>
Kırım Şikesteleri Fırat Kızıltuğ <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Kırım Şikestesi</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="WIDTH: 100%; FLOAT: left" align=left> <P>Bizim elin lâleleri tez biter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Nazlı çiçek, ellersen boyun büker,&nbsp;&nbsp; <BR>Sapının dibinden gözyaşı döker; <BR>Han bahçesi virâne, <BR>Taşları tane tane, <BR>Zâlim pençesi değdi, <BR>Anlamaz ki zamane.</P> <P>Anam derdi "Kork abrulun beşinden, <BR>Koçu, kuzuyu ayırır eşinden, <BR>Leylâklar, salkımlar biter peşinden;" <BR>Gece meltemi döndü, <BR>Ülker yıldızı söndü, <BR>Sesi nefesi kokan <BR>Zalim urus göründü.</P> <P>Kısas gününü mü bekleriz hâlâ, <BR>Hesabı, kitabı görülmez hâlâ, <BR>Tanrım, milletime nedir bu belâ?<BR>Boynumuz bükük müdür, <BR>Bahtımız çökük müdür, <BR>Sabır yılları bitsin, <BR>Vatan, âyet hükmüdür.</P> <P>Kırım'dan sürüldü yetmiş bin nefer,<BR>Tanrıdağlarına atıldı yer yer,<BR>Otuz beşe indiğini söylerler,<BR>Gurbeti çeken bilir, <BR>Konup da göçen bilir, <BR>Bu bir acı badedir, <BR>Susuzca içen bilir.</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Zaman Duracak M. Zeki Akdağ <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Zaman Duracak</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="WIDTH: 100%; FLOAT: left" align=left> <P>Ülkem aş eriyor yüce düşlere<BR>Gökyüzüne merdivenler kuracak<BR>Dünyalar verecek bana filizim<BR>İnsanlar sevdikçe zaman duracak&#8230;</P> <P>Koca devler uyanacak uykudan<BR>Sıyrılacak endişeden kaygıdan<BR>Yelkenlerin soluğuna saygıdan<BR>Emeğe baş eğip dümen duracak&#8230;</P> <P>Duygunun kuşları öter bir yerde<BR>Yazılmadan okuduğum eserde<BR>Aydınlıklar diyarına seferde<BR>Dağlar ses verecek duman duracak&#8230;</P> <P>Koca tarih unutamaz ismini<BR>Töremizdir dost ederiz hasmını<BR>Çizen çıksın gülüşlerin resmini<BR>Ağrılar zulümler hemen duracak&#8230;</P> <P>Geçmişimiz erişilmez bir belge<BR>Kendisiyle başa çıkandır bilge<BR>Güçlenecek yürek, kaçacak gölge<BR>Ayıplar bitecek, aman duracak&#8230;<BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Ramazan Ahmet Sırrı Arvas <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Ramazan</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Sema perde perde açıldı bugün<BR>Gazap gökkubbeden sürgün edildi<BR>İftar sofrasında uhrevi düğün<BR>Orucun sırrını kim çözebildi?</P> <P>Kederi hapsettik zindana bu ay<BR>Dualar tüy gibi çıktı semaya<BR>Gönüller rahmetle donanmış saray<BR>Müminlerde hasret var ağlamaya&#8230;</P> <P>Dua gözyaşını yoğurdu ve nur<BR>Kapladı alemi, çevreledi<BR>İpek kalpli mümin, temiz ve vakur<BR>Çirkini, yanlışı kelepçeledi&#8230;</P> <P>İşte yaşanması gereken hayat<BR>Alınlar secdeyi öpüyor bir bir<BR>Güzel dinimizde huzur ve rahat<BR>Ne zaman anlar bunu kim bilir?<BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Bu Vatan Bölünmez Bu Bayrak İnmez Yusuf Dursun <DIV class=padisahbaslik>Bu Vatan Bölünmez, Bu Bayrak İnmez</DIV> <CENTER> <TABLE cellSpacing=2 cellPadding=20> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P>&#8220;Son ocak sönmeden&#8221; yurdumda benim,<BR>Bu vatan bölünmez, bu bayrak inmez.<BR>Bin yıllık tarih var ardımda benim,<BR>Bu vatan bölünmez, bu bayrak inmez.</P> <P>Gökyüzünde son güneşler batmadan,<BR>Yeryüzünde son şafaklar atmadan,<BR>İsrafil&#8217;in &#8220;kalk&#8221; borusu ötmeden,<BR>Bu vatan bölünmez, bu bayrak inmez.</P> <P>Birlikte dolaştık yaylada, kırda;<BR>Birlikte can verdik bu cennet yurda.<BR>Unuttuysan öğren, tarihe sor da;<BR>Bu vatan bölünmez, bu bayrak inmez.</P> <P>Sırada bekliyor seksenlik dede,<BR>Bir nidası var ki gök gürlemede.<BR>Allah, gazâsını mübarek ede,<BR>Bu vatan bölünmez, bu bayrak inmez.<BR><BR><BR>&nbsp;<BR></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P>Kınalı kuzular cennet kokulu,<BR>Toprağına gül ağacı dikili.<BR>Başucunda son sözleri çakılı:<BR>Bu vatan bölünmez, bu bayrak inmez.<BR><BR>Onlar içimizde, ölmedi, hâşâ,<BR>Tekbir sesleriyle yükseldi arşa.<BR>Dinleyin, şehitler başladı marşa:<BR>Bu vatan bölünmez, bu bayrak inmez.</P> <P>Sönmez ufkumuzda bu hilal, &#8220;sönmez&#8221;,<BR>Türk&#8217;e yan bakanın ocağı yanmaz.<BR>Söz verdi bu millet, bir daha dönmez;<BR>Bu vatan bölünmez, bu bayrak inmez.<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><BR><BR>
Kökler Hilal Temel <div class="padisahbaslik">Kökler</div> <center> <table cellpadding="20" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; ">Ben Söğüt'e hiç gelmedim</span><div style="-webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; ">Bahçelerinde çiçeklerinin</div><div style="-webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; ">Koktuğunu bilmem</div><div style="-webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; ">Bilmem gökyüzü nasıl orda</div><div style="-webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; ">Baharları nasıl geçer</div><div style="-webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; ">Duymadım Hamidiye'de</div><div style="-webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; ">Yankısını ezanın</div><div style="-webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; ">Kulağıma çalındı geçenler</div><div style="-webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; ">Onda çocuklar "Ertuğrul bakışlıdır" diye</div><div style="-webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; ">Gelmedi burnuma yükseklerden uzanan</div><div style="-webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; ">Köknarların, karaçamların kokusu</div><div style="-webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; ">Ama inanın kurup da salıncağını</div><div style="-webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; ">Sallandım sanki<br>Geçmişin yüce dallarında</div><div style="-webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; ">Koç gibi delikanlılar</div><div style="-webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; ">Çıktı karşıma.<br><br>Emir salınca, Ertuğrul Gazi'nin beyleri<div>Çadırları kurdular, sonra kaleleri</div><div>Atları, ırmağında şanın</div><div>Köpük köpük su içti</div><div>Utangaç kızlar yün eğirdiler</div><div>Narin, ince, pembe elleriyle</div><div>Sonra gazaya çıkıp niyetleri</div><div>Bizans ellerini Türkmen için yurt edindiler</div><div>Derken bin Söğüt büyüdü</div><div>Bereketli toprağında tarihin</div><div>Göğe doğru açıldı, uzadı dalları</div><div>Ufku hep yeşil</div><div>Dallan sardı kılıcın ve kalenin...</div></div><br><br><br></td> <td style="text-align: left;"><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; ">Silkinip de uyanınca birden</span><div style="-webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; ">Birden yazan bulunca Söğüt'ü</div><div style="-webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; ">Gelmesem de, görmesem de</div><div style="-webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; ">Ruhumda hissettim köklerimin büyüdüğünü</div><div style="-webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; ">Sanki gördüm çamların arasında</div><div style="-webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; ">Ertuğrul Gazi'nin Türbesini</div><div style="-webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; ">Bir şenlik başladı o an</div><div style="-webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; ">Mehteran çaldı, çaldı, çaldı...<br><br>Ve sesler geldi 717 yıl öteden<div>717 yıl öteden eller öpüldü</div><div>Anladım ki görmesem de</div><div>Öpmesem de Osman'ın babasının ellerini</div><div>Söğüt'ü biz diktik, Sündiken'in doğusuna</div><div>Söğüt'ü Söğüt yapan bizdik</div><div>Söğüt'ün geleceğine inanıp da</div><div>Başımızı ufkuna çevirdik</div><div>Ve bildik ki</div><div>Biz Ertuğrul ruhundan geldik<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br></div></div></td></tr></tbody></table></center>
Ey Düşmanım Kâzım Yücel <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik">Ey Düşmanım</div> <table style="WIDTH: 100%"> <tbody> <tr> <td style="WIDTH: 100%; FLOAT: left" align="left"> <p>Çizilen bu hudutlar bir gün bana dar gelir;<br>O gün sular taşar da bendini yıkar gelir.</p> <p>Meskenetime bakıp ümitvar olma sakın;<br>Gözlerde çakan şimşek kalpleri yakar gelir.</p> <p>Bir gün baş da bulunur, bulunmasa da bil ki;<br>Fatih Sultan Mehmed’im kabrinden kalkar gelir.</p> <p>Mehteri duyduğunda bekle vaktini Haçlı;<br>Milletim sana doğru sel olup akar gelir.</p> <p>Gaziler tırmanırken Viyana burçlarına;<br>Göklerdeki melekler onlara bakar gelir.</p> <p>Hilalle aydınlanır küfrün karanlıkları;<br>Çan sesini susturan ezanım çıkar gelir.</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center>
Destanlar İçre Zaman Bestami Yazgan <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Destanlar İçre Zaman</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Bin yıllık hasretin can yakışıyla<BR>Şerha şerha çatlar, kururdu zaman.<BR>Gâzi erenlerin bir bakışıyla<BR>Mest olur, kar gibi erirdi zaman.</P> <P>Heey, dese yıkılır dağlar gelirdi,<BR>İstikbâl etmeğe çağlar gelirdi,<BR>Dalga dalga gâzi tuğlar gelirdi,<BR>Önünde el pençe dururdu zaman.</P> <P>Asırlar hayrandı şanlı dününe,<BR>Mevsimler gelirdi toy düğününe,<BR>O çiçekli çağın bir tek gününe<BR>Bin yıllık ömrünü verirdi zaman.</P> <P>Semâya kurulan al hilâl gibi,<BR>Sesi kutlu çağrı şol Bilâl gibi,<BR>Dünyayı titreten ihtilâl gibi,<BR>Tarihin nabzında vururdu zaman.</P> <P>Ne olurdu, ne olurdu bir daha,<BR>O asil küheylan kalksaydı şaha!<BR>Gece gündüz şükür için Allah&#8217;a,<BR>Bir ömür secdeye varırdı zaman...</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Rum Gazileri N. Yıldırım Gençosmanoğlu <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik">Rum Gazileri</div> <table style="WIDTH: 100%"> <tbody> <tr> <td style="WIDTH: 100%; FLOAT: left" align="left"> <p>Onlar ki , at üzre ömürler boyu,<br>Türk’ün Rum’a giden yolu oldular.</p> <p>Şol Anadolu’yu vatan eyleyen,<br>Gaziler, şehitler, kolu oldular…</p> <p>Oğuz çınarının gün batısına,<br>Uzanan en görklü dalı oldular…</p> <p>Küfür diyarını yuyup yıkayan,<br>Mavera nehrinin seli oldular.</p> <p>Kimi gün fırtına, kasırga boran…<br>Kimi gün de seher yeli oldular.</p> <p>Batıl ikliminde diyar-ı Rum’un,<br>Hakk’ın kılıç tutan eli oldular.</p> <p>Vatan eylediler can verip, yurdu,<br>Kan verip bayrağın alı oldular.</p> <p>Dağıttılar fesat kovanlarını,<br>Gönül peteğinin balı oldular.</p> <p>Hazar günlerinde akıllı uslu,<br>Cenk meydanlarında deli oldular.</p> <p>Ezanlı, Kur’an’lı nagralar salıp,<br>İslam’a hamaset dili oldular.</p> <p>Göğüsleri her an ve her nefeste,<br>Rahmet vecdesiyle dolu oldular.</p> <p>Her an hoş gördüler yaradılanı,<br>Yalnız Yaradan’ın kulu oldular.</p> <p>Peygamber katında Rum Gazileri,<br>Cennet içre dahi ulu oldular.</p> <p>Dün aslanlar gibi kükremişlerdi,<br>Bugün destanların malı oldular.<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br></p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center>
Dadaşım Necati Cerrah <DIV class=padisahbaslik>Dadaşım</DIV> <CENTER> <TABLE cellSpacing=2 cellPadding=20> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P>Gönül bağlarının gül yaprağını <BR>Der deyince, dadaş gelir aklıma. <BR>Sevda çerağının nurdan ağını <BR>Ör deyince, dadaş gelir aklıma.</P> <P>Obası, oymağı, şanlı sancağı; <BR>Muhabbet membaı, ana kucağı; <BR>Gönül geçilmezi, sevgi sıcağı <BR>Yar deyince, dadaş gelir aklıma.</P> <P>Yaylasında güzelleri salınır, <BR>Cirit atıp büyük neş'e alınır. <BR>Toy gününde davul zurna çalınır; <BR>Bar deyince, dadaş gelir aklıma.</P> <P>Tarihi bir destan, aktır kitabı. <BR>Kara gün kocası, çile erbabı. <BR>Ermeni'den, Moskofundan hesabı <BR>Sor deyince, dadaş gelir aklıma!</P> <P>İsterse düşmanın gelsin alayı; <BR>Ona çatan, başa alır belâyı! <BR>Öz bedende kanayan her yarayı <BR>Sar deyince, dadaş gelir aklıma.</P> <P>&nbsp;</P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P>Altaylar'dan düşüp geldik peşine, <BR>Sevmeyenin bu vatanda işi ne? <BR>Balyoz gibi hâinlerin başına <BR>Vur deyince, dadaş gelir aklıma!</P> <P>Kazımıştır kökten küfür selini; <BR>İffet sembolüdür kızı, gelini. <BR>Dar günlerde "Hele gardaş ver&nbsp;elini" <BR>Deyince, dadaş gelir aklıma.</P> <P>Her işin başıdır onda Bismillah; <BR>Şahadet mülkünün şerefi billâh!.. <BR>Yedisinden yetmişine "Yâ Allah Bir" <BR>Deyince, dadaş gelir aklıma!</P> <P>Ömrüne yoldaştır dağ Palandöken;<BR>Buzullu, boralı çağ Palandöken; <BR>Yiğit Erzurum'a tuğ Palandöken; <BR>Kar deyince, dadaş gelir aklıma.</P> <P>Cerrahoğlu, merhem gönül ağrına;<BR>Şehitlerden seda gelir çağrına. <BR>Allah için bu vatanın bağrına <BR>Gir deyince, dadaş gelir aklıma!..</P> <P>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><BR><BR>
Söğüt'te Birgün N.Yıldırım Gençosmanoğlu <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Söğüt'te Birgün</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Yaylaların koyağında,<BR>Şah köprüler ayağında; <BR>Yedi yüz yıllık maziyi, <BR>Ulu Ertuğrul Gazi'yi <BR>Uyanık ve diri gördüm.</P> <P>Yıllar yılı kona-göçe <BR>Ötüken'den Domaniç'e.. <BR>Bildim kimdi gelen atlı. <BR>Üç kıt'ada saltanatlı <BR>Devlet kuran eri gördüm.</P> <P>Gök altında öbek öbek <BR>Altaylar'dan Alpler'e dek... <BR>Uzayan eski çağları, <BR>Yükselen sıradağları <BR>Oğuz Han'dan beri gördüm;</P> <P>Hâlâ göklerde sesinin <BR>Yankısı..Söğüt kösünün... <BR>Hissederek derin derin <BR>Bir cuma günü mehterin <BR>İlk vurduğu yeri gördüm.</P> <P>Hükmederek yarınlara <BR>Yol gösterip torunlara... <BR>Koman bu illeri harap, <BR>"İstanbul'u aç, gülzar yap!" <BR>Diyen gazanferi gördüm.<BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Gurbet S. Ahmet Arvasî <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Gurbet </DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Eskiden aşılmayan dumanlı dağlar varmış,<BR>Gurbet yüzermiş şi&#8217;rin hisli derinliğinde<BR>Görünen gölgelere kaç yıl ümid bağlarmış,<BR>Gözler, mesafelerin sisli derinliğinde?</P> <P>Uzayan mesafeler kucaklarmış kederi,<BR>Gönül&nbsp;&nbsp; uçmak istermiş koyu maviliklerde,<BR>Asmak istermiş karlı, çorak mesafeleri,<BR>Bazen, heykelleştirmiş hasret, selviliklerde.</P> <P>&#8220; Gurbet, hasret yok artık&#8221; diyorlar &#8220; bu asırda&#8221;.<BR>Böyle der, ayrılmaya mahkum olmayan elbet.<BR>Hüznümü değiştirmez, mesafe kısılır da,<BR>Yine dumanlı dağlar, yine çevremde gurbet.<BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Hasret Munis Faik Ozansoy <div class="padisahbaslik">Hasret</div> <center> <table cellspacing="2" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td style="TEXT-ALIGN: left"> <p class="MsoNoSpacing">Gönlümde daima yeni bir yol hazırlığı,<br />Her lâhza başka beldelerin iştiyâkı var;<br />Yıldızların, ayın bile hasretle baktığı<br />Çöller, denizler engin ufuklar ve yaylalar...</p> <p class="MsoNoSpacing"><o:p>&nbsp;</o:p>Bir sevginin hayalini takip eder gibi,<br />Çok kerre bir melâl ile baktım ufuklara;<br />Bazan coşup da, bağrı yanık derbeder gibi<br />Çılgınca bir karar ile aktım ufuklara.</p> <p class="MsoNoSpacing"><o:p>&nbsp;</o:p>Aştım dumanlı dağları engin denizleri,<br />Cennet misali yurdumu gezdim adım adım;<br />Aşık çoban çocuklarının saz benizleri<br />Mahzun yavuklular... Sizi gördüm ve ağladım.</p> <p class="MsoNoSpacing">Yollarda anladım neye inler kaval sesi,<br />Rüzgâr niçin susar, neden ıssız bu yaylalar?<br />Hepsinde bir garipliğin üzgün düşüncesi,<br />Hepsinde ayrılıkları söyler terâne var.</p> <p class="MsoNoSpacing"><o:p>&nbsp;</o:p>Sordum dumanlı Akdeniz'in dalgın ufkuna<br />Kalyonlu, dev kadırgalı sergerdeler hani?<br />Daldın, güzel deniz, yeni rüyalı uykuna,<br />Turgut Reis'le, Barbaros'un nerdeler hani?</p> <p class="MsoNoSpacing"><o:p>&nbsp;</o:p>Her yerde ırkımın izi, her yerde geçmişim,<br />Her yerde ceddimin bana bir ders olan sesi;<br />Toprakta, dalgalarda ve mermerde geçmişim,<br />Her yerde Türklüğün o büyük ruhu, gölgesi.<br /></p> <p class="MsoNoSpacing"><br /></p><p class="MsoNoSpacing"><br /></p><p class="MsoNoSpacing"><br /></p><p class="MsoNoSpacing"><br /></p><p class="MsoNoSpacing"><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;</p></td> <td style="TEXT-ALIGN: left"> <p class="MsoNoSpacing">Durmaz eser başımda Uzunyayla rüzgârı,<br />Her an tüter gözümde o hasretli Erzurum,<br />Kars'ın melâli, Erciyes'in bitmeyen karı.<br />Billûr o çeşmeler ki su içtim yudum yudum.</p> <p class="MsoNoSpacing"><o:p>&nbsp;</o:p>Dört mevsimin de zevkini yollarda tatmalı,<br />Koplar'da kar, İçel'de bunaltan sıcak nedir?<br />Çöllerde bir yudum su, yeşil bir ağaç dalı,<br />Bozkırlar ortasında tüten bir ocak nedir?</p> <p class="MsoNoSpacing"><o:p>&nbsp;</o:p>Tarsus'ta bir şubat sonu gül, fulya koklamak,<br />Coşkun çağıltılarla akan bir köpüklü su...<br />Bir çardağın serinliği altında bir hamak,<br />İzmir'de sonbahar günü, bir öğle uykusu.</p> <p class="MsoNoSpacing"><o:p>&nbsp;</o:p>Abdest alıp çınarlı şadırvanda bir sabah;<br />Kılmak Yeşil'de vecd ile Bayram namazını;<br />İslama anlatırken ezan nerdedir felah,<br />Duymak içimde Tanrı'ya bağlanmak hazzını.</p> <p class="MsoNoSpacing"><o:p>&nbsp;</o:p>Ruhum zamana sığmadı, eb'ada sığmadı,<br />Her lâhza başka bir yer için coştu hasretim<br />Hâlâ içimde yolculuğun sevdiğim tadı.<br />Hâlâ uzak diyarlara çılgınca hasretim.</p> <p class="MsoNoSpacing"><br /></p><p class="MsoNoSpacing"><br /></p><p class="MsoNoSpacing"><br />&nbsp;<br /><br /><br /></p> <p class="MsoNoSpacing">&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing"><br />&nbsp;</p> <p class="MsoNoSpacing"><br /></p> <p class="MsoNoSpacing"><br /><br /></p> <p class="MsoNoSpacing"><br /></p> <p class="MsoNoSpacing"><br /></p> <p class="MsoNoSpacing"><br /></p> <p class="MsoNoSpacing"><br /></p></td></tr></tbody></table></center>
Anadolu'yum Yusuf Dursun <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Anadolu'yum</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Duruşum Erciyes, bakışım Ağrı; <BR>Altaylardan esen Asya yeliyim. <BR>Fırat'la koşarım sonsuza doğru, <BR>Dizgine gelemem deli doluyum.</P> <P>Efemle zeybeğim, dadaşımla bar;<BR>İstanbul içimde zümrüt gözlü yâr... <BR>Ezelden mührümü taşır bu diyar, <BR>Konup göçenlerin ana diliyim.</P> <P>Gâhi Karac'oğlan, gâhi Emrah'ım; <BR>Elifin elinde durulur ahım. <BR>Köroğlu gibiyim, sözümle şahım; <BR>Âşık Veysel'imde gönül teliyim.</P> <P>Yunus'un dilinde garipler için, <BR>Dualara kanat çırpan güvercin; <BR>Yeşil Medrese'de göğeren ekin, <BR>Mevlânâ postunda bahar dalıyım.</P> <P>Her dem çoğalırım Bir'den izinli, <BR>Aşkın izindeyim yârden izinli, <BR>Sevdayı besleyen yerden izinli, <BR>Ölümsüz anayım, Anadolu'yum.<BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Yalın Kılıç Hilâl Gibi Doğanlar Üstüne Bestami Yazgan <div class="padisahbaslik">Yalın Kılıç Hilâl Gibi Doğanlar Üstüne </div> <center> <table cellpadding="20" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">"Allah!" nidâları kaplarken arşı,<br>Bir destan yazdılar dünyaya karşı.<br>Cepheler söylerken şehâdet marşı,<br><br>Yücelerden bir çığ gibi koptular,<br>Gümbür gümbür zulme vuran kalptiler.<br><br>Hakk&#8217;ın rızasını seçti yiğitler,<br>Yurt için canından geçti yiğitler,<br>Zafer kapısını açtı yiğitler...<br><br>Sermest olup göğe kanat çırptılar,<br>Gümbür gümbür zulme vuran kalptiler.<br><br>Bir karışın bin canla ölçülmez Çanakkale,<br>Yer yerinden oynasa geçilmez Çanakkale!<br><br>Vuruştular, cenkle sırdaş oldular,<br>Sonunda ecelle kardeş oldular,<br>Ufukta sönmeyen güneş oldular,<br><br>Yiğittiler, erendiler, alptiler,<br>Gümbür gümbür zulme vuran kalptiler.<br><br><br><br></td> <td style="text-align: left;">Şanlı On Sekiz Mart destanlarında,<br>Kükrediler zafer meydanlarında,<br>Allah&#8217;a adanan al kanlarında,<br><br>Toprağı yoğurup vatan yaptılar,<br>Gümbür gümbür zulme vuran kalptiler.<br><br>Bugün kandan, dumandan seçilmez Çanakkale,<br>Yer yerinden oynasa geçilmez Çanakkale!<br><br>İman cephesinde sıradağdılar,<br>Yalın kılıç hilâl gibi doğdular,<br>Yalnızca Allah&#8217;a boyun eğdiler,<br><br>Mazluma dost, zâlimlere sarptılar,<br>Gümbür gümbür zulme vuran kalptiler.<br><br>Yüz binlerce şehit ateş hattında,<br>Gül açtılar tekbir nakarâtında,<br>Şehit yazıldılar Allah katında,<br><br>Ana bilip ak toprağı öptüler,<br>Gümbür gümbür zulme vuran kalptiler.<br><br>Türk&#8217;ün namus mührüdür, açılmaz Çanakkale,<br>Yer yerinden oynasa, geçilmez Çanakkale!<br></td></tr></tbody></table></center>
Türkçe Sultan Yusuf Dursun <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Türkçe Sultan(*)</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Ey Türkçe tahtının aziz sultanı<BR>Dilimde bin yıldır şakıyan sensin.<BR>İmbikten süzülen Türkçe Fermanı<BR>İlimde bin yıldır okuyan sensin</P> <P>Sundun bize ataların sözünü;<BR>Yolumuza ışık verdin, nur verdin.<BR>Çağlar ötesinde Türk&#8217;ün özünü<BR>Bulmak için bize nice sır verdin.</P> <P>Gül kokulu ninnilerle uyuduk, <BR>Masalında dize geldi Kafdağı;<BR>Mânilerle, türkülerle büyüdük, <BR>Göklere yükseldi sözün bayrağı.</P> <P>Sende bulduk kaç bin yıllık töreyi, <BR>Bilgeler yurdunu seninle bildik; <BR>Sende bulduk derdimize çareyi, <BR>Seninle ağladık, seninle güldük.</P> <P>Gönlüme açtığın Türkçe yolundan <BR>Gururla seyrettim konup göçeni. <BR>Bin yıl öncesinden tuttum elinden, <BR>Bin yıl sonra yine bırakmam seni.</P> <P>(*) -<STRONG>Doğumunun 1000. yılında&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kaşgarlı Mahmut'a</STRONG>-</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Karabağ Hasreti Yavuz Bülent Bâkiler <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Karabağ Hasreti</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Şimdi uzaklarda kalan bir şehir vardır <BR>Câmileri yıkılmış, minareleri yarım <BR>Bu şehrin çilesini ben çekerim yıllardır<BR>Hasretini ben duyarım.</P> <P>Şimdi uzaklarda kalan bir şehir vardır<BR>Ki sızlatır yüreğimi yıllardan beri<BR>Vatan olmasına vatan Anadolucasına<BR>Ama vatan haritamda yok yeri.<BR><BR>Güzelim türküleri, türkülerimiz gibidir<BR>Ve kalpaklı, bindallı oyunlarını balam<BR>Bilenlerimiz bilir.<BR>Bir gün bir selâm gitse Anadolumdan</P> <P>O şehirden sımsıcak bin selâm gelir.<BR>Balam! Balam! diyerek okşardı beni anam<BR>Anamın dizlerinde ben Hazer'i yaşadım.<BR>Hazer'in diliyle benim dilim bir.</P> <P>Hazer şimdi yere inmiş bulutlar mahşeridir<BR>Ve Karabağ, Kara gözlü bir Türkmen gibi<BR>Hazer'in karşısına bağdaş kurup oturmuş<BR>Dedem Hacı Murat'ın destan şehridir.</P> <P>Öz yurduma yıllar yılı hasret duyarak <BR>Mecnun gibi, ferhat gibi bir gönül verdim<BR>Bir gelen olsaydı Karabağ'ımdan<BR>Gider ayaklarına gözlerimi sürerdim.</P> <P>Bir gün biterse herşey Karabağ'ı görmeden<BR>İstemem bandolar, büyük çelenkler <BR>Allah'ım ruhuma biraz huzur ver!<BR>Üstüme okunmuş, birkaç avuç mübarek<BR>Karabağ toprağından serpilse yeter.<BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Anasından Hasan Çavuş'a Mektup Manastırlı Hasib <DIV class=padisahbaslik>Anasından Hasan Çavuş'a Mektup</DIV> <CENTER> <TABLE cellSpacing=2 cellPadding=20> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P>Oğlum Hasan üç aydır ki mektubunu almadım <BR>Gece gündüz hayır duamızdan geri kalmadım<BR>Sen onbaşı olmuş idin Akşehir'den giderken <BR>Çavuş oldum diye yazdın tabur cengine girerken</P> <P>Zafer için her cengine yedi hatim adadım <BR>Allah korusun ocağımda sensin kolum kanadım<BR>Yaradanım sana nasip eder ise şehâdet<BR>Odur kulluk Hakka, vatan millet için ne devlet</P> <P>İmam dedi, oralarda ulu, şanlı cenk olmuş <BR>Düşmanların siperleri baştan başa leş dolmuş<BR>Derelerden tepelerden seller gibi kan akmış <BR>Korkak düşman geri kaçmış, toplarını bırakmış</P> <P>Sen o kanlı derelerden topladığın sünbülü <BR>Yolla taksın yavukluna, ziynet bulsun kâkülü<BR>Gecen gece ben o çengin rüyasını görmüştüm <BR>Sevincimden ağlayarak hayır diye yormuştum</P> <P>Pilevnede yatan şehid baban eve gelmişti <BR>Hasan gazi oldu diye bana müjde vermişti<BR>Sonra gördüm sağ elinde yükselmişti bir bayrak <BR>Din hasmının kalesine dikilmişti o sancak</P> <P>Sen düşünme, millet bize gözü gibi bakıyor <BR>Bolluk şükür zad-zahire her taraftan akıyor<BR>"Eğer köyde ölen kalan var mı?" diye sorarsan <BR>Konu komşu, eşi dostu hatırlayıp sorarsan&nbsp;<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P><BR>Muhtargilin Ahmet şehit olmuş, haber geldi dün <BR>Şenlik oldu, mevlld oldu, düğün oldu bütün gün<BR>Köy hep giyindi kuşandı, namazgaha gittiler <BR>O şehidin Rahmetullah duasını ettiler</P> <P>Yeri belli olmak için mezarını kazdılar <BR>Bir taş dikip Ahmet şehit oldu diye yazdılar<BR>Kurban kesip hatmi şerif indirildi hep ona <BR>Gönderildi onun gökte yatan şanlı ruhuna</P> <P>Sen bilirsin yavuklusu kumral saçlı Emine <BR>Bir al bayrak asmış idi o gün kendi evine<BR>O güzel kız yeşil örtü örtmüş idi başına <BR>Bir kurumla oturmuştu köyün dibek taşına</P> <P>Hiç kırmadı, ağlamadı, sandım onu bir melek<BR>Onun erlik ocağını söndürmüştü kör felek<BR>Sürme çekmiş, kına ile süslemişti elini <BR>Olmuş idi tel duvaklı, nurlu şehit gelini</P> <P>Dedi Ahmet beni artık ahirette beklesin <BR>Ben onunum, utanmasın beni Haktan istesin<BR>Kaderim bu, şehit olmuş benim şanlı yiğidim <BR>Kız kalırım varmam ere, ben de canlı şehidim...<BR><BR></P> <P><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><BR><BR>
Vatan Sevgisi Abdülaziz Mahzum <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Doğu Türkistan</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Ciğer pare, yürek yâre, ezâ içre ezâ canım <BR>Vatan derdiyle ölmekten özge yoktur arzumanım.</P> <P>Mukaddes din ve millet uğruna binbir cefa görsem <BR>Yükselir baht ü ikbâlim, yükselir fahr ü unvanım</P> <P>Yanar bağrım, kanar canım, kahrolur rûh ü vicdanım.<BR>Şanlı mazim, hür milletim, olur mu kulluğa dönsün? </P> <P>Getirilmez buna takat, tutuşmuş yanar her yânım.<BR>Dönüp başım, akıp yaşım, düşüp ruhum, sönüp gönlüm...</P> <P>Örtündüm gam örtüsüyle, yok mudur çâre, dermanım?<BR>Ezildim bî karar oldum ve lâkin olmadım nevmîd </P> <P>Sebep ol kim, muvakkattir inşallah bu efganım.<BR>Hakikattir bu rüyamız, inancın çok büyük, </P> <P>Çünkü: Dediler hep kandaşlarım; azadlığa feda canım.</P> <P>Uyan ey Türk!.. Ar ve namus borcumuzdur, edâ eyle.. <BR>Tenin titret, özün titret., kalk ey evlâd-ı Turanım.</P> <P>Oğuz Kağan, Alper Tunga, Atilla, Buğra Han dedem... <BR>Gök tuğlarım nerde deyüp, göklere yetti nâlânım.</P> <P>Büyük altın-Gümüş ordum kurulsun, yürüsün tuğlar <BR>Dalgalansa gök bayrağım, aksa ne gam sıcak kanım..</P> <P>Mücâdelem erişmektir hakkım olan hürriyete.. <BR>Milletimi esaretten kurtarmaktır benim şânım.</P> <P>Uluğ Tanrım! Büyük Turan ülkümüzü gerçekleştir. <BR>Dalgalansın gök bayrağım ve dirilsin Buğra Han'ım.<BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Çırpınırdın Karadeniz Üzeyr Bey Hacıbeyli <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Çırpınırdın Karadeniz</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Çırpınırdın Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına,<BR>Ah ölmeden bir göreydim düşebilsem ayağına. </P> <P>Ayrı düştüm dost elinden, yıllar var ki çarpar sinem, <BR>Vefalı Türk gelir yine, kurban Türk'ün bayrağına. </P> <P>Sırmalar tak sağ-soluna, inciler dizin yoluna <BR>Fırtınalar dursun yana, yol ver Türk'ün bayrağına. </P> <P>Hamiyetli öz Türk kanı, bak hiç bitmez onun şanı,<BR>Kazbek oldu ilk kurbanı, selam Türk'ün bayrağına! </P> <P>Türk elinden esen yeller, sana şirin selam söyler <BR>Olsun bütün Kafkas eller, kurban Türk'ün bayrağına! <BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Yenipazar Prof. Dr. Derviş Manizade <DIV class=padisahbaslik>Yeni Pazar(*)&nbsp; </DIV> <CENTER> <TABLE cellSpacing=2 cellPadding=20> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P>Rüzgârda bir eski akıncı sesi.. <BR>İçin için akan Raçka deresi <BR>Benziyor bir kavmin hasret yaşına.</P> <P>Hafızada kalan isimler gibi <BR>Kollardaki dövme resimler gibi <BR>Kılıçlar hakkolmuş mezar taşına.</P> <P>Mazi, adımda bir geliyor dile: <BR>Taş kesilmiş heybetli kavuklariyle <BR>Ahiretten bir ordu bekliyor sanki <BR>Yiğitler diyarı Yeni Pazar'ı.</P> <P>Gövdeler yoğrulup kalmış kederle;<BR>Göklere el açan minarelerle <BR>İstiyor artmasın talihin kabri.</P> <P>Kırlar seccadedir, minberdir dağlar <BR>Her yanda bir şehit yavrusu ağlar <BR>Elâ gözler yaşlı, gönüller yaslı, <BR>Dağlara yaslanan ay bile paslı..</P> <P>Bir devir yıkılmış, bir tarih ölmüş. <BR>İşte diri diri yasa gömülmüş <BR>Yurdunda vatansız kalan insanlar:<BR>&nbsp;<BR><BR></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P>"Hilâli görmeden ölemem" diyor: <BR>Nöbetteymiş gibi dimdik bekliyor <BR>Çoktan doksanını aşmış ihtiyar!</P> <P>Gördüğü cefadır; umduğu haber:<BR>"-Ya gelecek ya da götürecekler..."<BR>Akıl kabul etmez nemene iş bu! <BR>Bütün ömre süren bir bekleyiş bu</P> <P>Bir gün gelip akşam daha al yansa <BR>Hilâlin göğsüne bir yıldız konsa <BR>"Geldiler" zanneder, ürperir, coşar. <BR>Umarak kahrolur, umarak yaşar.</P> <P>Dereye-kaleye-ovaya-kıra, <BR>Sinmiş kan rengi bir eski hatıra! <BR>Geçmişten ses verir akşam her kovuk;</P> <P>Taş kesilmiş mazi burda her kavuk;<BR>Şahadet parmağı her bir minare.. <BR>Bu derde ölüm de bulamaz çare!</P> <P>Akşam gönüllere işler bu burgu! <BR>Her böğre saplanmış durur bu ağrı: <BR>Yenipazar mı bu, ey yüce Tanrı? <BR>Dert alıp satan bir eski pazar bu!<BR><BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <STRONG>* Yeni Pazar;</STRONG> Sırbistan'dadır.<BR><BR>
Sarıkamış Şehitleri Arif Nihat Asya <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Sarıkamış Şehitleri</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Dün ana dizinde uyurdu bugün<BR>Toprakları yastık eden başınız!<BR>Nerdeler, nerdeler şimdi: sizin de<BR>Vardı kardeşiniz, arkadaşınız!</P> <P>Ağladı kapanıp toprağınıza..<BR>Ağlar, belki hâlâ can yoldaşınız!<BR>Soğuk kucağında karlı dağların<BR>Artık ne aşkınız, ne oynaşınız!</P> <P>İçlenmeyin nişanımız yok diye..<BR>Ki Allahüekber dağı tasşınız<BR>Açılın kırların çiçeği olup<BR>Ve kuşları olup cıvıldaşınız!</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Abant Göktürk Mehmet Uytun <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik">Abant</div> <table style="WIDTH: 100%"> <tbody> <tr> <td style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align="left"> <p>Yollarda uçuşan yapraklar sarı, <br />Nilüferler saçın suya uzatmış. <br />Ekim ayı alıp gitmiş baharı. <br />Çamlar bulutlarla uykuya yatmış.</p> <p>İçimde umutlar sönüyor bir bir. <br />Nerde tepelerde açan çiçekler? <br />Zaman, insafsızca akan bir nehir.<br />Şu kıyıda sandal kimleri bekler?</p> <p>Bütün güzellikler burda el ele, <br />Bir varmış, bir yokmuş Abant'ta insan. <br />Bir yağmur sonrası akan sellere. <br />Kaptırır gider kendini her an.</p> <p>Gönlümde yalnızlık, gözlerimde nem.<br />Dallarda kuşların sessizliği var. <br />Duyar mı çocuklar, duyar mı annem? <br />Çağırsam her akşam sabaha kadar.</p> <p>Köpük köpük akan dereler yalnız, <br />Sular parça parça, gökler kapkara.<br />İnceden bir şarkı tutturmuş genç kız<br />İnceden bir yağmur düşer yollara.</p> <p><br />&nbsp;</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center>
Birlik Olalım Adil Yıldırım <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Birlik Olalım</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Husûmet ateşi yakıyor bizi,<BR>Barışalım hallerimiz bir olsun.<BR>Düşman içimizden yıkıyor bizi,<BR>Birleşelim yollarımız bir olsun.</P> <P>Düşmanın okuna yay olmayalım,<BR>Elin hissesine pay olmayalım,<BR>Ayrı ayrı akan çay olmayalım,<BR>Kavuşalım, sellerimiz bir olsun.</P> <P>Vatanımız birdir, kitabımız bir;<BR>Ay-yıldızlı, şanlı bayrağımız bir;<BR>Sayacak olursak her binimiz bir,<BR>Tanışalım ellerimiz bir olsun.</P> <P>Şeytana mübahtır her türlü hile,<BR>Tahrib ve ikilik girmesin dile,<BR>Uydurukça değil saf Türkçe ile<BR>Konuşalım, dillerimiz bir olsun.</P> <P>Tembellik taşımaz iman sâhibi,<BR>Tevekkül var ama, en münâsibi<BR>Biz de çalışalım arılar gibi,<BR>Peteğimiz, ballarımız bir olsun.</P> <P>En kuvvetli bağdır iman bağımız,<BR>Şehid kanı kokar şu toprağımız,<BR>Umudla açılsın her yaprağımız,<BR>Kökümüz bir, dallarımız bir olsun.</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Kayseri Muhsin İlyas Subaşı <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Kayseri</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Sinan'ı kubbe kubbe yurda sunan bu şehrin, <BR>Gece sokaklarında bir gölge gibi geçtim.<BR>Uhrevîlik ufkuna türbe olan ellerin,<BR>Kandillerinden zevkle dervişleriyle içtim.</P> <P>Bir Seyyid Burhaneddin, Mahperi Hunat hatun, <BR>Bir Selçuklu güzeli, bir kınalı kız Gevher. <BR>Mazi, bu binalarda işlenmemiş som altın, <BR>Mermer kitabelerinde bana dünü verdiler.</P> <P>Eskimeyen zamanın kolyesini taşıyan, <BR>Kale dubarlarında Kayzer'in hüznü vardı.<BR>Sanki bu koca şehir, tarihime âşiyan, <BR>Umut, bu sokaklarda Tennuriler kadardı.</P> <P>Erciyes ki Rabbimin bir güzel dağ buketi,<BR>Beyaz karanfil gibi hergün tebessüm eder.<BR>Burada mazi kucaklar gönlümdeki firkati,<BR>Heyecanlar yarına taze umutla gider.</P> <P>Çıkmaz sokaklarında bir Osmanlı uyumu, <BR>Halılarında renk renk duygularımı buldum.<BR>Anladım üç kültürün sentezi olduğumu, <BR>Bu cazibe şehrinde yalnızlıktan kurtuldum.</P> <P>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Azerbaycan Mahmut Sarıkaya <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Azerbaycan</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P><BR>Gönül vurgunudur Cennet bağının <BR>Çiğdem, lâle, nergis, gül Azerbaycan <BR>Güzellik ülkesi yâr otağının <BR>Dolaşır bağrında el Azerbaycan<BR><BR>Coşar Araz, coşar durmaz nazlı Kür <BR>Coşar al yanaktan'goşa dökülür <BR>Hergün buram buram özlem götürür <BR>Seki, Şirvan, Gence, Sel, Azerbaycan</P> <P>Dağda maral gezer, çölde ceylanı <BR>Nebi Karabağ'ı, Hecer Aranı <BR>Elesger inletir Mil'i, Muğanı <BR>Şöreğel'e geçer yol Azerbaycan</P> <P>Çıkarma türkünden milli hissini <BR>Folklorunda yaşat öz desenini <BR>Duyanda Araz'ın coşkun sesini <BR>Elebil coşmuştur dil Azerbaycan</P> <P>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Malazgirt'te Bir Meşale Yanar Ahmet Yüzendağ <center> <table cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td> <div class="padisahbaslik">Malazgirt'te Bir Meşale Yanar</div> <table style="WIDTH: 100%"> <tbody> <tr> <td style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align="left"> <p>Tarih denilen o altın şeridi<br>Aralayıp bir gece,<br>Taa binyetmişbirlere indim sessizce...<br>Ulu bir hakan gördüm, gecenin bu yarısında,<br>Dağ gibi, Malazgirt Ovası'nda..</p> <p>O ulu Hakan! O, ünlü Selçuklu Sultânı<br>Dar görüyordu kendine cihanı...<br>Ve, Türk'e ikinci Anayurt Anadolu'dur diyordu,<br>Köhne Bizans'a karşı bir arsian gibi kükrüyordu...</p> <p>Yine bir Ağustos sabahı<br>Bir başka esiyordu rüzgâr Malazgirt'te<br>Yine bir Ağustos sabahı<br>Duadaydı elleri Gözler zaferde!</p> <p>Beyaz harmanisini giyip Alparslan,<br>Hücum emri bekleyen elli bin süvariyi,&nbsp;<br>Beyleri, kumandanları selâmladı...</p> <p>Karşıda ikiyüzbini aşkın Romen Diyojen'in ordusu. <br>Beride, kükreyen atlarıyla şahlanmış leventler... <br>Vurmak için düşmana, emir bekler...<br>Ve sonra başta Ulu Hakan, dualar edildi Allah'a Zafer için dualar...</p> <p>Derken. Başkumandan hücum emrini verdi,<br>Bir fırtına gibi düşman saflarına girildi.<br>Artık oklar atılıyor, kılıçlar sallanıyor, <br>Kıyasıya bir doğuş... Bizans eziliyor.<br>Sanki mahşeri andırıyor ova, sarsılıyor her yer,<br>Allah! Allah! nidalarıyla çınlıyor gökler.</p> <p>Malazgirt Ovası toz - duman! <br>Kan kan Yaman, Diyojen'in hâli çok yaman. <br>Türk'e, düşman mı dayanır kardaş Yine zaferle bitti savaş...<br>Binyetmişbirden bu yana Bir meş'aie yanar Malazgirt'te, <br>Alparslan'ın elinde, Alparslanların elinde...</p> <p>&nbsp;</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center>
Nal Sesleri Cengizhan Yurdanur <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Nal Sesleri</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P><BR>Beyaz atlar, siyah atlar, kızıl atlar, nicesi&#8230;<BR>Atılırken o kopan fırtına, fethin nefesi.</P> <P>Beyaz atlar, siyah atlar tozu katmış dumana,<BR>Nice asker uçuyor hazla zafer rüzgârına.</P> <P>Yelelerden giderek yükseliyor şevk alevi. <BR>Yıkıyor sedleri meydandaki cengin o devi. </P> <P>Gerilip ağzı atın hırsla köpükler saçıyor. <BR>Kıvranan kâfiri hem çiğneyerek yol açıyor.</P> <P>Göğsü kalkan gibi sert, elde kılıç, er geliyor;<BR>Yeni yerler açacak tâze yiğitler geliyor.</P> <P>O ne heybet, o ne haşmetli geliş, titredi yer,<BR>Ve o gün şahlanarak girdi bu topraklara er. </P> <P>Biz Malazgird&#8217;deki hengâmede açtık bu yeri;<BR>Mâcerâmız sürüyor hem kaç asırdan beri.</P> <P>Burada bir kök gibi târih ile toprak karışık.<BR>Ve vatan bağrına aks etmede bir şanlı ışık.</P> <P>Ceddimin yâdı o fâtih kanı nabzımda atan,<BR>Dile gelmiş bana târihimi söyler her ân&#8230;</P> <P>Şehsüvâr namlı cihan fâtihiyiz, Türk&#8217;üz biz.<BR>Dinle bak, çın çın öter gökde o nal seslerimiz&#8230;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Uyan Ey Fatih Uyan A. Nihat Asya <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Uyan Ey Fatih Uyan</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P><BR>Ma'bedinden daha dün, <BR>Ayasofya'ndan bugün <BR>Ne sala var, ne Ezan... <BR>Uyan ey Fatih, uyan! </P> <P>Şimdi artık oradan <BR>Ne Aşır'lar, mevlid <BR>Ne de Tekbir duyan... <BR>Uyan ey fatih, uyan! </P> <P>Bakıp ağlar destan... <BR>O da der, ağlayarak: <BR>''Ha sükut onda, ha çan!'' <BR>Uyan ey Fatih, uyan! </P> <P>''Başlamışken Ramazan, <BR>Neye yoktur mahyan?'' <BR>diye sor ma'bedine... <BR>Uyan ey Fatih, uyan! </P> <P>Oldu geçmiş de yalan: <BR>Bize mirasından <BR>Bu, demek, elde kalan! <BR>Uyan ey Fatih, uyan! </P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Erzurum'a Sesleniş Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Erzurum'a Sesleniş</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Dursun Başbar, Sırabar; paydos Sarhoşbarı'na. <BR>Bugünden sonra her gün Hançerbarı'ndan konuş. </P> <P>Aziziye'den başla, Hamidiye'den söz et. <BR>Oradan, yiğidin harman yerinden konuş. </P> <P>Döğedursun göğsünü serin dağ rüzgarları <BR>Ses getiren&nbsp;&nbsp; yüceden ve en derinden konuş. </P> <P>Fethin ufuklarını kızartan kan selinden. <BR>Yurdu vatan eyleyen alın terinden konuş. </P> <P>Yaslan Palandöken'e tut Allahüekber'i. <BR>Şanlı dünden, bugünden, nurlu yarından konuş. </P> <P>Ve som gümüş kınından sıyır gazi hançeri. <BR>İngiliz Kralından, Moskof Çarından konuş. </P> <P>''Doksan üç ' ten bu yana yüze yakın yıl geçti. <BR>Haydi büyük Nene'ye layık torundan konuş. </P> <P>Ötüken'le Nemçe'nin tam orta yerindesin. <BR>Atalar hürmetine Türk'ün arından konuş. </P> <P>Şehitler defterine adını son yazdığın, <BR>İlbeğ Karataş gibi destan erinden konuş. </P> <P>Vereceksen ver gayrı, dadaşlığın hakkını. <BR>Neymiş Başbar, Sırabar?... Hançerbarı'ndan konuş. </P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Türk Yine Destanlaşacak S. Ahmet Arvâsi <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Türk Yine Destanlaşacak </DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Batıyor doğmuş günler, kim demiş gün doğacak<BR>Yarın bu günden beter, dün bu günden iyiyken<BR>Bir damla kan sel olup, bu milleti boğacak<BR>Kurtlar böcekler onu, içten kemirir iken</P> <P>Ama çıkar bir başbuğ bu zilleti boğacak<BR>Yapılmış olur emri daha emri verirken<BR>O zaman başlar dimdik, kalbler iman dolacak<BR>Her adım mutluluğu, huzuru müjdelerken.</P> <P>Çöplükte açan güller yavaş yavaş solacak...<BR>El değmemiş bahçeden ırkım ahlak dererken<BR>Vatan aşkı imanla gönülde sulanacak.<BR>Kendini kaybetmiş Türk, kendisini ararken</P> <P>Ve ufuktan Türk-İslam güneşi parlayacak<BR>Kızıllar ve karalar karanlığa kaçarken<BR>Kanı çoşup,atları göğe kanat açacak<BR>Engelleri aşarken ufukları yararken</P> <P>Ölümüne susamış, her önüne çıkacak<BR>O sağlam adımlarla ülküsüne koşarken<BR>Cihanın kanser olmuş yarasını saracak<BR>Bir ab-i hayat gibi gönüllere dolarken</P> <P>Dünya durdukça bu ruh Türk ve İslam kalacak<BR>Diğerleri ya olsun, veya olmasın derken.<BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Altıncı Şehir Sivas Selami Yıldırım <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Altıncı Şehir Sivas</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Ey camiler, kümbetler, canlar şehri,<BR>Anadoludaki Selçuklu mührü,<BR>Senden ayrılanın sendedir fikri,<BR>Kilimlerde nakış, çinide desen,<BR>Sana hasretimi bir bilebilsen.</P> <P>Tertemiz insanlar, lisanlar şehri,<BR>Gardaş diyen dilin, bir yürek dili,<BR>Türkülerinden öğrendim Türkçeyi,<BR>Halaylarda elden ele al mendil,<BR>Sana sevdalıyım bunu böyle bil.</P> <P>Ulu cami ile Çifte Minare,<BR>Kızılırmak coşkun, taşar kenara,<BR>Kavuşmamız kaldı başka bahara,<BR>Evelik, yemliği hele madımak,<BR>Ne hoş olur kalesinde oturmak.</P> <P>Kepenek suyunu içenler bilir,<BR>Eğri Köprüsü&#8217;nden geçenler bilir,<BR>Ayrılık derdini göçenler bilir,<BR>Bayramlarda memeciğimin giliği,<BR>Kavuşmaktır ayrılanın dileği.</P> <P>Bir türkünü duysam, kanım çekilir,<BR>Kim bilir şimdi ne halaylar çekilir,<BR>Mendiler sallanır, beller bükülür,<BR>Ağırlama, Temir Ağa, Tamzara&#8230;<BR>Nerede görülmüştür böyle manzara?</P> <P>Anam, bacım, gardaşım, sevdiklerim,<BR>Sendedir bölük parça yüreğim,<BR>Uzanırım sana yetişmez elim,<BR>Selam sana dilimdeki has şiir,<BR>Selam sana canım altıncı şehir Sivas</P> <P>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Bursa'da Bir Gece Arif Arslan <DIV class=padisahbaslik>Bursa'da Bir Gece</DIV> <CENTER> <TABLE cellSpacing=2 cellPadding=20> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P>Uzun, sıcak bir yazın mehtaplı gecesinde,<BR>Seyrettim kâinatı Bursa penceresinde. <BR>İn, cin... her şey uykuda, her yerde derin sükût. <BR>Bir tek âlem gibiydi sanki mülk ve melekût! </P> <P>Ihlamur yapraklan fısıldaşırken duydum, <BR>Bu derin sessizliğin nabzını tutup saydım. <BR>Ayrı bir âlem buldum renk renk çiçek açıyor, <BR>Üstad, Molla Fenari ufka ışık saçıyor.</P> <P>En hâkim bir noktadan şehre bakar Aydede, <BR>Bir yanda dua eder hazreti şeyh, Üftade. <BR>Destur isteyip gezdim, dolaştım her obayı, <BR>Üçkuzular'la buldum, derviş Zakir Baba'yı.</P> <P>Erenler zikrediyor gibiydi meleklerle, <BR>Kâinat aşka gelmiş, dönüyor feleklerle. <BR>Yakalamıştım sanki birden lâhûtî sesi, <BR>Göğe çıkmış gibiydi, Emirsultan türbesi!</P> <P>Canlandı hayalimde bir bir tarih ve mazi,<BR>Acı acı baktılar Osman ve Orhan Gazi! <BR>Hâlâ at üstündeydi,&nbsp; Murat Hüdavendigâr, <BR>Bir elinde sancağı, bir elinde kılıç var! <BR><BR>Sancaktar Sultan sanki seferden gelmiş gibi, <BR>Ve mevlid okuyordu hep Süleyman Çelebi... <BR>Kimleri yüceltmemiş, bu ulvi, bu yüce Din; <BR>Sanki hâlâ yükselir, büyük velî Şemseddin! <BR></P> <P>&nbsp;</P> <P><BR>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P><BR>Tezveren Sultan'ı da geçip vardım menzile, <BR>Bizden bir şey bekliyor gibiydi her kafile!.. <BR>Himmet dağıtıyordu hâlâ Somuncu Baba, <BR>Sığdırmak mümkün değil gördüğümü kitaba!.. </P> <P>Yüz bin evliya varmış, her biri bir vadide, <BR>Her namaz buluşurmuş, hepsi Ulucami'de!..<BR>Safların arasında onlarla namaz kılmak... <BR>Ne büyük bahtiyarlık, her gün beraber olmak! </P> <P>Sabah ezanlanyla inliyor minareler, <BR>Coşturuyor dağı taşı, dalga dalga nağmeler. <BR>"Allahü Ekber"leri ayakta dinler ervah; <BR>Dirilerse uykuda hâlâ uyuyor eyvah!.. </P> <P>Her şeye rağmen Bursa, hâlâ canlı ve diri,<BR>İnsan nasıl incitir bu Ulu Erenleri!..<BR>Anlatmak kolay değil tarih olmuş destanı; <BR>Bursa bir şehir değil; bir VELİ GÜLÜSTANI!..<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR></P> <P><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><BR><BR>
Destan A. Nihat Asya <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Destan</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>O zaferler getiren atların<BR>Nalları altındanmış;<BR>Gidişleri akına,<BR>Gelişleri akındanmış.</P> <P>Yolları eline dolayan<BR>Beldeler, ülkeler avlayan<BR>Süvarileri varmış ki,<BR>Oğuz, Bilge, Süleyman&#8217;mış.</P> <P>Bize bin yıllık armağan<BR>Şu parıltı kılıçlarından<BR>Ve şu serin, kuytu gölge<BR>Kanadlarındanmış.</P> <P>Kimi kılıç dövülen al külçeden,<BR>Kimi güllerin al açtığı bahçeden,<BR>Kimi dağların yoğrulduğu<BR>Şu mor yığındanmış.</P> <P>Tufanında, borasında,<BR>Gürüldemiş gökler&#8230;<BR>Ve yerle gök arasında<BR>Dağlar kımıldanmış&#8230;</P> <P>Zembereğini kuran<BR>Onlarmış bu dünyanın&#8230;<BR>Onlar ki kurt doğuran<BR>Obaların kanındanmış.</P> <P>Ve zaferler getiren atların<BR>Nalları altındanmış.</P> <P>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Türkistan Y. Bülent Bâkiler <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Türkistan</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Baykal Gölü yaylağından kopup gelen canlarla<BR>Belki bin yıldan beri söylenen destanlarla<BR>Kağanlarla, hanlarla, kamlarla, ozanlarla&#8230;<BR>Yine Türkistan&#8217;ı anladım.</P> <P>Öz yurdumu çarmıha germişler kırk&nbsp; yerinden <BR>Bin yıl geçse unutmam, acımın üzerinden<BR>Vurulan bir ceylan yanar gibi derinden<BR>Ulu Türkistan&#8217;a yandım.</P> <P>Geldi kuruldu gönlüme Ahmed Yesevi pirimiz<BR>Osman Batur&#8217;a kadar anlattı birer birer<BR>Ben de bütün Horasan Erleriyle beraber<BR>Yeni baştan Türkistan&#8217;a inandım.</P> <P>Rüzgârla savrularak sesiz-sedasız<BR>Denizlere kavuşan ırmaklara akarak<BR>Uçup giden güzelim kırlangıçlara bakarak<BR>Türkistan&#8217;ı hür sandım.</P> <P>Görmeden göstermeden Taşkent&#8217;i Buhara&#8217;yı<BR>Urumçi&#8217;ye varmadan atsız-pusatsız<BR>Bir başıma, yorgun-argın, kolsuz-kanatsız<BR>Türkistan&#8217;a dost gönüller kazandım.</P> <P>Tanrım, bir gün acaba diyebilecek miyim?<BR>Vuslatın yüzüme nakışladığı nurla<BR>Bir kardeş bahçesine uzanır gibi huzurla<BR>Türkistan&#8217;ın toprağına uzandım.<BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Kafkas Türküsü C. Sahir Erozan <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Kafkas Türküsü</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Her köşende bin çiçekli bahçeler vardı;<BR>Göklerin güneşinden güller yağardı&#8230;<BR>Dağların yeşil saçı niçin ağardı?</P> <P>Gecelerin niçin hasret çeker hilâle?<BR>Seni Türk&#8217;ün hicranı mı koydu bu hâle?</P> <P>Güzel Kafkas! Yeter bu yas uykusu, uyan!<BR>Benzin solmuş, düşmanların kanıyla boyan;<BR>Bayrak gibi kırmızı ol, güneş gibi yan&#8230;</P> <P>Sarıl Türk&#8217;ün getirdiği parlak hilâle!<BR>Seni onun hicrânı mı koydu bu hâle?</P> <P>Al dudaklar mavi ğöğe duâ okusun;<BR>Pembe eller yarın için şallar dokusun;<BR>Her yiğit er kılıcına bir kelle kosun&#8230;</P> <P>Tanrı artık nihâyet versin bu hâle;<BR>Seni çabuk kavuştursun nazlı hilâle&#8230; <BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Fetih Yolculuğu Kâzım Yücel <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Fetih Yolculuğu</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Kurumuş damarıma bir gün yine can gelir;<BR>Cihad için kalbime eski heyecan gelir.</P> <P>Ömrümü râm ettiğim fetih yolculuğunda;<BR>Aklıma ne esaret ve ne de hicran gelir.</P> <P>Kılıçlar çekilince onca şehrin üstüne;<BR>O mağrur kefereden sanma ki ziyan gelir.</P> <P>Doğuya doğru döner ve sonra bütün ordu;<BR>Hindistan&#8217;a varmadan önüne İran gelir.</P> <P>Hayatı harpte geçer her büyük mücahidin;<BR>Gazasız ömür ona sanki bir zindan gelir!..</P> <P>Saatler dolduğunda İslam&#8217;ın çağı gelir;<BR>Zindanı nurlandıran kutlu çırağı gelir.</P> <P>Otranto&#8217;dan başlanır İtalya&#8217;nın fethine;<BR>Papa&#8217;nın sarayına Türk&#8217;ün otağı gelir.</P> <P>Diktatörler devrilir birbiri arkasına;<BR>Kızıl ve kara zulmün kolu bacağı gelir.</P> <P>Fütuhat devam eder dört cihette durmadan;<BR>Hadsiz hesapsız yerin ucu bucağı gelir.</P> <P>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Bursa'da Sabah İ. Tarık Çakmak <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Bursa'da Sabah</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Bir altın şelalesi dökülüyor ufuktan<BR>Yeşil Ova fecirden bir taç giymiş bu sabah,<BR>Sular al al akıyor, şadırvan, oluktan<BR>Göklere minareler sanki değmiş bu sabah</P> <P>Yakut gözlü güneşin altın huzmelerinden<BR>Uçuşan güvercinler yanıyor, tutuşuyor.<BR>Kumrular&nbsp; gülüşüyor, kabristandan derinden,<BR>Taşında her mezarın bir ışık konuşuyor.</P> <P>Bir gizli korla yanmış ufka baş koyan güneş,<BR>Kubbeleri uzaktan yalıyor alev alev&#8230;<BR>Uludağ&#8217;a akseder, renk renk kanayan güneş, <BR>Camlarından tutuşmuş Işıklar&#8217;da beş on ev.</P> <P>Çekilmiş bir kılıçtır, her huzme Yıldırım&#8217;da,<BR>Alemlerden atılmış oklar fecre ulaşır.<BR>Timur&#8217;un hayali var gölgeli kaldırımda;<BR>Kubbede mağlup Hân&#8217;ın galip ruhu dolaşır.</P> <P>Gölgeler arasından sıyrılmış Emirsultan,<BR>Servilerle duaya kalkmış sanki bu sabah.<BR>Al balıklar silkinmiş, pul pul olmuş şadırvan <BR>Oluklardan bir ipek akmış sanki bu sabah.&nbsp;&nbsp; <BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Bir Mabedin Feryadı Ahmet Mahir Pekşen <div class="padisahbaslik">Bir Mabedin Feryadı</div> <center> <table cellpadding="20" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;"> <p>"Bir mabedin kapılarında kilit,<br>içinde melekler saf bağlıyorlar,<br>Eğil de kulak ver, feryadı işit,<br>Kurtar Rabbim diye, hep ağlıyorlar."</p> <p>Susun!.. Susun dinleyin, Ayasofya ağlıyor !..<br>Kubbesinde çınlayan tekbirleri arıyor...</p> <p>Kubbelerde bir manâ, kalmış Akşemseddin'den,<br>Bu manâ kurtulunca bir sel gibi seddinden,<br>İstanbul'un ufkundan bulutları kovacak,<br>O sabah İstanbul'a, güneş başka doğacak.</p> <p>ALÇALARAK KİMSEDEN MERHAMET ARANILMAZ,<br>MABEDİ KİTLİ TUTUP BATIYA YARANILMAZ.</p> <p>Kilitli kalmak değil bilirim ki talihin.<br>Ruhu sızlar&nbsp; kabrinde Hanlar Han'ı Fatih'in.<br>Dinle!.. Dinle, duyarsın; kubbelerde şikayet,<br>Bütün dertleri duymak Kur'an'ı ayet ayet.</p> <p>YILLARIN HASRETİ BU, BEKLEDİKÇE ÇIĞLAŞAN,<br>SESSİZLİKLER İÇİNDE MELEKLERDİR&nbsp; AĞLAŞAN.<br>SARSARKEN MİNARENİ ÇILGIN DİSKO- POP MÜZİK,<br>AĞLIYORSUN ÇARESİZ, KÜSKÜN VE MANEN EZİK.</p> <p>OKŞARKEN EZAN SESİ EZANSIZ MİNARENİ,<br>SULTANAHMED BİLİYOR, DERDİNİ VE ÇARENİ.</p> <p>Halin bir zelzeledir düşüncede fikirde,<br>Etrafın çıplak dolu, minareler&nbsp; zikirde.<br>Bu esaret bildiğin gibi esaret değil,<br>Açmamak korkaklıktır, açmak cesaret değil,<br>Bir gün, bir el mutlaka bulur o cesareti,<br>Açar kilitlerini, bitirir esareti.</p></td><td style="text-align: left;"><p>Ey devlet... Güçlü devlet, artık benliğini bul,<br>Kuklalık sana zûldür, bir peyk olmaktan kurtul.<br>Olur mu inciterek ceddimizin ruhunu,<br>Mutlu etmek batıyı, o haçlı güruhunu?</p> <p>AYASOFYA AĞLARKEN HERGÜN EZAN VAKTİ KAN.<br>GÜLÜYOR, SEVİNİYOR ATİNA VE VATİKAN.</p> <p>Düşün oklar altında burca sancak asanı,<br>Kara toprağa düşen Ulubatlı Hasan'ı<br>Avrupa'yı güldürür bu mabedin bu hali,<br>Sorunuz, "Açılsın" der, yüz de yüz bu ahali.<br>Ama engel olurlar localar ve kulüpler,<br>Mezarında titrerken o Hazreti Eyyüpler.</p> <p><br>BU MABEDDE GEÇMİŞE HASRET BURAM BURAMDIR,<br>BEŞ ASIRDIR KUBBELER BİR HAFIZ- KUR'AN'DIR.</p> <p>Senelerdir kubbeler okuyorlar ezberden,<br>okuyorlar Kur'an'ı susturulduğu yerden...<br>Gülemez Ayasofya bu garip halde iken,<br>Ayasofya'da kilit, benim bağrımda diken.<br>Kanı bozuktur ki ki; geçmişi etse inkâr,<br>şu hali bir görseydi, ağlardı Koca Hünkâr.</p> <p>Peygamber övgüsüne mazhar olan kumandan,<br>Ezanlar yükselecek yine Ayasofya'ndan.</p> <p>NUR ALINLARI YiNE SECCADELER ÖPECEK,<br>O ZAMAN AYASOFYA SEVİNÇ YAŞI DÖKECEK...</p> <p>Perukla örtülemez batının hoyrat keli,<br>Fatih'i yadedemez ne köprü ne heykeli,<br>Ayasofya'da mahkûm ruhunu edin azad,<br>Etmeyin büyük fethi, ortak pazarda mezad.</p> <p>KUR'AN'A HASRET TÜTER HER TAŞTAN HALKA HALKA,<br>AYASOFYA AÇILSIN ARTIK MÜSLÜMAN HALKA.<br></p></td></tr></tbody></table></center>
Üsküp Yavuz Bülent Bâkiler <div class="padisahbaslik">Üsküp</div> <center> <table cellspacing="2" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td style="TEXT-ALIGN: left"> <p>Üsküp'te muhteşem Fatih Köprüsü<br>Geçtim karşısına durdum.<br>Bir sigara yaktım efkarlanarak<br>İnceden Rumeli türküleri tutturdum.</p> <p>Arkamda bir büyük sancılı meydan<br>Kulağını vermiş beni dinliyor<br>Meydan dedim nerde Burmalı Câmi'n?<br>Ne ben söyleyeyim ne sen bir şey sor!</p> <p>Bir yanım İstanbul, bir yanım Bursa<br>Çeşmeler, kubbeler, kervansaraylar..<br>İnsan, bir de vatanın sevdalısı olursa<br>Ağlar Üsküp'te çaresiz, sabaha kadar.</p> <p>Kazancılar Çarşısı'na gittim bir akşam<br>Türkülü dükkanlar, kurşunlu hanlar...<br>Sonra bakırcılar ve Çifte Hamam...<br>Gülümsüyor kubbelerde geçmiş zamanlar.<br><br><br><br><br><br><br></p></td> <td style="TEXT-ALIGN: left"> <p>Gördüm güzelliğimi Üsküp'te ürpererek<br>Sokaklarda, meydanlarda, evlerde gördüm.<br>Bin yıllık yüreğimle göğüs gererek<br>Ruhumu baktığım her yerde gördüm.</p> <p>Hep kendime susadım tuğralı çeşmelerde<br>Kosava Meydanı'nı dolaştım adım adım.<br>Murad Hüdavendigâr'ın yattığı yerde<br>Öptüm toprağı, doymadım.</p> <p>Rüzgarlar, bulutlar götürün beni burdan<br>Halim yok, gözlerimi silemiyorum.<br>Yağan yağmur mudur bir büyük nurdan<br>Yoksa yüreğim mi bilemiyorum?<br><br><br><br>&nbsp;<br><br><br><br>&nbsp;<br><br><br></p></td></tr></tbody></table></center><br><br>
Destanlarda Uyanmak Nuri Y. Gençosmanoğlu <DIV class=padisahbaslik><BR>&nbsp;<BR>Destanlarda Uyanmak<BR></DIV> <CENTER> <TABLE cellSpacing=2 cellPadding=20> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P></P> <P>Namımız seyfullah yazıldı arşa&nbsp;<BR>Hiç Yakışmaz bize niza eylemek.<BR><BR>İşimiz, ilâ-yı kelimetullâh&nbsp;<BR>Sancağı altında gaza eylemek.<BR><BR>Her bir ibadetin tehiri mümkün&nbsp;<BR>Mümkün mü, gazayı kaza eylemek?<BR><BR>Şehit olsak dahi dileriz, Hak'tan&nbsp;<BR>Dirilip, gazayı kaza eylemek.<BR><BR>Gayemiz: İnsanı cümle mahlûkat<BR>İçre en şerefli a'zâ eylemek.<BR><BR>Müslim, gayrimüslim tebamızı&nbsp;<BR>Adaletle dizip hiza eylemek.<BR><BR><BR><BR></P> <P></P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P></P> <P>Yoktur töremizde, hem dinimizde&nbsp;<BR>Canlı bir nesneye eza eylemek<BR><BR>Lâkin elbet vardır eza edene<BR>Hak ve hukuk üzre ceza eylemek<BR><BR>Muhammed ümmeti olmanın kavli<BR>Her bir işi ona seza eylemek<BR><BR>Türkmenlik değildir bilinmiş ola<BR>Kını kılıçlara koza eylemek<BR><BR>Tanrı buyruğudur Oğuz nesline&nbsp;<BR>Hakkı yeryüzünde feza eylemek<BR><BR>Maksut gönülleri &nbsp;İslâma açıp<BR>Hak&#8217;tan bir güzelce rıza eylemek.<BR><BR><BR><BR></P> <P></P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><BR><BR>
Ayasofya Osman Yüksel Serden Geçti <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Ayasofya&nbsp;&nbsp; </DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Ey İslam'ın nuru, Türklüğün gururu Ayasofya! <BR>Şerefelerinde fethin, Fatih'in şerefi, <BR>Işıl ışıl yanan muhteşem mabet!... <BR>Neden böyle bomboş, neden böyle bir hoşsun? </P> <P>Hani minarelerinden göklere yükselen, <BR>Ta maveradan gelen ezanlar?... <BR>Hani o ilahi devir, ilahi nizamlar?... </P> <P>Ayasofya ses vermiyor, <BR>Ayasofya bir hoş, <BR>Ayasofya bomboş!... </P> <P>Hani nerede? <BR>Şu muhteşem minberde, <BR>Binlerce erin baş koyduğu şu temiz yerde, <BR>Şimdi hangi kirli ayaklar dolaşıyor?... </P> <P>Ayasofya! Ayasofya!...Seni bu hale koyan kim? <BR>Seni çırılçıplak soyan kim?!... </P> <P>Hani nerede? <BR>Gönüllerden kubbelere, <BR>Kubbelerden gönüllere <BR>Gürül gürül akan Kur'an sesleri?... <BR>Kur'an sesleri dindirilmiş, <BR>Müslümanlar sindirilmiş!... <BR>Allah-Muhammed-Hülafa-i raşidinin <BR>İsimleri kubbelerden yerlere indirilmiş!... </P> <P>Fethin, Fatih'in mabedinden kitab-ı mübini, <BR>Bu ulu dini kaldıran kim? <BR>Dinimize, imanımıza saldıran kim? <BR>Mabedimin göğsüne uzanan namahrem eli, <BR>Kimin elidir?!... <BR>Söyle Ayasofya, söyle. <BR>Seni puthane yapan hangi delidir?!... </P> <P>Elleri kurusun, dilleri kurusun! <BR>Ayasofya! Ayasofya! Seni bu hale koyan kim? <BR>Seni çırılçıplak soyan kim?!... </P> <P>Ayasofya, <BR>Ey muhteşem mabet; <BR>Gel etme, <BR>Bizi terketme!... <BR>Bizler, Fatih'in torunları, yakında putları devirip, <BR>Yine seni camiye çevireceğiz... </P> <P>Dindaşlarımızla, <BR>Kanlı göz yaşlarımızla, <BR>Abdest alarak secdelere kapanacağız, <BR>Tekbir ve tehlil sadaları boş kubbelerini yeniden dolduracak <BR>İkinci bir fetih olacak, <BR>Ezanlar bu fethin ilanını, <BR>Ozanlar destanını yazacaklar... </P> <P>Bu olacak Ayasofya, <BR>Bu muhakkak olacak... <BR>İkinci bir fetih, yine bir ba'sü ba'delmevt... <BR>Bugünler belki yarın, belki yarından da yakındır, <BR>Ayasofya, belki yarından da yakın!... <BR>&nbsp;<BR>&nbsp;<BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Kerkük Hicran İçinde M.Halistin Kukul <DIV class=padisahbaslik><BR>&nbsp;<BR>Kerkük Hicran İçinde<BR></DIV> <CENTER> <TABLE cellSpacing=2 cellPadding=20> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P><BR>Göze geldim, göze geldim, <BR>Yâr ile göz göze geldim, <BR>Gözler kanlı yaş doluymuş,<BR>Kan nehrinde göze geldim.</P> <P>İçtim içtim kanamadım,<BR>Bu hâle inanamadım, <BR>Derde çâre bulamadım, <BR>Dilsiz oldum söze geldim.</P> <P>Kerkük-Musul kan içinde,<BR>Türkmen'im hicran içinde,<BR>Bin can var bir can içinde,<BR>Bir ebedî dize geldim.</P> <P>Ya Rabbî yok mu bir imkân,<BR>Vatan mekân-cennet mekân,<BR>Müslümanda dinsin hüsran,<BR>Rızân için dize geldim,&nbsp;<BR></P> <P><BR>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P>Ecdâdımdan yâdım orda,<BR>Zerre zerre adım orda<BR>Kız-kızan feryâdım orda, <BR>Şahdamara öze geldim.<BR>.<BR>Dayandı kemiğe bıçak, <BR>Çepeçevre dolu kaçak <BR>Daha nice nice kaypak, <BR>Zulmü kaza kaza geldim.<BR><BR>Söz dokudum ak kâğıda, <BR>Hiç mi gerek yok ağıda, <BR>Yukarıdan aşağıda, <BR>Bunu yaza yaza geldim.<BR></P> <P><BR>&nbsp;</P> <P><BR>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><BR><BR>
Lârî Câmisi Arif Nihat Asya <DIV class=padisahbaslik><STRONG><FONT color=#990000>Lârî Câmisi*</FONT></STRONG></DIV> <CENTER> <TABLE cellSpacing=2 cellPadding=20> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: left">Delik deşik bir hâtıra <BR>Eski güzel yapıdan; <BR>Ayıramaz gelip geçenler, <BR>Pencereyi kapıdan! <P>Merak edip sorarsanız,<BR>Adı, <STRONG>"Lârî Camisi"</STRONG>...<BR>Görünür kubbesinin aralıklarından <BR>Gökyüzünün mavisi.</P> <P>Belli: ağlamış yazılar,<BR>Sağnakta... <BR>Ki çoğu, hâla,<BR>Ağlamakta!</P> <P>Şu sütun, vaktiyle, <BR>Mermer gövdesi, tunç kispetiyle <BR>Çıkarken <STRONG>"Kırkpınar"</STRONG>a,<BR>Şimdi devrilmiş kenara! </P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P>Dolu vurmuş kubbe,<BR>Çiçekbozuğu duvar... <BR>Yıkılan taşlar, <BR>Dizini ovar!<BR><BR>Fırtına, alemden yakalamış,<BR>Zelzele temelden, <BR>Yetişin dostlar: gidiyor <BR>Lârî Camisi elden!<BR>&nbsp;<BR>Selimiye'nin Muradiye'nin <BR>Kitapta yeri var...<BR>Onu kim arar,<BR>Kim sorar!<BR></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <STRONG>&nbsp;______________<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;* Edirne'dedir.</STRONG><BR><BR>
Uyan Ey Fatih Uyan Arif Nihat Asya <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Uyan Ey Fatih Uyan</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Ma'bedinden daha dün, <BR>Ayasofya'ndan bugün <BR>Ne sala var, ne Ezan... <BR>Uyan ey Fatih, uyan! </P> <P>Şimdi artık oradan <BR>Ne Aşır'lar, mevlid <BR>Ne de Tekbir duyan... <BR>Uyan ey fatih, uyan! </P> <P>Bakıp ağlar destan... <BR>O da der, ağlayarak: <BR>''Ha sükut onda, ha çan!'' <BR>Uyan ey Fatih, uyan! </P> <P>''Başlamışken Ramazan, <BR>Neye yoktur mahyan?'' <BR>diye sor ma'bedine... <BR>Uyan ey Fatih, uyan! </P> <P>Oldu geçmiş de yalan: <BR>Bize mirasından <BR>Bu, demek, elde kalan! <BR>Uyan ey Fatih, uyan! </P> <P>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Büyük Doğu Marşı Necip Fazıl Kısakürek <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Büyük Doğu Marşı</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Allahın seçtiği kurtulmuş millet! <BR>Güneşten başını göklere yükselt! <BR>Avlanır, kim sana atarsa kement, <BR>Ezel kuşatılmaz, çevrilmez ebet. </P> <P>Allahın seçtiği kurtulmuş millet! <BR>Güneşten başını göklere yükselt! </P> <P>Yürü altın nesli, o tunç Oğuz&#8217;un! <BR>Adet küçük, zaman çabuk, yol uzun. <BR>Nur yolu izinden git, Kılavuz&#8217;un! <BR>Fethine çık, doğru, güzel, sonsuzun! </P> <P>Yürü altın nesli, o tunç Oğuz&#8217;un! <BR>Adet küçük, zaman çabuk, yol uzun. </P> <P>Aynası ufkumun, ateşten bayrak! <BR>Babamın külleri, sen, kara toprak! <BR>Şahit ol, ey kılıç, kalem ve orak! <BR>Doğsun Büyük Doğu, benden doğarak! </P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Türkistanım M.Ragıp Tüleykan <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Türkistanım</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Türkistanım bir ülkesin cennet misal,<BR>Bayrağımdır şüheda kanı yıldız hilal,<BR><BR>Bayrağım sen temsil ettin Türkistanı, <BR>Sana gelip diz çökmüştür Çin Hakanı,<BR>Böylelikle yükselmiştir Türkün şanı,<BR><BR>Türkistanım bir ülkesin cennet misal, <BR>Bayrağımdır şüheda kanı yıldız hilal,<BR><BR>Bayrağımı yaşatmıştır Oğuz Hanlar,<BR>Manas, Batur, Kürşad gibi kahramanlar,<BR>Mete Hanlar Timur Hanlar, Babur Şahlar,<BR><BR>Türkistanım bir ülkesin cennet misal, <BR>Bayrağımdır şüheda kanı yıldız hilal,</P> <P>Bu Ülkede yaşayanlar Kırgız Kazak,<BR>Özbek, Tacik, Lakay Türkmen, Karakalpak,<BR>Bu ülkenin sahibidir bunlar ancak,<BR><BR>Türkistanım bir ülkesin cennet misal, <BR>Bayrağımdır şüheda kanı yıldız hilal,<BR><BR>Güzel yurdum umudunu kesme bizden, <BR>Kurtarırız bir gün seni zalim elden, <BR>Canım malı feda olsun sana bizden,<BR><BR>Türkistanım bir ülkesin cennet misali,<BR>Bayrağımdır şüheda kanı yıldız hilal.<BR><BR>Ragıp sende bazkurtların bir ferdisin,<BR>Sana sorsam bu hususta çok dertlisin,<BR>Türk milleti işitsinler yurttan sesin,<BR><BR>Türkistanım bir ülkesin cennet misal,<BR>Bayrağımdır şüheda kanı yıldız hilal.<BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Alperen Olcay Yazıcı <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Alperen</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Çatallanıp, çoğalarak bölünür<BR>Bilgenin örsünde dövülen ışık<BR>Ötüken&#8217;de erdem için ölünür <BR>Elbet öz-buduna budur yakışık</P> <P>Bir elinde hilâl birinde pusat <BR>Çelikle-kelâmın görklü terkibi <BR>Rum ilinde şaha kalkan eskin at <BR>Gönül ülkesine koşuyor gibi</P> <P>Türk yurdunun tuğ bayraklı yiğidi <BR>Hangi uçmağadır bu kutlu akın? <BR>Erenlerin efsanevî ağıtı: <BR>Yollarına sönmez kandiller yakın</P> <P>Kös vurulur, kalbi titrer acunun <BR>Kağanın buyruğu düşer bozkıra <BR>Alperen nizamı: semavi kanun <BR>Sunar rahmetini cömertçe Hira</P> <P>Rüzgarın üstünde secdeye durur<BR>Mekânı dört nala geçen atlılar <BR>Orhun'un yankısı Hazara vurur <BR>Uçar maveraya gök-kanatlılar!</P> <P>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
"Biz" Olalım İ.Mutlu <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik><STRONG>"Biz" Olalım</STRONG></DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Kutlu yurdum, Türkistan&#8217;ım, otağım,<BR>Cennet ilim, anne-baba ocağım,<BR>Hani senin dağlarda kişniyen,<BR>Çayır- çimen dağlarında işliyen,</P> <P>Dizgin nedir, gem. özengi bilmiyen.<BR>Türk'ün eşi küheylânlar ne oldu?<BR>Özbek, Uygur, Türkmen, Kazak, uyruğum. <BR>Anne-baba öz kardeşim, buyruğum.</P> <P>Hani senin bir arada kurduğun.<BR>Göz dikenin belin büküp, burduğun.<BR>Yalın kılıç başın, boynun vurduğun.<BR>Birlikteki Hâkanlığın ne oldu? </P> <P>Mutlu diyor: Gel yine <STRONG>"Biz"</STRONG> olalım, <BR>Özbek, Uygur,<STRONG> "Sen". "Ben"</STRONG> liğin boğalım.<BR>Sen kılıç al, ben de kalem <STRONG>"Biz"</STRONG> olup,<BR>Anayurda, Türkistan'a varalım,<BR>Urus ile Çin'i ordan koğalım,<BR>Oğuz-Han'ın oku, yayı ne oldu?</P> <P>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Cephede Namaz Ahmed Nedim <P>&nbsp;</P> <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Cephede Namaz</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>İngiliz'in, vakit vakit gemilerden, siperden...<BR>Yine bolca gülle, bomba savurduğu bir gündü<BR>Hızlı hızlı geçiyordum, tehlikeli bir yerden<BR>Birdenbire gözlerime büyük birşey göründü.<BR><BR>Böyle büyük görünen şey küçücük bir insandı<BR>Fakat&nbsp; bana çok&nbsp; dokundu,&nbsp; ayaklarım&nbsp; bağlandı.<BR>Ateşlerin yaladığı bu düzlükten geçerken,<BR>Güllelerin cehennemlik yağmurundan kaçarken...<BR><BR>Yolun biraz kenarında, tek başına bir nefer,<BR>Pervasızca&nbsp; bombalardan,&nbsp; ateşlerden,&nbsp;her&nbsp;şeyden...<BR>Kendisine,&nbsp;&nbsp; süngüsünden bir&nbsp;mihrapcık&nbsp;kurmuştu.<BR>Sonra onun karşısında namazına durmuştu.<BR><BR>Ne havada ıslık çalan... Ne düştüğü yerlere<BR>Kızgın çelik rahnelerle ölüm saçan gülleler...<BR>Ne, semâda ifrit gibi vızıldayan tayyâre...<BR>Ne dünyalık bir düşünce, ne bir korku, ne keder<BR><BR>Onun demir yüreğini oynatmaktan âcizdi,<BR>Sanki toplar şarapneller tehlikesiz sessizdi!<BR>Potinleri yanındaydı... Onun büyük saygısı,<BR>Kunduralı&nbsp; ibadeti&nbsp; görmüyordu&nbsp; muvâfık.<BR><BR>Böylesine bir yüreğin bütün işi, kaygısı,<BR>Elbet hakkın rızâsına olmalıydı mutâbık.<BR>Kuru toprak üzerinde, kundurasız kılınan<BR>Bu namazın, pek uygun bir kubbesiydi âsuman!<BR><BR>Bir çam ona gölgesinden yapmış idi seccade,<BR>Sanki tekbir alıyordu, vakit vakit top sesi...<BR>Gözlerinin sade akı beyaz kalan yüzünde<BR>Parlıyordu, o sarsılmaz imânının gölgesi,<BR><BR>Bir müslüman&nbsp; nasıl olur?&nbsp; Bu&nbsp; levhadan anladım.<BR>Hürmetlerle -yavaş yavaş- sokuldum beş on&nbsp;adım<BR>Başındaki&nbsp;&nbsp; kabalağın&nbsp;&nbsp; gölgesine&nbsp;gömülen<BR>Süzük gözler dikilmişti o süngüden&nbsp; mihraba.<BR><BR>Hakk'ın büyük divânında,&nbsp; eli bağlı&nbsp; dururken<BR>Artık&nbsp; o&nbsp; can&nbsp; kaygısını&nbsp; almıyordu&nbsp; hesaba.<BR>Allah Allah, bu ne yüksek bir imandır ya rabbi<BR>Bir Müslüman ne büyük bir kahramandır ya rabbi!<BR><BR>Kahramandır,&nbsp; çünkü toplar&nbsp; etrafında&nbsp; patlarken<BR>Zerre kadar titremedi, namazını bozmadı;<BR>Dört yanına ateş saçan, türlü türlü âfetten<BR>Sanki&nbsp; onu&nbsp; koruyordu&nbsp; bir&nbsp; meleğin&nbsp; kanadı.<BR><BR>Onun böyle tevekkülü bana pek çok dokandı<BR>Yüreğimi&nbsp; birşey&nbsp; ezdi...&nbsp; iki&nbsp; gözüm&nbsp;sulandı<BR>Ey, medenî İngilizler! Daha varsa getirin<BR>İnsanları küme küme öldürecek şeyleri...<BR><BR>Getirin de şu cenneti, cehenneme çevirin,<BR>Bakın onlar korkutur mu bir müslüman neferi?<BR>Bunu hâlâ anlamıyor ne (Hamilton)&nbsp; ne&nbsp; (Garey)<BR>Müslümanı&nbsp; korkutamaz&nbsp; Allah'dan&nbsp; başka&nbsp; şey.<BR><BR>Böyle&nbsp; dalgın,&nbsp; düşünerek geçerken&nbsp;ben&nbsp;yanından<BR>Sağa sola selâm&nbsp; verdi,&nbsp; namazını&nbsp; bitirdi.<BR>Sonra&nbsp; biraz&nbsp; kımıldandı...&nbsp; Ellerini&nbsp; yaradan<BR>Tanrısına dua için gökyüzüne çevirdi.<BR><BR>Şimdi artık, Allah'ına döküyordu derdini<BR>Gözlerini&nbsp; kapamıştı...&nbsp; Unutmuştu&nbsp; kendini,<BR>Tanrısına karşı&nbsp; boynu&nbsp; bükük duran&nbsp; bir&nbsp; nefer,<BR>Korku bilmez bir yiğitti... Hürmetlerle eğildim.<BR><BR>Duasına,&nbsp; mutlak âmin&nbsp; diyorlardı&nbsp; melekler<BR>Kendimi pek fazla gördüm... Usul usul&nbsp;çekildim!<BR>Ben giderken kulağıma değdi onun sadâsı. <BR>(Allahümme&nbsp; salli alâ seyyidinâ...)&nbsp; duâsı,<BR>Şimdi hâlâ, nerede bir kabalaklı askeri <BR>Görse gözüm, hatırlarım o&nbsp; kahraman neferi.</P> <P>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Anayurt Uyanması N.Genç Osmanoğlu <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Anayurt Uyanması</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>"Bu kopan fırtına", Orta Asya'da<BR>&nbsp;Yüzyıl sonra Anayurt uyanması...<BR>&nbsp;Bahar müjdesidir gonca çığlıklar,<BR>&nbsp;Gök gürültüleri... kurt uyanması...</P> <P>"Kazakistan" değil, o Türkistandır <BR>&nbsp;Yüz yıldır kanayan bir gülistandır.. <BR>&nbsp;Unutulmuş çok eski bir destandır. <BR>&nbsp;Yanan yüreklerde dert uyanması...</P> <P>&nbsp;Bir sebebi olsa gerek her işin.. <BR>&nbsp;Kıvılcımı gönlümde bu ateşin.<BR>&nbsp;Balığın karnında Yunus kardeşin <BR>&nbsp;Hayırdır bu sabah sert uyanması...</P> <P>&nbsp;İnsafsız düşmanı güldürse&#8230; olmaz.<BR>&nbsp;Körpe filizleri öldürse., olmaz. <BR>&nbsp;Açan çiçekleri soldursa&#8230; solmaz.<BR>&nbsp;Aralık ayında Mart uyanması!..<BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Anayurt M.Sabir Karger <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Anayurt</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur: <BR>Karakalpak, Kırgız, Kazak... Hepsi bir soydur.</P> <P>Özbekistan, Türkmenistan... diye kurmuşlar,<BR>Anayurdum Türkistan'ı bölüp koymuşlar.</P> <P>İnanmayın, aldanmayın ey Türk yiğitler,<BR>Kırk asırlık tarihe sahip olan Türkler.<BR>&nbsp;<BR>Türkistan, Kafkanistan ey güzel yurdumuz,<BR>Sana kurban olalım ey anayurdumuz.<BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Çoban Çeşmesi Faruk Nafiz Çamlıbel <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Çoban Çeşmesi<BR></DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left>Derinden derine ırmaklar ağlar,&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Uzaktan uzağa çoban çeşmesi,&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Ey suyun sesinden anlıyan bağlar,&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>"Gönlünü Şirin'in aşkı sarınca&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Yol almış hayatın ufuklarınca,&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>O hızla dağları Ferhat yarınca&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Başlamış akmağa çoban çeşmesi..."&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>O zaman başından aşkındı derdi,&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Mermeri oyardı, taşı delerdi.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Vefâsız Aslı'ya yol gösteren bu,&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Kerem'in sazına cevap veren bu,&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Kuruyan gözlere yaş gönderen bu...&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Sızmadı toprağa çoban çeşmesi.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda,&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Ateşten kızaran bir gül arar da,<BR>Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi,&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Ne şair yaş döker, ne âşık ağlar,&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Tarihe karıştı eski sevdalar.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Beyhûde seslenir, beyhûde çağlar,&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi...&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Süleyman Orduları A.Nihat Asya <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Süleyman Orduları</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P><BR>Yoktu, ey yolcu, Tanrı'dan başka<BR>Kimseden içlerinde korkuları</P> <P>Eğdiler dağların yokuşlarını;<BR>Sonra durdurdular akarsuları,</P> <P>Ulu hâkanlariyle yollardan <BR>Böyle geçmiş Süleyman orduları,</P> <P>Böyle gitmişti Tunca'dan Tuna'ya <BR>Zaferin anlı şanlı yolcuları!</P> <P>Biz, kader cilvesiyle geç kaldık; <BR>Bu soyun, onlar oldu mutluları;</P> <P>Kutlu bir şâheserde, Bâkıî'den <BR>Bize -hâlâ- gelir uğultuları!</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Bir Hasrettir Anadolu M.Halistin Kukul <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Bir Hasrettir Anadolu</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Anadolu bir sevdadır yüreklerde<BR>Bir kuş ki öter durur kanadı kırıktır. <BR>Duyduğum: vâdide, yamaçta, yüksekliklerde <BR>Hep aynı hıçkırıktır.</P> <P>El sallar çocuklar kıvrılıp geçen<BR>Ve uzun uzun düdük çalan trenlere. <BR>Ayakları yalın, toz içinde yüzleri<BR>El sallarlar saf saf çocuklar<BR>Gelip geçen sevgililere.</P> <P>Kıvrılınca dağın yamacından ovaya<BR>Ve öttürünce düdüğünü acı acı <BR>Bir sızı çöker ki, sanki, bütün Anadolu'ya<BR>Hasretlerin en kıskancı!</P> <P>Bir derin soluktur Anadolu<BR>Yesevî'dir, Yunus'tur...Yol verir dervişlere.<BR>Ve işler nefesleri tâ iliklere<BR>Bir derin soluktur Anadolu <BR>Uzayıp gider göklere.</P> <P>Anadolu bir hasrettir savrulan başaklarda<BR>Sızlayan bu nağme sanma ki tektir. <BR>Katılır kağnı sesleri kaval sesine. <BR>Ve kuzu melemesi, at kişnemesine.<BR>Câmiler, mescitler ve şükür sofraları <BR>Bal arılarının süslediği petektir.</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Yayla Vasfı Mahir Kocatürk <P>&nbsp;</P> <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Yayla</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P><BR>Alaca kargalar uçar yaylada,<BR>Peşlerinden göğe varasım gelir.<BR>Binip bir at gibi yelin üstüne<BR>Pamuk bulutları yarasım gelir.<BR><BR>Geyiği aladır, gülleri sarı,<BR>Bir gün eksik olmaz başında karı,<BR>Eteği morlaşan kızıl dağları<BR>Kollarımı açıp sarasım gelir...<BR><BR>Bazı bir ak kartal kopar ufuktan,<BR>Uzanıp elimle tutasım gelir.<BR>Söğüt dallarında altınlaşır gün,<BR>Orda bülbül olup ötesim gelir.<BR><BR>Suya ilk yıldızın aksi vurunca,<BR>Açar dağ üstünde bir kızıl gonca,<BR>O zaman saatler, yıllar boyunca<BR>Bir kavak dibinde yatasım gelir... <BR></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Kulağında Küpe Olsun Unutma Tahirü'l Mevlevi <P>&nbsp;</P> <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Kulağında Küpe Olsun Unutma</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P><BR>Rumeli'nin dağı taşı ağlıyor<BR>Kan içinde her subaşı ağlıyor <BR>Parçalanmış gövdelerin yanında <BR>Can çekişen arkadaşı ağlıyor...</P> <P>Bak şu yurda tek bir ocak tütmüyor <BR>Issız kalmış bülbülleri ötmüyor<BR>O sevimli ovaları kurt almış <BR>Bir çobancık davarları gütmüyor.</P> <P>Kara toprak kandan olmuş kırmızı <BR>Doğrandıkça Türk kadını, Türk kızı <BR>Can evine canavarca saldırmış <BR>Sürü sürü ırz ve nâmus hırsızı.</P> <P>Mihraplara haç asılmış, ezanlar <BR>Susturulmuş güm güm ötüyor çanlar<BR>Câmilerin minberleri yakılmış<BR>Çizme ile çiğneniyor Kur'anlar.</P> <P>Ey Müslüman kendini hiç avutma <BR>Yüreğini öç almadan soğutma<BR>İnim inim inleyişi yurdunun <BR>Kulağında küpe olsun unutma...</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Tarihin Aynasında M.Halistin Kukul <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Tarihin Aynasında </DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Evlâdım, eline al haritayı;<BR>Bak nerede Üsküp, nerde&nbsp; Urumçi!<BR>Tanı Kafkasya'yı, seyret&nbsp; Altay'ı;<BR>Gözlerimin&nbsp; nûru, kalbimin&nbsp; içi!</P> <P>Kerkük'ten Bakü'ye, Alma-Ata'ya <BR>Doldur&nbsp; göğsünü&nbsp;aşkla, bakarak! <BR>Basıp nefes vermiş&nbsp;tam&nbsp; üç&nbsp; kıt'aya,<BR>Ecdâdın, ufkunda&nbsp; mavi&nbsp;Gökbayrak! </P> <P>Parlasın gönlünde her bir&nbsp; Türk ili;<BR>Işık ışık canda, Yesevî&nbsp; nûru. <BR>Unutma Yûnus'u, hem Şeyh Şâmil'i...<BR>Onların&nbsp;&nbsp; torunu Osman Batur'u!</P> <P>Dün, gürül&nbsp; gürüldü Tuna'nın&nbsp; suyu; <BR>Ses&nbsp; verirdi&nbsp; Siri-Amuderyâ'ya!<BR>Ve hilâlle&nbsp;coşan&nbsp;o&nbsp;saf duyguyu, <BR>Değişme, değişme bütün&nbsp;dünyâya!</P> <P><BR>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Boğaziçi: Sevdalar Nehri Dr. Mustafa Küçük <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Boğaziçi: Sevdalar Nehri!</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Rengârenk bir deniz, coşkun bir nehir,<BR>Bir yanda Topkapı ve Sultanahmed...<BR>Ötede Üsküdar: Mistik bir şehir,<BR>Ve yedi tepede "Muhammed"... (s.a.v.) </P> <P>Zaman ve mekânla dostluk kuranlar, <BR>Bilinmez kaç asrı yaşarlar Ortaköy'de, Bebek'te...<BR>Girince aşk denizine kalbi kös gibi vuranlar;<BR>Özlerini görürler altın bir kelebekte... </P> <P>Bir uçtan uca seyrederken Boğaziçi'ni,<BR>Gemi de bizimle yâre süzülür...<BR>Câmiler, minâreler ve turkuaz çini,<BR>Hâlâ canlı yine bizim, daha gür...</P> <P>Âh o erguvanlar, papatyalar, lâleler!<BR>Sevgilerin kalbden kalbe dillendiği korular..<BR>Çamlıca'da, Emirgân'da kahkaha ve nâleler. <BR>Mendillerle faytonlara gönderilen sorular... </P> <P>Hayranların uzaklardan gül yüzüne geldiler.<BR>Gördüler ki güzelliğin, hayâllerini aşmış..<BR>Heyecanla gecene ve gündüzüne geldiler..<BR>Övgün ki Hicaz'dan arşa ulaşmış... </P> <P>Bizleriz aşklarını seninle yaşayanlar;<BR>Senden uzakta kalmak, iz yapar yüzümüzde.. <BR>Sevdânı sevdâsıyla sonsuza taşıyanlar; <BR>Âb-ı hayât içmiştir inan ki gözümüzde...</P> <P>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Meydan Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu <DIV class=padisahbaslik>Meydan </DIV> <CENTER> <TABLE cellSpacing=2 cellPadding=20> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P>Şu yeryüzü er meydanı<BR>Gönül sevmez her meydanı<BR>Yüreksize yorgan döşek,<BR>Koç yiğite ver meydanı.</P> <P>Başbuğlar tuğ kaldıranda,<BR>Atlar dizgin dolduranda,<BR>Malazgirt'te, Çaldıran'da<BR>Sakarya'da gör meydanı.</P> <P>Geldiği gün kutlu çağrı<BR>Bas, titresin yerin bağrı.<BR>Doğu'dan batıya doğru<BR>Bir yay gibi ger meydanı.</P> <P>Ben Türk'üm! De, dur sözünde,<BR>Yürü İslamın izinde<BR>Kalmasın şu yer yüzünde<BR>Şerirlere şer meydanı.</P> <P>Tanrı Kut Mete Çağı'ndan,<BR>Son Peygamber kucağından,<BR>Hacı Bektaş ocağından,<BR>Açık bize sır meydanı.</P> <P>Hayaller kalınca güdük<BR>Açıldı surlarda gedik...<BR>Mehter sustu, öttü düdük,<BR>Rezil oldu er meydanı!&nbsp;</P></TD><TD style="TEXT-ALIGN: left"> </TD> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P>Yer yüzünde kalsan da tek<BR>Eğme boyun, öpme etek!<BR>Çin seddinden, Nemçe'ye dek<BR>Yeni baştan sar meydanı.</P> <P>Bak neler var dünlerinde<BR>Acı, tatlı günlerinde...<BR>Dumlupınar önlerinde<BR>Mehmetçik'ten sor meydanı.</P> <P>Sancaklar kalmasın aysız,<BR>Boz Oklar Üç Oklar yaysız<BR>Soyunu bilmeyen soysuz<BR>Düşmanına kor meydanı.<BR><BR>Dön ardına bir bak hele<BR>Hatırına neler gele...<BR>Dar boğazda Çanakkale,<BR>Tarihin en zor meydanı!</P> <P>Git danış büyük ceddine,<BR>Sor doğuda Çin seddine,<BR>Girmek kimlerin haddine<BR>Sen açmazsan bir meydanı!</P> <P>Uyanınca Türk'ün özü,<BR>Gerçekleşir Allah&nbsp; sözü...<BR>Olur bir gün şu yer yüzü,<BR>İnsanlığın hür meydanı!<BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><BR><BR> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE> <CENTER></CENTER><BR><BR>
Karabağ Acıları M.Halistin Kukul <P>&nbsp;</P> <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Karabağ Acıları </DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Benim kime kinim, hasedim vardır;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Benim, öz yurduma hasretim vardır!<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yıllarca aradım parçalarımı... <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Arzumdur: Oğulum kalmasın yetim </P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Hürriyettir ona&nbsp; tek vasiyetim<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Niçin alev sardı hep civarımı...<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ben ki eritmiştim buz dağlarını <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yakmıştım hürlüğün çerağlarını;</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kırdılar o canım civanlarımı...<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İnsanım diyorum, başım hep eğik; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Karşıma&nbsp; çıkıyor, ne ki şu Agik?<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yaban eller çaldı yavrularımı... </P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sorarım; gizlerim, hep hicabamı; <BR>&nbsp;&nbsp; &nbsp; Şu insan hakları rol&nbsp; icâbı mı?<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Duymuyor kimseler âh ü zarımı... <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İçimde kin değil, aşk yarasıdır! </P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gayretim Türklüğün gür nârasıdır !&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bu kara;dünyanın yüzkarasıdır<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Olmayınca hürlük, al, hep varımı...<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İnanın,dağlarda kuşlar hür değil! </P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Demet olamaz ki çiçek hür değil!<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nasıl söylesem ki, gerçek hür değil!<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Em ey kara toprak acılarımı....<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Cümle âlem bilsin Karabağ bizim! </P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zincirleri kırdık yeni çağ bizim!'<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yemyeşil vadiler, karlı dağ bizim!<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kabul eyle Rabbim dualarımı...<BR>&nbsp;</P> <P><BR>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Hisar'lar Arif Nihat Asya <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Hisar'lar</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P><BR>Issız kuleler, büyük boyunlar; <BR>Öksüz kapılar, kırık duvarlar...<BR>Taşlardan örülme saksılarda: <BR>Gül, lâle ve yasemin kokarlar.<BR><BR>Maziyi arar derin sularda <BR>Öksüz öksüz bakan nazarlar;<BR>Târihime kök salan Hisar'lar<BR>-Târihimi isterim- susarlar!<BR><BR>Bir âbide muhteşem çınarlar..<BR>Altında şırıldasın pınarlar!<BR>Gök mavi, su mavi, uyku mavi...<BR>Yatmış yamacında bahtiyarlar!<BR><BR>Başlar üzerinde bir kırık tâc...<BR>Geçmiş günler, uzak diyarlar!<BR>Geldim size tatlı ninnilerle. <BR>Ey Fatiha bekleyen mezarlar...<BR><BR>Târihime kök salan Hisar'lar<BR>-Târihimi isterim- susarlar!</P> <P>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Ertuğrul Gazi'den Osman Gazi'ye M.Halistin Kukul <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Ertuğrul Gazi'den Osman Gazi'ye</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Gazi Ertuğrul Beğ geldiği anda, <BR>Söğüt, gönlümüzde ala şafaktır.</P> <P>Türk, yeniden doğdu güneş misâli; <BR>Bu doğuş, çiçeğe, dala şafaktır.</P> <P>Sevgi hâleleri buram buramdır; <BR>Her hâle, bülbüle, güle şafaktır.</P> <P>Işıl ışıl gökler, pırıl pırıl yer; <BR>Ezan sedâları dile şafaktır.</P> <P>Kol kola, dil dile, el ele alpler; <BR>Obaya, beyliğe, il&#8217;e şafaktır.</P> <P>Arılar kovandan çıkıverdiler; <BR>Bu şafak, en leziz bala şafaktır.</P> <P>Uyansın cümle Türk Oğuz Boyları!<BR>Bu uyanış, sağa-sola şafaktır.</P> <P>Geldik uzun yoldan, menzil de uzun;<BR>Bilinsin bu gidiş, yola şafaktır.</P> <P>Söz geldi bu defa Osman Gazi'den: <BR>Her hamlem, ümmete-kula şafaktır.</P> <P>Gayemiz &nbsp;îlâ-yı kelîmetullah; <BR>Bu sefer, imanlı akla şafaktır.</P> <P>Yaptığımız işler ham hayâl değil;<BR>Bunlar, nice nice yıla şafaktır.</P> <P>Boz yeleli atlar kişner dururlar; <BR>Cehdimiz rüzgâra, yele şafaktır.</P> <P>Hayırlar getirsin cümle âleme; <BR>Bu, yeni bir çağa bile şafaktır.<BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor A.Nihat Asya <DIV class=padisahbaslik>Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor!</DIV> <CENTER> <TABLE cellSpacing=2 cellPadding=20> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P>Şehitler tepesi boş değil,<BR>Biri var bekliyor.<BR>Ve bir göğüs, nefes almak için;<BR>Rüzgâr bekliyor.<BR><BR>Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;<BR>Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli,<BR>Kim demiş meçhul asker diye?<BR><BR>Destanını yapmış, kasîdeye kanmış.<BR>Bir el ki; ahretten uzanmış,<BR>Edeple gelip birer birer,<BR>Öpsün diye fâniler!</P> <P>Öpelim temizse dudaklarımız,<BR>Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız.<BR>Rüzgârını kesmesin gövdeler<BR>Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasîdeler.</P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P>Geri gitsin alkışlar geri,<BR>Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri!<BR>Ona oğullardan, analardan dilekler yeter,<BR>Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter!</P> <P>Söyledi söyleyenler demin,<BR>Gel süngülü yiğit alkışlasınlar<BR>Şimdi sen söyle, söz senin.<BR><BR>Şehitler tepesi boş değil,<BR>Toprağını kahramanlar bekliyor!<BR>Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgâr bekliyor!<BR><BR>Destanı öksüz, sükûtu derin, meçhul askerin;<BR>Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye<BR>Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli,<BR>Kim demiş meçhul asker diye?...<BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><BR><BR>
Kerkük'te Vuruldu Bir Türkmen Bala M.Hâlistin Kukul <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Kerkük&#8217;te Vuruldu Bir Türkmen Bala</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left>Vuruldu Kerkük'te bir Türkmen bala; <BR>Bakışları âhû, gözleri ala.<BR><BR>Belli ki çok idi çile-ezâsı; <BR>Mübarekti yalnız, onun gazâsı.<BR><BR>Hâlinde bir melek edâsı vardı;<BR>Ne bir şikâyeti-sedâsı vardı.<BR><BR>Küçücük kalbinde aşk taşıyordu;<BR>Bu aşkı taştıkça, o yaşıyordu.<BR><BR>Çocuktu... Balaydı... O, bir yavruydu...<BR>Gözyaşları duru, hem dupduruydu.<BR><BR>Kan, suyla yıkanır; kan ile yunmaz;<BR>Düşman karşısında derin uyunmaz.<BR><BR>Kerkük caddesine döküldü kanı; <BR>Artırdı her damla bin heyecanı.<BR><BR>Çok şükür, bayrağı, milleti hürdü; <BR>Böylece ülküsü daha büyürdü.<BR><BR>Kerkük'te vuruldu bir Türkmen bala; <BR>Bakışları âhû, gözleri ala.<BR></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Ben Ahıska'yım Y.ZEYREK <DIV class=padisahbaslik>Ben Ahıska'yım </DIV> <CENTER> <TABLE cellSpacing=2 cellPadding=20> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P>Ben Ahıska'yım, ben Ahıska'yım<BR>Tarihin en parlak sayfalarına sor <BR>Ben Ahıska'yım yüz yılın mahkûmuyum <BR>Şimdi gör beni, şimdi gör.</P> <P>Bir zamanlar El'im vardı, tuğum vardı<BR>Türküler söylerdim, sesim soluğum vardı <BR>Kafkas Elleri'nde düşman çatlatan <BR>Mutluluğum vardı.</P> <P>Bey geldim, Âl-i Osman'a Paşa kaldım <BR>Tez geçti baharım, bir bitmez kışa kaldım <BR>Şimdi ne bilir kimse, ne anar beni <BR>Derdimle ızdırâbımla baş başa kaldım.</P> <P>Moskof geldi, kahramanca dikildim<BR>Uğursuz bir günün seherinde yandım yıkıldım<BR>Bilmezsiniz ah, bilmezsiniz<BR>Kaç defa burcumdan bedenimden söküldüm.</P> <P>Yurdum yuvam ele kaldı, viran oldu<BR>Azgur, Ahılkelek, Kobliyan talan oldu <BR>Zaman geçti, yüz yıl oldu <BR>Tarihim, şerefim kardeş indinde yalan oldu.</P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P>Bayraksız direğim, ezansız minarem <BR>Kâfir yaman etti, olmadı çârem <BR>Susmakta şimdi Kars, Erzurum, <BR>Ardahan ki, her biri eski ciğerpârem.</P> <P>Ben Ahıska'yım, ellerin hasırıyım Orta <BR>Asya çöllerinde sürgünler sevdasıyım <BR>Tütmeyen ocaklarda, elleri koynunda <BR>Binlerce ananın kara yasıyım</P> <P>Özbek ülkesinde dökülen kan benim <BR>Fergana Vadisi'nde figân benim <BR>Kardeş hânesinde ansızın hançerlenen <BR>Gözü yaşlı, gönlü yaralı mihman benim.</P> <P>Şimdi gurbetten gurbete sürülen benim <BR>Öz yavrularına çok görülen benim <BR>Dost hâin çıktı, düşman zâlim <BR>Ümitleri örümcek ağında örülen benim.</P> <P>Sağır mısın ey Çoruh, Kür, Aras <BR>Duy beni Ağrı, dinle beni Erciyas <BR>Hürriyet istiyorum, hürriyet istiyorum <BR>Yol ver bana Hazar, al beni Kafkas!...&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><BR><BR>
Kalk Yiğidim Arif Nihat Asya <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Kalk Yiğidim!</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>&nbsp;</P> <P>Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı.. <BR>Parçalandı bir kıtanın toprakları, <BR>Aslan payını aslan olmayan aldı... <BR>Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı.</P> <P>Dağları, taşları, akar sularıyla <BR>Şu tanıdık toprakta <BR>Bir büyük dünya parçası <BR>Fâtihini aramakta.</P> <P>Dünyayı âhiretten ayıran <BR>Duvarları yık da gel, <BR>Ay doğar gibi, gün doğar gibi <BR>Şu kıpkızıl ufuktan çık da gel!</P> <P>Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı. <BR>Parçalandı bir kıtanın toprakları; <BR>Aslan payını aslan olmayan aldı... <BR>Kalk yiğidim, yine dağ başını duman aldı.<BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Süleymaniye'de Bayram Sabahı Yahya Kemal Beyatlı <DIV class=padisahbaslik>Süleymaniye'de Bayram Sabahı </DIV> <CENTER> <TABLE cellSpacing=2 cellPadding=20> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P><BR><BR>Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede<BR>Bir mehâbetli sabah oldu Süleymaniye'de<BR>Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati,<BR>Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi</P> <P>Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan,<BR>Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan.<BR>Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir,<BR>Duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir.</P> <P>Bir geliş var!.. Ne mübârek, ne garib âlem bu!..<BR>Hava boydan boya binlerce hayâletle dolu...<BR>Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir;<BR>O seferlerle açılmış nice yerlerdendir.</P> <P>Bu sükûnette karıştıkça karanlıkla ışık<BR>Yürüyor, durmadan, insan ve hayâlet karışık;<BR>Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya,<BR>Giriyor, birbiri ardınca, ilâhi yapıya.</P> <P>Tanrının mâbedi her bir tarafından doluyor,<BR>Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. <BR>Ordu-milletlerin en çok döğüşen, en sarpı<BR>Adamış sevdiği Allah'ına bir böyle yapı.</P> <P>En güzel mâbedi olsun diye en son dînin<BR>Budur öz şekli hayâl ettiği mimârinin.<BR>Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi,<BR>Seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kudsî tepeyi;</P> <P>Taşımış harcını gazileri, serdârıyle,<BR>Taşı yenmiş nice bin işcisi, mimârıyle.<BR>Hür ve engin vatanın hem gece, hem gündüzüne,<BR>Uhrevî bir kapı açmış buradan gökyüzüne,</P> <P>Taa ki geçsin ezelî rahmete ruh orduları.. <BR>Bir neferdir bu zafer mâbedinin mimârı.<BR>Ulu mâbed! Seni ancak bu sabah anlıyorum;<BR>Ben de bir vârisin olmakla bügün mağrurum;</P> <P>Bir zaman hendeseden âbide zannettimdi;<BR>Kubben altında bu cumhûra bakarken şimdi,<BR>Senelerden beri ru'yada görüp özlediğim<BR>Cedlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim.</P> <P>Dili bir, gönlü bir, imânı bir insan yığını<BR>Görüyor varlığının bir yere toplandığını;<BR>Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes<BR>Nice bin dalgalı Tekbir oluyor tek bir ses;</P> <P>Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi,<BR>Nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi! <BR>Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri<BR>Dinliyor vecd ile tekrar alınan Tekbir'i<BR>&nbsp;</P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P>Ne kadar saf idi simâsı bu mü'min neferin!<BR>Kimdi? Bânisi mi, mimârı mı ulvî eserin?<BR>Taa Malazgirt ovasından yürüyen Türkoğlu<BR>Bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu,</P> <P>Yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli,<BR>Çok büyük bir iş görmekle yorulmuş belli;<BR>Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz<BR>Her zaman varlığımız, hem kanımız hem etimiz;</P> <P>Vatanın hem yaşayan vârisi hem sahibi o,<BR>Görünür halka bu günlerde teselli gibi o,<BR>Hem bu toprakta bugün, bizde kalan her yerde,<BR>Hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde. </P> <P>Karşı dağlarda tutuşmus gibi gül bahçeleri,<BR>Koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri.<BR>Gökte top sesleri var, belli, derinden derine;<BR>Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine.</P> <P>Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı?<BR>Üsküdar'dan mı? Hisar'dan mı? Kavaklar'dan mı?<BR>Bursa'dan, Konya'dan, İzmir'den, uzaktan uzağa,<BR>Çarpıyor birbiri ardınca o dağdan bu dağa;</P> <P>Şimdi her merhaleden, taa Beyazıd'dan, Van'dan,<BR>Aynı top sesleri birbir geliyor her yandan.<BR>Ne kadar duygulu, engin ve mübarek bu seher!<BR>Kadın erkek ve çocuk, gönlü dolanlar, yer yer,</P> <P>Dinliyor hepsi büyük hâtıralar rüzgârını,<BR>Çaldıran topları ardınca Mohaç toplarını. <BR>Gökte top sesleri, bir bir, nerelerden geliyor?<BR>Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor:</P> <P>Kosva'dan, Niğbolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan..<BR>Anıyor her biri bir vak'ayı heybetle bu an;<BR>Belgrad'dan mı? Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı?<BR>Son hudutlarda yücelmiş sıra-dağlardan mı? </P> <P>Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor?<BR>Barbaros, belki, donanmayla seferden geliyor!..<BR>Adalar'dan mı? Tunus'dan mı, Cezayir'den mi?<BR>Hür ufuklarda donanmış iki yüz pâre gemi</P> <P>Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor;<BR>O mübarek gemiler hangi seherden geliyor? <BR>Ulu mâbedde karıştım vatanın birliğine.<BR>Çok sükür Tanrıya, gördüm, bu saatlerde yine</P> <P>Yaşıyanlarla beraber bulunan ervâhı. <BR>Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabâhı.</P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><BR><BR>
Bahadır A.Mahir Pekşen <DIV class=padisahbaslik align=center>Bahadır</DIV> <CENTER> <TABLE cellSpacing=2 cellPadding=20> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P>Görmez misin milleti, umut sende, göz sende, <BR>Herkes bir şey söyledi, kürsü sende, söz sende.<BR>Ufukta güneş dursun, zamana bir düğüm at,<BR>İşte senin altında Fatih'te gördüğüm at.</P> <P>Kalemini hazırla, kılıcı çekme kından,<BR>Gönülleri fethetmek gâye bu son akından.<BR>Nefer mi istiyorsun ? Sahralar kadar dolu,<BR>Duâda evliyâlar, secdede Anadolu.</P> <P>Anadolu tetikte, Anadolu ayakta,<BR>Diriler kahkahada , ölüler ağlamakta.<BR><STRONG>Denilirse inanma; "Daha dur, az daha dur"<BR>Kaybedecek ânın yok, zaman hızlı bahadır..</STRONG></P> <P>Şimdi dünya avcunda, nefes alsan duyan var.<BR>Yazık, batan gemide, yan gelip uyuyan var.<BR>Uzay gemilerini fezâda yürüt artık.<BR>Sana dar bu hudutlar, hedefi büyüt: artık.&nbsp;</P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P><BR>Her damla yaş bir dua, her dua binbir füze,<BR>Beklenen hesaplaşma, geldik işte yüzyüze <BR>Yarın belki yok yiğit, sanki bu an son andır,<BR>Zaferi umuyorsan, hem inan hem inandır.</P> <P>Biz ki, çağlara mühür vuran nesillerdeniz,<BR>İstanbul'da sur söyler, Çanakkale'de deniz.<BR>Ne madalya, ne unvan, ne hesap, sırf Allah'ındır...<BR>Sırtına dünya konsa, şikâyet yok Bahadır..</P> <P>Anlayacaksın beni, tarihi düşününce,<BR>Dâvan kadar büyüksün, hedefin kadar yüce.<BR>Borcun var bu vatana, hem kan hem de ter borcu,<BR>Bahadır, belki yarın bu toprak ister borcu.</P> <P>Şükür gerek bedenin, her bir âzâsı için,<BR>Doğrul be Bahadır'ım Allah rızâsı için.<BR><STRONG>Karanlığı tükettik, yönümüz sabâhadır.<BR>Bir kement at güneşe, çabuk getir Bahadır!</STRONG></P> <P><STRONG></STRONG>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><BR><BR>
Sanat Faruk Nafiz Çamlıbel <div class="padisahbaslik">Sanat</div> <center> <table cellspacing="2" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td style="TEXT-ALIGN: left"> <p>Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek,<br>Bizim diyârımızda bin bir bahârı saklar!<br>Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek<br>İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar</p> <p>&nbsp;<br>Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da<br>Gezersin kırk asırlık bir mâbedin içini<br>Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda,&nbsp;<br>Bize heyecan verir bir parça yeşil çini<br>&nbsp;<br>Sen raksına dalarken için titrer derinden<br>Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin<br>Bizim de kalbimizi kımıldatır derinden<br>Toprağa diz vuruşu, dağ gibi bir zeybeğin</p></td> <td style="TEXT-ALIGN: left"> <p>Fırtınayı andıran orkestra sesleri<br>Bir ürperiş getirir senin sinirlerine,<br>Istırap çekenlerin acıklı nefesleri<br>Bizde geçer en&nbsp;hazin bir mûsıki yerine</p> <p>&nbsp;<br>Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun<br>Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini,&nbsp;<br>Biz duyarız en büyük zevkini rûhumuzun<br>Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini...</p> <p>&nbsp;Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken<br>Yazılmamış bir destan gibi Anadolumuz<br>Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken<br>Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz</p></td></tr></tbody></table></center><br><br>
Sultan Murat Geliyor Karacaoğlan <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sultan Murat Geliyor</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Sana derim sana ey Acem şahı<BR>Üstüne Mağrip'ten asker geliyor <BR>Tahtını yıkıp da mülkün almağa <BR>Sultan Murad kalkmış kendi geliyor</P> <P>Otuz bindir hani meydan diyenler<BR>Seksen bin de sarı postal giyenler&nbsp;<BR>Doksan bin dahi serden geçenler&nbsp;<BR>Sultan Murad kalkmiş kendi geliyor<BR>&nbsp;<BR>Sultan Murad uluların ulusu<BR>Hacı Bektaş velilerin velisi<BR>Altmış binde Urumeli delisi<BR>Sultan Murad kalkmış kendi geliyor<BR>&nbsp;<BR>Genç Ali Paşa da bir ünlü vezir <BR>Yetmiş bin mızraklı yanında hazır <BR>Hak'tan imdat oldu yetişti Hızır <BR>Sultan Murad kalkmış kendi geliyor</P> <P>Karac'oğlan der ki cenge doyulmaz<BR>Can tatlıdır tatlı cana kıyılmaz<BR>Ordusu yıldızdan çoktur sayılmaz<BR>Sultan Murad kalkmış kendi geliyor<BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Mohaç Türküsü Yahya Kemal Beyatlı <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Mohaç Türküsü</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left> <P>Bizdik o hücûmun bütün aşkıyla kanatlı;<BR>Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı.</P> <P>Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle,<BR>Canlandı o meşhûr ova at kişnemesiyle!</P> <P>Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü;<BR>Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü.</P> <P>Gül yüzlü bir âfetti ki her bûsesi lâle;<BR>Girdik zaferin koynuna, kandık o visâle</P> <P>Dünyâya vedâ ettik, atıldık dolu dizgin;<BR>En son koşumuzdur bu! Asırlarca bilinsin!</P> <P>Bir bir açılırken göğe, son def'a yarıştık;<BR>Allâh'a giden yolda meleklerle karıştık.</P> <P>Geçtik hepimiz dört nala, cennet kapısından;<BR>Gördük ebedî cedleri, bir anda yakından!</P> <P>Bir bahçedeyiz şimdi şehidlerle berâber;<BR>Bizler gibi ölmuş o yiğitlerle berâber.</P> <P>Lâkin kalacak doğduğumuz toprağa bizden;<BR>Şimşek gibi bir hâtıra nal seslerimizden.</P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Kaybolan Şehir Yahya Kemal Beyatlı <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Kaybolan Şehir</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="WIDTH: 100%; FLOAT: left" align=left>Üsküp ki Yıldırım Beyazıd Han diyârıdır<BR>Evlad-ı Fatihân&#8217;a onun yâdigârıdır.<BR><BR>Firûze kubbelerle yalnız bizim şehrimizdi o;&nbsp; <BR>Yalnız bizimdi, çehre ve rûhiyla biz&#8217;di o.<BR><BR>Üsküp ki Şar dağ&#8217;ında devâmıydı Bursa&#8217;nın.<BR>Bir lâle bahçesiydi dökülmüş temiz kanın.<BR><BR>Üç şanlı harbin arş&#8217;a asılmış silâhları<BR>Parlardı yaşlı gözlere bayram sabahları.<BR><BR>Ben girmeden hayâtı şafaklandıran çağa,<BR>Bir sonbaharda annemi gömdük o toprağa.<BR><BR>İs&#8217;a Bey&#8217;in fetihte açılmış mezarlığı<BR>Hulyâma âhiret gibi nakşetti varlığı.<BR><BR>Vaktiyle öz vatanda bizimken, bugün niçin<BR>Üsküp bizim değil? Bunu duydum, için için.<BR><BR>Kalbimde bir hayâli kalıp kaybolan şehir!<BR>Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir!<BR><BR>Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene,<BR>Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene. <BR></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><BR>
Bir Kahraman Bekliyoruz Osman Yüksel Serdengeçti <div class="padisahbaslik"> Bir Kahraman Bekliyoruz<br></div><center><table cellpadding="20" cellspacing="2"><tbody><tr><td style="text-align: left;"><br>Kal'a gibi dik başın,<br>Bulutlarla yarışsın,<br>Dalga dalga saçların, <br>Rüzgarlara karışsın!<br><br>Adını nakşedelim,<br>Eski-kadim surlara<br>Sesini haykıralım, <br>Asırdan asırlara...<br><br>Savletinden titresin, <br>Yeniden doğu, batı!<br>Ve kurulsun Allah'ın <br>Ebedi saltanatı...<br><br>Ufukları kaplasın, <br>Bayraklarımız al, al,<br>Göklere zaferimizi, <br>Çizsin vahşi bir kartal!..<br><br>Kahramanlar büyüsün, <br>Masalda dev misali,<br>Eğilsin öpsün gökler, <br>Canım nazlı hilali...<br><br>Ordularım yeniden, <br>Tuna'ya akın etsin!<br>Bir Yıldırım çıksın da,<br>Uzağı yakın etsin<br><br>Selam dursun karşında,<br>Bütün şerefler, şanlar!<br>Namını tebcil etsin,<br>Yıldızlar kehkeşanlar...<br><br><br></td><td style="text-align: left;">İçimde hiç sönmeyen, <br> Bir fetih sevdası var<br> Yavuz gibi diyorum;<br> Bu dünya insana dar!<br><br>Bir sada duymak için,<br>Sahralara düşeyim<br>Helal olsun bu yolda, <br>Varım yoğum herşeyim!<br><br>Volkan gibi lav atmış, <br>Ne susmuş ne sönmüşüm<br>Ben bu iman uğruna, <br>Çılgınlara dönmüşüm.<br><br>Bir deha bekliyoruz,<br>Gençliğe mihrap olsun<br>Ruhları tutuşturan,<br>Bir ateş mihrak olsun.<br><br>Sinesinde birleşsin,<br>Sağa sola sapanlar<br>Kahrolsun Hakk dururken,<br>Zorbalara tapanlar!<br><br>Çık nerdesin zuhur et!<br>Biz seni bekliyoruz.<br>Yıllardır yollarında,<br>Yorgun emekliyoruz...<br><br>Ne hayal, ne kuruntu,<br>Hakikat istiyorum!<br>Hakikat, hakikat, <br>Hakikat istiyorum!...<br><br></td></tr></tbody></table></center><br><br>
Malazgirt Marşı Niyazi Gençosmanoğlu <div class="padisahbaslik">Malazgirt Marşı</div><center><table cellpadding="20" cellspacing="2"><tbody><tr><td style="text-align: left;">Aylardan Ağustos, günlerden cuma<br>Gün dogmadan evvel iklîm-i Rûm'a,<br>Bozkurtlar ordusu geçti hücûma...<br><br>Yeni bir şevk ile gürledi gökler<br>Ya Allah... Bismillâh... Allahuekber!..<br><br>Önde yalın kılıç Türkmen Başbuğu,<br>Ardında Oğuz'un ellibin tuğu.<br>Andırır Altay'dan kopan bir çığı,<br><br>Budur, Peygamber'in övdüğü Türkler...<br>Ya Allah... Bismillâh... Allahuekber!..<br><br>Türk, ulu Tanrı'nın soylu gözdesi,<br>Malazgirt, Bizans'ın Türk'e secdesi,<br>Bu ses, insanlığa Hakk'ın müjdesi...</td><td style="text-align: left;">Bu seste birleşir bütün yürekler...<br>Ya Allah... Bismillâh... Allahuekber!..<br><br>Nağramızdır bugün gök gürültüsü,<br>Kanımızdır bugün yerin örtüsü...<br>Gazi atlarının nal parıltısı<br><br>Kılıçlarımızdır çakan şimşekler...<br>Ya Allah... Bismillâh... Allahuekber!..<br><br>Yiğitler kan döker, bayrak solmaya,<br>Anadolu başlar, vatan olmaya...<br>Kızılelmaya hey... Kızılelma'ya!!!<br><br>En güzel marşını vurmada mehter:<br>Ya Allah... Bismillâh... Allahüekber!..<br><br></td></tr></tbody></table></center><br>
Malazgirt Marşı Ömer Öztürkmen <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Malazgirt Marşı</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left>Bir Cuma sabahı Allah'a karşı<BR>Malazgirt'te elli dört bin er<BR>Bestelediler en güzel marşı<BR>Allahu ekber, Allahu ekber<BR><BR>Bayrak bayrak Fetih müjdesi<BR>Parça parça Diyar-ı Urum<BR>İlk denizlerde ilk seccadesi<BR>Alparslan ordularının Anadolum<BR><BR>Geliyor ışıktan kopmuş askerler<BR>Allah'a uzanmış eller geliyor<BR>Kalk ayağa kubbe ol ey yer<BR>Göklerce minareler geliyor<BR><BR>Onlar ki ilahilerle yıkandılar<BR>Kırklarca okunmuş bir namazlı su<BR>Vaktiyle dağlardan inen bozkurtlar<BR>Şimdi son peygamberin ordusu<BR></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>
Anadolu'da Bahar Abdurrahim Karakoç <div class="padisahbaslik">Anadolu'da Bahar </div> <center> <table cellspacing="2" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td style="TEXT-ALIGN: left"> <p>İlkbaharı geldi Anadolu'nun,<br>Silifke'de çiçek açtı nar şimdi.<br>Her tarafı yeşillendi Bolu'nun,<br>Sultandağı benek benek kar şimdi.<br><br>Eğri yollar yaylaların kuşağı<br>Çayır, çimen sevgililer döşeği,<br>Hora teper Sürmene'nin uşağı,<br>Dadaşların oynadığı bar şimdi.<br><br>Durgun çayı köpüklendi Daday'ın,<br>Palmiyeler zümrüt tâcı Hatay'ın<br>Çukurova cennetidir bu ayın,<br>Aydın ili efelere dar şimdi.<br><br>Gönül dile gelir kaval sesinde.<br>Boz martılar düğün yapar Mersin'de,<br>Isparta'nın renk renk gül bahçesinde<br>Bülbüllerin neşesini gör şimdi</p></td><td style="TEXT-ALIGN: left"><p><br>Cıvıl cıvıl, sessiz duran yuvalar,<br>Kelebekler birbirini kovalar.<br>Halı gibi nakışlandı ovalar...<br>Bölük bölük sarı, yeşil, mor şimdi.</p><p>Âşıklar diyarı Elbistan ili...<br>Olur bu mevsimin bağ-ı İrem'i,<br>Her çeşmenin üç-beş tane güzeli,<br>Her çiçeğin bir arısı var şimdi.<br><br>Çıkıp baksan Çamlıca'nın başına,<br>İki kıt'a bir boğazda âşina...<br>Karakoç'um, gel yorulma boşuna,<br>İstanbul'u tarif etmek zor şimdi.<br><br><br><br><br><br></p><p><br></p></td></tr></tbody></table></center><br><br>
Yemen Türküsü Anonim <div class="padisahbaslik">Yemen Türküsü</div><center><table cellpadding="20" cellspacing="2"><tbody><tr><td style="text-align: left;">Havada bulut yok, bu ne dumandır <br>Mahlede ölü yok, bu ne şivandır <br>Ana ben ölmedim bu ne figandır <br>Eli Yemen'dir, gülü çemendir : <br>Giden gelmiyor, acep nedendir<br><br>Kışlanın ardında üç ağaç incir <br>Kolumda kelepçe, boynumda zincir <br>Zincirin yerleri ne yaman sancır <br>Eli Yemen'dir, gülü çemendir <br>Giden gelmiyor acep nedendir<br><br>Kışlanın ardında, sıra söğütler <br>Zabitler oturmuş, asker öğütler <br>Yemen'e gidecek bu koç yiğitler <br>Eli Yemen'dir, gülü çemendir <br>Giden gelmiyor acep nedendir</td><td style="text-align: left;">Kışlanın ardında redif sesi var <br>Bakın çantasında acep nesi var <br>Bir çift kundurası, bir al fesi var <br>Eli Yemen'dir, gülü çemendir <br>Giden gelmiyor acep nedendir<br><br>Kışlanın ardını, duman bağladı <br>Analar, babalar kara bağladı <br>Yemen'e gidene herkes ağladı <br>Eli Yemen'dir, gülü çemendir <br>Giden gelmiyor acep nedendir<br><br>Kışlanın ardında, yüzüyor kazlar <br>Ayağım ağrıyor, yüreğim sızlar <br>Yemen'e gidene ağlıyor kızlar <br>Eli Yemen'dir, gülü çemendir <br>Giden gelmiyor acep nedendir</td></tr></tbody></table></center><br>
Seviyorum Cemender Arslanoğlu <div class="padisahbaslik">Seviyorum</div><center><table cellpadding="20" cellspacing="2"><tbody><tr><td style="text-align: left;">Dağlar başında yarışan <br>Ak bulutlara&nbsp; karışan<br>Karlarını,&nbsp;&nbsp; seviyorum.<br><br>Yamaçlardan&nbsp; taşıp,&nbsp; çıkan<br>Çağıldayıp,&nbsp;&nbsp; sessiz&nbsp; akan!<br>Sularını, seviyorum.<br><br>Her yanı yeşile kanmış<br>Binbir çiçekle donanmış<br>Yaylasını,&nbsp; seviyorum.<br><br>Kışın ak duvak bürünen<br>Yazın al, yeşil görünen<br>Gelin hâlini, seviyorum.<br><br>Başı açık, gözü engin<br>Yalın-ayak, gönlü zengin<br>Çocuğunu, seviyorum.</td><td style="text-align: left;">Sudan ırak, kurak, çorak<br>Güneşten&nbsp; kavrulan,&nbsp; çıplak<br>Kıracını, seviyorum.<br><br>Başında&nbsp; çolpan-yıldızı<br>Ülkemin en güzel kızı<br>Ayişe'mi, seviyorum.<br><br>Kucağında çok yattığım<br>Yürürken elden tuttuğum <br>Atamı, seviyorum.<br><br>Beni ninniyle uyutan<br>Sevip, sevip de büyüten<br>Anamı, seviyorum.<br><br>Bu sözümde yoktur yalan<br>Atalardan bize kalan<br>Vatanımı,&nbsp; seviyorum.</td></tr></tbody></table></center><br>
Dua Arif Nihat Asya <div class="padisahbaslik">Dua&nbsp;&nbsp; </div> <center> <table cellpadding="20" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;"> <p>Biz, kısık sesleriz...minareleri, <br>Sen, ezansız bırakma Allahım! </p> <p>Ya çağır şurda bal yapanlarını, <br>Ya kovansız bırakma Allahım! </p> <p>Mahyasızdır minareler...göğü de, <br>Kehkeşansız bırakma Allahım!<br>&nbsp;<br>Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, <br>Müslümansız bırakma Allahım! </p> <p>Bize güç ver... cihad meydanını, <br>Pehlivansız bırakma Allahım! </p> <p>Kahraman bekleyen yığınlarını, <br>Kahramansız bırakma Allah'ım!</p></td> <td style="text-align: left;"> <p>Bilelim hasma karşı koymasını, <br>Bizi cansız bırakma Allah'ım! </p> <p>Yarının yollarında yılları da, <br>Ramazansız bırakma Allah'ım! </p> <p>Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, <br>Ya çobansız bırakma Allah'ım! </p> <p>Bizi sen sevgisiz,susuz,havasız; <br>Ve vatansız bırakma Allah'ım! </p> <p>Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, <br>Müslümansız bırakma Allah'ım! <br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br></p></td></tr></tbody></table></center><br>
Akıncı Türküleri Fuat Köprülü <div class="padisahbaslik">Akıncı Türküleri</div><center><table cellpadding="20" cellspacing="2"><tbody><tr><td style="text-align: left;">Tuna boylarında sıra selviler<br>Tan yeri estikçe sessiz ağlarmış; <br>Gül bahçelerinde baykuşlar öter; <br>Şu virânelikler eski bağlarmış. <br><br>Namazgâh bir otluk, kalmamış taşı; <br>Çeşmelerden akan, kanlı gözyaşı... <br>Orda bir güzel var, çatılmış kaşı; <br>Ak alnına kara çatkı bağlarmış... <br><br>Kırık minârelerden duyulmaz ezân... <br>Hep ocaklar sönmüş, devrilmiş kazan. <br>Bir inilti duydum, sandım bir ozan; <br>Sesime ses veren karlı dağlarmış.</td><td style="text-align: left;">Söğüt dallarında hasta serçeler<br>Eski akın destanını heceler. <br>Tuna ağlıyormuş bazı geceler; <br>Göğsünde kefensiz şehitler varmış.<br><br>Bozulan bağların üzümü acı; <br>Asi köle kesmiş eski haracı; <br>Yine yedi kral giymişler tacı, <br>Şahin yuvasını kargalar basmış. <br><br>Haydi eski ozan, al sazı ele, <br>Düşmanlar içine düşsün velvele; <br>De ki: Hor bakmayın bu durgun sele<br>O, yetmiş bir kavme akın çıkarmış...</td></tr></tbody></table></center><br>
İmparatorluğa Mersiye Osman Y.Serdengeçti <DIV class=padisahbaslik>İmparatorluğa Mersiye</DIV> <CENTER> <TABLE cellSpacing=2 cellPadding=20> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P>Bin yıl oldu toprağına basalı <BR>Hayli oldu kılıçları asalı, <BR>Bülbüllerin onun için tasalı, </P> <P>Sazlar kırık, ayar tutmaz telleri, <BR>Biz neyledik o koskoca elleri?.. </P> <P>Yol görünür, hakan emir verirdi, <BR>Dalga dalga ordularım yürürdü, <BR>Hamlemizden dağlar taşlar erirdi, </P> <P>Dolu dizgin aştık nice belleri, <BR>Biz neyledik o koskoca elleri?.. </P> <P>Yıldız doğar,talihimiz belirir, <BR>Sabah olur, ulufeler verilir, <BR>Bir seferde dört krallık serilir, </P> <P>Al al ettik, kara kara tülleri, <BR>Biz neyledik o koskoca elleri?.. </P> <P>Ferman çıkar, dal kılıçlar takınır, <BR>Meydanlarda Rabbe dua okunur, <BR>Gölgemizden bütün cihan sakınır, &nbsp;</P></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: left"> <P>Andırırdık coşkun akan selleri, <BR>Biz neyledik o koskoca elleri?.. </P> <P>Kosovalar, Plevneler bizsizdir, <BR>Yosun tutmuş camilerim ıssızdır, <BR>Boynu bükük minareler öksüzdür, </P> <P>Açmaz olmuş Kızanlığın gülleri, <BR>Biz neyledik o koskoca elleri?.. </P> <P>Hali görür, geleceği sezerdik, <BR>Bir zamanlar ta Vistül&#8217;de gezerdik. <BR>Haritayı biz kendimiz çizerdik, </P> <P>Fetheyledik deryaları, çölleri, <BR>Biz neyledik o koskoca elleri?.. </P> <P>Rodopların ak başları yaslıdır, <BR>Serdengeçti gönül, artık usludur, <BR>Rüzgarları bile matem seslidir, </P> <P>Zafer, zafer der, eserdi yelleri, <BR>Biz neyledik o koskoca elleri?..<BR><BR></P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><BR><BR>
Canım Kerkük Osman Mazlum <DIV class=padisahbaslik>Canım Kerkük</DIV> <CENTER> <TABLE cellSpacing=2 cellPadding=20> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: left">Aman Kerkük ne efsunkâr diyârsın<BR>Beni günden güne aşkla yakarsın<BR>Nere gitsem kulen kal'an unutmam <BR>Bize şanlı selefden yadigârsın.<BR><BR>Yakılmışsın yıkılmışsın asılmış<BR>Yine yâda gönül vermez nigârsın<BR>Baş eğmezsin edânîye cesursun <BR>Değil şimdi, ezelden sen kibarsın.<BR><BR>Hamiyyet meslekinde şöhretin çok <BR>Din uğrunda şehîdâna mezârsın<BR>Fuzûlî'yin denir sensin diyârı <BR>Gazel horyat bilen bir bestekârsın.<BR><BR>Dağın cennet, taşın dür, toprağın zer, <BR>Hevâ su bakımından sâzdârsın<BR>Asırlardır zaman bakmaz yüzüge (yüzüne) <BR>Gamından melûl olmuş nâbekârsın.<BR><BR>Senin nâkâmlığın ilden değildir <BR>Sebeb oldur müzâd rüzgârsın<BR>Tavattun etmek ister sende zâir <BR>O denlü hoş-meşreb neş'edârsın.</TD> <TD style="TEXT-ALIGN: left">O denlü ehl-i himmet ehl-i gayret <BR>O denlü muhterem nâmuskârsın<BR>Sana gadr eylemiş yoldan azanlar <BR>Tarîk-ı Hak seven bir şahriyârsın.<BR><BR>Bükülmezsin mesâib depremiyle <BR>Adûdan kaçmayan bir şehrüvârsın<BR>Üzülme hecrden Allah kerîmdir <BR>Yarın belki aradığın bularsın.<BR><BR>Yaman efkâra düşsün koyma oğlun <BR>Vatanperverdelikte pîşdârsın<BR>Sana meftûn sana meczûb deliyem <BR>Gözümde yok peri sen sâde varsın.<BR><BR>Yaman avcı tuzağından uzağ ol <BR>Ovan ceylân yatağı lâlezârsın<BR>Elin çekme bu <STRONG>"Mazlûm"</STRONG>un başından <BR>Fedân olmuş ona sen tâcdârsın.<BR><BR>Sana nisbetle bulmuş kadr ü kıymet <BR>Nere gitse ona sen itibârsın.<BR><BR><BR></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><BR><BR>
Dilnâme M.Halistin Kukul <div class="padisahbaslik">Dilnâme</div><center> <table cellpadding="20" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">(<span style="font-weight: bold;">Medeniyet</span>)i atıp, getirince &#8220;<span style="font-weight: bold;">uygar</span>&#8221;ı,<br>&#8220;<span style="font-weight: bold;">Saygın</span>&#8221; olmak isteyen, kaybetti (<span style="font-weight: bold;">i&#8217;tibâr</span>)ı.<br><br>(<span style="font-weight: bold;">Mecbûrî</span>) &#8220;<span style="font-weight: bold;">zorunlu</span>&#8221;ymuş, (<span style="font-weight: bold;">mesele</span>) ise &#8220;<span style="font-weight: bold;">sorun</span>&#8221;,<br>Tercümanla konuşur oldu, dedeyle torun.<br><br>&#8220;<span style="font-weight: bold;">Olanak</span>&#8221;la saldırıp, yok ettiler (<span style="font-weight: bold;">imkân</span>)ı,<br>(<span style="font-weight: bold;">Hâtırayı</span>) kaldırıp, sonra yazdılar &#8220;<span style="font-weight: bold;">anı</span>&#8221;.<br><br>(<span style="font-weight: bold;">Fedakârlık</span>) ölünce, &#8220;<span style="font-weight: bold;">özveriler</span>&#8221; beslendi.<br>(<span style="font-weight: bold;">Eser</span>)leri yıkanlar, &#8220;<span style="font-weight: bold;">yapıt</span>&#8221;larda üslendi.<br><br>(<span style="font-weight: bold;">Seviyeli</span>) kimseler, hep &#8220;<span style="font-weight: bold;">düzeysiz</span>&#8221; sayıldı,<br>(<span style="font-weight: bold;">Kanâat</span>) öldürüldü, sonra &#8220;<span style="font-weight: bold;">kanı</span>&#8221; yayıldı.<br><br>&#8220;<span style="font-weight: bold;">Özgürlük</span>&#8221; heveslisi, (<span style="font-weight: bold;">hürriyeti</span>) katletti.<br>&#8220;<span style="font-weight: bold;">İnsancıl</span>&#8221;lar çoğaldı, (<span style="font-weight: bold;">insanlık</span>) elden gitti.<br><br>&#8220;<span style="font-weight: bold;">Ulusal tin</span>&#8221; sarınca, (<span style="font-weight: bold;">millî rûh</span>)u derinden,<br>Kaybetti, lisânımız, o asîl cevherinden.</td> <td style="text-align: left;">Daha ne ifâdeler, yok oldu birer birer,<br>Dili istilâ etti, iğreti kelimeler.<br><br>Lisan bir binâ ise, yapı taşı kelime,<br>Her bir taş eksildikçe, dökülür lime lime.<br><br>Dîni, tarihi seven, basiretli her kişi,<br>Önem verir lisana, hafife almaz işi.<br><br>Mâziyi günümüze bağlayan köprüdür dil,<br>Dili bozmak isteyen, neye düşman iyi bil!<br><br>Asıl maksat dîne ve tarihe saldırmaktır,<br>Yazılmış eserleri, raflara kaldırmaktır.<br><br>Böylece yavaş yavaş, lisanımız bozulur.<br>Nesil cahil yetişir, ilim irfan kaybolur.<br><br><br><br></td></tr></tbody></table></center><br><br>
Anadolu'da Bahar Abdurrahim Karakoç <div class="padisahbaslik">Anadoluda Bahar</div> <center> <table cellspacing="2" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td style="TEXT-ALIGN: left"> <p>İlkbaharı geldi Anadolu'nun,<br>Silifke'de çiçek açtı nar şimdi.<br>Her tarafı yeşillendi Bolu'nun,<br>Sultandağı benek benek kar şimdi.</p><p>Eğri yollar yaylaların kuşağı<br>Çayır, çimen sevgililer döşeği,<br>Hora teper Sürmene'nin uşağı,<br>Dadaşların oynadığı bar şimdi.<br><br>Durgun çayı köpüklendi Daday'ın,<br>Palmiyeler zümrüt tacı Hatay'ın<br>Çukurova cennetidir bu ayın;<br>Aydın ili efelere dar şimdi.<br><br>Gönül dile gelir kaval sesinde.<br>Boz martılar düğün yapar Mersin'de,<br>Isparta'nın renk renk gül bahçesinde<br>Bülbüllerin neşesini gör şimdi</p> </td><td style="TEXT-ALIGN: left">Cıvıl cıvıl, sessiz duran yuvalar,<br>Kelebekler birbirini kovalar.<br>Halı gibi nakışlandı ovalar...<br>Bölük bölük sarı, yeşil, mor şimdi.<br><br>Aşıklar diyarı Elbistan ili...<br>Olur bu mevsimin bağ-ı İrem'i,<br>Her çeşmenin üç-beş tane güzeli,<br>Her çiçeğin bir arısı var şimdi.<br><br>Çıkıp baksan Çamlıca'nın başına,<br>İki kıt'a bir boğazda aşina...<br>Karakoç'um, gel, yorulma boşuna,<br>İstanbul'u tarif etmek zor şimdi.<br><br><br><br><br><br></td></tr></tbody></table></center><br><br>
Yurt Türküsü Vasfi M. Kocatürk <DIV class=padisahbaslik>Yurt Türküsü</DIV> <CENTER> <TABLE cellSpacing=2 cellPadding=20> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: left">Güzel yurdum! dağlarını &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Uzaktan göresim gelir. <BR>Keskin esen yellerine <BR>Başımı veresim gelir...<BR><BR>Gözümde tüter damların,<BR>Sakız kokulu çamların. <BR>Türkü söyler akşamların. <BR>Bana kendi sesim gelir...<BR><BR>Ak ördekli göllerinde<BR>Mavi bakışların vardır,<BR>Buğulu pembe yazların,<BR>Dumanlı kışların vardır...<BR><BR>Hoştur dağının eteği <BR>Yamaçlarının çiçeği, <BR>Gece ayın gezindiği <BR>Altın yokuşların vardır...<BR><BR></TD> <TD style="TEXT-ALIGN: left">Seni gezdim karış karış.<BR>Ak ceylân gördüm dağında.<BR>Seyrettim deli gönlümü <BR>Kızıl, Yeşil ırmağında....<BR><BR>Bağlıyım candan sana ben.<BR>İçimde bin renktesin sen. <BR>Ciğerimi tazeleyen <BR>Bir hava var toprağında..<BR><BR>Su içtim kaynaklarından. <BR>Gölgelerinde uyudum. <BR>Kuşlarının söylediği <BR>Şen türkülerle büyüdüm...<BR><BR>Ninniyle salladın beni, <BR>Şefkatle kolladın beni; <BR>Sevginle bağladın beni, <BR>Yurdum! Yurdum! <BR>Güzel yurdum!</TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><BR>
Nazlı Budin Anonim <center><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><div class="padisahbaslik">Nazlı Budin</div><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%; float: left;" align="left">Ötme bülbül ötme, sonbahâr geldi,<br>Bülbülün figanı bağrımı deldi.<br>Gül alıp satmanın zemânı geçdi,<br>Aldı Nemçe bizim nazlı Budini.<br><br>Çeşmelerde abdest alınmaz oldu,<br>Câmilerde namâz kılınmaz oldu.<br>Ma&#8217;mûr olan yerler hep harâp oldu,<br>Aldı Nemçe bizim nazlı Budini.<br><br>Budinin içinde uzun çarşısı,<br>Orta yerde Sultân Ahmed câmisi,<br>Ka&#8217;be sûretine benzer yapısı,<br>Aldı Nemçe bizim nazlı Budini.<br><br>Cephâne tutuşdu, aklımız şaşdı,<br>Selâtin câmiler yandı, tutuşdu.<br>Hep sabî sübyanlar ateşe düşdü,<br>Aldı Nemçe bizim nazlı Budini.<br><br>Kıble tarafından üç top atıldı,<br>Perşembe günüydü, güneş tutuldu.<br>Cum&#8217;a günüydü, Budin alındı,<br>Aldı Nemçe bizim nazlı Budin&#8217;i.<br><br>1939 da Budini Almanlar aldı,<br>Macar kâtillerinin kızları kocasız kaldı.<br>Budin şehîdlerinin rûhları bu hâli görünce,<br>İlâhî adâlete îmânları artdı.<br></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center>
Ulucami'de Öğle Selâhattin Batu <center><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><div class="padisahbaslik">Ulucami'de Öğle</div><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%; float: left;" align="left">Bir mavi ışıkta uyumuş çiniler<br>Avlularda selvi ve şadırvan sesi.<br>Parıltılar vurmuş kemerlere yer yer<br>Serin çeşmelerde hulya neşesi.<br><br>Çiçekler ışığa serpilmiş huzurdan<br>Revaklar aydınlık, gölgeler billurdan<br>Rüya serinliği, serviler nurdan <br>Ve ta uzaklardan bir ezan sesi.<br><br>Bir güzel rüyanın ışığında her yer<br>Akıyor sularla salkımlar, sümbüller<br>Çiçekler, ışıklar, çiniler, mermer<br>Servilerin ruha uzanan gölgesi.<br><br>Öğle sessizliği, kubbeler çın çın<br>Açmış çiçeğini seccadeler yerde<br>Camlardan dökülen ışıklar hırçın<br>Bir sessiz çağıltı çinilerde.<br><br>Anlaşılmaz kime söylüyor sevincini<br>Bu tılsımlı ses, gizlendiği yerden? <br>Kimseler yok, kim çıkıyor mimberden? <br>Çiniler Allaha mı açıyor içini?</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center>
Dünya ve Âhiret Efendimizsin İdris Sabih <DIV class=padisahbaslik>Dünya ve Âhiret Efendimizsin(*)</DIV> <CENTER> <TABLE cellSpacing=2 cellPadding=20> <TBODY> <TR> <TD style="TEXT-ALIGN: left">Bir ülûlemr idin, emrine girdik,<BR>Ezelden biatli Hakânımızsın, <BR>Az idik sayende murada erdik,<BR>Dünya ve Âhiret sultanımızsın...<BR><BR>Unuttuk İlhan'ı, Kara Oğuz'u,<BR>işledik seni gözbebeğimize...<BR>Bağışla ey şefî kusurumuzu,<BR>Bin küsur senelik emeğimize...<BR><BR>Suçumuz çoksa da sun'umuz yoktur,<BR>Şımardık müjde-i sahabetinle...<BR>Gönlümüz ganîdir, gözümüz toktur,<BR>Doyarız bir lokma şefaatinle...<BR><BR>Nedense kimseler anlamaz eyvah!<BR>O kadar saf olan dileğimizi.<BR>Bir ümmî isen de ya Resul-el-Allah!.<BR>Ancak sen okursun yüreğimizi...</TD> <TD style="TEXT-ALIGN: left">Suları tükendi gülabdanların,<BR>Dinmedi gözümüz yaşı merhamet!<BR>Külleri soğudu buhurdanların,<BR>Aşkınla bağrını yakmada millet...<BR><BR>Gelmemiş Türkçe'de «Kıys» ü «Hassan» ın<BR>Yok bizde ne «Bürde» ne «Mualleka»<BR>Yolunda baş veren Al-i Osman'ın,<BR>Lâl ile yazdığı tarihten başka...<BR><BR>Ne kanlar akıttık hep senin için,<BR>O Ulu Kitab'ın hakkıyçün, aziz,<BR>Gücümüz erişsin ve erişmesin,<BR>Uğrunda her zaman döğüseceğiz...<BR><BR>Yapamaz Ertuğrul evlâdı sensiz,<BR>Can verir cânânı veremez Türkler...<BR>Ebedî hadım-ül Haremeyniniz<BR>Ölsek de Ravza'nı ruhumuz bekler...</TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER><BR><STRONG>(*)</STRONG> Birinci Cihan Savaşında Fahreddin Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Medine-i Münevvere&#8217;yi müdafaa ederken İhtiyat Mülazımı (Yedek Subay)İdris Sabih Bey&#8217;in yazdığı şiir.<BR>
Dedem Korkut Niyazi Gençosmanoğlu <center><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><div class="padisahbaslik">Dedem Korkut</div><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%; float: left;" align="left">Allah Allah demeyince<br> Güzel işler onabilmez.<br><br>Cümle sular buz kesilse <br>Okyanuslar donabilmez.<br><br>Aşk bir özge ateştir ki,<br> Her ocakta yanabilmez.<br><br>Gönüldür aşkın ocağı, <br>Her kuş varıp konabilmez.<br><br>Varıp anda konan kuşun,<br>Eti asla yenebilmez.<br><br>Vatan, bayrak, millet aşkı,<br> Üflemekle sönebilmez.<br><br>Eğer öyle sönebilse, <br>Dünya böyle dönebilmez.<br><br>Hak dilinden anlamayan, <br>Halka himmet sunabilmez.<br><br>Devlet soylu küheylandır,<br> Muhannesler binebilmez,<br><br>Binebilir olsa eğer, <br>Mazlum âhı dinebilmez...</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center>
Tarihi Akış H.Cengiz Alpay <div class="padisahbaslik">Tarihi Akış</div><center><table cellpadding="20" cellspacing="2"><tbody><tr><td style="text-align: left;">Tarihin sinesine yazılmış bir destanız<br>Şu Cihan-ı âleme hem şeref hem de şanız<br><br>Güneşin tutulması elbette uzun sürmez<br>Fazla devam ederse insanlığa ziyanız.<br><br>İslâmın bayrağını asırlarca yüceltmiş<br>Işıktan nasip almış gönüllerde sultanız<br><br>Kıyamet kopmadıkça, bu dünyamız durdukça<br>Sonsuzluğa açılmış kapılarda zamanız.<br><br>Bereketli, lezzetli helâlinden yetişen<br>Meyvası kurtlanmamış bahçe de bahçıvanız<br><br>En doğru bir inancın ziynetiyle süslenmiş<br>İki cihanda aziz olunacak insanız.<br><br>Altaylarda Oğuzhan, Malazgirt'te Alp Arslan<br>Ertuğrul oğlu Osman, Devlet kurmuş Orhan&#8217;ız.<br><br>MOSKOF denen zalimi terbiye etmek için<br>Altınordu da ÖZBEK, Kırım da GİRAYHAN'ız<br><br>Kosova'da Murat Han ve Yıldırım Beyazıt<br>Savaş meydanlarında yiğitlikte harmanız<br><br>Kanije'de Tiryaki Hasanpaşa misali<br>Kalesini vermemiş. Niğbolu'da Doğan&#8217;ız<br><br>Fatihler yetiştirmiş Akşemseddinler gibi<br>Hacı Bayram-ı veli, Hoca Molla Gürân&#8217;ız<br><br></td><td style="text-align: left;">Gemileri karadan yürüten büyük Fatih<br>İstanbul surlarında Ulubatlı Hasan&#8217;ız.<br><br>Hem yavuz hem kahraman, Çaldıran'da Selim Han<br>Sonra Mısır'da sultan, MOHAÇ da Süleyman&#8217;ız<br><br>Cihan haritasının üzerinde düşünen<br>Büyük Kubbealtında kurulmuş bir divânız<br><br>Karanlık bir devirde bulunan Avrupa'da<br>Prut suyu üstünde köprü kurmuş Sinan&#8217;ız<br><br>Preveze denince yalnız Akdeniz değil<br>Karadeniz ve Hazar denizinde kaptanız<br><br>En karışık hesabın neticesini almış<br>Doğruluğuna şahit bilançoda mizanız.<br><br>Esaret ve kölelik kitabımızda yoktur<br>Asırlarca şerefle yaşamış bir hürcanız<br><br>Yaratılış icabı milli karakterimiz<br>Dostlarımıza rahmet, düşmanlara tufan&#8217;ız.<br><br>Ezel'in mührü ile tasdik etmiş yaradan<br>Allah bir&nbsp; Resulümüz hak Türküz ve Müslümanız<br><br><br><br><br><br><br><br></td></tr></tbody></table></center><br><br>
Ağıt Arif Nihat Asya <center><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><div class="padisahbaslik">&nbsp;&nbsp; Ağıt&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></div><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%; float: left;" align="left">Ağlayın, parmaklar nur&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>Sularından kınalı kızları<br>Ağlasın Meraga göklerinden<br>Meraga'ya bakıp yıldızlarım!<br><br>Yollara Kürşad'lar uzanmış, ölü...<br>Ağlasın Akülle, ağlasın Sütgölü!<br>Yiğitlerim uyur gurbet ellerde...<br>Kimi Semerkant'ta bekler beni,<br>Kimi Caber'de...<br><br>Şu yakın suların<br>Kolu neden bükülmez?<br>Fırat niçin, Dicle niçin, Aras niçin<br>Benden doğar, bana dökülmez?<br><br>Ben ki ateşle konuşurdum, <br>selle konuşurdum<br>Itil'le, Tuna'yla, Nil'le konuşurdum.<br>"Sangaryos"u "Sakarya" yapan,<br>"Ikonyom"u "Konya" yapan<br>Dille konuşurdum.</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center>
Kışlada Bahar Bekir Sıtkı Erdoğan <center><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><div class="padisahbaslik">Kışlada Bahar</div><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%; float: left;" align="left">Kara gözlüm, efkarlanma gül gayrı!<br> İbibikler, öter ötmez ordayım. <br> Mektubunda diyorsun ki: "Gel gayrı!"<br> Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım.<br><br> Ah çekerim resmine her bakışta!<br> Bir mahzunluk var o boyun büküşte.<br> Emin ol ki, her sigara yakışta,<br> Sanki, duman tüter tütmez ordayım...<br><br> Mor dağlara, karargâhlar kurulur;<br> Eteğinde bölük bölük durulur...<br> On dakika istirahat verilir; <br> Tüfekleri çatar çatmaz ordayım!...<br><br> Dağlar taşlar bu hasretlik derdinde; <br> Sabır, sebat etmez gönül yurdunda! <br> Akşam olur, tepelerin ardında, <br> Daha güneş batar batmaz ordayım...<br><br> Aramıza dağlar girmiş koskoca! <br> Meraklanma, gönlüm dağlardan yüce... <br> Bir gün değil, beş gün değil, her gece, <br> Yatağıma yatar yatmaz ordayım...<br><br> Bahar geldi; koyun kuzu koklaştı, <br> İki âşık, senelerdir bekleşti... <br> Kara gözlüm, düğün dernek yaklaştı; <br> Vatan borcu biter bitmez ordayım!...<br> <br> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center>
Bursa'da Mânâ Arif Emre <center><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr> <td><div class="padisahbaslik">Bursa'da Mânâ</div><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%; float: left;" align="left">Zümrüt gecelerde, sarhoş gönüller, <br>Lahûti âlemin letafetinde.. <br>Bir şefkat incelir eriyip gider, <br>Hüdavendigarın&nbsp; merhametinde..<br><br>Rahmet&nbsp; denizinde nûr gibi arın, <br>uyuyor doğacak&nbsp; bir&nbsp; mutlu&nbsp; yarın, <br>Yeşil&nbsp; mânâsında&nbsp;&nbsp; evliyaların <br>Dualar &nbsp;Hüdânın hidayetinde..<br><br>Dinle.. mâverada&nbsp; okunur&nbsp; Kur'an,<br>Şakırdar&nbsp;&nbsp; Suları&nbsp;&nbsp; serin&nbsp;&nbsp; şadırvan, <br>Arşa kapı açar Rahmet-i Rahman <br>UIucamideki ibadetinde...<br><br>Süleyman Çelebi varır dergâha,<br>Uzanır gizlice bu yeşil vâhâ, <br>Yol bulur Ravza-i Resûlullaha, <br>Mevludlar okunur ziyaretinde.<br><br>Nakışlar biz bize, gözlere sefa.. <br>Aslına bağlanış aslına vefa.. <br>Üflenmiş ruhlara bir gizli şifa <br>Ledünni zevklerin zerafetinde..<br><br>Evler çiçek&nbsp; çiçek,&nbsp; türbe&nbsp; kubbeli, <br>Dağlarda bir mahşer, yeşil cübbeli, <br>Külahlı sorguçtu, taçlı, rütbeli.. <br>Hûu çeker göklerin nihayetinde..<br><br>Kudrette kükremiş binlerce arslan, <br>Ve yiğid cedleri o Gazi Osman.. <br>Efsane efsane ruhlarda destan, <br>Fetihler&nbsp; devrinin&nbsp; celadetinde..<br><br>Yaşıyor maziyi Bursa rüyada, <br>Yıldırımlar çakar geldikçe Yâda, <br>Bursa haşre kadar ermiş Murada, <br>Şanlı&nbsp;&nbsp; Şehidlerin &nbsp;&nbsp;şehadetinde..<br><br></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center>
Uçun Kuşlar Rıza Tevfik Bölükbaşı <center><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr>&nbsp; <td><div class="padisahbaslik">Uçun Kuşlar</div><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%; float: left;" align="left">Uçun kuşlar, uçun doğduğum yere,<br>Şimdi dağlarında mor sünbül vardır. <br>Ormanlar koynunda bir serin dere<br>Dikenler içinde sarı gül vardır.<br><br>O çay ağır akar yorgunmu bilmem? <br>Mehtâbı hasta mı, solgun mu bilmem? <br>Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem?<br>Yüce dağ başında siyah tül vardır.<br><br>Benim orda geçti güzel günlerim, <br>O demleri anar, şimdi inlerim,<br>Destan-ı ömrümü okur dinlerim,<br>İçimde oralı bir bülbül vardır.<br><br>Uçun kuşlar uçun, burda vefa yok,<br>Öyle akar sular, öyle havâ yok.<br>Feryadıma karşı, aks-i seda yok<br>Bir yangın yerinde, soğuk kül vardır!<br><br>Hey Rıza kederin başından aşkın<br>Bitip tükenmiyor elemin, aşkın<br>Sende derya gibi dâimâ taşkın<br>Dâimâ çalkanır bir gönül vardır.<br><br></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center>
Kubbeler Arif Nihat Asya <div class="padisahbaslik">Kubbeler</div><center><table cellpadding="20" cellspacing="2"><tbody><tr><td style="text-align: left;">Dün başlar seferber, eller seferber; <br>Kurşun eritildi, mermer çekildi. <br>Bunlar, bu kubbeler, bu minareler <br>Akçayla olacak şeyler değildi.<br>Böyle bir gemide yendi suyu Nuh. <br>Ve bu yelkenlerle kanatlandı ruh.<br><br>Taşıtıp kalyonla pırlanta, inci<br>Abide haline koydu sevinci <br>Gergefte işleyip bir inci sultan <br>Ki çiçek verirdi saksıya koysan,<br><br>Bulabildinse ey yolcu yerini <br>Hepsinin alnında altından bir ay. <br>Seyret İstanbul'un camilerini <br>Minare Minare minare, kubbe kubbe say!<br><br>Açılır masmavi burda gökyüzü, <br>Gümüşten sütunlar üstünde durur... <br>Kiminin gölgesi dinlenir yerde, <br>Kiminin beyazı sulara vurur.<br><br>Allah'a giden yol buralardadır,<br>Kapılar açılır şerefelerden, <br>Burdan uğurlanır mübarek aylar, <br>Bayram burda başlar arifelerden.<br><br>Mihraplar, kemerler, kubbeler yapmış, <br>Sultanı, çerisi, piri, veziri,<br>Nesilden nesile götürsün diye, <br>Kanatlar üstünde şanlı Tekbir'i.<br><br>Nice başbuğların açtığı yolda, <br>Biri yardan geçmiş, öteki serden, <br>Yolcular gidiyor yarına doğru, <br>Kafile kafile bu köprülerden.<br><br>Kuşun uçuş, gülün açış saati, <br>Allah'ın fermanı yüce kubbede... <br>Duyulur uyanık Fatih'in "Uyan!" <br>Dediği uzaktan Sultan Ahmed'e.<br><br>Diken dikmiş, yakan yakmış mumunu, <br>Şamdanlar, şamdanlar, ulu şamdanlar. <br>Ki aydınlığıyla, asırlar boyu <br>Yolunu bulurdu yolda kalanlar.<br>Burda kubbe kemer ve mihrap olmuş, <br><br>O kıvrak şekil ki serhadde yaydı; <br>Atlas bayrakların dalgalarında <br>Rüzgarla öpüşen ince bir aydı.<br><br>Kimi yıkanırken şadırvanlarda <br>Tekbire hûhûlar katıyor kimi: <br>Bâyezid önünde güvercinlerin <br>İncidir yemi...</td><td style="text-align: left;">Söyleyin ey nazlı haber kuşları,<br>Tuna boylarından müjde geldi mi?<br><br>Uzaklarda kırık minarelerden <br>Gökte bir kapıyı vurur leylekler; <br>Bir gün açılacak o büyük kapı <br>Ve kanatlar yere inmeyecekler.<br><br>Taraf taraf, kol kol şu yamaçlardan <br>Açtıkça fetihler tarihi Türk'ün <br>Kubbeler erecek bir gün murada <br>Ve minareler dal verecek bir gün.<br><br>Geçersen altından bu loş kemerin <br>Menekşe menekşe gül güldür içi... <br>Kapanmaz kapısı Allah evinin <br>Ki beş vakit gürül gürüldür içi.<br><br>Çiniler, çiniler, taze çiniler: <br>Boyası göz nuru, fırçası kirpik... <br>Ey sanat "Kuruyan dallarımıza <br>Bir yeşil yaprak ver!" demeye geldik.<br><br>Biri hattın; biri mermerin, tuncun,<br>Kurşunun sırrını aramış bulmuş; <br>Yesari elinde "Lafza-i Celal" <br>Sinan'da kubbeyle minare olmuş.<br><br>İşte bir kubbe ki söyler saati... <br>Yolcu ilk, dalgalar son cemaati,<br>Mavidir çinisi, yenidir adı; <br>Mermerini sisler karartamadı.<br><br>Şahzade, Laleli, Haseki Sultan... <br>Hepsinin üstünde Süleymaniye... <br>Süleymaniye'den, Ayasofya'dan, <br>Yollar iner dal dal Yenicami'ye.<br><br>Yelken yelken, seren seren gemiler;<br>Yamaçta, kıyıda, yolda camiler.<br><br>Bu Horasan, mermer kurşun dağları <br>Omuzunda taşıdığı çağları.<br>Taşıyacak daha çağlar boyunca <br>Ve yer çekmiyecek, yere koyunca.<br><br>Yolları arkada bırakan hızla; <br>Kanatlarımızla, atlarımızla <br>Aşarken toprağı, taşı, denizi <br>Bu kurşun memeler emzirdi bizi.<br><br>Böyle bir gemide yendi suyu Nuh... <br>Ve bu yelkenlerle kanatlandı ruh...<br><br><br><br></td></tr></tbody></table></center><br><br>
Selâm M.Halistin Kukul <center><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr>&nbsp; <td><div class="padisahbaslik">Selâm</div><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%; float: left;" align="left">Kuşun ile çiçeğinle bir, yaşım; <br>Güzel toprak özün ile sırdaşım!<br>Anam, bacım, gönüldaşım, kardaşım; <br>Dilim yetmez sana demeğe kelâm<br>Selâmün aleyküm-Aleyküm selâm.<br><br>Kırgız, Kazak, Özbek, Türkmen, Azerî...<br>Türk atanın cevherinden cevheri.<br>Görünmeli bu gecenin seheri. <br>Dursun bize bütün cihan ihtiram,<br>Selâmün aleyküm-Aleyküm selâm.<br><br>Aral, Baykal, mavi Hazar Gölleri...<br>Altay Dağı, Karakurum Çölleri... <br>Ehl-i salib ve putperest dilleri,<br>Kim ki bize etsin hürriyet ikram <br>Selâmün aleyküm-Aleyküm selâm.<br><br>Bölünmüşüz bölük pörçük bin hâle <br>Kalb bağıyla bağlanmışız hilâle<br>Kapılmayın asla, kötü hayâle<br>Ruhumuzu doldurur dîni İslâm<br>Selâmün aleyküm-Aleyküm selâm.<br><br>Bir ses gelir Altaylara Tuna'dan <br>Kah Kerkük'ten, Plevne'den, Sina'dan<br>Kutlu Fetih, Kanije'den, Varna'dan<br>Bir mazi ki baştanbaşa ihtişam,<br>Selâmün aleyküm-Aleyküm selâm.<br><br>Sana selâm ey horlanan Türk ili! <br>Selâm sana Türk denilen sevgili! <br>Dedem Korkut, Yunus Emre, Fuzuli...<br>Hasretiniz gönlümde buram buram <br>Selâmün aleyküm-Aleyküm selâm.<br><br>Dinimiz bir, ülkümüz bir, bir lisan. <br>Üç yüz milyon bu davada tek insan. <br>Kalksın artık üstümüzden kötü zan.<br>Növbet vursun uyanışa mehteran. <br>Gelin dostlar bayram yapalım bayram<br>Selâmün aleyküm-Aleyküm selâm.<br><br></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center>
Akıncılar Yücel İpek <center><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr>&nbsp; <td><div class="padisahbaslik">Akıncılar</div><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%; float: left;" align="left">Tuna boylarında gezindim durdum,<br>Gözümde tütüyor köyüm yurdum,<br>Akınlarda pişmiş, yetişmiş kurdum.<br><br>Akıncı eriyim, keskin kılıncım,<br>Nemçe'ye varmak... Niyetim, Arzum.<br><br>Serhat Beyi muştuladı: Akın var.<br>Akıncı yiğitler! Yine cihan dar. <br>Hele kış geçsin de gelsin ilkbahar.<br><br>Nemçe üzerine sefer var sefer,<br>Atlar da sabırsız eşinir, kişner.<br><br>Akıncılar şan verirken cihana<br>Titrer durur korkusundan Viyana.<br>Akın demek toydur, düğündür bana.<br><br>Hisar burçlarında üç hilal-bayrak,<br>Akıncıya her yer yakın, yok ırak.<br><br>Kim bilmez Türk gibi kahraman ırkı?<br>Bir orduya bedel otuzu, kırkı,<br>"Estergon Kal'ası" dilimde türkü...<br><br>Tuna boylarında gezer dururum,<br>Hedefimi tam alnından vururum.<br><br>Akıncı narası olur bir başka,<br>Yumruğu balyozdur, değildir şaka, <br>Sevdası dönüşür müthiş bir aşka.<br><br>At ve silah akıncının tek malı,<br>Cihanı damgalar atının nalı.<br><br>Hakk'a şükür, Osmanlı'yız, Osmanlı,<br>Akıncı erleriz heybetli, şanlı,<br>Küheylan sırtında, kılıncı kanlı.<br><br>Akına katılan her babayiğit <br>Akın sonu ya gazidir, ya şehit...</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center>
Paris Akşamları Buğra Alpgiray <div class="padisahbaslik">Paris Akşamları</div> <center> <table cellspacing="2" cellpadding="20"> <tbody> <tr> <td>Bu kent her şeyiyle bana yabancı<br />Caddeler binalar bütün insanlar...<br />Öyle hasretim ki ezan sesine<br />Ararım çevremde minare cami<br /><br />Lakin takılırım çan kulesine<br />Her semtin muhteşem kilisesine<br />Yad el elemleri sarar içimi<br />Uzaklarda yurdum! Burdan çok uzak<br /><br />Her mevsimi güneşli masmavi göklü<br />Camili kubbeli kümbetli köşklü<br />Ozanlı garipli kervansaraylı<br />Hele insanları: Alpli Giraylı<br /><br />Yok haber onlardan baba evinden<br />Bu yüzdendir halim kopuk bir yaprak<br />Herşey benden çok uzakta! Çok uzak<br />Gözlerim daima engine dalar<br /><br />İsterim ki her an ana yurdumda<br />Dağları dumanlı yaslı Kırım'da<br />Duvarında mavzer ve Kur'an olan<br />Ata ocağında bizim konakta<br /><br />Bir bakır sinili sofra başında<br />İftar beklenilsin dua edilsin<br />Ve sessiz sedasız yemek yenilsin<br />Sonra şadırvanda abdest alınıp<br /><br />Hep birlikte teravihe gidilsin<br />Uyansam her sabah ezan sesiyle<br />Görsem Ayşeciği su testisiyle<br />Ninemi yaşmaklı namaz kılarken<br /><br />Dinlesem dedemi Kur'an okurken<br />Başımı huşuyla yastığa koysam<br />Sonra toparlanıp yola koyulsam<br />Yahut günün şavkı vururken camdan<br /><br /></td> <td><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Heybetli sesiyle çağırsa babam<br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Anam da kalk yavrum aslanım dese<br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Tutup elleriyle omuzlarımdan<br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>O müşfik haliyle sarılsa öpse<br /><br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Semaver kaynarken ocak başında<br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Dünya Türklüğünden Türk tarihinden<br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Bozkurt'tan Turan'dan söz etse dedem<br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Sonra Türklük için etse de niyaz<br /><br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Gözlerinden akan yaşını görsem<br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Evet! Yurdum burdan çok uzak <br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Bir ferahlık yahut bir şevk umarak<br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Düşerim yollara akşam üstleri<br /><br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Hep böyle çaresiz yollardan beri<br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Her zamanki gibi yorgun ve bitkin<br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Artırıp yükünü hasta kalbimin<br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Her an heyecanı gözlerimde yaş<br /><br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Görmek ümidiyle bir Türk bir dildaş<br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Dolaşırım Paris caddelerini<br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Yorgun akan Sen'i köprülerini<br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Bir Karakış vakti Sen kıyısında<br /><br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Kafamın içinde Türklük ülküsü<br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Ruhumu kavuran yurt hasretiyle<br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Böyle göçeceğim ebediyete<br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Donmuş cesedimi bulup çöpçüler<br /><br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Defnedilmek üzere götürecekler<br /><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Kimim ben neyim ne bilecekler...!<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /></td></tr></tbody></table></center>
Türkiye Yine Şahlanacak S. Ahmet Arvasî <center><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr>&nbsp; <td><div class="padisahbaslik">Türkiye Yine Şahlanacak</div><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%; float: left;" align="left">Batıyor doğmuş günler, kim demiş gün doğmayacak<br>Yarın bu günden beter, dün bugünden iyiyken<br>Bir damla kan sel olup, bu milleti boğacak<br>Kurtlar böcekler onu, içten kemirir iken<br>Ama çıkar bir başbuğ bu zilleti boğacak<br>Yapılmış olur emri daha emir verirken<br>O zamanlar başlar dimdik, kalpler iman dolacak<br>Her adım mutluluğu, huzuru müjdelerken.<br>Çöplükte açan güller yavaş yavaş solacak..<br>El değmemiş bahçeden ırkım ahlâk dererken<br>Vatan aşkı imanla gönülde sulanacak.<br>Kendini kaybetmiş Türk,kendirini ararken<br>Ve ufuktan Türk- İslâm güneşi parlayacak<br>Kızıllar ve karalar karanlığa kaçarken<br>Kanı coşup, atları ğöğe kanat açacak<br>Engelleri aşarken ufukları yararken<br>Ölümüne susamış, her önüne çıkacak<br>O sağlam adımlarla, ülküsüne koşarken<br>Cihan kanser olmuş yarasını saracak<br>Bir âb-i hayat gibi gönüllere dolarken<br>Dünya durdukça bu ruh Türk ve islâm kalacak<br>Diğerleri ya olsun, veya olmasın derken.</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center>
Yeni Ufuklar Sefa Koyuncu <div class="padisahbaslik">Yeni Ufuklar</div><center><table cellpadding="20" cellspacing="2"><tbody><tr><td>Ümidimiz sendedir,<br>ey bilgili genç nesil! <br>Zaman imkân eldedir, <br>bu demleri fırsat bil!<br>Huzur yine sende var<br>şöyle bir bak dünyaya.<br>Boşluktadır insanlar, <br>dal arar tutunmaya.<br><br>Batı paradan yana,<br>zengin olsa da gâyet. <br>Teknoloji insana,<br>getirmiyor saâdet!<br><br>Batı zenginleştikçe,<br>sapıtıyor, şaşıyor.<br>Teknik ilerledikçe, <br>azıp hayvanlaşıyor.<br><br>Avrupa'ya, dünyaya,<br>yaydın medeniyeti.<br>Başladı kıskanmaya, <br>seni, Haç zihniyeti.<br><br>Batı geri kafalı,<br>iken zulmet içinde.<br>Okudu Avrupalı,<br>Endülüs mektebinde.<br><br>Avrupa Endülüs'e,<br>Müslüman'a imrendi.<br>Matematik hendese,<br>astronomi öğrendi.<br><br>İnsanlığı açmazdan,<br>İslâmiyet çıkardı.<br>İlmi, fenni çıkmazdan, <br>İslâmiyet kurtardı.<br><br>İslâm aydınlığından, <br>Avrupa faydalandı. <br>Kendi karanlığından, <br>Rönesansla uyandı!</td><td>Ancak kavrayamadı,<br>İslâm yüceliğini.<br>Avrupa kıramadı,<br>mânâ cüceliğini.<br><br>Mânâda fukaradır,<br>Batı ideolojisi,<br>İnandığı paradır,<br>maddedir efendisi.<br><br>Doğu seferleriyle,<br>Batı soygun yaptırdı.<br>Sömürge geliriyle,<br>sermâyeyi artırdı!<br><br>Çalışıp ilerledi,<br>sanayide oldukça.<br>Ahlâkta geriledi,<br>Kudurdu kudurdukça.<br><br>Derebeylik devrine,<br>geri döndü Avrupa.<br>Benzedi birbirine,<br>travestiyle papa.<br><br>Bugünkü Avrupa'dan,<br>insanlığa fayda yok.<br>Çılgın Amerika'dan,<br>gelen zarar daha çok!<br><br>Teknoloji seninle,<br>dönüşmez canavara.<br>Gelir adaletinle,<br>saâdet insanlara.<br><br>Sende kaldı iksiri,<br>gerçek âb-ı hayâtın.<br>Aydınlatmak her yeri,<br>olmalıdır sanatın!<br><br><br><br><br></td></tr></tbody></table></center><br><br>
Vatan - Bayrak - Mehmetçik Ramazan Çetin <center><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr>&nbsp; <td><div class="padisahbaslik">Vatan - Bayrak - Mehmetçik</div><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%; float: left;" align="left">Vatan, Bayrak, Mehmetçik... Bizde ayrılmaz bütün,<br>Yarını da aynıdır, nasıl yaşandıysa dün, <br>Devlet - i Ebed Müddet, şaşmaz hedefi Türkün;<br><br>Bütün ihtişamıyla yükselsin çınarımız,<br>Dünya durdukça dursun, kaynasın pınarımız...<br><br>Yıldırımdır Mehmedim, O'nun gözü Bayrakta,<br>Dağlar gibi heybetli, dimdik durur ayakta,<br>Kolları arşa doğru kökü sağlam toprakta;<br><br>Bayrakla başımız dik, hep açıktır alnımız.<br>Geçmişten geleceğe akıp gider şanımız...<br><br>Şefkatlidir Mehmedim, incitmez karıncayı. <br>Bayrağına nakşetmiş gökten yıldızla ayı <br>Milletinin kalbidir, O'nun sırça sarayı,<br><br>Vatan, yuvamız bizim namusumuz arımız.<br>Vatan için vücuda kan taşır damarımız!..<br><br>Akdeniz, Karadeniz, gölümüzdü bir zaman. <br>Üç kıtada biz vardık, huzur doluydu mekan, <br>Her canlı korunurdu, esirgenmezdi imkân;<br><br>Tarumar eylemişler, harap olmuş bağımız. <br>Oralarda hasret var, özlenir sancağımız...<br><br>Mehmetçiğim âdildir... Ayırır karasını, <br>Yerse bir salkım üzüm, asmıştır parasını, <br>Düşmanı yaralansa. O, sarar yarasını.<br><br>Türkümüz gür söylenir, var oldukça dünyamız.<br>Altın harfle kazınmış, silinmez destanımız...<br><br>Kimliğimizdir bizim, bizler Ordu - Milletiz, <br>Yedisi, yetmişiyle tek vücut seferberiz. <br>Ölürsek şehit olur, kalırsak gazileriz;<br><br>Gücümüze güç katar ilmimiz, irfanımız, <br>HAK'la, haklıylayız biz, mertliktir nişanımız...<br><br>Narin minarelerden ezan sesi dinmesin. <br>Bayrağını, yükseklerde dalgalansın, inmesin. <br>Tütsün ocaklarımız, meş'alemiz sönmesin.<br><br>Vatan, Bayrak. Mehmetçik gücümüz. Varlığımız,<br>Gülsün gönüller gözler, şen olsun diyarımız...</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center>
Türkmen Kızı Ayhan İnal <P align=center><STRONG><FONT color=#660000 size=4>Türkmen Kızı</FONT></STRONG></P> <TABLE align=center> <TBODY> <TR> <TD>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ayırdetti bizi büyük fırtına</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Yârin saçı kırbaç olmuş sırtına.</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD>Gülyüzünden tâ içerin görünür</TD></TR> <TR> <TD>Ardınsıra kutlu aşka yürünür</TD></TR> <TR> <TD>Seni seven günahından arınır</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Türkmen kızı kurban olam ben sana.</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ben düşeyim senin cümle tasana.</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD>Dudağına değen zehir ballanır </TD></TR> <TR> <TD>Ak duvağın yanağında allanır </TD></TR> <TR> <TD>Pırıl pırıl göz yaşınla pullanır</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Her güzellik sana Hak'tan vergidir</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gökçekliğin hurilerin dengidir.</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD>Değme yiğit gibi ata binişin</TD></TR> <TR> <TD>Şimşek çakar gibi yere inişin </TD></TR> <TR> <TD>Şahin misâl meydanlarda dönüşün</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;otağına giremedim Türkmenim </TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Benzerini göremedim Türkmenim.</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD>Adın geçse bir hoş olur içerim</TD></TR> <TR> <TD>Senin için neyim varsa geçerim</TD></TR> <TR> <TD>Bu aşkımı her mecliste açarım</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Başörtüsü kırmızılım - beyazlım</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ben de sana vurulmuşum a nazlım</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD>Milletimi bir tek dilber sanmışım</TD></TR> <TR> <TD>Her sözümde yalanız O'nu anmışım</TD></TR> <TR> <TD>"Türkmen" diye ben Türklüğe yanmışım </TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Yanmışım hey! Yanmışım oy! Yanmışım!</TD></TR> <TR> <TD>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ne hallere dönmüşüm oy! Dönmüşüm.</TD></TR></TBODY></TABLE> <P></P>
Dinle Evlat Hanefi Söztutan <center>&nbsp; <table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><div class="padisahbaslik">Dinle Evlat</div><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%; float: left;" align="left">Dinle evlat, sana bir çift söyleyecek sözüm var;<br>Beni bilmek ister isen, Hakk’a bağlı özüm var!<br>Neslim bana bühtan etmiş, yüreğimde sızım var<br><br>Bu sayfalar tanır beni, ha bu kitaplar tanır,<br>Şanlı tarih dile gelse, bütün dünya utanır!<br><br>İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm<br>Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm<br>Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm<br><br>Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır<br>Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır<br><br>Mazlumların gözyaşını şefkat ile silmişim<br>Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim<br>Irzıma göz dikenlerin haklarından gelmişim!<br><br>Bu hisarlar tanır beni, ha bu kal'alar tanır,<br>Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır!</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center>
Estergon'la Hasbihal Kâzım Yücel <center><table cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><div class="padisahbaslik">Estergon'la Hasbihal</div><table style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 100%; float: left;" align="left">Çok oldu gözlerim ağlar Estergon;<br>Halin ciğerimi dağlar Estergon<br><br>İsterim dört nala sana geleyim;<br>Yol vermez şu zalim dağlar Estergon.<br><br>Her yeri kaplayan günün zulmeti;<br>Elimi kolumu bağlar Estergon<br><br>Fetih sevdalısı kalmadı gibi;<br>Korkaktır bugünkü sağlar Estergon.<br><br>İstikbale dair neler görürsün;<br>Gelir mi o eski çağlar Estergon?</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></center>
Toroslarım, Türkmenlerim, Yörüklerim Orhan O. Çetinkaya <CENTER> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR> <TD> <DIV class=padisahbaslik>Toroslarım, Türkmenlerim, Yörüklerim</DIV> <TABLE style="WIDTH: 100%"> <TBODY> <TR> <TD style="FLOAT: left; WIDTH: 100%" align=left>Ben Torosların saf çocuğuydum,<BR>Ayranımı kana kana taslardan içerdim,<BR>Saçtan inen bazlamamı doymazcasına yerdim.<BR>Benim saraylarım kıl çadırlardı.<BR>Çocukluğumun oyun bahçesi bir ardıç gölgesiydi.<BR>Küçücük yüreğimin en büyük hazzı koyun sesiydi.<BR>Ağlamak bilmezdi gözlerim,kan doluydu yanağım.<BR>Anamı görürdüm hep çiçekli şalvarlarla;<BR>Anam ki bir Türkmen güzeliydi,kâh çoban,kâh yaman.<BR>Babam çarıklı beydi,ekmeği gururuydu.<BR>Ah! yaylalarım vardı,baharlık,yazlık,yemyeşil.<BR>Çiçeklerim vardı,arılarla dolu yaban çiçeklerim.<BR>Ağıtlarım,türkülerim vardı,hasret,sevgi,çoşku dolu.<BR>Ah! şimdi şu dört duvar arası yok mu,bitmez sıkıntı.<BR>Milyonlar içinde yanlızım,dostlar arasında garip.<BR>Nerede anam-babam,nerede kardeşlerim?<BR>Nerede billûr pınarlarım,nerede yaylarım,<BR>Gözlerimdeki şevk nerede? Bir koyun sesine hasretim.<BR>Öylesine hasretim ki ardıç gölgesine,kıl çadırlara,<BR>Bir de anama hasretim,basma şalvarlı anama,<BR>Bey babama,nakışlı çoraplı,çarıklı babama.<BR>Sımsıcak bir sıkma bulamam önümde<BR>Çanak çanak ayranlarım,kıldan postum nerede?<BR>Vah Torosum vah! vah saf çocukluğum!<BR>Bak burası deniz,uçsuz bucaksız Akdeniz.<BR>Tuz kokan,yosun kokan,balık kokan koca bir su.<BR>Ufka uzanan,mavisi,yeşili bitmez bir çılgın,<BR>Güneşi çılgın,denizi çılgın,dalgası çılgın.<BR>Nerede beybabam,ağır başlı babam,vakarlı anam?<BR>Nerede yaylamın Türkmen&#8217;i.Türkmenimin gururu?<BR>Gönlümün bir köşesinde bitmeyen yörüklük onuru.</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER>